Explicații studiu biblic 7 august

Tema: Discernământul spiritual al credincioșilor

Text biblic: 1 Ioan 4:1–6

Verset cheie: 1 Ioan 4:6

Ideea centrală: În lume există o largă confruntare de învățături bune și false, iar noi trebuie să avem discernământ și să ne ținem tare de mărturia creștină. 

Scopul lecției: Să cunoaștem bine mărturia creștină și să trăim conform ei fiind în stare să deosebim învățătorii falși și duhurile care îi animă pentru a‑i putea evita.


Explicații contextuale și exegetice:

Așa cum s‑a văzut în versetele anterioare din capitolul trei, una din cheile importante pentru a fi în stare să păzim poruncile despre credință și iubire este rămânerea în Duhul Sfânt. Mulți socotesc că trăiesc sub și prin călăuzirea Duhului Sfânt, dar nu toate aceste pretenții sunt adevărate. Tocmai din acest motiv capitolul patru începe cu îndemnul de a cerceta duhurile, pentru a vedea dacă sunt de la Dumnezeu sau din Dumnezeu. A cerceta înseamnă aici a evalua, a cântări, a verifica. 

Duhurile străine, așa cum se observă în pasaj, se manifestă prin profeți falși. Ei au ieșit, adică au apărut în lume și au început să îi învețe pe oameni. Aici se vede felul în care diavolul încearcă să împiedice evanghelia și credința, și creșterea Bisericii. El motivează și inspiră o serie întreagă de învățători și profeți falși care creează curente religioase (teologice) și filozofice sau stiluri de viață și le răspândește în lume.

De aceea, trebuie verificate cuvintele lor și trebuie verificat cu ce atitudine vorbesc ei și ce învață. Trebuie să facem această verificare cu privire la detaliile învățăturii, dar mai ales în ce privește pe Hristos. Credincioșii sunt numiți „preaiubiți” și aceasta înseamnă că apostolul Ioan le transmite cu drag, dar și cu insistență, acest îndemn. Tendința normală este să crezi pe cineva care vorbește frumos și cu multă convingere. Totuși, Ioan ne îndeamnă să nu credem orice, ci să avem o atitudinea atentă și să verificăm ce învățătură se dă. 

1. Duhul Sfânt mărturisește divinitatea și întruparea lui Isus (vv. 1–3).

Ioan ne arată că Duhul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat în istorie. Expresia Isus Hristos a venit în trup (v. 2) nu înseamnă doar că Hristos este om adevărat, cu trup, cu carne și oase, ci și că „a venit în trup”, adică S‑a coborât din ceruri, de la Dumnezeu, din  veșnicie, prin nașterea din fecioara Maria. Înseamnă că El este Dumnezeu Fiul, a doua Persoană din Sfânta Treime, și că a venit între oameni, ca om,  cu un trup întocmit de Duhul Sfânt. Când un învățător, un profet, afirmă clar întruparea lui Hristos, înseamnă că acel om (și duhul lui) este „din Dumnezeu”, adică a venit din Duhul lui Dumnezeu.

De aceea, despre cei credincioși care înțeleg acest lucru, Ioan folosește expresia „sunteți din Dumnezeu” sau „suntem din Dumnezeu” (vv. 4 și 6), ceea ce înseamnă că suntem „născuți din nou, din Duhul Sfânt”, și că avem viață nouă, viață veșnică, prin Duhul lui Dumnezeu. Răspândirea acestei învățături, precum și capacitatea de a o înțelege, este un semn al nașterii din nou. În 1 Corinteni 2:12–14, Duhul Sfânt ne explică lucrurile lui Dumnezeu și ne învață să vorbim despre ele cu termeni duhovnicești.

Cine nu recunoaște că Isus a venit din ceruri, prin întrupare, și că S‑a făcut om adevărat, ne aduce o învățătură înșelătoare, mincinoasă. Numele veșnic al lui Hristos este Fiul lui Dumnezeu. După întrupare El s‑a numit Isus (Iosua adică Dumnezeu salvează), Emanuel (Dumnezeu este cu noi),  și, de asemenea, tot ca om, se numește și Mesia (adică Hristos). 

