Studiu biblic 2024 – explicații ajutătoare

Ghidul de studiu biblic național pentru perioada ianuarie–iunie 2024

Ghidul de studiu biblic național pentru perioada ianuarie–iunie 2024

În planul divin de mântuire desfășurat în decursul istoriei, Dumnezeu S-a revelat pe Sine Însuși, unui om, unui grup de oameni sau unui popor. Cei care au văzut faptele lui Dumnezeu și au crezut cuvintele Lui, au trăit miracolul nașterii din nou, miracolul vindecării de boala păcatului care a rupt relația dintre cuvinte și fapte. Mai mult, oamenii care au crezut cuvintele lui Dumnezeu care explică faptele Lui au format comunități ale credinței în care cuvintele și faptele lui Dumnezeu au fost întrupate într-o credința vie, experiențială. În timp, pe măsură ce comunitățile credinței s-au răspândit pe fața pământului, sub inspirația Duhului Sfânt, cuvintele lui Dumnezeu care explică faptele Lui au fost scrise pentru a fi păstrate fără adăugiri sau omisiuni. 

În prezența lui Isus Hristos prin Duhul Sfânt, comunitatea credinței, Biserica noutestamentară, a transmis, păstrat și practicat revelația deplină a lui Dumnezeu prin cuvinte și fapte, Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, care a ajuns astfel până în vremea noastră.

Lecțiile din secțiunea acesta ne vor ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeul Scripturilor – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, și Dumnezeu Duhul Sfânt –, să cunoaștem Sfânta Scriptură în care avem păstrată revelația de Sine a lui Dumnezeu prin cuvinte și fapte. Ne rugăm ca impactul cunoașterii Dumnezeului Scripturilor în viețile noastre să se regăsească într-o viață nouă în care atât gândurile și sentimentele, cât și voința și comportamentul să fie tot mai asemenea Lui: „Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatălui vostru cel ceresc este desăvârșit” (Matei 5:48).


SECȚIUNEA I: IANUARIE — MARTIE 2024
Cunoașterea lui Dumnezeu revelată în Sfânta Scriptură

Lecția I — 7 ianuarie

Lecția a II-a — 14 ianuarie

Lecția a III-a — 21 ianuarie

Lecția a IV-a — 28 ianuarie


Lecția a V-a — 4 februarie

Lecția a VI-a — 11 februarie

Lecția a VII-a — 18 februarie

Lecția a VIII-a — 25 februarie


Lecția a IX-a — 3 martie

Lecția a X-a — 10 martie

Lecția a XI-a — 17 martie

Lecția a XII-a — 24 martie

Lecția a XIII-a — 31 martie


SECȚIUNEA a II-a: APRILIE — IUNIE 2024
Viața de credință revelată în Sfânta Scriptură

Lecția I — 7 aprilie

Lecția a II-a — 14 aprilie

Lecția a III-a — 21 aprilie