Explicații studiu biblic 17 decembrie

Tema: Ologul din Listra – credea în mesagerul lui Dumnezeu

Text biblic: Faptele apostolilor 14:6–18

Verset cheie: Faptele apostolilor 14:9-10

Ideea centrală: Interesul prezentat față de Evanghelia lui Isus Hristos trebuie urmat de o credință autentică, iar răspunsul dorit este cel de ascultare față de Evanghelia lui Isus Hristos.

Scopul lecției: Să-l facă pe cel credincios dornic să devină un mesager al lui Dumnezeu în viața celor care prezintă un real interes pentru Evanghelia lui Isus Hristos.


În cea dintâi călătorie misionară, apostolul Pavel, plecat din Antiohia Siriei, după câteva puncte prin care trece, ajunge împreună cu Barnaba în Antiohia Pisidiei, o cetate aflată în ținutul Galatiei, care reprezenta cel mai important centru comercial al zonei. Aici apostolul Pavel plantează cu destul de multă dificultate o biserică, care ajunge să fie formată în mod special din neamuri și mai puțin din evrei, aceștia fiind destul de împotrivitori și chiar dușmani Evangheliei, stârnind prigoană împotriva lui Pavel și a lui Barnaba (Faptele ap. 13:13–52).

Din Antiohia Pisidiei apostolul Pavel și Barnaba merg în cetatea Iconia, o altă cetate a Galatiei, unde o mare mulțime de iudei și greci au crezut, însă o nouă prigoană îi forțează să se refugieze în Listra. (Faptele ap. 14:1–7)

Listra era o cetate de frontieră a Galatiei, fiind o colonie romană, ca un avanpost militar aflat pe drumul imperial roman, mai puțin civilizată decât celelalte cetăți ale ținutului.

Aici, în urma lucrării misionare a lui Pavel, se înființează o biserică care avea să fie vizitată des de către Pavel (Faptele ap. 14:21; 16:1; 18:23). Se pare că din această zonă era Timotei (Faptele ap. 16:1) și tot această zonă este destinatara Epistolei către galateni, Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra și Derbe formând în acea vreme ținutul Galatiei. 

Revenind la textul nostru, în Listra se afla un om olog din naștere, în dreptul căruia putem observa, pe lângă problemele fizice de care suferea, câteva lucruri pozitive și anume:

I. Interes pentru Evanghelia lui Isus Hristos

Ologul despre care ne vorbește textul ședea jos și asculta pe Pavel, conform versetului 9. De aici înțelegem că mesajul lui Pavel era adresat undeva pe stradă. Spre deosebire de cetățile Antiohia Pisidiei și Iconia, unde evreii erau mai bine organizați și aveau sinagogi și unde Pavel a folosit clădirea sinagogii pentru predică, aici în Listra nu era o sinagogă evreiască, iar apostolul predica Evanghelia pe stradă. Acest lucru avea să devină un obicei pentru apostolul Pavel, el continuând să predice Evanghelia în toate călătoriile lui misionare, fie în vreo clădire ce i se oferea, fie în stradă. Din context vedem că interesul oamenilor nu a fost unul mare, apostolul Pavel fiind nevoit să vorbească „cu glas tare”. 

Înțelegem, așadar, că, fie era o mare agitație, fie era un mic interes. Din moment ce apostolul Pavel vindecă pe acest olog, înțelegem că interesul locuitorilor din Listra era unul mic. Probabil că mulți treceau și nu se opreau să asculte. Nu însă și ologul, el deși nu se putea deplasa prea liber, fiind invalid de ambele picioare, vedem că asculta pe Pavel când vorbea. Putem interpreta că era un om interesat nu de o eventuală pomană ce ar fi putut-o primi, ci de mesajul ce era transmis chiar în acel moment.

Mai avem în cartea Faptele apostolilor un olog, cel de la Poarta Frumoasă, tot din naștere, dar care nu era interesat de mesajul lui Petru și al lui Ioan, ci de ceea ce putea primi de la ei. Un om mai puțin interesat de Cuvânt și mai mult interesat de câștig (Faptele ap. 3:1–6).

Ologul de aici nu este interesat de a primi ceva, deși putem presupune că era pe străzi pentru acest scop, el este interesat să-l asculte pe Pavel. Ascultarea aceasta nu a fost în zadar. Omul, deși olog, a înțeles că este un mesaj important venit de sus cu scopul de a da o viață nouă. În dreptul lui se potrivește versetul din Romani 10:17: Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos!

Interesul arătat față de mesajul Evangheliei, cât și curiozitatea de a o asculta, a determinat în viața acestui om:

II. Credința în Evanghelia lui Isus Hristos

Credința celor din cetatea lui era una destul de bizară, ei fiind gata să privească superstițioși la Pavel și Barnaba. Deși era un cetățean al unei cetăți superstițioase, ologul avea acum o credință de o altă natură, credința ce dă viață! Versetul 9 ne spune că Pavel privind țintă la olog a văzut în el ceea ce nu a văzut în alții, și anume credință. Și nu orice fel de credință, ci acea credință ce îl putea tămădui. 

