Explicații studiu biblic 28 mai

Tema: Rugăciunea pentru desăvârșirea sfinților

Text biblic: 2 Corinteni 13:7–14

Verset cheie: 2 Corinteni 13:11

Ideea centrală: Desăvârșirea în Hristos este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare copil al Său. Suntem chemați ca, până la întâlnirea cu El, orice pată sau zbârcitură din viața noastră și a bisericii noastre să fie date la o parte. În același timp, să ne perfecționăm continuu darurile primite și să împlinim slujirile ce ni s-au încredințat. În acest sens trebuie să ne rugăm și să acționăm în vederea desăvârșirii noastre și a celor de lângă noi.

Scopul lecției: Să demonstrăm slava lui Dumnezeu prin disciplina rugăciunii pentru desăvârșirea noastră  în Hristos, a fraților noștri și a bisericii din care facem parte.


Dumnezeu Și-a arătat frumusețea, slava, prin promisiunile pline de har pe care le-a făcut omului. Printre aceste promisiuni se află și răspunsul Lui la rugăciunea omului. Ori de câte ori ne rugăm și primim răspuns la rugăciunea noastră, putem vedea puterea și bunătatea Lui, dar și frumusețea caracterului Său.

 • Puteți da exemple de rugăciuni ascultate în urma cărora ați fost fascinați de bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu?

Una dintre condițiile rugăciunii ascultate este aceea de a ne fi rugat după voia lui Dumnezeu, adică să cerem lucruri pe care El dorește să ni le dea cu plăcere. Textul de azi ne arată un lucru important pe care putem să-l cerem pentru biserica noastră și pentru toți cei care cheamă numele lui Hristos: rugăciunea pentru desăvârșirea bisericii și a credincioșilor ce formează biserica. Aceasta este voia explicită a lui Dumnezeu pentru noi. Pavel le spune colosenilor care este planul lui Dumnezeu pentru ei prin slujirea pe care o face el: Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus (Coloseni 1:28).

 • Care ar fi primele trei motive de rugăciune pe care le-ai aduce înaintea Domnului pentru biserica ta?

Dicționarele de limbă greacă (lexicoanele) Thayer și Strong definesc termenul folosit aici, katartizō în felul următor: a întări, a perfecționa, a completa, a face pe cineva ceea ce ar trebui să fie, a completa temeinic, adică a repara (la propriu sau la figurat) sau a ajusta, a potrivi, încadra, a face perfect, a uni, a pregăti, a restaura.

Prima epistolă către corinteni are ca subiect ADUNAREA. Cea de a doua se ocupă de LUCRAREA sau de slujba creștinului. În 2 Corinteni 13:9, cuvântul tradus prin desăvârșire (perfecționare) este katartisis, redat, de asemenea, prin confirmare sau direcționare corectă.

Sfârșind epistola, Pavel Îi adresează lui Dumnezeu o ultimă rugăciu­ne pentru biserica din Corint. Ea se rezumă într-un singur lucru: DESĂ­VÂRȘIREA LOR (v. 9b). În același timp însă el îi îndeamnă : „desăvârșiți-vă!” (v. 11), pentru că a cere ajutorul lui Dumnezeu nu înseamnă a renunța la a căuta cu pasiune și dedicare să înaintezi în umblarea și în slujirea creștină! Cel credincios trebuie și poate fi îndemnat pe baza nașterii din nou și a Duhului lui Dumnezeu dăruit lui.

Astfel, în textul nostru, Pavel:

 1. se roagă pentru desăvârșirea bisericii din Corint,
 2. îi îndeamnă să se desăvârșească, îi încurajează în aceasta direcție (adică în mod conștient să urmărească asta), acordă un spațiu personal în care fiecare în mod responsabil își poate analiza viața și poate face un plan de îmbunătățire a vieții în lumina Scripturii
 3. și, în același timp, le scrie scrisori prin care îi învață cum să se desăvârșească, ce înseamnă o umblare cu Dumnezeu în care urmărești perfecționarea, o țintă clară și obiective bine definite, o reparare a aspectelor defectuoase din viața lor. 

Termenul „perfecționare” (desăvârșire) este folosit și în 1 Corinteni 1:10, pentru a reda verbul gr. katartizō. El derivă de la rădăcina arō, care înseamnă a lega laolaltă, a uni, iar adjectivul artios se referă la ceea ce este complet, unit, perfect

Verbul katartizō este utilizat în Noul Testament cu următoarele semnificații:

 1. a cârpi (o mreajă, Matei 4:21): a desăvârși poate implica un proces de reparare sau curățire. În slujire uneori se mai pot rupe mrejele, se pot aduna mizerii nedorite. Este bine și sănătos ca periodic să avem evaluări personale sau ale slujirilor noastre și să reparăm poate relațiile ce sau deteriorat sau să renunțăm la resentimente, gânduri firești, amărăciune etc.
 2. a pune în ordine, a ordona, a completa, a perfecta, a desăvârși (cf. Luca 6:40; 2 Corinteni 13:11). Hristos spune: Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui; dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Principalul reper și model rămâne Hristos pentru fiecare din noi. Chemarea la desăvârșire însemnă și o prioritizare clară a vieții, o focalizare permanentă pe esență, pe scop, pe obiectivele lui Dumnezeu pentru noi și pentru lumea din jurul nostru. 
 3. a pregăti, a face apt pentru slujire (Evrei 13:20–21). Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, 21să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. A face voia Lui și a fi plăcut Lui – acestea trebuie să fie scopurile fiecăruia din noi și subiectul rugăciunilor noastre.

