Explicații studiu biblic 12 februarie

Tema: Promisiunea biruinței în ispite

Text biblic: 1 Corinteni 10:13

Verset cheie: 1 Corinteni 10:13

Ideea centrală: Credinciosul trebuie să cunoască cum lucrează ispita în așa fel încât să beneficieze de harul lui Dumnezeu, ca să poată ieși victorios din ea.

Scopul lecției: Să descoperim slava lui Dumnezeu prin mijlocul oferit pentru a birui ispitele din viața noastră.


Introducere

Ispita este o problemă comună fiecăruia dintre noi. Nu este om care să nu se confrunte cu ispita. După ce Dumnezeu a creat omul, acesta a fost atacat de Satan și ispitit să nu asculte de porunca lui Dumnezeu. Odată ce păcatul a intrat în lume, ispita de a păcătui ajunge mult mai ușor și cu mai mult succes la noi. Cât de des avem de-a face cu ispita? Putem vedea în viața noastră un progres în lupta cu ea? Este posibil pentru noi să fim triumfători asupra ispitei?

Ne vom uita în textul din 1 Corinteni 10:13 și vom vedea cum putem să biruim ispita. Acest verset ne încurajează foarte mult. În mijlocul atâtor ispite și încercări, avem de la Dumnezeu promisiunea biruinței asupra ei. Este o promisiune uimitoare, bazată pe credincioșia lui Dumnezeu. Dacă înțelegem acest verset, putem înțelege calea spre biruința asupra ispitei. Ispita poate fi învinsă, noi putem fi creștini maturi, biruitori.

Ne aflăm cu studiul biblic la capitolul despre promisiunile lui Dumnezeu. Viața creștină poate fi trăită pe baza acestor promisiuni lăsate de Domnul în Scriptură și pe care ne sprijinim în fiecare zi. Vom prezenta câteva aspecte ale ispitei, care ne vor ajuta să o înțelegem mai bine, să vedem cum acționează ea și cum putem să o învingem.

1. Calea ispitei

Poate fi ispita mai tare decât puterea credinciosului de a o învinge? În 1 Corinteni 10:13 Pavel spune: Nu v-a ajuns nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Scriptura spune că nicio ispită nu este peste puterea credinciosului. De la punctul acesta pornim lupta împotriva ei. Ispita vrea să te domine, să preia controlul asupra ta.

Ce este ispita? Care este diferența dintre încercare și ispită? În ce fel o încercare poate fi o ispită? În Noul Testament este același cuvânt folosit pentru ispită și pentru încercare. Pavel dă câteva exemple din viața poporului Israel în care ei L-au ispitit pe Domnul (1 Corinteni 10:5-10). Când ne gândim la ispită, gândul ne fuge la ispitele legate de sex, de bani, de alcool, de lăcomie. Ne gândim mai puțin la cancer, la pierderea slujbei sau la un necaz. Însă, din contextul folosit de Pavel, putem înțelege că atunci când vorbește despre ispită sau încercare el se referă la mai multe aspecte. Poate fi idolatrie, imoralitate sexuală, punerea la încercare a Domnului sau cârtirea. 

În Exodul, capitolul 32, avem evenimentul prilejuit de facerea vițelului de aur, care a atras mânia lui Dumnezeu asupra lor. În Numeri, capitolul 25, găsim relatarea în care poporul Israel curvește cu fetele lui Moab, păcat care a dus la moartea a douăzeci și patru de mii de oameni. În Exodul 17:2–7 poporul Israel cârtește împotriva Domnului pentru că nu aveau apă. Cu alte cuvinte, ei au spus că Dumnezeu nu le poate purta de grijă în ce privește apa și astfel au cârtit și au fost mânioși. În Numeri 13:30–31 și 14:1–2 avem evenimentul întoarcerii iscoadelor din Canaan. Caleb le spune că poporul va fi biruitor, pe când celelalte iscoade spun că cei din Canaan vor fi mai tari decât ei. Și astfel ei au cârtit din cauza pericolului dușmanului.

În contextul versetului 13 ispita sau încercarea poate să însemne idolatrie, ispită sexuală, insuficientă apă sau pericolul dușmanului, adică orice te poate îndepărta de Dumnezeu, care te poate face supărat sau dezamăgit de Dumnezeu sau te poate îndepărta de El, pentru că nu crezi că te poate ajuta.

Toate ispitele sunt încercări ale credinței. Când ești tentat să adopți un comportament ilicit, credința ta în Dumnezeu este testată. Vei părăsi credința și vei îmbrățișa păcatul? Toate încercările sunt ispite ca să nu ne încredem în Dumnezeu. Dacă suferi de sete în pustiu, ești ispitit să nu te încrezi în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Putem cădea fie din cauza plăcerii păcatului, fie din cauza neascultării. Așadar, ispitele sau încercările vin la noi în diferite moduri ca să ne îndepărteze de Dumnezeu.

