Explicații studiu biblic 28 aprilie

Evreii au înțeles greșit alegerile și planul Domnului Isus. Au fost motivați de limitările și de așteptările lor, pe de o parte, iar pe de altă parte, de inimile lor îngreunate de păcat. Cu toate acestea, planul Domnului Isus a fost făcut desăvârșit prin credincioșia Domnului Isus, care mai târziu a fost înțeleasă de ucenicii Săi și de toți acei urmași care au crezut în El până astăzi.
Deși Dumnezeu nu ne este dator cu explicații pentru tot ceea ce face, Îi mulțumim pentru că a ales să ne vorbească prin Fiul în Sfintele Scripturi. Cu toate că nu deținem toate detaliile planului Său cu privire la viețile noastre, avem încredere că El este în controlul tuturor lucrurilor și că planul Său este desăvârșit. Continue Reading

Explicații studiu biblic 21 aprilie

Psalmul 22 este un text biblic semnificativ care explorează teme actuale ale experienței umane ca angoasa, teama, abandonul, umilința, disprețul, fluctuația sentimentelor noastre, dar și schimbarea de perspectivă, revigorarea sufletească, victoria finală. Fără îndoială, avem de-a face cu un psalm mesianic ce anticipează aspecte ale persoanei sau lucrării lui Hristos. Ne putem apropia de acest text din trei perspective: din cea a lui David, autorul acestui text inspirat, din perspectiva experiențelor noastre personale cu Dumnezeu, dar cea mai importantă abordare a textului o reprezintă împlinirea ei în Hristos. Continue Reading

Explicații studiu biblic 14 aprilie

Oamenii lui Dumnezeu nu sunt ocoliți de ispita comparației, de nutrirea unor gânduri de frustrare. Însă, exprimarea lor nu va ajuta pe nimeni. Ce trebuie să audă alții din gura omului lui Dumnezeu este cronica lucrărilor lui Dumnezeu în mijlocul frustrărilor personale; felul în care sfințenia a invadat o inimă secătuită de dezamăgiri; schimbarea pe care a adus-o roua perspectivei scripturale așternută peste o minte uscată și tare ca piatra; lumina revelației biblice care s-a aprins într-o gândire întunecată.
Așa cum Asaf a istorisit altora lucrările lui Dumnezeu, Hristos a dat mărturie despre adevărul și revelația lui Dumnezeu. Mai mult, ceea ce Asaf ajunge cu greu să înțeleagă, Hristos cunoaște fără nicio ezitare: finalul Său și finalul celor răi. Continue Reading

„Isus Hristos, Capul Bisericii” este tema Conferinței Naționale a Uniunii Baptiste de la Cluj din 5–6 aprilie 2024

Conferința Națională a bisericilor creștine baptiste din România este organizată anual în conformitate cu prevederile statutare ale Cultului Baptist. Evenimentul va fi găzduit anul acesta de Biserica Creștină Baptistă „Betel” din Cluj-Napoca, str. Răvașului nr. 4–6. La Conferința Națională, delegaţii… Continue Reading

Explicații studiu biblic 7 aprilie

Răul, suferința și nedreptatea creează premisele pentru unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu: Argumentul moral. A afirma că un lucru este bun/rău sau drept/nedrept implică existența unui standard obiectiv care definește moralitatea și dreptatea. Valorile morale obiective își regăsesc fundamentul în existența lui Dumnezeu. Continue Reading

Explicații studiu biblic 24 martie

Interesul pentru Cuvânt, curiozitatea pentru Sfânta Scriptură, cuvintele care par a fi diferite de orice altă literatură din lume produc o revoluție și o mobilizare nemaiîntâlnită! Omul este transformat radical de Carte! Omul gustă din acest Cuvânt și nu se mai poate sătura, prinde adevăratul gust al ei, dar și al vieții veșnice! Omul care se apropie de Cartea lui Dumnezeu aude ceea ce nu a mai auzit vreodată, înțelege ceea ce i-a fost multă vreme confuz, pricepe cât de simplu poate fi să primești cel mai frumos dar din univers, mântuirea veșnică! Eeste iluminat, face primii pași pentru a crește spiritual și a se maturiza. Continue Reading

Explicații studiu biblic 17 martie

Când poporul Israel a intrat în legământ cu Dumnezeu, el trebuia să știe că Dumnezeu are cuvântul plin de autoritate și fără greș. Astfel, și ei, și noi suntem chemați să acceptăm Cuvântul lui Dumnezeu în întregime, fără a scoate și fără a adăuga nimic la ceea ce a spus Dumnezeu. Aceasta este de fapt ideea esențială a integrității Cuvântului revelat, care trebuie înțeles și urmat în totul, fără „îmbunătățiri” externe și fără omisiuni. Continue Reading

Explicații studiu biblic 10 martie

Este Biblia demnă de încredere? Iată o întrebare care, la drept vorbind, le dă mari bătăi de cap chiar și credincioșilor câteodată. Există pericolul ca, în vremuri de grele încercări, în mintea credincioșilor să se strecoare întrebări cu privire la autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Omul zilelor noastre chiar își pune adeseori întrebarea dacă există adevăr absolut? De unde știm? Dacă da, cum putem fi siguri de el? Folosid citări repetate ale Scripturii în timpul vieții Sale pământești, Domnul Isus ne spune că da, Sfânta Scriptură este autentică, este Cuvântul lui Dumnezeu. La fel fac și apostolii. Cartea însăși, unitatea Scripturii confirmă autenticitatea ei. Care sunt implicațiile acestui adevăr? Continue Reading

Explicații studiu biblic 3 martie

Nu există modalitate mai potrivită de a-L cinsti pe Dumnezeu decât de a fi dispuși să ne lăsăm învățați și transformați în gândire, în sistemul nostru de valori, în etica noastră și în comportament de Cuvântul Său. Totul pornește de la o concepție înaltă despre inspirația și autoritatea Scripturilor pe care trebuie să o împărtășim și noi, credincioșii acestei generații. Ineranța Scripturii este detestată și contestată de dușmanii ei, dar iubită și apreciată de cei care se tem de Domnul și Îl iubesc. Ei au ajuns să înțeleagă acest adevăr nu din cărți de teologie, ci din experiența personală cu un Cuvânt care le-a schimbat viața și continuă să o facă, pentru că nu este cuvântul oamenilor, ci al Dumnezeului care nu se schimbă și care nu poate minți sau induce în eroare pe nimeni. Continue Reading

Explicații studiu biblic 25 februarie

Partea a doua a psalmului 19 prezintă revelația specială a lui Dumnezeu în Cuvântul infailibil. Infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu este înțeleasă în sensul imposibilității de a greși în expunerea adevărului revelat, revelație incapabilă de eroare. Este o condiție descrisă în termeni negativi, complementară „inspirației”, și însemnă că Biblia nu greșește niciodată. Continue Reading

Explicații studiu biblic 18 februarie

Dumnezeu nu-Și negociază standardele ascultării. Ni se oferă tuturor aici o lecție importantă a modului în care trebuie să ne raportăm la Cuvântul Său. Autoritatea Cuvântului Său trebuie să fie acceptată în deplinătate, conștienți fiind că ascultarea nu poate fi parțială, având o oarecare satisfacție că totuși am reușit de exemplu să împlinim 99% din ceea ce ni s-a poruncit. Continue Reading

Explicații studiu biblic 11 februarie

Inspirația Bibliei este un concept fundamental care a avut un impact profund asupra vieții credincioșilor. Credința că Biblia a fost inspirată de Dumnezeu conferă textului Scripturii o autoritate și o semnificație speciale. Fiind Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Biblia este mai mult decât o colecție de cuvinte scrise, ea devine un instrument prin care Dumnezeu comunică cu oamenii, oferindu-le adevărul Său mântuitor. Dar acest concept aduce cu sine și responsabilitatea credincioșilor de a cerceta, de a înțelege și de a aplica Scriptura la viața lor. Continue Reading

Explicații studiu biblic 4 februarie

„Cuvântul Domnului rămâne în veac” (Verbum Domini manet in aeternum) reprezintă unul dintre cele mai succinte crezuri pe care istoria Bisericii le poate oferi. Întocmai felului în care Și-a descoperit Cuvântul în vremea lui Moise și Iosua sau în vremea lui Ilie și Elisei, Dumnezeu a intervenit cu putere în vremea lui Hristos și a apostolilor Lui. Chiar mai mult, Logosului vorbit și scris I se adaugă în perioada nou-testamentară și Logosul întrupat. Ca urmare, valoarea Cuvântului lui Dumnezeu (întrupat și scris) a devenit mai clară ca niciodată. Continue Reading

Explicații studiu biblic 21 ianuarie

Răspândirea unor învățături eronate în Biserică l-a determinat pe Ioan să scrie prima epistolă apologetică. Scopul acestei epistole, ca și al întregii Scripturi este de a ne convinge că Isus Hristos a fost o persoană istorică, reală, Dumnezeu adevărat, care a pus bazele unei comunități de credință, care cheamă oamenii la pocăință și sfințire personală. Continue Reading

Explicații studiu biblic 14 ianuarie

Modul în care a fost scrisă Biblia și a fost alcătuit canonul biblic ca și modul în care Biblia a ajuns până în vremea noastră, în ciuda valurilor de persecuție, este uimitor. Dacă ar fi să ne imaginăm viața creștină în absența Scripturii, ea ni s‑ar părea imposibilă. Chiar dacă am fi născuți din nou, am muri curând, neavând laptele duhovnicesc fără de care nu am putea supraviețui.
Este extraordinar să guști și să experimentezi ce bun este Domnul, însă mai apoi trebuie să te hrănești cu Cuvântul Lui pentru a crește ca ființă duhovnicească. Continue Reading

Explicații studiu biblic 7 ianuarie

În fața provocărilor contemporante revizioniste, a celor lansate de liberarismul teologic sau de noi mișcări creștine pseudoapostolice și a altora nemenționate aici, Biserica trebuie să își formuleze un răspuns coerent, categoric și consecvent. Acest lucru nu este doar pentru a se apăra în fața atacurilor, ca reacție, ci și pentru a-și promova identitatea creștină fundamentală pe Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este o pură întâmplare că apostolul Pavel numește Biserica „stâlpul și temelia Adevărului.” Continue Reading

Explicații studiu biblic 24 decembrie

Unde trebuia să Se nască Hristosul? este întrebarea care împarte oamenii în mai multe categorii – o simplă întrebare; de aceea este important să fim foarte atenți la lucrurile aparent mărunte din viața noastră care pot să poarte o greutate spirituală mare. Felul cum oameni diferiți s-au raportat la această întrebare arată natura spirituală a fiecăruia dintre ei. Unde este Împăratul? Cei care-L caută în palatul lui Irod și se mulțumesc cu răspunsul acestuia vor rămâne acolo. Cei ce vor continua să caute, în mod sigur în felul acesta vor deschide poarta Duhului Sfânt care îi va conduce spre Isus cel umil, însă care le va schimba viața, le va da speranță și le va asigura viața veșnică în Împărăția Lui. Continue Reading

Săptămâna Națională de Rugăciune 2024 a bisericilor baptiste din România are tema: „Rugăciune pentru creșterea și maturizarea bisericii”

Creștinismul evanghelic contemporant aflat într-un evident declin se confruntă cu provocări multiple care afectează nu doar dinamica internă a bisericilor, ci și eficiența lor în răspândirea Evangheliei. Cauzele declinului sunt multiple, iar modul în care acestea se îmbină poate fi diferit de la o zonă la alta sau de la o biserică la alta.
Nu putem schimba trecutul, nu putem controla vremurile și împrejurările, dar putem schimba modul în care ne raportăm la ele. Ne putem întoarce le izvor. Capul Bisericii a spus: „Voi zidi Biserica Mea și porțile Locuinței morților nu o vor birui” (Matei 16:18). Modelul și metoda prin care Hristos Domnul prin Duhul Sfânt a început zidirea Bisericii Lui sunt clar prezentate în Faptele apostolilor. Marea Trimitere adresată apostolilor după înviere este reînnoită în Faptele apostolilor 1:8 cu precizarea că propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului se va face prin puterea Duhului Sfânt. În fața acestei realități, fiecare biserică baptistă este datoare să aleagă și să ofere soluții. Ce trebuie făcut? Care sunt soluțiile? De unde să ne inspirăm? Ce model să alegem? Răspunsul general este sintetizat în expresia „Ei stăruiau … și Domnul adăuga” din cartea Faptelor apostolilor 2:42, 47. În forma specifică, însă, în fiecare zi din această săptămână vom analiza câte un domeniu în care Biserica Primară a stăruit și, sub călăuzirea și iluminarea Duhului Sfânt, ne vom ruga pentru cercetarea, pocăința și întoarcerea noastră la adevărul Scripturii. Continue Reading

Explicații studiu biblic 17 decembrie

Ologul despre care ne vorbește textul ședea jos și asculta pe Pavel, interesat nu de o eventuală pomană pe care ar fi putut-o primi, ci de mesajul Evangheliei, rostit de Pavel în auzul locuitorilor Listrei. Cercetat de Domnul Isus, ologul este hotărât să creadă în vestirea mesagerului lui Dumnezeu, iar credința pe care o arată este nu doar mântuitoare pentru suflet, ci și vindecătoare pentru trup. La porunca lui Pavel, se ridică și dovedește că a găsit vindecarea și mântuirea. Continue Reading

