Explicații studiu biblic 5 martie

Tema: Promisiunea rodirii spirituale

Text biblic: Ioan 15:1-5

Verset cheie: Ioan 15:5

Ideea centrală: Credincioșii adevărați au roade spirituale datorită faptului că sunt uniți cu Hristos,  au parte de purtarea de grijă a Tatălui Ceresc, ascultă de Cuvânt și stăruie în rugăciune.

Scopul lecției: Să învățăm ce înseamnă să-L slăvim pe Dumnezeu printr-o viață roditoare, asemenea Domnului Isus Hristos.


Introducere:

Printre promisiunile pe care Dumnezeu le face copiilor Săi se numără și promisiunea rodirii spirituale. Toți credincioșii adevărați se află în grija lui Dumnezeu, iar El se implică în mod direct pentru ca ei să devină și roditori. În textul pe care îl analizăm, Isus Hristos le vorbește ucenicilor Săi despre rodirea spirituală făcând apel la o parabolă foarte familiară în contextul iudaic: metafora viței-de-vie. 

Urmărind detaliile acestei metafore, vom înțelege, mai întâi, la ce ne referim când vorbim despre rodirea spirituală și apoi vom afla cum anume se produce această rodire. Altfel spus, vom descoperi cum își împlinește Dumnezeu față de noi promisiunea rodirii spirituale. 

Explicații:

• La ce se referă expresia „rodire spirituală”?

Este necesar să clarificăm de la bun început la ce ne referim prin sintagma „rodire spirituală”. Se obișnuiește adeseori ca această expresie să fie utilizată în contextul discuțiilor despre numărul persoanelor convertite în urma evanghelizării pe care o facem – „snopii” aduși pentru Domnul – sau cu referire la diversele tipuri de slujiri în care ne implicăm. Deși rodirea spirituală nu exclude astfel de domenii, contextul din capitolul 15 ne arată că accentul cade mai mult pe cine suntem (și devenim), decât pe ce facem. 

Din versetul 7 observăm că rodirea este legată de viața noastră de rugăciune: Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da (Ioan 15:7). Rodirea este o prioritate pe lista de rugăciune a creștinului, iar unirea acestuia cu Hristos îl asigură că va primi un răspuns pozitiv din partea lui Dumnezeu. Subiectul rugăciunilor și, implicit, al rodirii spirituale, are ca obiectiv glorificarea Tatălui (Ioan 15:8), iar acest lucru se realizează atunci când creștinii rămân în dragostea lui Hristos ascultând, din iubire, poruncile Tatălui (Ioan 15:9–10), ajungând astfel la o bucurie deplină (Ioan 15:11) și la dragoste frățească (Ioan 15:17). 

Cu alte cuvinte, deși rodirea spirituală poată să însemne diverse fapte concrete pe care le facem pentru gloria lui Dumnezeu, ea înseamnă, în esența ei, o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu și a dragostei Sale, fapt ce duce la o transformare evidentă a caracterului unui creștin. Creștinul roditor este pasionat de gloria lui Dumnezeu, plin de dragostea lui Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu și iubitor de Dumnezeu și de semeni. La fel cum un pom rodește potrivit naturii sale, tot astfel, creștinul unit cu Hristos va rodi, tot mai mult, un caracter asemănător cu al lui Hristos. Pe scurt, rodirea spirituală înseamnă să fim tot mai asemănători Mântuitorului în caracter și fapte, iar dacă trebuie să reducem această asemănare la un singur cuvânt, acesta este „dragoste”!

• Cum se produce rodirea spirituală?

Legătura credincioșilor cu Isus, „Adevărata Viță”

Doar cei uniți cu Isus Hristos, „Adevărata Viță”, vor rodi spiritual. Mântuitorul a folosit de mai multe ori metafora viei pentru a face trimitere la națiunea lui Israel (Matei 20:1–16; Marcu 12:1–9; Luca 13:6–9 etc.). Tot astfel, autorii Vechiului Testament au folosit și ei imaginea viei cu referire la Israel (Isaia 5:1–7; Ieremia 2:21; Ezechiel 15:1–8; Osea 10:1–2 etc.) 

În Ioan 15:1, Isus vorbește despre El însuși ca fiind „adevărata Viță” – ultimul „Eu sunt” din Evanghelia după Ioan (vezi Ioan 6:35; 8:12; 10:7; 10:11; 11:25; 14:6; 15:1) de unde deducem că Isus Hristos este adevăratul Israel. Mântuitorul rodește, adică Îl proslăvește pe Tatăl, în ciuda faptului că Israel a eșuat să facă acest lucru (vezi Psalmul 80:7–9). Relația Fiului cu Tatăl (Vierul) ne asigură că Isus va reuși acolo unde Israel a eșuat. Isus este una cu Tatăl (Ioan 10:30), iar Tatăl se implică în mod activ și Îi poartă de grijă lui Hristos (Vița) și tuturor celor ce sunt în Hristos (mlădițele). 

