Explicații studiu biblic 10 decembrie

Tema: Famenul etiopian – hotărât să împli­nească porunca Domnului Isus

Text biblic: Faptele apostolilor 8:26–40

Verset cheie: Faptele apostolilor 8:36

Ideea centrală: Dumnezeu dorește mântuirea oamenilor, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, de aceea L-a trimis pe Fiul Său în lume. Mai mult decât atât, El îi cheamă și îi caută pentru a le oferi mântuirea prin credința în Domnul Isus

Scopul lecției: Să înțelegem că cei hotărâți sunt gata să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu pentru a avea parte de mântuirea sufletului. Aceștia au parte să vadă slava lui Dumnezeu în viața lor.


Introducere

Cartea Faptele apostolilor este una dintre cele mai fascinante cărți ale Bibliei, deoarece în ea este descrisă răspândirea rapidă a credinței creștine începând din Ierusalim, slujitorii pe care i-a folosit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, cât și bisericile locale care au luat ființă. În aceste biserici au intrat diverși oameni, care s-au hotărât să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu vestit de slujitorii din vremea aceea. Găsim în carte oameni cărora nu ni se dă numele si persoane cărora li se menționează numele, țara, localitatea, poziția socială, educația etc.

Persoana la care vom medita este un demnitar din Etiopia, alegând din multele trăsături de caracter ale acestuia să reflectăm la una dintre ele, care se evidențiază: hotărârea. Această trăsătură este esențială pentru mântuirea omului. Atât de mulți oameni vin în bisericile noastre la diverse servicii de închinare pe care le avem și se declară încântați, plăcut surprinși, apreciind tot ceea ce au văzut și auzit și promițând să revină; alții continuă să vină luni, chiar ani, dar totul parcă e un foc de paie care nu ține mult în viața lor, fiindcă nu sunt hotărâți. Pentru ca o persoană să fie la fel de hotărâtă ca famenul etiopian, în viața acesteia trebuie să existe un fundament pe care să își susțină hotărârea. Vom observa în viața famenului câteva fundamente existente, care i‑au influențat hotărârea.

I. Iubea Casa lui Dumnezeu

Pentru famen, Templul de la Ierusalim însemna:

a)  Locul prezenței lui Dumnezeu, așa cum i-a promis Dumnezeu lui Solomon în urma rugăciunii rostite cu ocazia sfințirii edificiului (1 Împărați 9:3). Aici se simte prezența Sa prin Cuvântul rostit care produce cercetare, mustrare, sfințire, rodire. 

b)  Locul închinării omului înaintea Dumnezeului adevărat. Etiopeanul a parcurs sute de kilometri în condițiile vremii de atunci, având acest scop măreț de-a se închina în locașul special dedicat pentru aceasta de către evrei (v. 27). Aici vine omul și își pleacă întreaga ființă în fața Creatorului și Susținătorului său.

c)  Locul întâlnirii lui Dumnezeu cu cel care Îl caută. Așa cum spune psalmistul, sufletul tânjește de dor după Dumnezeul cel viu și după Curțile Casei Sale (Psalmul 84:2; 27:4) Omul vine aici cu diverse stări între care se află: suferință trupească, îngrijorare, abandonare, singurătate, despărțire, păcătoșenie, aroganță etc., și este întâmpinat de un Dumnezeu care se apropie de el oferindu-i exact ceea ce îi trebuie.

Trăim vremuri când pentru mulți Casa lui Dumnezeu nu mai înseamnă prea mult, de aceea nu mai iubesc Casa Domnului, nefiind gata să jertfească timp și resurse cum a făcut famenul.

II. Iubea Cuvântul lui Dumnezeu

Demnitarul etiopian întreprinde câteva acțiuni care arată că iubea Cuvântul.

1)  Cumpără sulul cărții Isaia. În vremea aceea, să achiziționezi un exemplar al unei cărți din Scripturile Vechiului Testament nu era la îndemâna oricui, ca astăzi. Acest famen a făcut tot posibilul să aibă o asemenea carte. 