Explicații studiu biblic 10 decembrie

Atât de mulți oameni vin în bisericile noastre la diverse servicii de închinare pe care le avem și se declară încântați, plăcut surprinși, apreciind tot ceea ce au văzut și auzit și promițând să revină; alții continuă să vină luni, chiar ani, dar totul parcă e un foc de paie care nu ține mult în viața lor, fiindcă nu sunt hotărâți. Pentru ca o persoană să fie la fel de hotărâtă ca famenul etiopian, în viața acesteia trebuie să existe un fundament pe care să își susțină hotărârea. Continue Reading

Explicații studiu biblic 3 decembrie

Legea cere picioare spălate cu apă, dar nu dă nici apă, nici disponibilitate care să îndeplinească această slujire. Dragostea însă dă lacrimi pentru spălatul picioarelor, dă părul capului ca să le șteargă și inimă care dă putere mâinilor să le spele. Cel ce s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul Isus Hristos este aprins de focul dragostei pentru El și prin El pentru ai Lui. Dragostea nu se gândește la legi și canoane, căci ea are drumul deschis spre inima lui Dumnezeu și spre inima oamenilor. Ceea ce se face din dragoste rămâne veșnic și este înălțat în slava lui Dumnezeu. Continue Reading

Explicații studiu biblic 12 noiembrie

Rugă­ciunea autentică este întotdeauna rezultatul unei credințe puternice, autentice. În același timp, credința crește în urma rugăciunii. Cu cât ne rugăm mai fierbinte (Iacov 5:16), cu atât vedem cum Domnul ne răspunde, iar credința noastră crește. Relația dintre rugăciune și credință este alimentată din ambele sensuri și funcționează doar atâta vreme cât ambele sunt active. Continue Reading

Explicații studiu biblic 5 noiembrie

Biblia ne învață că religia autentică este să-i cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Atunci când ne putem credința în slujba lui Dumnezeu făcând bine celor din jurul nostru, Îi dăm lui Dumnezeu posibilitatea să-Și demonstreze puterea și caracterul. Noi nu-i putem vindeca pe oameni, nu-i putem izbăvi din necazurile lor și, cu atât mai mult, nu-i putem ierta de păcate. Dar ceea ce putem face este să le mijlocim întâlnirea cu dragostea și puterea Domnului, folosindu-ne de darurile pe care El ni le-a dat. Chiar dacă în unele situații ne vom lovi de împotrivire, critică, mari sacrificii sau lipsa recunoștinței. Continue Reading

Explicații studiu biblic 29 octombrie

Studiind eroii anonimi ai credinței, ne oprim acum asupra unei eroine care apare în numai 3 versete: 2 Împărați 5:2–4. Mai mult decât atât, un singur verset este suficient pentru a defini caracterul fetiței care a fost luată roabă din Israel în Siria. În ciuda vârstei fragede și a condiției sociale în care a ajuns, fetița roabă este o persoană care dovedește compasiune pentru stăpânul său, care oferă soluție la o problemă vitală și care posedă o credință mare, dată de cunoașterea puterii lui Dumnezeu. Acest ultim aspect, cunoașterea puterii lui Dumnezeu, este esența studiului de astăzi. Continue Reading

Explicații studiu biblic 15 octombrie

Prin exemplul văduvei din Sarepta, Dumnezeu ne vorbește despre importanța ascultării de Cuvântul Său, despre implicațiile ascultării în viața omului, cât și despre felul în care ea este răsplătită. Ascultarea de Dumnezeu produce mari schimbări în viața celui care Îi este supus, însă ea trebuie să fie și demonstrată de slujitorul lui Dumnezeu. Un lucru este foarte clar, cei ce ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu vor fi binecuvântați! Continue Reading

Explicații studiu biblic 8 octombrie

Studiind eroii anonimi ai credinței, îl descoperim pe acest tânăr, slujitorul lui Ionatan, care fără multe declarații sau mesaje este gata de a sta alături de Ionatan într-unul din cele mai grele episoade ale vieții lui. Să fii determinat să lupți când alții fug, să fii gata să faci voia lui Dumnezeu când alții nici măcar nu întreabă, să fii gata să depui efort urcând ajutat de mâini și de picioare, când ai putea sta comod la umbră într-un tufiș sau la răcoare într-o groapă de adunat apa, asta este adevărata credincioșie. Motive de a sta de-o parte sunt multe, oameni care să nu facă nimic sunt mulți, cei care îi descurajează pe cei ce ar vrea să facă ceva, iarăși se găsesc destui! Însă Domnul nu are nevoie de mulțimi, ci are nevoie de slujitori dedicați! Continue Reading

Explicații studiu biblic 24 septembrie

Lecția ne conduce spre a înțelege că slujirea creștină nu este pozițională, ci se manifestă prin smerenie și slujire nediscriminatorie, că spiritul concurențial nu trebuie să domine slujirea creștină. Nu orice slujire care nu este asociată nouă și lucrării în care suntem implicați trebuie percepută ca o lucrare concurențială.
Înțelegem din lecție că slujitorul creștin trebuie să vegheze asupra modul în care trăiește și asupra modului în care îi influențează pe alții. Continue Reading

Explicații studiu biblic 17 septembrie

Nu trebuie să înțelegem „Schimbarea la față” altfel decât în lumina învierii lui Hristos. Aceasta este porunca Domnului. Cine vestește Schimbarea la față trebuie să vestească învierea Domnului. Doar prin învierea lui Hristos avem parte de o asemenea glorie. Chiar și Moise, chiar și Ilie au avut parte de glorie, doar pentru că Isus avea să moară pentru păcatele omenirii și se știa, în ceruri, că va învia a treia zi. Fără suferința pe Cruce a lui Isus, nu există ispășire și glorie cerească pentru niciun om. Continue Reading

Explicații studiu biblic 10 septembrie

Lecția ne învață că era nevoie ca ucenicii să Îl vadă pe Isus „cu alți ochi”, pentru că felul în care este văzut Hristos va determina felul în care este urmat Hristos. Ucenicia îl costă pe ucenicul lui Isus Hristos întreaga viață – fie că este vorba de viața trăită pentru Hristos, fie că este vorba de moartea de dragul Acestuia. Cei care au suferit pentru El vor beneficia de răsplătirile Lui. Chiar când este maxim, costul uceniciei este incomparabil mai mic decât beneficiile ei! Cine renunță la Hristos pentru a avea lumea, le va pierde pe ambele. Cine renunță la lume pentru Hristos, le va dobândi pe ambele – și infinit mai mult de atât! Continue Reading

Explicații studiu biblic 3 septembrie

Relatarea evanghelistului Marcu despre cele două minuni ne învață că minunile sunt secundare predicării mesajului Evangheliei și că ele nu sunt un spectacol, ci manifestarea harului divin și trebuie să le privim ca atare. Credința în Hristos poate fi dobândită înaintea producerii minunilor, chiar și în absența lor, iar cei credincioși trebuie să privească minunile cu maturitate, înțelegând că ele sunt excepții, nu regula. Isus nu acționează în baza impulsului de moment, ci îi educă pe oameni în ce privește importanța credinței, iar credința în Dumnezeu este mai de dorit decât minunile, chiar dacă și ele sunt de dorit în situații fără ieșire. Continue Reading

Explicații studiu biblic 27 august

Folosindu-se de cele petrecute în Nazaret, în reatarea sa, Marcu este foarte atent în a-i pregăti pe cititori pentru înțelegerea pasajelor următoare și pentru o nouă înțelegere a pocăinței. În contextul Împărăției lui Dumnezeu, care, în mod evident, s-a manifestat odată cu începutul lucrării lui Isus, pocăința are un punct de reper clar, iar acest punct de reper este Isus, trimisul lui Dumnezeu, și mesajul pe care El îl aduce. Locuitorii din Nazaret ar fi trebuit să se pocăiască de necredința lor față de Isus, care demonstra prin predicare și prin minuni că este trimisul lui Dumnezeu, chemând poporul la pocăință și făcându-le cunoscut totodată pericolul judecății lui Dumnezeu în cazul în care nu se vor pocăi. Continue Reading

Explicații studiu biblic 20 august

Faptul că în centrul istorisirii se află vindecarea, respectiv învierea, a două femei, o adolescentă și o femeie matură, ne arată că Isus a dat aceeași atenție în vindecările Sale și în aducerea mântuirii, și femeilor mature, dar și fetelor sau adolescentelor. Vindecarea fiicei lui Iair ne arată că Isus privește cu mare compasiune la problemele familiei, ale părinților și ale copiilor.
El înțelege suferințele fetelor, surorilor noastre, ale soțiilor, ale femeilor, în general. Cunoaște greutățile și încercările vieții și pentru adolescente, și pentru femeile mature. Isus vine în întâmpinarea acestor probleme cu dragostea Sa, cu vindecarea Sa, cu puterea Sa asupra morții. Dumnezeu este medicul suprem. Continue Reading

Explicații studiu biblic 13 august

Între ascultătorii cuvântărilor lui Isus erau și oameni îndoielnici în credință, de aceea Isus alege să le vorbească în parabole (pilde). Ucenicilor El le explică aceste parabole, și aceștia, desigur, au dat mai departe explicațiile primite. Pildele lui Isus sunt foarte frumoase, ca povestire și stil. Probabil că El a spus mult mai multe pilde, dar acestea au rămas în memoria ascultătorilor foarte clar, iar Duhul Sfânt le-a adus aminte ucenicilor să le scrie în evangheliile lor. Evanghelistul Luca a îndrăgit în mod deosebit pildele lui Hristos și alături de Matei și Marcu, are o colecție remarcabilă de pilde Continue Reading

Explicații studiu biblic 30 iulie

În aceste două confruntări episodice dintre Domnul Isus și liderii religioși ai Israelului, învățăm că a-L sluji pe Dumnezeu este mai important decât odihna, iar omul este mai important decât Sabatul. Isus, Slujitorul uns și trimis de Dumnezeu, avea dreptul de a răspunde nevoilor ucenicilor săi, chiar dacă asta însemna încălcarea unei tradiții ritualice. Isus, fiind Fiul lui Dumnezeu, avea dreptul să stabilească cum folosesc oamenii Sabatul, El fiind Domn al Sabatului. Continue Reading

Explicații studiu biblic 23 iulie

Isus Hristos a venit în lume ca să-i salveze pe cei păcătoși, pierduți, înstrăinați, cerșetori, flămânzi și însetați după dreptate. Mântuitorul le-a adresat și fariseilor chemarea Evangheliei. Prin aluzii sau răspunsurile date la întrebările acestora, El le-a comunicat că nu există decât o singură categorie de oameni – păcătoși – invitându-i să se plaseze în aceeași categorie cu vameșii și păcătoșii. La fel cum l-a chemat pe Matei la ucenicie, Isus ne cheamă să abandonăm modul de viață păcătos și să-L urmăm pe El. Dacă am fost iertați de Isus, suntem noi gata să spunem altora despre El? Continue Reading

Explicații studiu biblic 16 iulie

Cei care asistaseră la vindecarea miraculoasă relatată în textul biblic al studiului nu puteau nega faptul că slăbănogul fusese vindecat și iertat de păcate. Nici nu puteau nega faptul că Cel care adusese vindecarea și iertarea era Domnul Isus Hristos. Pe scurt, în acest pasaj iertarea de păcate a fost declarată, pusă sub semnul întrebării, validată, și în cele din urmă recunoscută. Martorii, ne spune textul, slăveau pe Dumnezeu. Ce văzuseră era clar puterea lui Dumnezeu! Nu doar puterea de a vindeca trupul, ci și sufletul. Isus Hristos are puterea să ierte păcatele. Continue Reading

Explicații studiu biblic 9 iulie

Lecția de astăzi ne spune că: (1) ucenicii sunt trimiși de Domnul Isus să predice Evanghelia, nu să facă minuni; (2) că semnele nu le aparțineau ucenicilor, ci doar îi însoțeau; (3) că ucenicii au predicat Evanghelia, și nu au făcut semne în mod demonstrativ; (4) că Dumnezeu făcea minunile, ca un mod de a întări propovăduirea Evangheliei; (5) că era decizia exclusivă a lui Dumnezeu dacă, unde, când şi ce minuni să facă.
Dacă minunile le-ar aparține celor ce cred şi aceasta ar fi norma pentru fiecare credincios, atunci, dacă cineva nu le are, înseamnă că nu crede, că nu este mântuit. Dar, slavă lui Dumnezeu, nu este responsabilitatea noastră facerea de minuni, ci vestirea Evangheliei! Să nu ne atribuim ce Îi aparține lui Dumnezeu, ci să ne îndeplinim mandatul primit. Continue Reading

Explicații studiu biblic 2 iulie

Mesajul Evangheliei după Marcu este acela că Isus Hristos a venit „să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți”. Lucrarea aceasta este posibilă fiindcă, așa cum subliniază Marcu, avem câteva vești bune despre Isus: El este Mesia prezis în Vechiul Testament, este mai mare decât Ioan Botezătorul sau oricare alt profet, El este iubit de Tatăl și împuternicit de Duhul Sfânt pentru lucrare, El a învins orice ispită și are autoritate deplină în lumea fizică și în cea spirituală. Cu adevărat, Isus Hristos este Singurul Salvator al omenirii! Continue Reading

Explicații studiu biblic 25 iunie

În existența noastră pe acest pământ avem nevoie de multe lucruri. Din păcate, de cele mai multe ori, credem că avem nevoie și de lucruri nejustificate. În același timp Dumnezeu știe fiecare nevoie justificată și este gata să ne dea resursele de care știe că avem nevoie. 
Însă, dorința Lui este ca noi să căutăm interesele Împărăției Lui pe pământ. El vrea să avem ca prioritate a cererilor noastre lucrurile spirituale: Împărăția și neprihănirea Sa. În momentul în care ne fixăm prioritățile nu putem să fim altfel decât împliniți, chiar și în domeniul lucrurilor materiale, deoarece și dorințele inimilor noastre vor fi ajustate la criteriile lui Dumnezeu. Continue Reading

Explicații studiu biblic 18 iunie

Cea mai lungă și mișcătoare rugăciune a Mântuitorului păstrată în Evanghelie este redată în Ioan capitolul 17 și este o rugăciune de mijlocire pentru ucenicii Săi din toate timpurile, care urmau să se confrunte cu ura lumii și a lui Satana. Dacă astăzi există Biserica lui Hristos care ține principiile neprihănirii și predică Evanghelia mântuirii unei lumi căzute, aceasta se datorează acestei rugăciuni de mijlocire a Domnului Hristos – Marele nostru Preot. Isus Hristos este exemplul nostru de rugăciune de mijlocire. Continue Reading

Programul de studiu biblic 2020–2023 „ARATĂ-MI SLAVA TA!” se încheie. Manualul de studiu cu ultimele 27 de lecții este finalizat.

