Explicații studiu biblic 16 iulie

Tema: Isus Hristos are puterea să ierte păcatele

Text biblic: Marcu 2:1–12

Verset cheie: Marcu 2:10–11

Ideea centrală: Isus Hristos, Dumnezeu întrupat, are puterea să vindece boala păcatului, aducând iertare și restaurare omului păcătos. Scopul lecției: Să înțelegem autoritatea Domnului Isus și aplicațiile ei la viața noastră de credință.

Scopul lecției: Să conștientizăm și să credem că Isus este mai mult decât un mare învățător și tămăduitor. El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 


Introducere

La începutul lucrării Sale din Galileea, popularitatea Domnului Isus a crescut foarte repede datorită puterii cu care predica mesajul Evangheliei și înfăptuia felurite vindecări miraculoase (Marcu 1:15, 45). În stilul lui caracteristic axat pe pragmatism și acțiune, Marcu ne relatează ce s-a întâmplat după ce Mântuitorul Și-a încheiat una din călătoriile Sale din zona Capernaumului.

Versetele 1–2

1 După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă 2și s-au adunat îndată așa de mulți, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea Cuvântul. 

De ce veniseră așa de mulți oameni în casa din Capernaum unde se întorsese Domnul Isus (Marcu 1:29)? Pentru că erau uimiți de autoritatea și puterea Sa. Pe de o parte, oamenii erau uimiți de felul în care Mântuitorul îi învăța. În Marcu 1:22, în sinagoga din Capernaum, ni se spune că oamenii au rămas șocați, uluiți de învățătura Lui, pentru că îi învăța ca Unul care avea putere. 

 Pe de altă parte, oamenii erau uimiți nu doar de învățătura lui Hristos, ci și de minunile pe care le făcea. Unii oameni chiar pentru asta Îl căutau, mai mult pentru minunile Sale decât pentru mesajul Său (Ioan 6:2). 

Cu toate acestea, Domnul Isus mereu dădea prioritate mesajului Său, iar minunile le făcea îndeosebi pentru a-Și autentifica mesajul. Și de data aceasta, deși mulți veniseră mai mult ca sigur ca să vadă minuni în casa din Capernaum, textul din Marcu 2:2 ne spune: El le vestea Cuvântul. Potrivit Marcu 1:15, Mântuitorul propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și îi chema pe oameni la pocăință și credință.  

Versetele 3-4

3Au venit la El niște oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inși. 4Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. 

Este posibil ca oamenii aceștia să fi auzit și poate chiar să fi văzut cu ochii lor unele din minunile pe care le făcuse Domnul Isus. Cu siguranță aflaseră că are o putere deosebită: putere să vindece multe boli, putere să scoată demoni, putere chiar să vindece un lepros (Marcu 1:40–45).  

Probabil că se gândeau: „Sigur are putere să ne vindece și nouă prietenul.” Apropo, textul nu spune că era prietenul lor, dar e puțin probabil să fi fost un simplu slăbănog de pe marginea străzii. Este posibil ca slăbănogul să fi fost chiar o rudă de-a lor.  

Foarte multă durere și rușine le-adusese slăbănogul acesta celor din viața lui. Pentru că în vremurile și-n locurile respective, când aveai o asemenea boală, oamenii te credeau lovit de Dumnezeu… cine știe pentru ce păcate? Astfel că mulți te vorbeau pe la spate, mulți te ocărau. Dacă ai fi fost rudă cu slăbănogul, toate acestea te-ar fi durut și pe tine. 

Darămite, dacă erai chiar slăbănogul?! Chiar dacă trupul îți era paralizat, sufletul îți era îndurerat. De obicei, cea mai mare partea a timpului ți-o petreceai la marginea drumului cerșind. Chiar dacă nu voiai să faci lucrul acesta, de multe ori te duceau neamurile la cerșit, ca să faci și tu un ban. Cam așa își câștigau existența atunci slăbănogii, ologii, oamenii imobilizați la pat, cerșind pe marginea drumului sau în piețe. O existență mizerabilă din toate punctele de vedere!