Cine mărturisește întruparea și divinitatea lui Hristos este, așadar, născut din Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Duhul celor care nu vin cu această mărturisire, este un duh care vine de la Antihrist. Iată, deci, cum se împotrivește diavolul față de Hristos. Aduce învățături care strâmbă Evanghelia. Ca să poată înșela întreaga lume, la venirea lui Antihrist, aceste duhuri sunt deja la lucru în lume.

Când vorbim despre întrupare, însă, pot exista și alte detalii. Ce se întâmplă cu cei care afirmă că Isus a venit ca om, în trup, dar nu înțeleg că Isus vine din veșnicie și că este în întregime divin?

O astfel de persoană a fost Arius – episcopul din Alexandria, din secolele al III‑lea și al IV‑lea, care învăța că Isus S‑a întrupat și vine de la Dumnezeu, dar nu este pe deplin divin, ci a fost creat de Dumnezeu și este subordonat lui Dumnezeu. Conform arienilor, Dumnezeu este unul singur, dar nu există ca Sfântă Treime, adică este un singur Dumnezeu, fără a fi în trei Persoane. 

Aceeași credință o au și cei din Biserica unitariană, precum și Martorii lui Iehova. La fel crede și Islamul, deoarece Mahomed recunoaște că Isus este un mare profet și că Dumnezeu va judeca lumea prin Hristos, la sfârșitul istoriei, dar nu crede că este Fiul lui Dumnezeu, „din Dumnezeu”, ci doar un om venit „de la Dumnezeu”, un trimis al Lui. 

Acestea sunt forme de credință confuză, rătăcită.  Pentru acești oameni trebuie să ne rugăm, pentru că ei au căzut într‑o capcană de tip antihristic. Așa se manifestă duhul lui Antihrist și acest duh este activ în lume, conform v. 3. Și aceasta este o învățătură falsă, care nu recunoaște identitatea umană și divină a lui Hristos, iar de aici ei vor avea probleme și cu acceptarea ispășirii prin moartea lui Hristos.

Să avem, deci, o credință clară, biblică, completă despre Hristos și despre mântuire. Să căutăm nu doar înțelegerea doctrinei corecte, ci și plinătatea cu Duhul Sfânt și părtășia cu Domnul. Din Duhul Sfânt vine înțelegerea doctrinei, nu doar din eforturi intelectuale.

2. Nașterea din nou ne dă claritate și victorie împotriva rătăcirii (vv. 4–6)

Versetele 4–6 ne dau asigurarea – și confirmarea – că suntem născuți din Dumnezeu. A doua asigurare este certitudinea biruinței. Cei credincioși îi biruiesc pe învățătorii sau profeții falși. Aceștia nu sunt puțini, ci sunt numeroși. Învățăturile false vin prin multe canale sau forme. În toate acestea însă cei credincioși au biruit, iar motivul acestei biruințe este cu totul remarcabil. Motivul este că Dumnezeu este în noi, iar El este mai mare decât duhul lui Antihrist care este în lume. Prezența Domnului în viața noastră este motivul victoriei. Hristos în noi este nădejdea slavei. Purtăm, așadar, în noi pe Domnul victoriei. Duhul lui Antihrist, care se împotrivește lui Hristos, caută să obțină victoria, dar Cel ce a învins pe Cruce, învinge și în restul timpului.

Învățătorii falși au și ei un motiv de succes. Ei sunt din lume, vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă (v. 5). Dar victoria celor credincioși este viața veșnică, succesul în evanghelizare (adică oamenii care se întorc la Dumnezeu) și bucuria de fi împreună cu Dumnezeu. Duhul rătăcirii și Duhul adevărului devin astfel tot mai clar percepute ca fiind distincte, diametral opuse.

Așadar, putem fi „din Dumnezeu” sau „din lume”, și fiecare comunitate își are limbajul ei și credința ei. Încăpățânarea de a nu crede că Isus vine din Dumnezeu este un semn că acolo este un duh de rătăcire. Noi să stăm lângă Duhul adevărului și în Duhul adevărului (v. 6). 