Ultimul volum al Manualului de studiu pentru programul de studiu 2020-2023 este gata, și poate fi comandat de credincioși și de biserici.
Programul de studiu „Arată-mi slava Ta!” pentru a doua jumătate a anului 2023, abordează temele: Descoperirea slavei divine în Evanghelia după Marcu și manifestarea slavei lui Dumnezeu prin eroii anonimi ai credinței.
În acest volum veți descoperi explicații biblice, concluzii și aplicații pentru toate cele 26 de lecții biblice săptămânale care se întind pe durata următoarelor 6 luni (iulie-decembrie 2021). Continue Reading

Explicații studiu biblic 11 iunie

Din exemplul apostolului Pavel despre rugăciunile care primesc și cele care nu primesc răspuns observăm că până și cele mai profunde experiențe cu Dumnezeu pot fi o sursă de mândrie umană. Există, însă, și un mod biblic corect prin care ne putem lăuda cu experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu. Dumnezeu răspunde la ispita mândriei punându-ne în situații dificile, care ne fac să alergăm la El și să cerem un răspuns care să mențină confortul cu care ne-am obișnuit în viața noastră. De aceea, când răspunde, Dumnezeu răspunde după voia Lui, nu după voia noastră, pregătindu-ne pentru o lucrare mai eficientă și care se bazează în întregime pe harul Lui. Chiar și rugăciunea stăruitoare a Mântuitorului ne arată înțelegerea și acceptarea de către Fiul lui Dumnezeu a voii Tatălui. Continue Reading

Explicații studiu biblic 4 iunie

Înțelegerea rolului pe care Duhul Sfânt îl are în viață noastră de rugăciune este scopul acestui studiului. Vrem să înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu în ce fel este un credincios este chemat să se roage călăuzit îndrumat și ajutat de Duhul Sfânt.
Rugăciunea este acel dar divin pentru umanitate prin care ne deschidem și ne vărsam inimile înaintea lui Dumnezeu, comunicând cu El despre toate stările noastre sufletești (fericite sau triste), ne dăruim și ne dedicam cerând pentru noi și pentru alții binecuvântarea. În studiul nostru ne vom concentra pe aspectul funcțional al relației dintre rugăciune și Duhul Sfânt. Continue Reading

Explicații studiu biblic 28 mai

Textul de azi ne arată un lucru important pe care putem să-l cerem pentru biserica noastră și pentru toți cei care cheamă numele lui Hristos: rugăciunea pentru desăvârșirea bisericii și a credincioșilor ce formează biserica. Aceasta este voia explicită a lui Dumnezeu pentru noi. Pavel le spune colosenilor care este planul lui Dumnezeu pentru ei prin slujirea pe care o face el: „Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus” (Coloseni 1:28). Continue Reading

Explicații studiu biblic 21 mai

Scriptura și rugăciunea, pe lângă părtășie și misiune, sunt elementele vitale ale trăirii creștine.
Rugăciunea exprimă dependența noastră de Dumnezeu în tot ce înseamnă viața noastră. În rugăciune mulțumim, cerem, mijlocim, Îl lăudăm pe Dumnezeu, recunoscând astfel că suntem dependenți total de El și că bătăliile spirituale pot fi câștigate doar cu ajutorul Său. Ca aplicație ne punem o serie de întrebări printre care: care bătălii spirituale trebuie purtate împreună cu biserica? care bătălii spirituale trebuie purtate în rugăciune împreună cu un frate/soră? care bătălii spirituale trebuie să le purtăm singuri în rugăciune? Continue Reading

Explicații studiu biblic 14 mai

Creștinul știe că e cuprins de slăbiciune și că depinde de o putere din afara lui care să pătrundă în interiorul său: puterea Duhului Sfânt. Ne mirăm că suntem cu inimile uscate ca un ogor cuprins de secetă. Nu cumva explicația lipsei de ploaie peste lăuntrul nostru stă în abandonarea rugăciunii? Disperarea pune stăpânire pe noi când vedem înaintarea slabă a bisericii. Dar e foarte probabil ca rugăciunea să fie prima la care renunțăm și ultima la care apelăm. Biserica trebuie să se întoarcă la rugăciune. Fiecare epocă ne învață că nu există altă armă spirituală mai eficientă. Continue Reading

Asociația „Alege viața” și eBiblia.ro organizează pe 13 mai o conferință pentru adolescenți și tineri intitulată „Despre prietenie și sexualitate”.

Conferința va avea loc la sediul asociației, Aleea Lacul Morii nr. 3, București, sectorul 6, între orele 13.00 și 19.00 și va avea caracter multiconfesional, fiind invitați să participe tineri și adolescenți din toate bisericile evanghelice din București și împrejurimi.… Continue Reading

Explicații studiu biblic 7 mai

Încercând să aflăm care este legătura dintre suveranitatea lui Dumnezeu și rugăciune, descoperim câteva aspecte: rugăciunea recunoaște Suveranitatea lui Dumnezeu, rugăciunea onorează Suveranitatea lui Dumnezeu, rugăciunea ne păstrează conectați la Suveranitatea lui Dumnezeu și, nu ca un ultim aspect, rugăciunea orientează slava și recunoștința spre singurul vrednic, Cel Suveran. Continue Reading

Congresul al 38-lea al Uniunii Baptiste din România va avea loc în zilele de 26 și 27 mai 2023 la Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din Oradea

În ședința comună a Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste cu reprezentanții nou-aleși ai comunităților teritoriale pentru viitorul Consiliu, desfășurată la Baia Mare la 28 martie, s-a decis convocarea celui de-al 38-lea congres al Cultului Creștin Baptist din România. El se… Continue Reading

Explicații studiu biblic 30 aprilie

Scriptura subliniază în dese rânduri legătura dintre rugăciune, glorificarea Domnului și bucuria creștinului. Spre exemplu, rugăciunea duce la glorificarea Tatălui și îl umple de bucurie pe credincios. La finalul vieții, credincioșii vor experimenta bucuria supremă pentru că se vor înfățișa „plini de bucurie înaintea slavei Sale”. O înțelegere mai profundă a harului de care ne bucurăm face ca rugăciunile noastre să fie inundate de mulțumire și bucurie. Bucuria noastră rezistă pe termen lung dacă conștientizăm faptul că bucuria este o datorie pentru că toți suntem părtași ai harului lui Dumnezeu și toți suntem iubiți de Domnul nostru Isus Hristos. Cel care a început aceasta bună lucrare în noi o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos! De aceea: bucurați-vă! Continue Reading

Explicații studiu biblic 23 aprilie

Avem în studiu două pilde ale căror acțiuni sunt plasate într-un context al rugăciunii. Pilda judecătorului nedrept vorbește despre perseverența în rugăciune, iar pilda fariseului și a vameșului ne arată ce înseamnă smerenia în rugăciune. Perseverența în rugăciune este expresia dorinței noastre de a apela la dreptatea lui Dumnezeu în fața nedreptăților de pe pământ. pe de altă parte, o atitudine de smerenie în rugăciune ne oferă garanția că Dumnezeu ne ascultă atunci când ne apropiem de El în închinarea noastră. Dumnezeu ne socotește neprihăniți în baza harului Său și a modului smerit în care dorim să accesăm acest har. Continue Reading

Explicații studiu biblic 16 aprilie

Mulțumind Tatălui Ceresc pentru biruința pe care o avem în Hristos, Pavel ne dovedește că a înțeles tensiunea dintre „deja” și „nu încă”. El a înțeles că, în Hristos, noi suntem deja biruitori asupra păcatului și asupra necazurilor. În același timp, Pavel a înțeles că noi nu am ajuns încă la marșul triumfului în slavă. Hristos este acolo și ne așteaptă, dar până atunci trebuie să ne luptăm lupta cea bună a credinței, având mentalitatea de învingători, nu de învinși. Continue Reading

Explicații studiu biblic 9 aprilie

Pentru că Domnul Isus prețuiește rugăciunea, ca element fundamental al relației cu Dumnezeu, El a curățat curtea Templului într-un mod neașteptat, cu autoritate. Această imagine nu prea se potrivește cu imaginea pe care o avem deseori despre Isus. Suntem atât de preocupați de aspectul dragostei lui Dumnezeu încât am ajuns să neglijăm sfințenia Lui. Cu o imagine distorsionată a mâniei lui Dumnezeu, nici măcar nu ne putem imagina un Dumnezeu care vine și răstoarnă mesele. Trăim într-o lume a diplomației, a corectitudinii politice, de aceea un astfel de act extrem este greu de înțeles și aprobat. Actul de curăție ne arată râvna Domnului Isus pentru sfințenia Casei lui Dumnezeu. Curățirea Templului reprezintă înlăturarea tuturor barierelor care stau împotriva închinării omului înaintea lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu își va atinge menirea de a fi o Casă de rugăciune decât într-un cadru al sfințeniei. Continue Reading

Explicații studiu biblic 2 aprilie

Rugăciunea de mulțumire trebuie practicată mereu. Mulțumirea trebuie să fie prezentă întotdeauna în rugăciunile noastre. Avem suficiente motive de mulțumire, atât din viața noastră, cât și din viața semenilor noștri în care lucrează Dumnezeu. Trebuie să învățăm să ne uităm cu recunoștință, nu doar la ceea ce primim noi, ci și la ceea ce primesc și devin cei de lângă noi. Dificultățile prin care trece credința noastră nu trebuie să ne facă să ne oprim din mulțumire. Încercările din viața noastră nu opresc mulțumirea, ci ne deschid inima ca să putem vedea dependența de Dumnezeu și să ne exprimăm recunoștința pentru aceasta. Continue Reading

Explicații studiu biblic 26 martie

Datorită harului Său, Dumnezeu ne-a adus din moarte spirituală la viață, ne-a iertat păcatele, ne-a spălat cu sângele Său, ne-a adoptat în familia Sa și ne-a făcut moștenitori împreună cu Hristos. Asemenea evreilor care au pribegit patruzeci de ani prin pustiu, iar apoi au luat în posesie Canaanul promis lui Avraam, Isaac și Iacov, la fel și noi vom primi moștenirea veșnică la finalul călătoriei pe acest pământ. Continue Reading

Explicații studiu biblic 19 martie

După trei ani și jumătate de lucrare de ucenicie, Hristos se apropie de momentul finalizării slujirii Sale pământești și îi pregătește pe ucenici pentru momentul despărțirii. Îi introduce în atmosfera suferințelor ce aveau să vină, fiind deja aproape de Ierusalim, conștienți de planul fariseilor și cărturarilor de a-L omorî pe Învățătorul. Deja se dă o luptă spirituală intensă. Iuda devine posedat demonic, iar Hristos vorbește despre lepădarea lui Petru. Curând, Hristos însuși se luptă spiritual în rugăciune în grădina Ghetsimani. Pe acest fond vine promisiunea unui locaș ceresc din partea Aceluia care este Dumnezeu, a participat la creație, este suveran în creație și care este garantul noii creații. Fundamentul și certitudinea promisiunii unui locaș ceresc au de-a face cu autoritatea și suveranitatea Dumnezeului creator. Continue Reading