2. Măsura ispitei

Cât de tare este ispita? Poate ea fi mai tare decât credinciosul? Ce șanse are credinciosul în fața lui Satan, care este foarte puternic și abil? Apostolul Pavel spune că nicio încercare, nicio ispită nu se poate să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, că Domnul nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre

Unii, în urma căderile lor repetate din cauza ispitirii, s-ar putea să spună: „Nu am nicio șansă în fața ei, este prea puternică!” Apostolul Pavel ne spune că ispita nu este supranaturală, ci ea poate fi învinsă. În credincioșia Lui, Dumnezeu nu va îngădui să fii ispitit peste puterile tale. Dumnezeu cunoaște puterea și rezistența fiecărui individ. În grădina Ghetsimani, Domnul Isus și ucenicii sunt încolțiți de dușmanii lor, care doreau să pună mâna pe ei. Domnul Isus, știind intenția lor, le spune să-i lase pe ucenici și să-L ia pe El. Acea încercare nu era pentru ei, ci doar pentru El. Ei trebuiau să se confrunte cu alte ispite și încercări.

Este foarte încurajator să știm că în orice ispită există și o cale de scăpare.

3. Scăparea din ispită

[…] ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda. Ce înseamnă că Dumnezeu pregătește un mijloc de scăpare din ispite și din încercări? Ce înseamnă scăpare? Ce înseamnă răbdare?

De multe ori omul simte că nu mai poate să reziste ispitei sau încercării. Și astfel are nevoie de scăpare. Ispita sau încercarea sunt potrivite cu puterea omenească, deși suntem ispitiți și de Satan care are puteri supranaturale. Dar Dumnezeul atotputernic este credincios ca să nu permită să fim ispitiți peste puterile noastre. Acest mijloc de scăpare din ispită și din încercare are de-a face cu răbdarea, cu suportarea ispitei. Scăparea nu înseamnă întotdeauna că vom ieși din situația de ispitire sau încercare. 

Cuvântul „a răbda” din v. 13 mai apare în alte două locuri în Noul Testament. În 1 Petru 2:19: Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. Expresia „un lucru plăcut” mai poate însemna și „un har”. Este un har dacă, atunci când suferi, rabzi sau înduri. Credinciosul suferă din cauza conștiinței lui față de Dumnezeu. El se gândește și se încrede în Dumnezeu, ca să nu se îndoiască sau să cârtească împotriva Lui. Mijlocul de scăpare este harul. Dacă, în timp ce suferi întristări în suferințe, privești prin ochii credinței la Dumnezeu, nu ca să cârtești sau să te îndoiești de El, atunci ai scăpat din mijlocul prin care Satan a vrut să te facă să cazi, ai biruit răul, ai scăpat din el, din păcatul pe care ai vrut să-l faci. 

În 2 Timotei 3:10–11, Pavel îi spune lui Timotei: Tu, însă, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigoniri am răbdat; și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Pavel a răbdat prigoniri în Antiohia, în Iconia și în Listra, dar prin harul lui Dumnezeu a ieșit biruitor.

De asemenea, în 2 Timotei 4:16–18 Pavel vorbește despre încercările lui dintr-un alt context: La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lângă mine, și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, și s-o audă toate Neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, și mă va mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. Expresia „orice lucru rău” nu se referă la moarte, ci la păcat. Această izbăvire nu înseamnă că viața ne va fi salvată, adică vom fi salvați de la moarte, ci de acel rău care ne-ar putea face să nu intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Astfel, în timp ce răbdăm ispita, noi primim har ca să putem scăpa.

Ce înseamnă expresia „peste puterile noastre?” Înseamnă puterea ta autonomă, independent de puterea lui Dumnezeu? Înseamnă abilitate fără lucrarea lui Dumnezeu în noi? Scăpare nu înseamnă întotdeauna că ieșim din încercare sau ispită. Este o ușă de scăpare de ispita din încercare, ca să nu păcătuim. Aceasta înseamnă că Dumnezeu lucrează în noi, nu doar că ne oferă o ușă să ieșim afară. 

În 1 Corinteni 1:8–9 Pavel le spune corintenilor: El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. Avem astfel promisiunea lui Dumnezeu, care este credincios în a ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie în așa fel încât să ne ducem mântuirea până la capăt.  

Concluzie: 

Promisiunea faptului că putem ieși biruitori din orice ispită și din orice încercare ne ajută să mergem cu încredere pe calea credinței. Dumnezeu, care este credincios, are toate lucrurile sub control și nu va îngădui să fim ispitiți peste puterea pe care o avem de la El. Atât ispitele, cât și încercările sunt parte a vieții de credință. În urma lor putem să ieșim mai tari, mai maturi, în așa fel încât să-I fim tot mai plăcuți. Ispita poate fi învinsă, iar noi putem fi creștini victorioși. 

Aplicații practice:

În mod practic, putem învinge ispita și încercarea meditând la Cuvântul lui Dumnezeu: Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmul 119:11). Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău (Psalmul 119:9). 

Putem învinge ispita atunci când nu dăm ascultare poftei păcătoase, ci ne întoarcem la Cuvânt și ascultăm de el: Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată (2 Timotei 2:22).

Rugăciunea ne întărește în ispite, în încercări. Domnul Isus, în fața suferinței crucii, s-a rugat și i-a îndemnat și pe ucenici să se roage ca să nu cadă în ispită: Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă (Matei 26:41). 

Ne îmbrăcăm în fiecare zi cu armura lui Dumnezeu, încrezându-ne în El, în scopul Său pentru noi: Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului (Efeseni 6:11).


autor: Cristi Vidican, păstor, Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din Hidișelu de Sus, jud. Bihor; e-mail: cristividican@yahoo.com


Revista Crestinul Azi