Termenul katartizō corespunde conceptului nostru de punere la punct sau reglare a unei mașini sau a unui aparat. Se poate compara cu activitatea delicată a unui specialist căruia i se încredințează o mașinărie ale cărei piese au fost montate dar care încă nu a fost pusă în funcțiune. Ea trebuie să fie reglată pentru a putea funcționa la parametrii proiectați. Așadar, verbul grecesc katartizō este un termen tehnic, care implică noțiunea de eficacitate.

În lumea greacă profană, acest cuvânt era folosit de medici pentru a vorbi de punerea la loc a unui membru luxat sau de vindecare a unui unuia fracturat. Ideea exprimată cu ajutorul termenului în discuție este de a-i face pe creștini în stare să-și îndeplinească rolul care le revine în Trupul lui Hristos, de a-i ajuta să devină capabili să-și folosească darul sau darurile spirituale pe care le-au primit, în vederea înfăptuirii unei acțiuni (eis ergon – o lucrare) specifice slujbei (diakonias) fiecăruia. 

F.F. Bruce precizează: „Rolul lor [al slujitorilor Bisericii: apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători] este să ajute și să conducă Biserica așa încât toți membrii acesteia să-și poată îndeplini diferitele slujbe, spre binele tuturor. În acest sens, Oltramare traduce termenul cu expresia „organizarea sfinților” iar P. Huby vorbește de „punerea în stare de funcțiune” a credincioșilor.”

În Scriptură avem și alte pasaje relevante în această direcție, texte ce ne pot ajuta în planul de rugăciune pentru desăvârșirea sfinților. Ne putem ruga pentru următoarele motive:

Desăvârșire în unitate 

Ioan 17:23: Eu în ei și Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. 

1 Corinteni 1:10: Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. 

Mărturia bisericii depinde mult și de unitatea ei. Cum putem vorbi despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi dacă noi nu putem să ne iubim unii pe alții? 

Desăvârșit pentru slujire 

2 Timotei 3:16–17: Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 

Efeseni 4:12: […] pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.

Întotdeauna este loc de mai bine. Dacă nu avem dorința de a îmbunătăți ceea ce facem, dacă nu avem smerenia de a recunoaște că avem aspecte în caracterul sau deprinderile noastre care trebuie schimbate și dacă nu suntem dispuși să ne lăsăm schimbați în lumina Scripturii, atunci poate ar fi bine să ne retragem din slujire pentru un timp de reflecție și „reparare”. În acest proces de „acordare” a vieții și slujirii cu cerințele lui Hristos, avem nevoie de alți oameni, (slujitorii oferiți de Domnul bisericii). Să ne rugăm pentru o slujire tot mai plăcută Domnului și eficientă în planul Lui. 

Desăvârșit în răbdare 

Iacov 1:4: Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic.

Pe lângă rugăciune, îndemnare și învățare, Dumnezeu folosește și suferința pentru a ne desăvârși. Feluritele încercări ce ne testează credința au și rolul de a ne forma caracterul în aspectul răbdării. Ne putem ruga pentru frații noștri care trec prin încercări, ca Dumnezeu să poată binecuvânta viața lor cu tot ceea ce le mai lipsește și să iasă mai îmbogățiți spiritual din suferință.

Desăvârșit în vorbire 

Iacov 3:2: Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul.

Un alt domeniu pe care trebuie să-l aducem sub autoritatea totală a Domnului este vorbirea noastră, care trebuie să fie totdeauna cu har și dreasă cu sare. Apropie-te de cineva drag, care are libertatea să-ți spună adevărul despre tine și întreabă-l dacă a văzut ceva în felul tău de vorbire care trebuie corectat.

Desăvârșit în dragoste 

1 Ioan 4:18: În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.

În predica de pe munte, Hristos ne spune: Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. El face această afirmație la finalul îndemnului de a nu iubi doar pe cei ce ne iubesc, ci și pe cei ce ne urăsc sau ne fac rău. Ioan ne avertizează și în legătură cu faptul că putem ajunge chiar să ne urâm frații de credință. Să nu ne fie frică să iubim frații sau vrăjmașii, ci să ne rugăm pentru desăvârșirea dragostei noastre. 

Aplicații 

 • Stai în rugăciune înaintea Domnului și cere-i să-ți arate care sunt zonele din viața ta în care trebuie să te desăvârșești (poate fi slujirea pe care o faci, relațiile cu frații sau cu cei necredincioși, poate o comunicare deficitară sau puterea de a-L lăsa pe Dumnezeu să schimbe ceva în tine prin suferința pe care o ai chiar acum). Fă o listă cu acele aspecte și caută să vezi ce spune Biblia despre ele, apoi, cere putere să faci pași concreți și vizibili pentru perfecționarea ta în domeniile respective. Dacă crezi că este nevoie, poți cere și ajutorul cuiva matur spiritual care să te supravegheze și să te ajute în acest proces. 
 • Dacă ai pe inimă starea bisericii tale, angajează-te să te rogi pentru câteva persoane pe care Duhul Domnului ți le aduce în minte și inimă. Apoi caută să stai de vorba cu ei, să le spui că te rogi pentru ei. Dacă Domnul creează momentul oportun, spune-le care crezi că este aspectul din viața sau slujirea lor în care ei ar trebui să schimbe ceva. Oferă-le resurse pe subiectul sau domeniul respectiv, poate o carte sau un link cu materiale ajutătoare. Așteaptă-te să vezi răspunsul Lui în viețile celor pentru care te rogi.
 • Mulțumește-I Domnului pentru oamenii care s-au ocupat de tine, prin care Domnul te-a crescut. Dacă se mai poate, mulțumește-le personal și spune-le ce mult a însemnat investiția lor în viața ta.

autor: Daniel Lacatoș, păstor, Biserica Creștină Baptistă nr. 1 Mănăștur, Cluj-Napoca;
e-mail: daniellacatos@gmail.com


Revista Crestinul Azi