Explicații studiu biblic 24 martie

Tema: Iluminarea Cuvântului lui Dumnezeu

Text biblic: Efeseni 1:13–23

Verset cheie: Psalmul 119:18

Ideea centrală: 

Cuvântul scris al lui Dumnezeu produce un om nou în Hristos.

Scopul lecției:

Să înțelegem că Dumnezeu ne-a oferit cea mai mare binecuvântare pe acest pământ, un instrument de cunoaștere a planului Său, o modalitate de a primi harul mântuirii prin auzirea Evangheliei, Vestea Bună a Domnului Isus Hristos. Cunoașterea Cuvântului și trăirea după orânduirile Lui ne aduc împlinire autentică și de durată în suflet, ne schimbă perspectiva asupra vieții, asupra lumii și obiectivul nostru este clar definit, pentru că ne ațintim privirile la adevăratul scop al vieții: veșnicia care ne așteaptă!


Introducere

Apostolul Pavel a fost interesat și s-a luptat ca toți credincioșii din Efes, dar și din celelalte biserici, să cunoască sursa existenței lor, să cunoască adevărata perspectivă a vieții. A părăsit orice alt izvor din care a fost alimentat vreme îndelungată, a lepădat multe tradiții și multe obiceiuri pe care le respectase, iar acum, atât el, cât și toți credincioșii născuți din nou, așezați în Biserica lui Hristos, păstrați prin puterea Lui, cercetați și pecetluiți de Duhul Sfânt, fac parte din lucrarea Domnului Isus Hristos, realizată prin moartea și învierea Sa! 

Temelia creștinului este una singură, a fost așezată deja și nu există o alternativă la ceea ce s-a transmis prin Cuvânt. Cuvântul Scripturii rămâne un sigiliu pentru toți credincioșii din toate timpurile. Ce există în interior este autentic, probat în timp, iar Adevărul Bibliei transformă viețile într-un mod radical și practic, nu doar o îmbunătățire a vieții (2 Corinteni 5:17).

Credinciosul va privi la sursa trăirii sale, la izvorul nesecat al Cuvântului de unde își trage toată seva. Nu poate exista un amestec de izvoare, ci unul singur este sigur și curat, Cuvântul lui Dumnezeu, fără alte adăugiri, tot ce este pe lângă Scriptură devine un izvor riscant și păgubos! Dacă lumea din vremea lui Pavel a avut multe surse și resurse, dar oamenii nu cunoșteau care este Calea mântuirii, Cuvântul întrupat a adus lumina! Cuvântul scris a devenit cea mai mare binecuvântare pentru credinciosul dornic să afle adevărul și să trăiască după principiile Lui. Toți cei care au crezut în acest Cuvânt și care s-au lăsat modelați de el au primit călăuzirea și au înțeles drumul spre cer într-un mod simplu și clar!

Explicații

• Ce se întâmplă cu omul care intră în contact cu Evanghelia? 

Se pare că Apostolul Pavel scrie o scrisoare tip circulară, deoarece mesajul inspirat de Duhul Sfânt este necesar tuturor bisericilor lui Hristos și nu doar unei anumite categorii de oameni care fac parte dintr-o anumită cultură, etnie sau religie. Exclusivismul etnic nu a avut ce căuta în biserica lui Hristos.Dumnezeu nu a părtinit pe nimeni și nu o va face niciodată. Hristos este al tuturor și a venit pentru toți. Evanghelia este universală și nu este rezervată doar pentru o anumită elită. 

Este important ca omul să poată intra în contact direct cu Evanghelia, pentru că, doar ea poate produce viața nouă (omul nou despre care s-a mai vorbit în istorie, în scrierile umaniștilor și toate încercările, a eșuat, pentru că a avut metode inutile de îmbunătățire). Scrisoarea lui Pavel seamănă cu edictele imperiale din acea vreme. Nu era o scrisoare trimisă de Cezar, ci o scrisoare trimisă de Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, trimisă prin intermediari umani! Dacă o scrisoare din imperiu era importantă și avea un efect imediat și major, cu atât mai mult Cuvântul Regelui regilor asupra omului! 

