Studiu biblic 2021 — explicații ajutătoare

Arată-mi slava Ta!

Manualul de studiu biblic național pentru perioada ianuarie – iunie 2021. Poate fi comandat AICI.

Tema studiului biblic al bisericilor creștine baptiste din România pentru perioada 2020–2023 este Slava lui Dumnezeu. De fapt, slava lui Dumnezeu este  scopul întregii creații și tema unificatoare a Sfintelor Scripturi, pentru că Dumnezeu a creat Universul și omul pentru slava Lui. De asemenea, Dumnezeu a desfășurat planul de mântuire în Isus Hristos, prin Duhul Sfânt,  pentru slava Lui. Mai mult, oamenii mântuiți devin părtași ai slavei lui Dumnezeu, începând de aici, de pe pământ, și continuând întreaga veșnicie, în prezența glorioasă a lui Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Duhul Sfânt.

Slava lui Dumnezeu este manifestarea vizibilă a caracterului, strălucirii, măreției, perfecțiunii, frumuseții, sfințeniei, eternității, atot­prezenței, înțelepciunii, puterii, suveranității, dragostei, bună­tății, milei și îndurării Lui. În fapt, slava lui Dumnezeu este mani­festarea vizibilă a unuia sau mai multora dintre atributele lui Dumnezeu.

Prin acest studiu biblic, dorim ca toți credincioșii din bisericile creștine baptiste din România să crească în cunoașterea slavei lui Dumnezeu, să trăiască pentru slava lui Dumnezeu și să lucreze pentru mântuirea celor pierduți în robia deșertăciunii și rușinii păcatului, pentruca și aceștia să devină părtași ai slavei veșnice a singurului Dumnezeu adevărat – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.


SECȚIUNEA I: IANUARIE — 14 MARTIE 2021
Slava lui Dumnezeu descoperită în legăminte

Lecția I — 3 ianuarie

Lecția a II-a — 10 ianuarie

Lecția a III-a — 17 ianuarie

Lecția a IV-a — 24 ianuarie

Lecția a V-a — 31 ianuarie


Lecția a VI-a — 7 februarie

Lecția a VII-a — 14 februarie

Lecția a VIII-a — 21 februarie

Lecția a IX-a — 28 februarie


Lecția a X-a — 7 martie

Lecția a XI-a — 14 martie


SECȚIUNEA a II-a: 21 MARTIE — 27 IUNIE 2021
Slava lui Dumnezeu descoperită în comportamentul emoțional

Lecția I — 21 martie

Lecția a II-a — 28 martie


Lecția a III-a — 4 aprilie

Lecția a IV-a — 11 aprilie

Lecția a V-a — 18 aprilie

Lecția a VI-a — 25 aprilie


Lecția a VII-a — 2 mai

Lecția a VIII-a — 9 mai

Lecția a IX-a — 16 mai

Lecția a X-a — 23 mai

Lecția a XI-a — 30 mai


Lecția a XII-a — 6 iunie

Lecția a XIII-a — 13 iunie

Lecția a XIV-a — 20 iunie

Lecția a XV-a — 27 iunie


SECȚIUNEA a III-a: IULIE — SEPTEMBRIE 2021
Slava lui Dumnezeu în cartea Eclesiastul

Lecția I — 4 iulie

Lecția a II-a — 11 iulie

Lecția a III-a — 18 iulie

Lecția a IV-a — 25 iulie


Lecția a V-a — 1 august

Lecția a VI-a — 8 august

Lecția a VII-a — 15 august

Lecția a VII-a — 22 august

Lecția a VIII-a — 29 august


Lecția a IX-a — 5 septembrie

Lecția a X-a — 12 septembrie

Lecția a XI-a — 19 septembrie

Lecția a XII-a — 26 septembrie


SECȚIUNEA a IV-a: OCTOMBRIE — DECEMBRIE 2021
Slava lui Dumnezeu manifestată în familia creștină

Lecția I — 3 octombrie

Lecția a II–a — 10 octombrie

Lecția a III-a — 17 octombrie

Lecția a IV-a — 24 octombrie