Aplicații:

Discernământul spiritual ne este necesar ca să putem identifica învățătorii falși și să ne ferim de învățăturile lor. Aceasta înseamnă că trăim într‑un război spiritual al învățăturilor corecte, biblice, respectiv false. Dacă Scriptura ne învață să avem criterii clare, înseamnă că avem o mare nevoie de ele și că deosebirea duhurilor și profeților este o acțiune necesară, ce trebuie făcută cu atenție.

Dacă învățăm să deosebim duhurile sau să le discernem bine, vom ști să ne ferim și să nu îi credem pe profeții și învățătorii falși sau mincinoși. De asemenea, vom putea să demonstrăm și altora de ce nu trebuie să îi creadă și să îi urmeze. Scrie pe o foaie de hârtie care sunt reperele prin care îi identificăm și evaluăm pe învățătorii falși.

Dacă suntem din Dumnezeu, înseamnă că suntem născuți din nou, din Duhul Sfânt. Ar fi bine să vedem ce spune Scriptura despre lucrarea Duhului Sfânt în noi. Poți citi Romani cap. 8, Galateni cap. 5 și 1 Corinteni cap. 12. Verifică‑te dacă trăiești după îndemnurile Duhului Sfânt sau nu. Cine nu trăiește în legătură strânsă și ascultare de Duhul lui Dumnezeu, poate să fie înșelat de alte învățături, firești, pentru că va fi atras de ele.

Cunoașterea mărturisirii corecte, biblice despre Hristos, ne face să medităm la importanța întrupării Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Cine nu mărturisește o întrupare adevărată, deplin omenească și o coborâre a divinului pe pământ (deci o origine și natură divină a lui Hristos), are o mărturie falsă. În acest context noi mărturisim întruparea deplină a lui Hristos, natura divină și umană și valoarea profundă, ispășitoare a jertfei de pe cruce. 

Ne punem întrebarea, în același timp, cum ne comportăm cu cei înșelați de învățături false. Aici trebuie politețe, rugăciune, confruntare de idei, explicarea Evangheliei. Creștinii trebuie să fie bine echipați în vestirea unei Evanghelii curate, gata să dea socoteală și să explice credința pe care o au, ca să îi câștige pe cei care acum sunt sub influența învățăturilor false, dacă Dumnezeu ne dă acest har.

Sugestii practice:

  • Gândește‑te cum poți să te ferești de învățăturile false. Aplică testele învățăturii corecte din 1 Ioan. Nu te asocia prea strâns cu cei care au asemenea învățături. Roagă‑te pentru ei. Respectă‑i, ca oameni creați de Dumnezeu și ca cetățeni în aceeași țară. Arată‑le politețe și dragoste, nu dispreț și ură. Fii gata să le explici Evanghelia, să știe cine ești.
  • Fă‑ți timp să citești Biblia.
  • Fă‑ți timp să citești Mărturisirea de credință a bisericilor baptiste. Care este caracterul distinct și care sunt bazele biblice importante ale crezului nostru? Ce versete ai găsit acolo pe care le înțelegi și pe care le poți cita, în discuție cu alții, care au alte păreri și (sau) prezintă învățături false?
  • Fă o listă cu învățăturile false pe care le‑ai întâlnit și încearcă să schițezi ce răspunsuri poți da și cum ai de gând să te porți cu profeții falși. Roagă‑te pentru înțelepciune și putere spirituală.

Întrebări pentru discuții:

  • În ce forme pot acționa duhurile bune sau rele în lume?
  • Ce învățături greșite dau profeții falși și care sunt cele mai clare semne că sunt învățători falși?
  • Ce înseamnă afirmația că Hristos a venit în trup?
  • Ce înseamnă „suntem din Dumnezeu”?
  • Ce credeți că înseamnă vv. 5, 6 cu privire la vestirea evangheliei

autor: Octavian D. Baban, pastor; membru al echipei de redactare a mate-rialelor pentru studiul biblic 2022; email: obinfonet@gmail.com


Revista Crestinul Azi