Explicații studiu biblic 12 martie

Vedem tot mai mulți oameni care și-au pierdut încrederea în semeniii lor. Le este frică să se încreadă în promisiunile făcute chiar de către cei din familiile lor. Au fost mințiți, răniți sau trădați. Dezamăgirile sunt prezente și în comunitățile locale de credință, la diferite nivele. Cu toate acestea, Dumnezeul nostru este credincios. Este vrednic de încredere. Dovedirea acestui adevăr este scopul intenționat de autorul cărții Evrei, în capitolul 6:9–20, pasaj care scoate în evidență trei aspecte ale caracterului Dumnezeului nostru. Promisiunea speranței neclintite merită să fie crezută și acceptată pentru că este oferită de un Dumnezeu drept, generos și demn de încredere. Continue Reading

Explicații studiu biblic 5 martie

În textul biblic al acestei lecții, Isus Hristos le vorbește ucenicilor Săi despre rodirea spirituală făcând apel la metafora viței-de-vie. În cele ce urmează, vom înțelege, mai întâi, la ce ne referim când vorbim despre rodirea spirituală și apoi vom afla cum anume se produce această rodire. Altfel spus, vom descoperi cum își împlinește Dumnezeu față de noi promisiunea rodirii spirituale.  Continue Reading

Explicații studiu biblic 26 februarie

Hristos își încurajează ucenicii tulburați de vestea că unul dintre ei Îl va trăda, Petru se va lepăda de El, iar El îi va părăsi. Mai precis, îmbărbătarea constă într-o promisiune extraordinară. Domnul Isus le promite ucenicilor că absența Lui fizică nu va însemna absența puterii pentru slujirea lor. Dimpotrivă, tocmai datorită plecării Sale la Tatăl, ei vor avea parte de o putere deosebită. În textul alocat studiului nostru observăm: dimensiunea, condițiile, bazele, obiectivul și rezultatul promisiunii Lui. Continue Reading

Departamentul pentru învățământul preuniversitar baptist anunță PROGRAMUL și TEMATICA Olimpiadei de Religie 2023

Departamentul pentru învățământ preuniversitar din cadrul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România anunță, prin secretarul departamentului, prof. Alexandru Szocs, programul de desfășurare a Olimpiadei de religie 2023. Conform unui document al Ministerului Educației (M.E. nr. 24347/19.01.2023), calendarul olimpiadelor școlare naționale prevede programul… Continue Reading

Explicații studiu biblic 12 februarie

Promisiunea faptului că putem ieși biruitori din orice ispită și din orice încercare ne ajută să mergem cu încredere pe calea credinței. Dumnezeu, care este credincios, are toate lucrurile sub control și nu va îngădui să fim ispitiți peste puterea pe care o avem de la El. Atât ispitele, cât și încercările sunt parte a vieții de credință. În urma lor putem să ieșim mai tari, mai maturi, în așa fel încât să-I fim tot mai plăcuți. Ispita poate fi învinsă, iar noi putem fi creștini victorioși. Continue Reading

Explicații biblice 5 februarie

Mulți oameni caută o odihnă trecătoare a sufletului. Însă micile bucurii ale vieții nu sunt suficiente pentru a oferi odihna permanentă a sufletului. Doar mântuirea venită prin credința în jertfa ispășitoare a Fiului lui Dumnezeu produce odihnă sufletească. Dacă păcătuind ne-am pierdut pacea și odihna sufletească, când ne mărturisim păcatul, părtășia cu Dumnezeu și odihna mântuirii sunt restaurate. Nu trebuie să amânăm primirea sau restaurarea acestei odihne a mântuirii promise prin jertfa Mântuitorului. Cel mai potrivit moment este momentul prezent, astăzi, chiar acum. Continue Reading

Explicații studiu biblic 29 ianuarie

Pacea sufletului este una dintre trăsăturile fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu, anticipate încă din Vechiul Testament, și este oferta lui Hristos pentru ucenicii Săi, ofertă diferită de alternativele omenești. Beneficiile acestui dar dumnezeiesc promis influențează toate aspectele vieții omului credincios. Obținerea păcii a fost asigurată prin suferința și moartea nevinovată a lui Isus, dat la moarte prin mâinile romanilor, iudeilor și ale fiecăruia dintre noi. Urmarea învierii și înălțării Sale la Tatăl a fost pogorârea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin jertfa Sa și prin lucrarea Duhului Sfânt avem pace cu Dumnezeu și pace unii cu alții. De aceea, pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. Continue Reading

Explicații studiu biblic 22 ianuarie

Focalizarea pe nevoile cotidiene ne distrage atenția de la adevăratul sens al vieții. Sensul vieții se poate descoperi privind cu atenție la tot ce este în jurul nostru: păsările cerului , florile de pe câmp.
Îngrijorarea nu-și are rostul. Atunci când ne îngrijorăm și nu ne încredem în Domnul Dumnezeu, ne facem de rușine în fața păsărilor și a florilor.
Soluția împotriva îngrijorării este doar încrederea în Dumnezeul care Se îngrijește de noi și împlinește toate nevoile de bază ale celor credincioși. Să ne preocupe doar un singur lucru: că suntem copiii lui Dumnezeu și să avem ca prioritate în viața noastră Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, iar El se va îngriji de tot ceea ce ne este necesar. Continue Reading

Explicații studiu biblic 15 ianuarie

Siguranța noastră se sprijină pe promisiunea lui Dumnezeu: Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Minunata Sa voie ne poate surprinde până acolo încât să primim mai mult decât cerem sau putem noi gândi.
În cele din urmă, încrederea noastră devine cunoscută pentru că putem rosti plini de încredere: Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme! Ce-mi va face omul? Continue Reading

Explicații studiu biblic 8 ianuarie

Pentru a da o soluție definitivă celor care doresc să umble în lumină, Ioan reiterează ideea centrală a sângelui sacrificial al Domnului Isus (sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat). Auto-amăgirea este periculoasă și ne plasează în sfera minciunii înșelătoare. Soluția pentru cel care realizează pericolul în care se găsește în urma păcătuirii este una simplă, dar cu un efect purificator absolut: trebuie să ne mărturisim păcatele. Dar, atenție, nu oricui, ci Celui care face cu adevărat curățirea, Celui Credincios și Drept. Mai mult, Ioan repetă insistent ideea periculoasă a celor care nu își văd și nici nu își recunosc păcatele: Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi. Continue Reading

Săptămâna națională de rugăciune 2023 a bisericilor baptiste din România are tema: „Biruitori prin credință și roditori în vremuri grele”

Având în vedere împrejurările grele care au venit peste lume, la care se adaugă suferințele și încercările din viața personală, din familie și din societate, în Săptămâna de rugăciune din anul acesta ne vom inspira rugăciunile din textele biblice care prezintă oameni ai lui Dumnezeu care, prin credință, au trecut biruitori prin vremuri grele. Continue Reading

Explicații studiu biblic 25 decembrie

Suntem invitați să privim la viața lui Iosif în contextul evenimentelor legate de nașterea Domnului Isus. Iosif a fost bărbatul pe care Dumnezeu l-a ales să-l crească pe Fiul Său, pe Domnul Isus. Era un tânăr care a ajuns la vremea căsătoriei, un tânăr care și-a făcut planuri pentru viitor, un tânăr care atunci când mergea la sinagogă se închina Domnului și se ruga pentru căsătoria lui, pentru Maria, fata pe care o iubea. Când a rămas însărcinată, se gândea să o părăsească, dar Dumnezeu i-a cerut altceva. Un om neprihănit nu uită de faptul că a accepta călăuzirea lui Dumnezeu este cel mai important lucru! Continue Reading

Explicații studiu biblic 18 decembrie

Când Dumnezeu îți deschide ochii, vei deveni un om nou, vei percepe realitatea altfel, vei putea să privești cu speranță înainte. Isus a venit tocmai pentru acest lucru – să ne deschidă ochii, să ne scoată din întuneric, să ne aducă speranță. Caută‑L pe Dumnezeu dintr‑o inimă sinceră, citește Scriptura și hrănește‑ți sufletul din ea, caută să te împrietenești cu cei care L‑au găsit pe Isus înaintea ta, pune‑te pe genunchi și spune‑I lui Dumnezeu în rugăciune tot ce ai pe inimă, în cuvinte simple dar sincere. Fă toate acestea și vei vedea că la un moment dat ochii tăi se vor deschide și vei putea să vezi cu adevărat. Continue Reading

Explicații studiu biblic 11 decembrie

Orice întâlnire reală a unei persoane cu Domnul Isus trebuie să includă aceste două dimensiuni: cea personală și cea publică. În dialogul cu Mântuitorul, tâlharul Îi recunoaște și îi mărturisește dumnezeirea, calitatea de Fiu al lui Dumnezeu, viața imaculată; Îl recunoaște ca Domn și Rege și Îl imploră ajutorul. Primește acel răspuns celebru: Adevărat îți spun astăzi vei fi cu Mine în rai. Continue Reading

Explicații studiu biblic 4 decembrie

Experiența întâlnirii cu Domnul Isus a femeii samaritene de la fântână se regăsește, de‑a lungul istoriei, în viața multor oameni, ajungând până în zilele noastre – un șir nesfârșit de vieți transformate de întâlnirea cu Domnul Isus. El nu a permis prejudecăților sau nevoilor fizice să‑L împiedice în lucrarea pentru care a fost trimis în lume. A primit‑o bine pe femeia samariteancă și plin de înțelepciune a condus dialogul, lăsând puterea Cuvântului să lucreze în inima ei. El S‑a ocupat de sufletul ei, cu multă dragoste arătându‑i calea spre mântuire. Mărturia femeii a contribuit la întâlnirea personală a samaritenilor cu Isus. Adevărata credință este prilejuită de experiența și de întâlnirea personală a fiecărui om cu Isus. Continue Reading

Explicații studiu biblic 27 noiembrie

Când Domnul Isus eliberează viața cuiva, omul în cauză este total schimbat și transformat. Slava lui Dumnezeu se vede în transformarea uluitoare pe care o face în viața omului. Cel ce altă dată era spaima colectivității stă acum liniștit lângă Domnul, iar când Isus se pregătește să plece, îl vedem venind după El și dorind să nu se mai despartă de Cel ce i‑a adus pacea în viață. Schimbarea este evidentă, căci cel ce altădată era un îndrăcit, acum vorbește plin de bucurie despre Isus, lucru ce produce uimire între cei ce îl aud. Continue Reading

Explicații studiu biblic 20 noiembrie

În vremea Domnului Isus, lepra era o boală aproape incurabilă, practic bolnavii de lepră erau niște persoane ce nu mai contau pentru societate, erau izolați departe de zonele locuite (de aceea cei zece leproși din textul de studiat se aflau într‑o zonă nelocuită, între Samaria și Galileea). Strigând după ajutorul Domnului Isus, toți zece au fost ascultați, însă doar unul a primit pe lângă vindecare și mântuirea sufletului. De ce? Samariteanul vindecat s-a întors cu mulțumire spre Mântuitorul, și I s-a închinat. Continue Reading

Explicații studiu biblic 13 noiembrie

Maria Magdalena este un personaj biblic foarte interesant. Numele ei apare de douăsprezece ori în Scriptură, mai mult decât majoritatea apostolilor. De asemenea, toți evangheliștii atestă că ea a fost prezentă la răstignirea și învierea Mântuitorului. Pe de altă parte, nicio altă scriere a Noului Testament nu face vreo referire la ea. Femeie bogată, însă posedată de cel rău, Maria Magdalena Îl întâlnește pe Domnul Isus și este eliberată și vindecată. Slujirea ulterioară a Mariei este o reflectare a mulțumirii pe care ea o are pentru eliberarea și vindecarea aduse de Mântuitorul. Prezența ei (și a celorlalte femei care-L însoțeau pe Domnul) la răstignire și înviere constituie un argument solid pentru confirmarea istoricității acestor evenimente. Continue Reading

Explicații studiu biblic 6 noiembrie

Nicodim era un fruntaș al poporului, un om citit (un rabin), care înțelegea Scripturile și a recunoscut în Isus semnele mesianice, însă îi venea greu să ia o decizie clară și să I se dedice total, frica de oameni reținându-l de la a o face. Adevărata transformare și eliberare de teamă vine doar prin lucrarea Duhului Sfânt în inima omului. Una este accepțiunea mintală și alta este convingerea spirituală și capitularea înaintea Mântuitorului. Lui Nicodim i‑a luat ceva timp până să capituleze, dar cu cât acest proces se desfășoară mai repede, cu atât scăpăm de frământare, nesiguranță și teamă. Continue Reading

CONFERINȚA PASTORALĂ NAȚIONALĂ 2022, 24–26 noiembrie, Universitatea Emanuel Oradea

Conferința are tema: „REZIDIM PE TEMELIILE STRĂBUNE ȘI ÎNNOIM CETĂȚI PUSTIITE – pași practici pentru revitalizarea slujitorilor, a bisericii și a societății” și se adresează pastorilor, prezbiterilor, diaconilor, profesorilor de religie, învățătorilor și altor slujitori ai bisericilor. Evenimentul este organizat și găzduit de Universitatea Emanuel Oradea. Continue Reading

Explicații studiu biblic 23 octombrie

Nu există întâlnire autentică cu Hristos Cel înviat a omului păcătos fără o schimbare lăuntrică a acestuia. Viața lui Zacheu și prioritățile lui se schimbă radical. Decizia de a se schimba nu caută să‑L impresioneze pe Domnul Isus, nici pe oameni, dorind să arate cât de bun este el. Pentru că inima lui a fost schimbată și Domnul Isus a devenit comoara vieții lui, comorile de până atunci ale lui Zacheu și‑au pierdut valoarea, el găsind în Isus ceva mult mai de preț. Continue Reading