2)  Citește cartea. Atunci când se apropie Filip de carul unde era acest om, îl află citind, deși putea avea multe alte activități în timpul călătoriei spre Etiopia. Prin citire omul adună Cuvântul lui Dumnezeu pentru a merge pe calea lui Dumnezeu (Psalmul 119:11).

3)  Dorește să înțeleagă ce citește. Dumnezeu știa că acest etiopian, deși era un om educat, nu putea înțelege Cuvântul singur, de aceea a fost trimis Filip. Însă pentru aceasta famenul trebuia să accepte ajutorul și să pună întrebări. 

4) Ascultă cu atenție explicarea Cuvântului rostit. A înțeles ce trebuie să facă și atunci când vede apa, cere să fie botezat. 

5)  E gata să împlinească Cuvântul. Nu amână pentru o dată ulterioară, ci chiar atunci poruncește să se fie oprit carul. Iacov, în epistola scrisă de el, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să fim împlinitori ai Cuvântului (Iacov 1:22).  

Oare câți mai iubesc, în veacul nostru, Cuvântul ca acest famen, fiind dispuși să acționeze? Iubirea fără acțiune e vorbă-n vânt. 

III.  Iubea credința în Dumnezeul adevărat

Famenul, prin prisma țării din care venea, avea o credință păgână în diverși dumnezei imaginari făuriți de mintea unor lideri religioși ai acelor vremuri. Cu siguranță a cercetat că Israel are un Dumnezeu real în care crede și se închină. De aceea, face o asemenea călătorie până la Ierusalim. Când vorbim despre credința demnitarului etiopian trebuie să urmărim două aspecte.

1) Dobândirea ei. Această credință în Dumnezeul adevărat a luat naștere în viața sa prin Cuvântul lui Dumnezeu pe care la început îl citește singur fără să-l înțeleagă, iar mai apoi Filip i l-a explicat atât de bine și de convingător, încât nu a mai avut dubii pentru a-l crede cu tărie. În Epistola către romani, apostolul Pavel ne prezintă acest adevăr, ilustrat atât de bine în cazul nostru (Romani 10:14–17). 

Dumnezeu, care avea un plan de mântuire cu sufletul acestui om și cu Etiopia, a dăruit credința în Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, în viața acestui demnitar. Acest adevăr îl aflăm exprimat de apostolul Pavel în Efeseni 2:8.

2) Demonstrarea ei. Își mărturisește credința, care era la nivelul inimii, nu a buzelor, atunci când Filip îl întreabă. Mărturisește cu tărie o credință în Domnul Isus ca Fiul lui Dumnezeu. (v. 37) Odată mărturisită credința, el împlinește porunca Domnului Isus și exemplul Său în ce privește botezul. (Marcu 16:16) Legat de acest act măreț de credință, demnitarul dă dovadă de fermitate, nu se observă nicio ezitare, amânare sau ceva de felul acesta. Prin urmare, efectul credinței ferme a venit imediat în viața sa, continuându-și drumul spre Etiopia plin de bucuria mântuirii (v. 39).

Aplicații și întrebări

  1. Dacă oamenii stau în cumpănă când trebuie să împlinească porunca Domnului Isus legată de botez este pentru că în viața lor nu au aceste fundamente pe care le-a avut famenul. 
  2. În fața piedicilor care vin, creștinul nehotărât cedează. Tu ce fel de creștin ești: hotărât sau nehotărât?
  3. Când iei o hotărâre trebuie să fie bazată pe ceva solid, real. Pe ce îți fundamentezi deciziile? Ar trebui pe Cuvântul lui Dumnezeu.
  4. Iubești Casa lui Dumnezeu ca famenul odinioară, încât să cheltuiești atât de mult pentru a fi acolo?
  5. Cât de preocupat ești de Cuvântul lui Dumnezeu? Ești dispus, ca Filip, să îl propovăduiești când Domnul te trimite, să îl citești, să-l înțelegi și să-l împlinești, la fel ca famenul?
  6. Credința ta e bazată pe Scripturi și este ea susținută de o trăire plăcută?

autor: Daniel Fișteag, păstor, Biserica Creștină Baptistă din Băile Herculane; e‑mail: danielfisteag@yahoo.com


Revista Crestinul Azi