Efesul era centrul mai multor orașe din provincie, era și cel mai important oraș cu multe influențe culturale, religioase, economice și prin urmare, celelalte localități primeau o influență de la centru. Multe se aliniau după cum se dicta din zona centrală de control și de influență. În sensul acesta, biserica din Efes putea transmite mesajul primit prin inspirația Duhului Sfânt către celelalte biserici care primeau și recunoșteau astfel paternitatea apostolului Pavel, având autoritatea cu care a fost învestit de Duhul Sfânt.

Textul Scripturii, de la versetul 13 până la finalul capitolului 2, ne vorbește despre ce produce Cuvântul în viața omului, cum ne asigură că aceasta este Calea și accentul pus pe lucrarea Domnului de la cruce ca o realitate existentă, dovedită, palpabilă. Cuvântul a produs și va produce o adevărată răscolire interioară. Omul aude ceea ce nu a mai auzit vreodată, înțelege ceea ce i-a fost multă vreme confuz, pricepe cât de simplu poate fi să primești cel mai frumos dar din univers, mântuirea veșnică! Calea Lui nu este sofisticată și nici complicată. Istoria este plină de oameni care s-au confruntat direct cu Cuvântul, pentru că au înțeles că Autorul cărții este față-n față cu ei. Este singura Carte care are autorul de față atunci când o citești! 

A auzi Cuvântul ține de un act voluntar, o voință proprie și o acceptare individuală. Interesul pentru Cuvânt, curiozitatea pentru cartea specială, cuvintele care par a fi diferite de orice altă literatură din lume produc o revoluție și o mobilizare nemaiîntâlnită! Omul este transformat radical de Carte! Omul gustă din acest Cuvânt și nu se mai poate sătura, prinde adevăratul gust al ei, dar și al vieții veșnice! 

Credinciosul care se apropie de Carte, este iluminat, face primii pași pentru a crește spiritual și a se maturiza. Procesul este de lungă durată, nu se petrece instant. Mântuirea se primește o singură dată, dar creșterea rămâne pe întregul parcurs al vieții. Omul are asigurată mântuirea, sigilarea cu Duhul Sfânt o produce El. Nu părerile și interpretările omului contează când e vorba de pecetluire, ci Cuvântul care ne asigură acest lucru. 

Când vorbim de un sigiliu, vorbim despre contextul în care a scris Apostolul Pavel. Era un sigiliu de ceară, pe care avea imprimată o marcă cu semnele de identitate sau care asigura proprietatea cuiva. De exemplu, un recipient putea avea în interior un certificat de proprietate sau un document de valoare, important, iar acel recipient era închis și sigilat cu ceară, iar ceara avea inscripțiile proprietarului. Prin aceasta, proprietarul dovedea că lui îi aparține acest obiect sau acel document din interior și nu poate fi contrafăcut. Totul este original, adevărat și are un stăpân! Sigiliul garanta apartenența și autenticitatea acelui obiect, date pe care nu le putea modifica nimeni. Prin sigilare, se recunoaște valoarea acelui document!

Credinciosul care se va apropia de Cuvânt și va crede că tot ce este scris în el îi aparține lui Dumnezeu, că sunt cuvintele Lui, primește mântuirea în dar. O mântuire care nu este realizarea omului prin faptele sale, ci este lucrarea lui Hristos pe cruce! Prin credința în El, omul primește iertare de păcate, numele îi este scris în Cartea Vieții, iar viața lui este pecetluită de Duhul Sfânt și credinciosul primește această arvună, acest avans pe acest pământ. Primește garanția unei autenticități, recunoscute de Proprietar! Dumnezeu pune sigiliul Lui pe fiecare credincios și nimeni nu-i poate falsifica acest act original. Bucuria mântuirii, sfințirea, ocrotirea, mijlocirea, însoțirea, ridicarea din cele mai adânci văi, încurajarea în cele mai triste momente, perspectiva veșniciei și multe altele, toate sunt rezultatul lucrării Duhului Sfânt în viața omului, iar omul primește o gândire nouă, o perspectivă clară și reală asupra vieții. Omul devine iluminat de Cuvânt și se va bucura tot restul vieții de prezența celei mai curate călăuziri. 

Credinciosul născut de Domnul prin Cuvânt va înțelege că El, în urmă cu mai bine de 2 000 de ani, a promis și Se ține de Cuvânt (Faptele apostolilor 2:39).

• Ce trebuie să facă un credincios iluminat de Cuvânt?