Explicații studiu biblic 16 octombrie

Cum a ajuns Natanael, de la o atitudine de scepticism și suspiciune în ce privește Persoana lui Hristos, la a deveni un ucenic devotat al Său? Viitorul ucenic al lui Isus s-a arătat sceptic în privința faptului că Isus ar putea fi un prooroc însemnat, Nazaretul nefiind o așezare evreiască cu semnificație profetică. Însă avea să descopere, așa cum au făcut-o toți ucenicii veritabili, că Isus este mai mult decât o Persoană care dispune de omnisciență. El este Salvatorul lumii! Uneori ne temem că nu suntem pregătiți și nu avem suficiente argumente pentru a vesti cuiva Evanghelia. Să învățăm să ne încredem în înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu de a‑i convinge pe oameni de adevărul Său în urma unei simple invitații: „Vino și vezi!”. Continue Reading

Explicații studiu biblic 9 octombrie

Levi, slujbașul vămii, răspunde chemării Mântuitorului de a-L urma și devine Matei, ucenicul lui Hristos. A-L urma pe Domnul Isus presupune a răspunde chemării zilnice la ascultare și slujire și devine o călătorie de o viață, împreună cu El. Dumnezeu, Cel care a dat totul pentru mântuirea ta merită totul. „A merge după Isus” înseamnă a trăi o viață condusă de valorile și principiile Cuvântului lui Dumnezeu și a sluji cu dedicare Stăpânului care ne‑a făcut onoarea de a fi conlucrători cu El Continue Reading

Explicații studiu biblic 2 octombrie

A fi pescar de suflete este un „hobby” natural pentru orice ucenic al lui Hristos. Chemarea Dommului de a câștiga suflete este cea mai nobilă lucrare pe care Domnul a încredințat‑o ucenicilor Săi. Chemarea Lui la ucenicie conține și invitația de a dezvolta pasiuni, hobby-uri, cum ar fi „pescuitul” sau recoltarea holdelor coapte, gata pentru seceriș.
Pentru a fi pescari de suflete trebuie să învățăm cele trei lecții pe care le-a învățat Petru, ucenicul Domnului: lecția ascultării, lecția smereniei și lecția renunțării. Întrebări de genul „cum să pescuim bizuindu-ne pe Domnul, și nu pe puterea noastră?” sau aplicați practice cum ar fi „unde ar trebui să ieșim la pescuit?” întregesc această primă lecție biblică bazată pe caractere și vieți transformate de întâlnirea cu Domnul Isus Hristos, lecție importantă pentru a dezvolta o viață creștină activă, sănătoasă. Continue Reading

Explicații studiu biblic 25 septembrie

Creștinul sănătos din punct de vedere spiritual, solid edificat din punct de vedere doctrinar și cu o mărturie de viață ireproșabilă, va fi și un creștin activ, care își cunoaște darul și rolul, și care este implicat în felurite slujiri în biserică și în afara ei. Slujitorul model își iubește frații, se roagă pentru ei, se bucură pentru progresul lor spiritual și pentru mărturia lor bună, îi promovează în slujire pe cei tineri, este serios și onest când în confruntarea cu păcatul, iubește părtășia creștină, căutând pacea și unitatea comunității de credință. Continue Reading

Explicații studiu biblic 18 septembrie

Biserica trebuie să rămână fidelă învățăturii curate pe care a primit‑o „de la început” de la Domnul Isus Hristos. În învățătura și viața creștină nu sunt acceptate compromisurile, sincretismul sau jumătățile de măsură. Umblarea în adevăr și în dragoste creștină înseamnă ascultare de poruncile Domnului. În textul de studiat apar trei astfel de porunci: de a ne iubi unii pe alții, de a ne păzi de false învățături și de a respinge învățătorii mincinoși. Rezumând, trebuie să umblăm în ascultare de poruncile lui Hristos, pe măsură ce iubim adevărul învățăturilor Sale. Continue Reading

Explicații studiu biblic 11 septembrie

Lecția de față ne învață să avem încredere și îndrăzneală în fața lui Dumnezeu în rugăciune, pentru a birui păcatul și ispitele, pentru a depăși eșecul spiritual, dar și pentru a trăi certitudinea eliberării de sub stăpânirea păcatului, a noii identități dobândite prin nașterea din nou, ferindu-ne de a cădea în idolatrie, adică de a-L înlocui pe Dumnezeu, centrul închinării noastre, cu alte persoane sau lucruri. Continue Reading

Explicații studiu biblic 4 septembrie

Accentul studiului de astăzi este pus pe credința în Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și pe încrederea pe care o au credincioșii în primirea vieții veșnice, El fiind garantul moștenirii vieții veșnice pentru toți cei credincioși. Credința în Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu îl împuternicește pe creștin să devină biruitor asupra lumii și asupra sistemelor ei. Credința este susținută de mărturia dumnezeiască, neputând fi invocat niciun motiv de a nu crede în Isus ca persoană istorică sau ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat în istorie. Dumnezeu mărturisește despre Fiul Său, iar mărturia Lui nu are cum să nu fie adevărată. Credința în Fiul lui Dumnezeu nu este lipsită de finalitate, Dumnezeu garantând tuturor celor credincioși viața veșnică oferită în dar doar prin credința în Fiul Său. Continue Reading

Explicații studiu biblic 28 august

Capacitatea credincioșilor de a iubi vine din regenerarea pe care Dumnezeu a lucrat‑o în ei prin Duhul Sfânt și din cunoașterea Lui personală. Dragostea este semnul apartenenței în familia lui Dumnezeu și a unei relații personale cu El, ca Tată.
Modul în care Dumnezeu iubește este copleșitor. De aceea înțelegerea dragostei lui Dumnezeu îi obligă pe credincioși să manifeste dragoste față de semenii lor. Dumnezeul invizibil devine vizibil între oameni prin manifestarea reciprocă a dragostei. În acest context dragostea lui Dumnezeu ajunge desăvârșită în cei credincioși, exprimarea sugerând, cel mai probabil, o experiență profundă sau plenară a dragostei lui Dumnezeu. Continue Reading

Explicații studiu biblic 21 august

Mărturia creștină este punctul de plecare în viața de credință. Fie ca declarație personală, fie ca mărturisire publică, ea începe prin acceptarea adevărurilor spirituale legate, în principal, de identitatea și de lucrarea Domnului Isus. Textul indică drept cauze ale mărturiei credincioșilor: dragostea, rămânerea în Hristos și prezența Duhului Sfânt, iar drept consecințe, asemănarea cu Hristos, lipsa fricii și încrederea și siguranța vieții creștine cu privire la viitor. Continue Reading

Explicații studiu biblic 14 august

Dragostea este „de la” sau „din” Dumnezeu. Din El izvorăște, în El își are sursa sau originea. Doar cine este născut din Dumnezeu poate să iubească ca El.
Dragostea nemărginită a lui Dumnezeu față de noi a fost manifestată în mod suprem la cruce. Este harul lui Dumnezeu de care am avut și noi parte!
Deși nimeni nu‑L poate vedea în mod direct pe Dumnezeu, El poate fi văzut în felul în care copiii Lui se iubesc unii pe alții. Aceasta este dovada incontestabilă că Dumnezeu e prezent în viața noastră și în mijlocul nostru ca biserică. Continue Reading

Explicații studiu biblic 7 august

Discernământul spiritual ne este necesar pentru a putea identifica învățătorii falși și pentru a ne păzi de învățăturile lor. Trăim într‑un război spiritual al învățăturilor corecte, biblice, respectiv false. Dacă Scriptura ne învață să avem criterii clare, înseamnă că avem o mare nevoie de ele și că deosebirea duhurilor și profeților este o acțiune necesară, care trebuie făcută cu atenție.
Dacă învățăm să deosebim duhurile sau să le discernem corect, vom ști să ne ferim și să nu îi credem pe profeții și învățătorii falși sau mincinoși. Creștinii trebuie să fie bine echipați pentru vestirea unei Evanghelii autentice, fiind gata să dea socoteală și să explice credința pe care o au, ca să îi câștige pe cei care acum sunt sub influența învățăturilor false, dacă Dumnezeu ne dă acest har. Continue Reading

Explicații studiu biblic 31 iulie

Iubirea frățească este parte integrală din evanghelie, din vestea cea bună predicată de la bun început de Isus și de apostoli.
Cele două teste ale apartenenței adevărate la familia lui Dumnezeu sunt trăirea în sfințenie și iubirea fraților credincioși.
Iubirea adevărată nu se arată doar prin declarații de iubire, ci prin dăruire și slujire.
Aplicând testul din 1 Ioan 3:10b, putem să ne întrebăm: Trăim în sfințenie? Îi iubim pe frați și pe surori? Atunci se vede că suntem copiii lui Dumnezeu. Continue Reading

Explicații studiul biblic 17 iulie

Viața creștină este o luptă la care sunt chemați toți creștinii. Epistolele ioanine descriu într‑un mod onest dificultățile pe care le înfruntă credincioșii în drumul lor spre cer. Textul pe care urmează să‑l studiem are în vedere această dimensiune conflictuală permanentă, dat fiind faptul că trăim într‑o lume ostilă lui Dumnezeu. Mai mult, lupta devine tot mai intensă pe măsură ce ne apropiem de amurgul istoriei. Totuși, aceste observații nu sunt de natură să‑l descurajeze pe creștin, dimpotrivă, ar trebui să‑l ajute să rămână statornic în credință și să lupte lupta cea bună. 
Doar creștinii adevărații pot duce această luptă, astfel că vom descrie mai întâi profilul adevăraților credincioși, apoi avem în atenție lumea ostilă lui Dumnezeu pentru ca, în final, să schițăm câteva elemente privitoare la antihriști și duhul antihristic. Continue Reading

Explicații studiu biblic 10 iulie

Lecția abordează realitatea existenței păcatului în lume și în viața celui credincios și, de asemenea, modul în care trebuie să ne raportăm la acest aspect din viața omului credincios din perspectiva corectării atitudinii celor care refuză să‑și accepte natura păcătoasă și dezvoltă subiectul arătând cum ar trebui să ne raportăm la prezența păcatului din viața noastră, și care este răspunsul, și implicit rezolvarea lui Dumnezeu, la această problemă. Pasajul se încheie cu câteva aplicații practice și extrem de utile pentru noi.  Continue Reading

Explicații studiu biblic 3 iulie

Epistolele lui Ioan caută să îi ajute pe creștini nu doar să aibă o învățătură corectă despre Hristos și viața nouă în El, ci să‑și trăiască în conformitate cu aceste învățături, să fie încurajați ca beneficiari ai vieții veșnice primite de la Tatăl și să fie provocați să fie plini de zel pentru Dumnezeu.
În pasajul pe care îl studiem în această săptămână, apostolul vorbește despre părtășia la care Dumnezeu Îi invită pe cei care sunt copiii Lui. Așa după cum Persoanele Divine sunt interconectate în modul cel mai profund, după același model, dar în limitele umanității, și noi suntem conectați la Sfânta Treime, și așa trebuie să fim legați și între noi. Conectarea noastră cu Tatăl și cu Fiul este realizată de Duhul Sfânt, Care ne aduce în părtășie cu Sfânta Treime.  Continue Reading

Explicații studiu biblic 26 iunie

Omul care își găsește odihna în Dumnezeu Îl glorifică pe Dumnezeu. Cel care își caută odihna în orice altceva decât în Dumnezeul suveran, Îl nesocotește. Acela Îi va transmite lui Dumnezeu, direct sau indirect, că altcineva sau altceva îi cunoaște inima mai bine și i-o poate împlini.
Forța unei comunități care se oprește din iureșul vieții și se focalizează asupra Domnului e uriașă. E uriașă pentru cei ce fac parte din ea. Dar e uriașă și pentru cei care observă o astfel de comunitate. Când știi că Dumnezeu lucrează, inima ta se poate odihni! Iar după ce te odihnești în El, poți lucra pentru El! Continue Reading

Explicații studiu biblic 19 iunie

Încă de la începuturile umanității, în Eden, omul nu s-a simțit confortabil să aducă la lumină păcatul, așa că s-a ascuns. Tendința noastră este să ne ascundem atunci când păcătuim. Iar societatea în care trăim tinde să minimalizeze păcatul, oferind tot felul de eufemisme pentru cuvântul păcat.
Care sunt cuvintele cu care este înlocuit cuvântul păcat? Păcatul este numit mai des abatere, greșeală, defect, cusur, meteahnă, viciu, imperfecțiune sau neajuns. Oamenii încearcă prin astfel de cuvinte să acopere păcatul și să nu-l rezolve, mărturisindu-l.
Cum se explică faptul că, deși suntem născuți din nou de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, noi continuăm să păcătuim?
Apostolul Ioan scrie Bisericii ca să-i învețe de ce este importantă mărturisirea păcatelor. În textul nostru el tratează cu seriozitate această problemă a mărturisirii păcatelor, de care depinde viața spirituală a credinciosului. 
De ce să ne mărturisim păcatele? De ce trebuie să avem această disciplină în viața noastră de credință? Continue Reading