Revenind la text, cei patru inși îl aduc pe slăbănog la Domnul Isus, cu siguranță pentru a fi vindecat. Și nu se dau bătuți până nu ajung la Învățător! Chiar dacă a fost nevoie să desfacă acoperișul casei. Trec peste rușinea de moment, trec peste dificultatea situației, trec peste supărările celorlalți, trec și prin acoperiș, când a fost cazul. 

Fac aceste lucruri nu doar dintr-un avânt de moment, ci datorită credinței lor. Cei patru inși au credință că Domnul Isus le poate vindeca prietenul. 

Versetul 5

5Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îți sunt iertate!” 

Fascinant! Ei îl aduc la Domnul Isus cu credința că are putere să-l vindece. Hristos le vede credința, inclusiv a slăbănogului, și îl vindecă… dar nu trupește, ci sufletește! Plin de compasiune, Mântuitorul îi spune slăbănogului că păcatele îi sunt iertate.

Or fi fost prietenii lui nemulțumiți să audă asta? Nemulțumiți nu știm dacă au fost, dar cu siguranță au fost uimiți! Pentru că știau că numai Dumnezeu putea ierta păcatele. Nu știm ce-au gândit cei patru inși în momentele acelea. Și putem doar bănui ce s-o fi gândit slăbănogul. Însă știm cu siguranță ce-au gândit niște lideri religioși, dintre cei mai studioși ai Sfintelor Scripturi, care se aflau acolo. Ne este relatat, în continuare, în text. 

Versetele 6–7

6Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor: 7„Cum vorbește Omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” 

Cine are putere să ierte păcatele? Cum poate să vorbească Omul acesta astfel? O avea el putere să vindece multe boli, dar ar trebui să fie Dumnezeu ca să aibă putere și să ierte păcatele. Așa este! Aveau dreptate. Numai Dumnezeu iartă păcatele! Se înșelau, însă, amarnic în faptul că-L credeau pe Isus un simplu om.

Potrivit Legii Mozaice păcatele trebuiau ispășite prin jertfe aduse la Templul din Ierusalim. În Iudaism se afirma că numai Dumnezeu poate ierta păcatele, însă majoritatea evreilor admiteau că unii dintre reprezentanții lui Dumnezeu puteau vorbi în numele lui Dumnezeu (2 Samuel 12:13). Însă Isus nu era preot, nimeni nu adusese vreo jertfă, iar cărturarii nu auziseră vreo justificare pentru pronunțarea iertării, nici măcar niște semne clare de pocăință.1 Mai mult, evreii credeau că nici măcar Mesia nu putea ierta păcatele, pentru că acest lucru nu Îi era atribuit niciunde în Vechiul Testament. Numai și numai Dumnezeu putea ierta păcatele (Exod 34:6–9; Psalm 103:3; 130:4; Isaia 43:25; 44:22; 48:11; Daniel 9:9; Mica 7:18).

Și totuși, până una-alta, Omul acesta le putea citi gândurile. Oare s-or fi speriat când Domnul Isus le-a spus ce gândeau? Și lucrul acesta Îl poate face tot numai Dumnezeu.

Versetele 8–9

8Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „De ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? 9Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă”?” 

Abia acum devine clar faptul că Domnul Isus intenționat făcuse lucrurile în ordinea aceasta. Ar fi fost mai ușor doar să-l vindece trupește pe slăbănog. Însă, dacă ar fi făcut așa, atunci nu le-ar fi dat și lecția mult mai importantă pe care voia să le-o comunice de data aceasta.  

Versetele 10–12

10Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, 11„Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.” 12Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieșit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiți şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!” 

Ce anume nu mai văzuseră? Vindecări mai văzuseră. Unii dintre ei poate chiar văzuseră vindecarea leprosului, care se poate să fi fost mai spectaculoasă. Chiar slăbănogi e posibil să mai fi fost printre toți bolnavii pe care Îi vindecase Domnul Isus în regiunea Galileei. 

