Studiu biblic 2023 – explicații ajutătoare

Arată-mi slava Ta!

Manualul de studiu biblic național pentru perioada ianuarie–iunie 2023.

Tema studiului biblic al bisericilor creștine baptiste din România pentru perioada 2020–2023 este Slava lui Dumnezeu. De fapt, slava lui Dumnezeu este  scopul întregii creații și tema unificatoare a Sfintelor Scripturi, pentru că Dumnezeu a creat Universul și omul pentru slava Lui. De asemenea, Dumnezeu a desfășurat planul de mântuire în Isus Hristos, prin Duhul Sfânt,  pentru slava Lui. Mai mult, oamenii mântuiți devin părtași ai slavei lui Dumnezeu, începând de aici, de pe pământ, și continuând întreaga veșnicie, în prezența glorioasă a lui Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Duhul Sfânt.

Slava lui Dumnezeu este manifestarea vizibilă a caracterului, strălucirii, măreției, perfecțiunii, frumuseții, sfințeniei, eternității, atot­prezenței, înțelepciunii, puterii, suveranității, dragostei, bună­tății, milei și îndurării Lui. În fapt, slava lui Dumnezeu este mani­festarea vizibilă a unuia sau mai multora dintre atributele lui Dumnezeu.

Prin acest studiu biblic, dorim ca toți credincioșii din bisericile creștine baptiste din România să crească în cunoașterea slavei lui Dumnezeu, să trăiască pentru slava lui Dumnezeu și să lucreze pentru mântuirea celor pierduți în robia deșertăciunii și rușinii păcatului, pentruca și aceștia să devină părtași ai slavei veșnice a singurului Dumnezeu adevărat – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.


SECȚIUNEA I: IANUARIE — MARTIE 2023
Slava lui Dumnezeu descoperită în promisiunile Lui

Lecția I — 1 ianuarie

Lecția a II-a — 8 ianuarie

Lecția a III-a — 15 ianuarie

Lecția a IV-a — 22 ianuarie

Lecția a V-a — 29 ianuarie


Lecția a VI-a — 5 februarie

Lecția a VII-a — 12 februarie

Lecția a VIII-a — 19 februarie

Lecția a IX-a — 26 februarie


Lecția a X-a — 5 martie

Lecția a XI-a — 12 martie

Lecția a XII-a — 19 martie

Lecția a XIII-a — 26 martie


SECȚIUNEA a II-a: APRILIE — IUNIE 2023
Oglindirea slavei lui Dumnezeu în viața de credință și de rugăciune

Lecția I — 2 aprilie

Lecția a II-a — 9 aprilie

Lecția a III-a — 16 aprilie

Lecția a IV-a — 23 aprilie

Lecția a V-a — 30 aprilie


Lecția a VI-a — 7 mai

Lecția a VII-a — 14 mai

Lecția a VIII-a — 21 mai

Lecția a IX-a — 28 mai


Lecția a X-a — 4 iunie

Lecția a XI-a — 11 iunie

Lecția a XII-a — 18 iunie

Lecția a XIII-a — 25 iunie


SECȚIUNEA a III-a: IULIE — SEPTEMBRIE 2023
Descoperirea slavei lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu

Lecția I — 2 iulie

Lecția a II-a — 9 iulie

Lecția a III-a — 16 iulie

Lecția a IV-a — 23 iulie

Lecția a V-a — 30 iulie


Lecția a VI-a — 6 august

Lecția a VII-a — 13 august

Lecția a VIII-a — 20 august

Lecția a IX-a — 27 august


Lecția a X-a — 3 septembrie

Lecția a XI-a — 10 septembrie

Lecția a XII-a — 17 septembrie

Lecția a XIII-a — 24 septembrie


SECȚIUNEA a IV-a: OCTOMBRIE — DECEMBRIE 2023
Eroi anonimi ai credinței

Lecția I — 1 octombrie

Lecția a II-a — 8 octombrie

Lecția a III-a — 15 octombrie

Lecția a IV-a — 22 octombrie

Lecția a V-a — 29 octombrie


Lecția a VI-a — 5 noiembrie

Lecția a VII-a — 12 noiembrie

Lecția a VIII-a — 19 noiembrie

Lecția a IX-a — 26 noiembrie


Lecția a X-a — 3 decembrie

Lecția a XI-a — 10 decembrie

Lecția a XII-a — 17 decembrie

Lecția a XIII-a — 24 decembrie

Lecția a XIV-a — 31 decembrie