Odată ce omul este așezat în noua familie a Lui, adus în Împărăția luminii, a dragostei divine, el nu rămâne imun la nevoile și la strigătele disperate ale celor din jur care trăiesc în întuneric. Va deveni interesat ca și ceilalți, cu care va intra în contact, să cunoască același Adevăr, același Cuvânt. Preocuparea creștinilor pentru semeni va fi parte din viața de zi cu zi. 

Apostolul Pavel se oferă pe el, un exemplu demn de urmat. Este încântat, este bucuros, este mulțumitor lui Dumnezeu atunci când observă o comunitate plină de dragoste față de toți credincioșii. Ne transmite un mesaj pozitiv, de încurajare că omul nou în Hristos are o manifestare nemaiîntâlnită față de credincioși. Atmosfera din comunitatea creștină este una molipsitoare, atractivă și de interes pentru cei care au o viață diferită. 

Rugăciunea apostolului este plină de recunoștință față de Domnul care a produs schimbarea. Cuvântul și-a atins scopul, iar rezultatele sunt încântătoare. În același fel, un credincios care primește lumina de sus, din Cuvânt, îi va aborda diferit pe semenii lui și îi va privi precum îi privește Hristos! Ochii lui sunt transformați, optica i se schimbă!

Rugăciunea credinciosului este adresată Tatălui, recunoscându-L ca Domn pe Isus Hristos, doar El rămânând sursa priceperii și a înțelepciunii. Rugă­ciu­nea celui iluminat de Duhul Sfânt va fi una de mijlocire pentru cei care sunt la început pe cale, pentru cei care sunt mai slabi pe drumul pocăinței, pentru cei care sunt vulnerabili. Recunoașterea totală a lucrării lui Hristos rămâne rugăciunea fiecărui credincios. Domnia Lui, Suveranitatea Lui, dragostea Lui, implicarea Lui directă, biruința Lui, moartea și învierea Lui înseamnă totul pentru credinciosul salvat de El!

Mesajul pe care îl primește biserica este unul simplu, clar și precis; nu pot exista alte elemente înlocuitoare. Tot ce este străin trebuie îndepărtat. Hristos este totul, Hristos este suficient, Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a plătit prețul răscumpărării omului! Cel care vine la El, cel care crede în El, cel care umblă pe calea Lui, cel care Îl recunoaște pe El este așezat în biserica Lui, trăiește o viață schimbată și are împlinirea pe care nu o poate găsi în altă parte! Toate bogățiile universului, toate împlinirile reale ale omului le găsim în Hristos! 

Aplicații 

 • Să ne apropiem cu pasiune de Cartea care schimbă viața! Răspunsurile la întrebările existențiale le vom primi în urma citirii Cărții! 
 • Să luăm în serios, să ne facem o disciplină din a citi și a împlini Cuvântul. Lumina despre care se vorbește mult în lumea creștină o primim în urma citirii Cuvântului, și nu prin alte practici recomandate de unii sau de alții. Putem fi siguri de realitatea și de certitudinea pe care le primim din Cuvânt. 

Autorul este prezent, iar reverența noastră în fața acestui Cuvânt trebuie să existe fără echivoc. Umblând după principiile acestei cărți, omul căutător de Adevăr nu se va rătăci. Odată ce avem garanția salvării, a mântuirii prin Hristos, suntem asigurați de pecetluirea cu sigiliul pe care l-a pus pe noi; Îi aparținem Lui, nu suntem marginalizați, ci dimpotrivă, suntem copiii lui Dumnezeu pe care El îi va ocroti și binecuvânta în viața aceasta, dar mai mult, vom moșteni cerul împreună cu El! 

Întrebări pentru discuții:

 • Ce înseamnă Biblia pentru tine?
 • Este Biblia o carte ca oricare altă carte din biblioteca ta?
 • Cât de mult o prețuiești? 
 • O vei prețui cât o vei citi?
 • Crezi că iluminarea vine doar prin această carte?
 • Cum ți-a schimbat viața această carte?
 • O recomanzi și altora?
 • Care sunt momentele în care viața ta a fost atinsă de acest Cuvânt? Poți da niște exemple personale?
 • Cum dovedim că suntem epistola scrisă și citită de toți oamenii, Evanghelia în mișcare? 

autor: Sorin Cigher, păstor, Biserica Creștină Baptistă „Sion”, Sibiu


Revista Crestinul Azi