Foarte repede, în urma mesajului transmis pe străzi de Pavel, ologul este cercetat de Domnul Isus și gata să creadă în mesagerul lui Dumnezeu. Interesant este și termenul pe care doctorul Luca îl pune în versetul 9 și îl avem tradus astfel: „să fie tămăduit”. În limba greacă expresia folosită aici este tou sothenai, ce indică nu doar vindecarea trupească, ci și mântuirea. Credința omului nu era neapărat legată de o vindecare a unei infirmități, pe care o avea de altfel, ci era legată de o schimbare radicală prin mesajul transmis de Pavel: Credința în Evanghelia lui Isus Hristos! 

Imediat după vindecarea acestui om locuitorii cetății împreună cu preoții lor s-au grăbit să-i primească pe cei doi apostoli ca zei întrupați. Din punct de vedere istoric, aveau toate motivele să fie atenți la zeitățile întrupate printre ei, deoarece o legendă de la acea vreme relatează o vizită din partea celor doi zei, Zeus (Jupiter) și Hermes (Mercur), vizită care a rezultat în distrugerea orașului, pentru că oamenii nu au fost suficient de ospitalieri cu ei. Nu la întâmplare Pavel este identificat cu Hermes, din moment ce el era responsabil cu proclamarea mesajului (mânuia Cuvântul), după cum unul dintre rolurile lui Hermes în mitologia greacă era să poarte diferite mesaje. Așadar, de teamă să nu aibă aceeași soartă cu cei din trecut, au primit „zeii întrupați” aducându-le ofrande, arătându-și sub forma aceasta ospitalitatea față de vizita lor. Însă Pavel și Barnaba nu au acceptat o astfel de ospitalitate și au depus toate eforturile să nu fie primiți ca „zei întrupați”, ci să fie primiți „ca oameni de aceeași fire cu ei”. 

După ce a manifestat interes pentru Evanghelia lui Isus Hristos, după ce a început să aibă credință în mesajul transmis de mesagerul lui Dumnezeu, este ologul gata să arate:

III. Ascultare față de Evanghelia lui Isus Hristos

Modul în care apostolul Pavel aduce vindecarea în viața acestui om este, de asemenea, interesant. Pavel îi vorbește cu glas tare, nu îl atinge, nu îl apucă de mână (la fel ca Petru, în Faptele ap. 3:7), nu l-a atins deloc, doar îi vorbește tare spunându-i: „scoală-te drept în picioare”. Era momentul ca omul să pună în practică credința ce începuse deja să lucreze în viața lui. Puterea nu era de la Pavel, era de la Mântuitorul Isus Hristos, iar credința era înlăuntrul lui, omul trebuia să creadă și să se încreadă cu adevărat în Domnul Isus. 

Rezultatul acestui gest a fost acela că ologul a găsit vindecare și mântuire conform credinței lui. Însă această scenă este umbrită de credința superstițioasă a locuitorilor din Listra, care sunt gata, potrivit legendelor religioase ale vremii, să recunoască zeitățile și să le atragă bunăvoința. Aici vedem pe Pavel și Barnaba extrem de atenți, fiind gata să corecteze această greșeală a locuitorilor cetății. Ca urmare, în epilogul acestei întâmplări, apostolul Pavel este împroșcat cu pietre și lăsat aproape mort. Este prima situație în care apostolul Pavel face o minune deosebită, iar poporul trece de la extaz la prigoană.

Aplicații:

  • Fiecare dintre noi suntem așezați de Dumnezeu în contexte diferite. Care este contextul în care predici și trăiești Evanghelia? 
  • Este și contextul tău asemănător celui din Listra?
  • Dacă contextul tău este diferit de cetatea Listra, cum poți descrie „credințele” persoanelor care te înconjoară? 
  • Fiecare dintre noi suntem înconjurați de diferite persoane multe dintre ele credincioase lui Dumnezeu, dar și de persoane împotrivitoare Evangheliei. Totuși, poți identifica între acestea persoane interesate și curioase de mesajul Evangheliei?
  • Dacă da, care sunt obstacolele în calea credinței pe care aceștia le menționează?
  • Orice persoană care este interesată și curioasă de mesajul Evangheliei, înainte de a face pasul spre credință, ar putea invoca obstacole pe care le consideră suficient de mari pentru a nu trăi credința. Te poți gândi la câteva mijloace prin care să ajuți persoana interesată de Evanghelie să depășească obstacolele din calea credinței?
  • Odată ce obstacolele au fost înlăturate, ceea ce se așteaptă de la o astfel de persoană este ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu. Având în vedere că pentru mulți dintre noi minunea vindecării sufletului nostru s-a produs cu mulți ani în urmă, cum stăm la capitolul ascultare față de Cuvântului lui Dumnezeu? În toți acești ani a crescut nivelul de ascultare sau încă reprezintă un aspect ce trebuie rezolvat în viața noastră? 
  • La un moment dat și noi am fost ologi de ambele picioare, fiind incapabili să umblăm pe calea credinței prin puterile noastre, însă, a fost o zi în care Domnul Isus s-a apropiat de noi și ne-a vindecat. Care este atitudinea cu care te apropii de oameni care acum sunt ologi spiritual, știind că și tu ai fost cândva așa? 
  • De-a lungul timpului Dumnezeu a folosit oameni pentru înaintarea mesajului Evangheliei. Care au fost oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit ca Evanghelia să pătrundă în viața ta? Ești o persoană pe care Dumnezeu o folosește la înaintarea Evangheliei? Dacă nu, ce te oprește? 

autor: Petru Nedved, păstor, Biserica Creștină BaptistăHarul” Bocșa; e‑mail: nedvedpetru@gmail.com


Revista Crestinul Azi