Însă, de data aceasta, Hristos nu și-a arătat doar puterea de-a vindeca, ci și puterea de-a ierta păcatele. Dacă mai întâi l-ar fi vindecat pe slăbănog și abia apoi i-ar fi spus „Păcatele iți sunt iertate”, oricine ar fi putut spune, „De unde să știm că într-adevăr ai puterea să ierți păcatele?” La urma urmei, oricine poate face afirmația aceasta. Dar una e să spui asta și alta este chiar să ai puterea să ierți păcatele. Puterea aceasta o are doar Dumnezeu. Si ca să dovedească faptul că are această putere, Domnul Isus face lucrurile exact în această ordine: mai întâi iartă păcatele, iar apoi, vindecarea trupului o folosește ca dovadă că poate să ierte păcatele (v. 10). Cum scrie un comentator: „A făcut minunea pe care o puteau vedea, pentru ca să știe că o făcuse și pe cea pe care nu o putuseră vedea”.2

Asta nu mai văzuseră niciodată! Din această cauza, de data aceasta nu doar rămân uimiți. Ci textul ne spune că și slăveau pe Dumnezeu. Ce văzuseră era clar puterea lui Dumnezeu! Nu doar puterea de a vindeca trupul, ci și sufletul. Isus Hristos are puterea să ierte păcatele.

Oamenii care au asistat la evenimentul relatat în Marcu 2:1-12 nu puteau nega faptul că slăbănogul fusese vindecat și iertat de păcate. Nici nu puteau nega faptul că Cel care adusese vindecarea și iertarea era Domnul Isus Hristos. Pe scurt, în acest pasaj iertarea de păcate a fost declarată (2:5), pusă sub semnul întrebării (2:6–9), validată (2:11), și în cele din urmă recunoscută (2:12). 

Aplicații: 

 1. Fiecare dintre noi avem nevoie de iertare pentru păcatele noastre și fiecare dintre noi cunoaștem în mod personal oameni care se confruntă cu această nevoie. 
 2. Nimeni altcineva nu poate să ne ierte păcatele decât Dumnezeu. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate să-ți ierte păcatele!
 3. Cu siguranță ai păcate de a căror vinovăție și povară ai vrea să scapi. Adu-le în rugăciune Domnului Isus. Experimentează iertarea pe care numai El ți-o poate aduce!
 4. Vestea bună este că atunci când Îl chemi pe Hristos în viața ta și-L rogi să-ți ierte păcatele, vei fi pe deplin iertat și împăcat cu Dumnezeu. Dacă nu ai făcut asta niciodată, roagă-te chiar acum!
 5. Putem fi siguri că numai Dumnezeu ne poate ierta păcatele prin jertfa Fiului Său de la Golgota. Să spunem și altora această veste extraordinară! Să-i aducem și pe alții la Singurul care Îi poate mântui. 

Întrebări pentru discuții:

 1. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, cum anume a realizat Domnul Isus Hristos iertarea păcatelor noastre?
 2. Ce trebuie să facem concret ca să avem păcatele iertate?
 3. Ești convins că Isus n-a fost doar un mare învățător, un făcător de minuni, un mare lider religios printre mulți alții? Ești convins că Isus are puterea să ierte păcatele și că asta înseamnă că Isus este Dumnezeu? De ce?
 4. Credeți că slăbănogul a realizat că nu doar trupul îi fusese vindecat, ci și păcatele iertate? De ce? 
 5. Cum putem să știm că Domnului Îi pasă de nevoile și bolile noastre fizice? Ce comparații puteți face între nevoile fizice și cele sufletești? Care sunt câteva implicații pentru noi? 
 6. Dacă îți este clar că numai Domnul Isus poate să ierte păcatele și le-a iertat și pe ale tale, ce poți să faci ca să îi aduci și pe alții la El? Cum te poate ajuta mărturia personală?
 7. În ce mod ai putea să-ți pui la dispoziție locuința pentru a fi un loc unde se vestește Evanghelia și alții pot găsi iertare de păcate?

Note:

 1. Craig S. Keener, Comentariu cultural-istoric al Noului Testament, 2018
 2. A. M. Hunter, The Gospel According to Saint Mark, p. 38.

autor: Beniamin Mogoș, Biserica Creștina Baptistă „Agapia” din București, benmogos@gmail.com


Revista Crestinul Azi