Explicații studiu biblic 15 octombrie

Tema: Văduva din Sarepta – ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu

Text biblic: 1 Împărați 17:8–16

Verset cheie: 1 Împărați 17:15

Ideea centrală: Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu transformă viața noastră în bine, generând răsplătiri pe măsură.

Scopul lecției: Să ne ajute să înțelegem faptul că ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie demonstrată, nu doar declarată, ea fiind un mijloc prin care Dumnezeu poate transforma viața noastră și prin care noi putem intra în posesia răsplătirilor divinel.


Introducere

Într-o vreme de mare criză pentru regatul lui Israel (1 Împărați 17:1), generată de păcatele poporului în frunte cu împăratul Ahab și casa lui (1 Împărați 16: 30–36), Dumnezeu îl trimite pe Ilie, slujitorul Său, de la pârâul Cherit, unde îl adăpostise pentru o vreme, tocmai în Sarepta, care ținea de Sidon, în casa unei văduve, prin care a ales să-l hrănească (v. 9). Viața ei este ca o carte deschisă înaintea noastră, din care vom învăța câteva adevăruri despre ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu:

I. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie demonstrată (v.  10–11)

De ce? Pentru că orice om care afirmă sau despre care se afirmă faptul că ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să demonstreze lucrul acesta în mod practic (Iacov 1:22). Prin acest test al ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu a trecut și văduva din Sarepta.

1. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie demonstrată indiferent de poporul de care aparținem

Nu doar evreii, pentru că sunt poporul Domnului, trebuie să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, ci toate popoarele (Geneza 49:10b). Spre deo­sebire de Ilie, care aparținea de poporul Domnului, fiind evreu, văduva din Sarepta posibil să fi fost de o altă naționalitate (probabil aparținea  poporului fenician), adică era dintre neamuri. Totuși și prin exemplul ei Dumnezeu ne comunică faptul că El așteaptă ca toate popoarele să asculte de Cuvântul Său și să-l împlinească. 

2. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie demonstrată indiferent de gen

Ilie era bărbat, pe când văduva din Sarepta era femeie. Chiar și în prezent, în anumite religii și zone ale lumii se practică discriminarea de gen. Totuși, în Hristos Isus, ne învață apostolul Pavel, nu este nici o deosebire între bărbat și femeie întrucât ambele ființe sunt ale Lui (Galateni 3: 26–29). Lucrul acesta ne face să înțelegem faptul că atât bărbații, cât și femeile trebuie să asculte de Cuvântul Domnului și să-l împlinească.

3. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie demonstrată indiferent de statutul nostru social

Despre acest personaj biblic supus studiului Sfânta Scriptură ne comunică faptul că era văduvă și mamă a unui copil. Totuși, nu a fost scutită să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atât cei văduvi, cât și cei căsătoriți, atât copiii orfani, cât și cei ce au părinți, atât cei săraci, cât și cei bogați, atât cei cu școală, cât și cei fără școală etc. trebuie să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu și să-l împlinească.

4. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie demonstrată prin îndeplinirea cerințelor ușor de realizat (v.  10–11a)

La prima cerință a omului lui Dumnezeu adresată ei, văduva răspunde fără ezitare trecând cu bine astfel prima parte din testul ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, avem atâtea exemple de oameni pe paginile Sfintelor Scripturi pentru care provocările mici venite din partea lui Dumnezeu au reprezentat obstacole de netrecut. Iar alții, la fel ca Naaman, au avut nevoie de o motivație în plus pentru a le putea împlini (2 Împărați 5: 13–14).

5. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie dovedită și prin îndeplinirea cerințelor greu de realizat (v.  11b)

Însăși Domnul Isus a afirmat faptul că: Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari… (Luca 16:10a). Această realitate este constatată și în viața văduvei din Sarepta. Cu toate că a doua cerință a omului lui Dumnezeu o pune pe văduvă în dificultate, în cele din urmă, cu o mică ezitare, îndeplinește și această parte din testul ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu același lucru poate fi spus despre tânărul bogat venit la Domnul Isus (Luca 18:22–23) și despre alții. Fără să greșim, putem afirma că, prin atitudinea sa vizavi de Cuvântul lui Dumnezeu, văduva din Sarepta a excelat la capitolul ascultare față de Dumnezeu, atitudine pe care Dumnezeu o iubește atât de mult (1 Samuel 15:22).

II. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu transformă (vv.  12–15a)

Ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu, în viața văduvei din Sarepta se produc mari schimbări. Care sunt acestea?

1. Deznodământul trist pe care-l aștepta pentru ea și fiul ei (v.  12) este transformat într-o nevisată rămânere în viață

Ea se aștepta să moară; înțelegem faptul acesta din mărturisirea pe care o face înaintea omului lui Dumnezeu. Însă pentru că a ales să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, cursul vieții ei se schimbă, așa cum se poate schimba și cursul vieții noastre, dacă alegem să ascultăm de Cuvântul Lui (Deuteronom 30:19–20).

2. Egoismul este transformat în altruism (v.  13)

Femeia este provocată să-și schimbe prioritățile. Să-L pună pe Dumnezeu și pe slujitorul Său pe primul loc din viața sa, în detrimentul ei și al propriului fiu. Lucru care se și întâmplă. Aceeași așteptare o are Dumnezeu și de la noi (Matei 6:33).

3. Necredința în credință (vv.  14–15a)

Faptul că ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu generează credință este afirmat cu subiect și predicat în Noul Testament (Romani 10:17). Iar în Vechiul Testament există o mulțime de exemple, printre care și cel al văduvei din Sarepta, care confirmă această realitate.

III. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este răsplătită (vv.  15b–16)

1. Nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung

…Și multă vreme a avut ce să mănânce… se afirmă în (v. 15b)din textul supus studiului nostru. Așa se face că multă vreme văduva din Sarepta nu a dus lipsă de lucrurile necesare pentru existența sa sub soare. Cine ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu va beneficia de acest favor oferit de  Dumnezeu nu doar pentru o perioadă scurtă de timp (Deuteronom 5:10). 

2. Nu doar cu beneficii personale, ci și colective (v.  15b)

Tot din (v. 15b) deducem și această realitate enunțată: a avut ce să mănânce, ea și familia ei, și Ilie.Ascultarea noastră de Cuvântul lui Dumnezeu se va răsfrânge ca o binecuvântare și peste cei din jurul nostru. Cel mai potrivit exemplu pe care îl putem folosi în sensul acestea este exemplul Domnului Isus. Cel care a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce (Filipeni 2:8). Ascultarea Sa a fost răsplătită atât în mod personal (Filipeni 2:9–11) cât și colectiv, prin faptul că noi oamenii suntem beneficiarii acestei lucrări binecuvântate. 

3. Nu doar fizic, ci și spiritual

Pe baza a ceea ce este scris în versetul 16, înțelegem că ascultarea văduvei din Sarepta a fost răsplătită de Dumnezeu din perspectivă fizică. Iar prin faptul că l-a găzduit și hrănit pe omul lui Dumnezeu, pe baza a ceea ce este scris în Matei 10:40–42, deducem că va fi răsplătită și din perspectivă spirituală.

Despre răsplătirea fizică și spirituală oferită celor ce ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu vorbește cât se poate de clar Domnul Isus, provocat fiind de apostolul Petru (Luca 18:28–29).

Concluzie

Prin exemplul văduvei din Sarepta, Dumnezeu ne vorbește despre importanța ascultării de Cuvântul Său, despre implicațiile ascultării în viața omului, cât și despre felul în care ea este răsplătită. Un lucru este clar, cei ce ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu vor fi binecuvântați!


autor: Beniamin Dragu, păstor, Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” Bolvașnița;
e-mail: dragu_beniamin@yahoo.com


Revista Crestinul Azi