Explicații studiu biblic 12 iunie

La Cincizecime a început nouă etapă în istoria mântuirii – etapa lucrării Duhului Sfânt prin Biserica Domnului. O asemenea lucrare a avut și are un parcurs dirijat complet de Duhul Domnului și Biserica Lui trăiește și mărturisește această Evanghelie mântuitoare sub disciplina (controlul) Duhului Sfânt. Noi trebuie să înțelegem bine această disciplinare a Duhului Sfânt, pentru că diavolul încearcă în fel și chip să pervertească lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Continue Reading

Explicații studiu biblic 5 iunie

Statisticile anuale ale bisericilor noastre indică o situație îngrijorătoare care reclamă o schimbare nu doar de formă, ci una conștientă și serioasă. Una dintre cauzele care provoacă atât de multe probleme este lipsa de maturitate spirituală a membrilor bisericii. Credincioșii imaturi au dificultăți în a cântări bine deciziile sau în evaluarea corectă a învățăturilor și practicilor ecleziale. Atât timp cât se hrănesc numai cu lapte spiritual, pruncii în credință sunt foarte ușor de păcălit/înșelat chiar dacă merg pe calea credinței de mai multă vreme. În mod evident, cei ce rămân la adevărurile începătoare nu vor dobândi discernământul necesar pentru a depăși manifestările copilărești amintite anterior.
Cunoașterea adevărului, mai exact cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, este singurul și cel mai important factor stabilizator în Biserica lui Isus Hristos, precum și secretul creșterii sale. Continue Reading

Explicații studiu biblic 29 mai

Închinarea vorbește despre acel singur, unic lucru pe care-l căutăm mai mult ca orice. După ce însetează sufletul nostru? Poate fi o relație, un vis, o poziție, un statut, o proprietate, un renume, un loc de muncă, o anume plăcere. Când identificăm dorința, de fapt am găsit comoara inimii noastre. Iar comoara inimii noastre este obiectul închinării noastre. Închinarea, în esență, este o declarație a ceea ce prețuim cel mai mult. Dumnezeu, Cel căruia ne închinăm, nu rămâne doar o Persoană folositoare, ci și frumoasă. Nu doar cineva care-ți oferă daruri, ci însuși Darul suprem. La această imagine trebuie să „privim” când ne apropiem de Locașul cel Sfânt pentru a ne exprima închinarea. Continue Reading

Explicații studiu biblic 22 mai

Viața Mântuitorului nostru Isus Hristos pe pământ, culminând cu sacrificiul de la cruce, cu glorioasa înviere și cu neașteptata înălțare la cer, ne oferă tuturor exemplul suprem de slujire jertfitoare în viața de zi cu zi. Modelul creștin de conducere nu este cel al directorilor de corporații, ci al Aceluia care a practicat arta ligheanului și prosopului (Ioan 13:4, 5) și și-a dat viața pentru cei din turma Lui (Ioan 10:11). În Împărăția lui Dumnezeu adevărata măreție se măsoară după slujirea noastră, nu după numărul slujitorilor noștri. Se vede nu în cât de mult am urcat pe scară, ci în cât de jos am fost gata să coborâm pe scară de dragul celorlalți. Statutul slujitorului creștin este cu atât mai înalt cu cât treptele coboară. Fie că este făcută în public sau este făcută în ascuns, orice slujire făcută în smerenie este dorită, apreciată, și bine primită de Domnul. O disciplină a slujirii ne va ajuta să sporim în perseverență și în tenacitate și să dezvoltăm spiritul de sacrificiu. Continue Reading

Explicații studiu biblic 15 mai

Avem datoria să dăruim într-un mod colectiv și individual Domnului și celor care se află în nevoie, ca să fim un exemplu pentru cei de lângă noi, care și ei, la rândul lor, ar putea face același lucru.
Mai mult, trebuie să dăruim pentru că aceasta este rețeta divină a îmbogățirii, față de oameni și față de Dumnezeu. Da, trebuie să căutăm creșterea și îmbogățirea spirituală; nici îmbogățirea financiară pe căi cinstite nu este un păcat, ci este o responsabilitate dată de Dumnezeu ca să poți dărui mai mult.
Și nu în ultimul rând, trebuie să fim darnici pentru că acesta este un mijloc de glorificare a lui Dumnezeu. Continue Reading

Explicații studiu biblic 8 mai

Postul reprezintă exprimarea tânjirii sufletului nostru după Dumnezeu, ignorând orice altă nevoie, inclusiv nevoile fundamentale ale trupului. Postul nu este un scop în sine sau stricta abstinență de la mâncare, ci, în esență, postul înseamnă abstinență de la lucrurile care sunt legitime de dragul unui beneficiu spiritual. Cel mai greșit lucru este să postim având o motivație greșită sau să credem că postul e o metodă prin care Îl putem forța pe Dumnezeu să ne îndeplinească cererile. Postul nu înseamnă greva foamei înaintea lui Dumnezeu și nici cură de slăbire. Nu postim pentru a ne ispăși păcatele sau pentru a scăpa de un sentiment de vinovăție. Postul nu înlocuiește pocăința și nu reprezintă o metodă de iertare a păcatelor. Continue Reading

Explicații studiu biblic 1 mai

Există azi o nevoie specială, nu de mai mulți oameni inteligenți sau talentați, ci de oameni profunzi din punct de vedere spiritual – de oameni ai rugăciunii! Toți aceia care au umblat cu Dumnezeu au considerat rugăciunea cea mai importantă activitate spirituală din viața lor de creștini. „Rugăciunea nu este o deschidere a gurii, ci este o deschidere a inimii. Ea nu este o revărsare a minții, ci o revărsare a sufletului. Ea nu este un eseu, ci este o conversație. Ea nu este o poruncă, ci este o mijlocire.” Continue Reading

Explicații studiu biblic 24 aprilie

Avem nevoie de o întâlnirea reală cu Hristos cel Înviat și de călăuzirea deplină a Duhului Sfânt pentru ca bucuria noastră să fie cu adevărat ancorată în dimensiunea ei supranaturală și să devină binecuvântare pentru alții.
În toate cele patru evanghelii, Domnul Isus este Cel care decide când și în ce fel se arată ucenicilor pentru ca bucuria lor deplină să fie ancorată în adevărul Scripturilor și în realitatea învierii Lui. Apar aici, în pasajul biblic, trei aspecte ale felului Domnului Isus Hristos de a fi și de a lucra prin care ucenicii sunt pur și simplu conduși de la prăbușire lăuntrică (datorată morții Sale pe cruce) la o bucurie deplină și la dorința sfântă de mărturisi Evanghelia în toată lumea: (1) ridicarea ucenicilor din prăbușirea lor sufletească; (2) edificarea ucenicilor în cuvântul Scripturilor și (3) împuternicirea ucenicilor prin coborârea Duhului Sfânt. Continue Reading

Explicații studiu biblic 17 aprilie

Nu este nimic mai măreț decât să-L vezi pe Împăratul împăraților alegând să se limiteze la o viață simplă, pentru a fi apoi Marele Preot care are milă de slăbiciunile noastre, ca să ne deschidă ușa harului, pentru a vedea slava Tatălui și a primi ajutor ceresc în orice vreme.
Practicarea disciplinei simplității ne ajută să călcăm pe urmele Domnului Isus, având libertatea de a primi resursele generoase date de Dumnezeu ca pe un dar care nu trebuie păstrat, ci împărțit cu generozitate și celor din jur.
Profeția „Împăratul tău vine la tine” poate fi personalizată și înțeleasă drept o chemare a harului pe care Domnul Isus o face omului căzut de a primi darul nemeritat al mântuirii. Împăratul își dă viața de bunăvoie la cruce – locul unde slava Regelui este împletită cu smerenia chipului de om, dragostea dumnezeiască întâlnește și înfrânge ura omenească, harul completează și anulează Legea, iar oricine crede în Fiul poate primi viața veșnică. Este locul în care neprihănirea lui Hristos trece asupra celui care crede în El, iar păcatele omului născut din nou au fost spălate și iertate în sângele Domnului. Continue Reading

Explicații studiu biblic 10 aprilie

Care sunt binefacerile Domnului din viața ta pentru care poți să fii recunoscător? Ce aspecte ale caracterului lui Dumnezeu te motivează cel mai mult să crești în recunoștință? Având în vedere că Dumnezeu este atât de măreț, iar noi depindem de El întru totul, te-ai deprins să-I fii recunoscător cu adevărat?
După ce David se închină și este plin de recunoștință pentru binefacerile, caracterul și măreția Domnului, textul studiului biblic de astăzi din psalmul 103 se încheie cu chemarea adresată întregii creații de a se închine înaintea acestui Dumnezeu minunat.
Toată creația Îl laudă pe Dumnezeu! Oare te vei alătura și tu?  Continue Reading

Peste 400 de lideri evanghelici din Rusia au semnat o petiție prin care condamnă războiul din Ucraina și cer încetarea acestuia

Mai bine de 400 de pastori și lideri creștini evanghelici din Rusia au semnat la începutul lunii martie o petiție-apel pentru condamnarea războiului din Ucraina cerând autorităților „încetarea vărsării de sânge”. Redactată de câțiva teologi și pastori creștini evanghelici ruși,… Continue Reading

„Compasiune pentru Ucraina și apel pentru încetarea războiului” este titlul moțiunii Conferinței Naționale a Uniunii Baptiste, Sibiu, 25 martie 2022

Biserica Baptistă „Betania” din Sibiu a găzduit vineri 25 martie 2022 lucrările Conferinței Naționale a Cultului Creștin Baptist din România având tema „Vestea bună”, iar ca motto cuvintele Sfintei Scripturi (Luca 8:1; „Isus umbla din cetate în cetate şi din… Continue Reading

Explicații studiu biblic 3 aprilie

Suntem atât de conectați la viața comunității, încât, dacă ne izolăm puțin, viața ne este dată peste cap. Problema este că în vârtejul lucrurilor care ni se întâmplă, Dumnezeu ne cheamă să avem momente în care să rămânem singuri, doar noi și El. Dumnezeu ne cere să facem din solitudine o disciplină a vieții noastre de credință.
În solitudine nu doar aflăm voia lui Dumnezeu, ci și puterea de a o accepta și de a o împlini.
Scopul acestei lecții nu este să facă din noi niște mistici cugetători, mereu preocupați doar de gândurile noastre, ci să ne ajute să cultivăm această disciplină a decuplării de la lucrurile care ne țin mereu „în priză”, pentru a rămâne cu Dumnezeu.
Retragerea din zgomotul și din aglomerația publică este doar un aspect al acestei discipline. Celălalt aspect are de-a face cu starea inimii – inima liniștită ca să audă glasul Domnului. Slava lui Dumnezeu este demonstrată în noi atunci când ființa noastră întreagă este copleșită de prezența Lui, de frumusețea, bogăția dragostei și harului Său. Continue Reading

„VESTEA BUNĂ” este tema Conferinței Naționale a bisericilor baptiste din România. Sibiu. 25 martie 2022

Biserica Baptistă Betania din Sibiu găzduiește Conferința Națională a bisericilor baptiste din România. Tema Conferinței este „Vestea bună”, având ca motto cuvintele Sfintei Scripturi: „Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia… Continue Reading

Sibiu – gazda festivalului coral „Soli Deo Gloria” al liceelor evanghelice din România, 8–10 aprilie 2022

Asociația Internațională a Școlilor Creștine (ACSI) în colaborare cu Liceul Teologic Baptist „Betania” Sibiu organizează în perioada 8–10 aprilie 2022, la Sibiu, Festivalul coral al liceelor evanghelice din România „Soli Deo Gloria”, ne informează comunicatul de presă semnat de prof.… Continue Reading

Explicații studiu biblic 27 martie

Sfințenia lui Dumnezeu este unul din atributele cele mai cunoscute și des amintite în Sfânta Scriptură. Atât Noul cât și Vechiul Testament fac deseori referire la sfințenia lui Dumnezeu. Aceasta este unul din atributele transmisibile. Singurul care este sfânt cu desăvârșire este Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este total separat de rău și că în ființa Sa nu există nicio urmă de păcat.
Singurul răspuns adecvat când intrăm în prezența sfințeniei lui Dumnezeu este să ne închinăm și, odată ce am fost curățiți, să dorim să-L slujim. Continue Reading

Explicații studiu biblic 13 martie

Cine sunt oare eu ca Domnul să se poarte cu mine cu îndurare, când de fapt, eu meritam condamnarea Sa? Cum se face că, în să fi primit ceea ce meritam pe drept (iadul), primesc prin har, binecuvântări uimitoare care mă fac să proslăvesc harul măreț al lui Dumnezeu? Ce Îl determină oare pe Domnul să Se comporte în acest fel și nu altfel cu mine, chiar și când continui să Îl dezamăgesc? Sunt întrebări pe care credinciosul copleșit de har și le pune mereu, iar singurul răspuns este: îndurare. În această lecție, vom urmări modul unic în care gloria lui Dumnezeu strălucește prin acest giuvaier al caracterului Său și anume, îndurarea (sau mila) lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu este o realitate copleșitoare ce ne motivează la recunoștință și laudă față de El. Continue Reading