Credincioșii autentici sunt uniți cu Hristos și, pe cale de consecință, se bucură de viața spirituală pe care o primesc din Hristos, ajungând să rodească. „A fi în Hristos” se referă la a avea o relație cu El, la a fi în părtășie cu Mântuitorul. Credincioșii ajung să fie în această relație, ca rezultat al credinței în Cuvântul Domnului (Evanghelia), prin care se produce regenerarea spirituală: Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.” (Ioan 14:23). 

Prin lucrarea Cuvântului și a Duhului Sfânt ucenicii sunt transformați (metamorfozați) spiritual și așezați pe calea rodirii: Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus (Ioan 15:3). Desigur, pe această cale a rodirii menținerea relației cu Hristos este vitală: Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic. (Ioan 15:4–5). Fără o relație personală cu Isus Hristos nu există nici rodire spirituală și nimic altceva care să conteze pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Lucrarea  Tatălui (Vierul)

Cuvântul lui Hristos a lucrat deja în viețile ucenicilor, astfel că ei au ajuns să creadă, să fie uniți cu Mântuitorul și să aducă roadă (vezi și Ioan 13:10). Plecând de la premisa unirii cu Hristos, a legăturii vitale cu Fiul, ucenicii se bucură și de lucrarea Tatălui: Pe orice mlădiță care este în Mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod (Ioan 15:2). Vierul curăță mlădițele cu iubire, vizând o rodire și mai mare din partea lor. Procesul curățirii, în sine, poate fi dureros (Evrei 12:4–11), dar ucenicul nu trebuie să se îndoiască niciodată de iubirea Vierului. De asemenea, Tatăl taie orice mlădiță uscată, fără viață și fără rod. 

De aici înțelegem că adevărații credincioși (cei născuți din nou) rodesc și sunt curățiți de Tatăl pentru a aduce și mai mult rod; ei se deosebesc de cei care au doar o credință superficială, sunt morți din punct de vedere spiritual, sunt tăiați și înlăturați din viță. Dacă nu ar fi fost moarte spiritual, aceste mlădițe nu ar fi fost tăiate, ci curățate. Iuda Iscarioteanul a fost o mlădiță uscată în contact cu Isus, dar fără o unire reală cu El și, evident, fără viață spirituală (Ioan 6:70–71; 13:10).

Rugăciunea

După cum am amintit deja, rodirea spirituală este legată și de rugăciune: Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da (Ioan 15:7). Același adevăr este repetat în versetul 16: Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea (Ioan 15:16). Așadar, orice creștin adevărat își dorește să fie asemenea lui Hristos și vrea din toată inima să rodească spiritual, fiindcă știe că la aceasta a fost chemat. Rodirea se află inerent în noua natură a creștinului, iar Tatăl (Vierul) va interveni și va răspunde cu bucurie rugăciunilor sale pentru rodire. 

Întrebări pentru discuție/aprofundare:

  • Care este diferența dintre activism spiritual și rodire spirituală? 
  • Cum putem ști dacă suntem o mlădiță roditoare?
  • Ce legătură există între roada Duhului (Galateni 5:22–23) și rodirea spirituală a creștinului?
  • Ce bariere există în calea rodirii spirituale și cum le putem depăși?

Aplicații practice:

  • Baza rodirii spirituale este unirea ta cu Hristos. Nu privi la eșecurile și slăbiciunile tale, ci mai degrabă încrede-te în Hristos, „Adevărata Viță”! Noi rodim, fiindcă El a rodit!
  • Nu fi descurajat de încercările prin care treci; adesea, în spatele acestora se află mâna iubitoare a Vierului, care te curăță pentru a aduce și mai multă roadă. 
  • Roagă-te cu regularitate pentru rodirea ta spirituală! Dumnezeu a promis că va răspunde la astfel de rugăciuni. 
  • Dacă nu vezi rodire spirituală în viața ta, te poți pocăi chiar acum și vei fi curat. Încă mai este har! Nu a venit ziua când Vierul va arunca mlădițele neroditoare în focul cel veșnic. 

autor: Costel Ghioancă, pastor, Biserica Creștină Baptistă „Adonai” București; costelghioanca@yahoo.com


Revista Crestinul Azi