Creștinii baptiști suceveni cheamă bisericile si credincioșii din toată țara la rugăciune și acțiune în ajutorul poporului ucrainean greu încercat

Comunitatea Baptistă Suceava include bisericile baptiste din zona de nord a României (în principal din județele Botoșani, Suceava, Iași) și se află în linia întâi de ajutorare și sprijin pentru refugiații ucraineni care fug din cauza invaziei ruse din țara lor.
Prin scrisoarea publicată aici, Comunitatea cheamă bisericile baptiste din toată țara la rugăciune acțiuni concrete de ajutorare a poporului ucrainean vecin. Continue Reading

Explicații studiu biblic 6 martie

Deși este cel mai îndrăgit, cel mai des pomenit sau cel mai cântat atribut al lui Dumnezeu, dragostea divină rămâne mai presus de înțelegerea limitată a oamenilor. Biblia ne ajută să înțelegem dragostea lui Dumnezeu ca fiind eterna Lui dăruire sau împărtășire de Sine. Să privim patru dimensiuni de bază ale dragostei lui Dumnezeu: bunăvoința, harul, îndurarea și îndelunga Lui răbdare. La fel cum dragostea lui Dumnezeu implică dăruirea de Sine, dăruindu-ne pe noi înșine Lui Îi arătăm dragostea noastră și-I aducem bucurie. Arătând, de dragul Lui, dragoste semenilor noștri, devenim oglinzi ale slavei Dumnezeului dragostei. Continue Reading

Război în Ucraina. Președintele Uniunii Baptiste din Ucraina transmite un mesaj către slujitori și biserici

Ieri, 24 februarie, imediat după atacarea Ucrainei, adresându-se într-un mesaj video credincioșilor baptiști din toată țara, Valeriu Antoniuc, președintele Uniunii Creștinilor Baptiști Evanghelici din Ucraina, la cere să continue să se roage și să slujească, atât în bisericile lor, cât… Continue Reading

Perseverența – tema întâlnirii tinerilor din Comunitatea Baptistă Suceava, 26 februarie 2022

Tinerii din Comunitatea Baptistă Suceava sunt invitați sâmbătă, 26 februarie 2022, la Biserica Baptistă „Betleem”, bd. 1 Decembrie 1918, 32A, Suceava, pentru a descoperi cum se poate câștiga lupta perseverenței într-o lume obișnuită cu superficialitatea. Vor participa, ca invitați speciali,… Continue Reading

Explicații studiu biblic 27 februarie

Dumnezeu este bun, iar Hristos este întruparea și manifestarea desăvârșită a acestei bunătăți. De asemenea, bunătatea este una dintre caracteristicile transmisibile ale lui Dumnezeu către om. În virtutea faptului că a fost creat după chipul lui Dumnezeu, omul a fost înzestrat cu o natură bună specifică creaturii. Păcatul a pervertit această natură și ea nu mai are caracteristicile inițiale. Totuși, în răscumpărarea din păcat pe care Dumnezeu a realizat-o prin Fiul Său sunt incluse și dimensiunile nașterii din nou și ale sfințirii, care presupun faptul că omul poate fi adus tot mai mult la asemănarea cu Dumnezeu astfel încât să reflecte bunătatea Sa în Hristos într-un grad tot mai mare. Din Psalmul 34 și din alte texte vom vedea cum este celebrată, proclamată și experimentată bunătatea lui Dumnezeu. Continue Reading

Explicații studiu biblic 20 februarie

Scriptura abundă în a vorbi despre credincioșia lui Dumnezeu. Ea este o dimensiune a perfecțiunii divine și înseamnă că Dumnezeu nu Își neagă natura și Cuvântul Lui. El este consecvent cu Sine Însuși și cu Cuvântul Lui. Ceea ce El a promis va împlini, fie că este vorba de binecuvântări pentru cei ce cred și Îl ascultă, fie că este vorba de judecată pentru cei ce Îl resping și Îl batjocoresc. Cunoașterea credincioșiei lui Dumnezeu și încrederea în această perfecțiune a lui Dumnezeu ne conduc la o viață de mulțumire, de ascultare, de pocăință și de încredere deplină în El. Credincioșia lui Dumnezeu, mai mult decât orice, trebuie să ne determine să fim credincioși și noi față de El. Continue Reading

Explicații studiu biblic 13 februarie

Este o greșeală teribilă care costă veșnicia noastră dacă ne permitem în viața noastră libertăți neîngăduite pentru că, spunem noi, Dumnezeu este invizibil și pare a nu fi la curent cu ceea ce facem. Chiar dacă Dumnezeu este invizibil, El este mult mai prezent în viața noastră decât ne dăm noi seama. Invizibilitatea Lui ar trebui să ne facă se ne oprim din alergarea noastră și să ne smerim înaintea unui astfel de Dumnezeu, dorind să trăim în curăție înaintea Lui. Faptul că Dumnezeu este invizibil ar trebui să fie un motiv suficient de a veni la lumină și de a trăi în adevăr, atât în lucrurile mici, cât și în lucrurile mari. Continue Reading

Explicații studiu biblic 6 februarie

Nimic nu este prea greu pentru Domnul, iar puterea și stăpânirea Lui se întind peste oricine și peste orice. De la Geneza la Apocalipsa, Scriptura vorbește despre un Dumnezeu omnipotent, adică un Dumnezeu care poate totul.
Slava Domnului nostru ne este descoperită în atotputernicia Sa care poate birui și surclasa oricând așteptările noastre.
Atotputernicia lui Dumnezeu înseamnă și că nu are limitările vieții umane cu care luptăm noi frecvent.
Chiar dacă ni se cere să credem că Dumnezeu poate face lucrul pentru care ne rugăm, necredința noastră nu-L limitează, în sensul ultim al cuvântului, pe Domnul și lucrarea Sa. Să-i cerem Domnului „ochii” în stare să vadă slava Lui în capacitatea Sa de a controla toate lucrurile așa încât planul Său de mântuire să fie dus la bun sfârșit. Nimeni și nimic nu i se poate opune Domnului! Continue Reading

Explicații studiu biblic 30 ianuarie

Nimic din ceea ce ni se întâmplă nu îl surprinde pe Dumnezeu. El știe viața noastră de la cea dintâi clipă la cea din urmă. Noi nu cunoaștem viitorul nici măcar cu câteva zile înainte, dar Dumnezeu ne știe întreaga viață. Această desăvârșită cunoaștere asociată cu bunătatea lui Dumnezeu ne dau încredere în faptul că viitorul nostru este pe mâini bune. 2. Ascultarea de Cuvântul sfânt. Întrucât Dumnezeul atotștiutor ne-a vorbit prin Scripturi, vorbirea Lui este desăvârșită. Ascultarea de învățăturile și rânduielile Sale este o consecință firească și de dorit din partea noastră. Viața noastră poate fi cu adevărat binecuvântată datorită ascultării de sfaturile și poruncile Sale, care vin dintr-o minte atotcunoscătoare. Să evităm ceea ce El spune că este rău și să urmăm ceea ce El spune că este bine. Într-o lume care își redefinește valorile, credinciosul rămâne cu statornicie lângă ceea ce a spus Dumnezeu. Continue Reading

Päivi Räsänen, deputat creștin în Parlamentul Finlandei, acuzată de incitare la ură pentru că a citat Biblia în scris și la radio, va fi audiată pe 24 ianuarie

Päivi Räsänen este medic și deputat din partea creștin-democraților finlandezi în Parlamentul Finlandei unde conduce grupul parlamentar al acestui partid politic. În vârstă de 62 de ani, căsătorită, mamă a 5 copii și bunică pentru 7 nepoți, doamna Räsänen este… Continue Reading

0

Explicații studiu biblic 23 ianuarie

Este foarte important să avem o imagine și percepție corectă despre Dumnezeu. Dumnezeul slavei Se manifestă față de noi prin anumite însușiri unice, printre care și omniprezența (sau atotprezența) divină. În această lecție vom încerca să creionăm câteva aspecte biblice și practice semnificative ale omniprezenței divine pornind de la constatarea făcută de doi mari oameni ai Bibliei: regele Solomon și tatăl său David. În timp ce Dumnezeu este pretutindeni prezent, El rămâne totuși distinct de locul prezenței Sale. Prezența divină în orice loc și moment nu este fragmentată, ci completă. Dumnezeu nu are nevoie de condiții exterioare Lui însuși pentru a se manifesta sau pentru a fi prezent. Prezența Lui este atât de cuprinzătoare și copleșitoare încât este imposibil să poți fugi de ea. Continue Reading

0

Explicații studiu biblic 16 ianuarie

Nu putem citi Biblia fără să vedem că Dumnezeu se descoperă în Scriptură ca fiind etern, veșnic. El este din veșnicie în veșnicie. El nu are început sau sfârșit, El nu a fost creat sau inventat de cineva, El pur și simplu există prin Sine. Sunt câteva aspecte importante de abordat: cum ne dezvăluie Scriptura eternitatea lui Dumnezeu; cum o prezintă Isaia; cum o devinește teologia creștină; cum privește Dumnezeu succesiunea evenimentelor; cum este demonstrată eternitatea lui Dumnezeu și, în final, darurile eternității Lui. Eternitatea lui Dumnezeu este o mare binecuvântare, dar și o avertizare pentru om. Avem de-a face cu un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu veșnic! Eternitatea lui Dumnezeu ne invită la contemplare, închinare și teamă sfântă. De asemenea, ne motivează să cerem înțelepciune pentru a ne număra cu grijă zilele.
Continue Reading

0

Explicații studiu biblic 9 ianuarie

Studiul biblic de față caută să răspundă la această nevoie a bisericilor noastre de a-L cunoaște pe Dumnezeu sau, altfel spus, de a vedea slava lui Dumnezeu. Deși uneori suntem tentați să ne îndreptăm privirile înspre ceea ce noi socotim a fi nevoi mai presante ale bisericii, trebuie să fim conștienți că nimic nu va aduce o binecuvântare la fel de mare peste credincios și peste adunare, precum o cunoaștere proaspătă a slavei singurului Dumnezeu viu și adevărat.
Așadar, conștienți de cinstea mare pe care o avem de a privi la Slava lui Dumnezeu, să ne scoatem din nou încălțămintea din picioare și să pășim în spațiul sacru al Scripturii, pentru a privi la o nouă fațetă a caracterului divin: caracterul neschimbător al lui Dumnezeu sau imuabilitatea Lui. Continue Reading

0

Explicații studiu biblic 2 ianuarie

Dumnezeul glorios al Scripturilor a folosit și folosește diferite modalități prin care Își manifestă gloria Sa, iar unul din modurile în care Își descoperă excelența acestei glorii este prin atributele Sale. Ele nu sunt simple însușiri ale ființei divine, ci expresii intrinsece ale naturii Sale unice de Dumnezeu. Unul dintre aceste atribute, cu care pornim la drum în studiul nostru, este autoexistența divină. Descrisă în limbajul de specialitate prin termenul de aseitate (termen rar utilizat), caracteristica lui Dumnezeu de a exista în și prin Sine Însuși este unul dintre pilonii teologici de bază ai doctrinei creației. Esența ființei lui Dumnezeu nu derivă din nimic altceva, dar este sursa existenței tuturor celor ce există. Înțelegerea faptului că Dumnezeu este singura ființă autoexistentă și a faptului că noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui și pentru planurile Lui ne poate ajuta să conștientizăm și să asumăm în existența noastră dependența noastră totală față de El. Continue Reading

0

Explicații biblice 26 decembrie

Isus Mântuitorul a venit în lumea noastră prin oameni obișnuiți, chiar dacă linia descendenței lor ajunge în vremurile patriarhale sau la începutul creației, după Luca. Pentru răspândirea Veștii Bune și pentru mântuirea celor de lângă noi Dumnezeu folosește oameni obișnuiți. Apos­­to­lul Pavel spune în Romani 10:14:  Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Nu e nevoie să fim personalități publice, pentru a prezenta lumii pe Hristos!
Dumnezeu folosește poate niște necunoscuți sau poate niște nevrednici ori poate pe unii care au fost iertați prin har, în vederea răspândirii Evangheliei! Suntem chemați să-L prezentăm lumii pe Mântuitorul!
Dumnezeu Își arată slava atunci când omul este gata să vorbească despre mântuire! Continue Reading

0

Săptămâna națională de rugăciune 2022 a bisericilor baptiste din România are tema: CU DUMNEZEU ÎN VREMURI GRELE

Vă prezentăm mai jos în rezumat introducerea, tema și subiectele zilnice pentru Săptămâna națională de rugăciune 2022 a bisericilor baptiste din România. Materialul a fost alcătuit de pastorii Paul Negruț și Mihai Micula, vicepreședinți pentru educație și, respectiv, slujire pastorală… Continue Reading

0

Explicații biblice 19 decembrie

Întreaga ființă a credinciosului (trup și duh) îi aparține lui Dumnezeu și, ca urmare, credinciosul este chemat la a-și păstra sfințenia, care implică atât viața personală, cât și viața de familie. Prin acest text credincioșii sunt avertizați de faptul că nimic nu este mai distructiv în ce privește relațiile (atât de familie, cât și cu Dumnezeu) decât păcatul imoralității sexuale. Imoralitatea vieții sexuale a distrus multe vieți, multe căsnicii, fiind prin consecințele ei asupra familiei mai periculoasă decât alte păcate. Pe lângă aspectul distructibil în sine, atrage după sine și alte păcate, ca: minciuna, furtul, amăgirea și chiar crima, determinând amărăciune, ură, defăimare, bârfă și neiertare.Ca să ne păstrăm integritatea, atât trupește cât și spiritual, apostolul ne arată că este absolut necesar să înțelegem: natura libertății creștine; menirea pe care o are credinciosul; gravitatea întinării prin imoralitate sexuală. Lecția biblică de astăzi va analiza toate aceste aspecte pe rând. Continue Reading

0

Explicații biblice 12 decembrie

creștinii au avut dintotdeaua mandatul divin de a oferi un model societății din jur în ce privește gestionarea relațiilor din familie, accentuând calitatea de persoană, spiritul de tovărășie și participarea împreună în scopuri creative. Atunci când îți slujești partenerul în căsnicie, te vei bucura de multe binecuvântări, deși este necesar să investești mult efort în relație; însă ea este plănuită să aducă glorie lui Dumnezeu, împlinire în relație și cămin și să transmită unei lumi care are nevoie disperată de dragostea și iertarea lui Dumnezeu un mesaj real, demonstrat și relevant. Scopul principal în relația de căsătorie este ca partenerii să se iubească și să se onoreze reciproc în efortul de a fi plăcuți lui Dumnezeu, motivația inimii fiind dragostea pentru Dumnezeu. Acest scop este esențial când apar probleme. Privește căsnicia ca pe un prilej de a sluji și de a oferi dragostea lui Hristos partenerului, fără să aștepți să primești în schimb iubire și respect. Continue Reading

0

Certificatul COVID nu va fi obligatoriu în biserici, este părerea ministrului Sănătății Alexandru Rafila după întâlnirea cu reprezentanții cultelor religioase din România

„Certificatul COVID rămâne de interes. Am discutat cu domnul dr. Tătaru să găsim o formulă care să poată fi acceptată în Parlament şi care să fie aplicată în momentul în care situaţia epidemiologică o impune”, a afirmat vineri, 3 decembrie,… Continue Reading

0

ITBB. Prelegeri centenare 1921-2021: prof. Simon J. Gathercole, Cambridge, despre „Adventul (venirea) lui Isus conform evangheliilor sinoptice”

În seria Prelegerilor centenare 1921-2021, Institutul Teologic Baptist din București anunță invitatul următoarei prelegeri: prof. Simon J. Gathercole de la Universitatea din Cambridge, care va aborda luni, 6 decembrie, ora 19:30, LIVE, tema: ADVENTUL (VENIREA) LUI ISUS CONFORM EVANGHELIILOR SINOPTICE.… Continue Reading

0

Materialele pentru studiul biblic al bisericilor baptiste pentru anul 2022 sunt pregătite și pot fi comandate

Programul național de studiu biblic al bisericilor baptiste din România, având tematica generală stabilită de Congresul Cultului pentru anii 2020-2023 „Slava lui Dumnezeu”, se continuă și în anul 2022 cu patru noi secțiuni. În primele două secțiuni, studiul biblic se… Continue Reading

0

Cluj-Napoca. 28-30 octombrie. Masa rotundă Revitalizarea bisericilor baptiste, organizată de Departamentul de misiune al Uniunii Baptiste din România

Între 28-30 octombrie 2021, Departamentul de misiune al UBR a organizat a treia întâlnire din cadrul proiectului Multiplicare. Evenimentul a avut loc la Cluj și a fost găzduit de biserica baptistă Via. Facilitatorii întâlnirii au fost pastorii Otniel Bunaciu, Romică… Continue Reading

0

CHEMARE LA RUGĂCIUNE: Tema de rugăciune propusă bisericilor baptiste pentru 5 decembrie 2021

Comisia Pastorală și Departamentul de Educație ale Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România propun tuturor bisericilor baptiste din România următoarea temă de rugăciune pentru 5 decembrie 2021: Creștinul mulțumitor Din mijlocul lor se vor înălța mulțumiri… Ieremia 30:19a, Psalmul 116 Ne apropiem… Continue Reading

0

Explicații biblice 5 decembrie

O înțelegere corectă, biblică, echilibrată asupra administrării resurselor financiare/materiale ale familiei poate genera o atmosferă liniștită și stabilitate emoțională și materială în familie, în timp ce administrarea defectuoasă a resurselor va produce lipsuri, frustrări, suferințe, cauzând deseori adevărate cutremure în cuplu.
În virtutea imperativului de a rămâne în perimetrul studierii pasajului biblic propus, precum și a fidelității față de mesajul direct al acestui pasaj, ne vom focaliza va fi pe administrarea resurselor materiale, financiare. Bineînțeles că în viața de familie sunt multe alte resurse importante care ar putea face obiectul altor lecții: timpul, relațiile, aptitudinile etc.
Pasajul pe care îl studiem are în vedere două probleme în legătură cu obținerea și folosirea resurselor, în timp ce versetul de aur evidențiază un principiu important în ceea ce privește tema noastră. Continue Reading

0

Explicații biblice 28 noiembrie

Planul originar al lui Dumnezeu stabilește faptul că familia este teo­centrică, heterosexuală, monogamă și indisolubilă până la moarte. Domnul Isus precizează că în Vechiul Testament divorțul a fost o practică a oamenilor cu inima împietrită care s-au răzvrătit împotriva planului lui Dumnezeu. Domnul Isus poruncește ca bărbatul să nu-și lase nevasta și nici nevasta să nu se despartă de bărbat. Divorțul este păcat și Dumnezeu urăște divorțul. Recăsătorirea după divorț, atât timp cât trăiește partenerul, este păcat. 
Dacă a avut loc divorțul, cei doi au două opțiuni: să rămână singuri, sau să se împace. Dacă a avut loc recăsătorirea, atunci rămâne alternativa pocăinței biblice, care are printre semnificații și pe aceea a reparării, în măsura posibilului, daunelor produse celor afectați, lucru dificil mai ales când în ecuație intră și copiii. Reîntoarcerea la Scripturi va încuraja pe cei tineri să caute partenerul de viață prin post și rugăciune, cu maturitate și responsabilitate față de Dumnezeu și față de familie. Continue Reading

0

Explicații biblice 21 noiembrie

În circumstanțele complexe ale comunității din Corint la data scrierii epistolei (probleme social-economice, responsabilități familiale majore, iminența escatologică) apostolul Pavel abordează subiectul celibatului. Deși el însuși era necăsătorit, sub nicio formă nu descurajează întemeierea familiilor între credincioși, însă consideră că cine este necăsătorit, neavând responsabilități matrimoniale sau parentale, are o libertate mai mare de implicare în slujirea Domnului Hristos. Celibatul este o chemare specială, fiind excepția de la regulă, întemeierea familiei creștine; este un sfat/recomandare, nu o poruncă, pe fondul libertății personale de alegere. Continue Reading

0

Explicații biblice 14 noiembrie

În perioada antică, orfanii, văduvele și străinii erau cele mai vulnerabile categorii sociale, datorită faptului că nu aveau parte de protecție familială și socială, nu aveau resurse materiale pentru subzistență și, pe deasupra, erau expuse abuzurilor, exploatării și sărăciei.
Cum se raportează Dumnezeu la oamenii vulnerabili? Ce ne spune Scriptura?
Dumnezeu este preocupat de protecția femeilor văduve în funcție de nevoile lor specifice. Slava lui Dumnezeu este descoperită în biserică atunci când, în lumina Scripturii, femeile văduve își găsesc locul și rolul potrivit în familie și biserică printr-un comportament evlavios și responsabil.
De asemenea, slava lui Dumnezeu este descoperită atunci când, după caz, biserica sau membrii familiei îngrijesc de nevoile mamelor sau bunicilor care au rămas fără resurse materiale și fără ajutor. Credința adevărată și religia curată se văd deopotrivă în curăția cugetului înaintea lui Dumnezeu și în îndeplinirea responsabilităților biblice față de cei din jurul nostru. Continue Reading

0

Explicații biblice 7 noiembrie

Părinții creștini au datoria de a le asigura copiilor bunurile materiale, emoționale și sociale de care ei au nevoie. Cu toate acestea, cea mai mare chemare a părinților este aceea de a-i învăța pe copii poruncile Domnului, de a le prezenta Evanghelia, așa încât copiii să poată să ajungă la o relație personală cu Dumnezeu.
la alta. Este o greșeală să presupunem că cei care vor veni după noi vor cunoaște în mod automat Cuvântul Domnului, în absența educației parentale creștine. Psalmistul afirmă că nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut.
Doar așa, copiii vor glorifica Numele lui Dumnezeu, vor cunoaște voia Sa, își vor pune încrederea în El în momentele dificile ale vieții, vor fi recunoscători față de lucrările Sale și vor respinge tentațiile idolatre, alegând, în schimb, credincioșia față de Dumnezeu. Continue Reading

0

Explicații biblice 31 octombrie

Feminismul și progresismul societății moderne a determinat o degenerare profundă a relațiilor familiale. Chiar și familiile creștine sunt expuse acestor derapaje. Dorința de afirmare sau de răzbunare face ca unele soții să nu mai țină cont de ceea ce le cere Dumnezeu.
Mandatul soției nu se limitează la atitudinea față de soț și/sau față de copii, ci include atitudinea față de Dumnezeu, față de comunitatea de credință, față de cei apropiați, față de semeni.
Mandatul nu începe cu supunerea față de soț, ci cu atitudinea supusă și cu ascultarea față de Domnul Isus Hristos.
Rugămințile autorului îndrumărilor pentru această lecție și întrebările destinate discuțiilor din finalul lecției, vor completa studiul acestui aspect al relațiilor din familia creștină: rolul și responsabilitatea soției. Continue Reading

0

Explicații biblice 24 octombrie

Trăind într-o lume care încearcă să redefinească totul, nici rolurile stabi­lite de Dumnezeu nu au rămas neatinse. Creștinul este chemat nu să redefinească, ci să redescopere ce a definit deja Dumnezeu. În Epistola către efeseni, apostolul Pavel arată că mandatul soțului mântuit începe cu recunoașterea tuturor binecuvântărilor pe care le-a primit în Domnul Isus Hristos. Soțul născut din nou va căuta să calce pe urmele Domnului, atât în relațiile de familie, cât și în societate. Studiind pasajul biblic indicat descoperim că soțul creștin născut din nou trebuie să-L iubească cu toată puterea pe Dumnezeu și, de dragul Lui, să-și iubească soția. Pentru a-și iubi soția cum Și-a iubit Hristos Biserica, bărbatul are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Setul de întrebări finale ne ajută să ne ajustăm înțelegerea asupra mandatului soțului în familia creștină și să (re)descoperim modalități de a-l îndeplini. Continue Reading

0

Explicații biblice 17 octombrie

Suntem gata oare în a recunoaște că avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în toate aspectele vieții? Sunt oare tinerii dispuși în a aștepta călăuzirea lui Dumnezeu pentru căsătorie? Se lasă oare tinerii călăuziți înainte sau după ce au în minte o anumită persoană pentru a descoperi care este persoana potrivită? Sunt câteva întrebări cărora lecția biblică de astăzi ar putea să le ofere răspuns.
Privind la modul în care Dumnezeu a călăuzit căsătoria lui Isaac, putem înțelege modul în care Dumnezeu poate călăuzi și viețile noastre înspre împlinirea voii Lui.
Dacă cei ajunși la momentul încheierii legământului căsătoriei ar fi mai dispuși să caute voia lui Dumnezeu în rugăciune mai întâi, ar putea trăi experiența unei călăuziri deosebite. Dumnezeul care ne vede și ne știe are în vedere nu doar un anumit moment al vieții noastre atunci când vine vorba de căsătorie, ci are în vedere toată viața noastră. Cel pe care îl călăuzește El nu va avea cu siguranță motive de nemulțumire, ci doar împlinire și binecuvântare! Continue Reading

0

Adunarea festivă de celebrare a unui secol de învățământ teologic baptist în România are loc la Biserica Baptistă Golgota din București și poate fi urmărită în direct.

Celebrarea unui secol de învățământ telogic baptist românesc are loc în clădirea Bisericii Creștine Baptiste „Golgota” din București și poate fi urmărit în direct aici sau aici. Vom reveni cu o prezentare succintă a acestui eveniment deosebit. Pentru cei care… Continue Reading

0

Explicații biblice 10 octombrie

Puteam vedea lesne astăzi că există o mare lejeritate în ceea ce privește relațiile premaritale, întemeierea unei familii bazate pe principii morale creștine nefiind nicicum o preocupare sau prioritate pentru majoritatea tinerilor din societate. Ca popor al lui Dumnezeu, ne rugăm și ne preocupăm ca tinerii din bisericile Domnului să își păstreze curăția și să întemeieze familii sănătoase care vor fi binecuvântate de prezența lui Dumnezeu. Căsătoria presupune opregătire serioasă a celor doi parteneri, băiatul și fata, sub toate aspectele, mental, material, moral. O căsătorie în Domnul are în vedere credința celor doi, comuniunea dintre ei, mărturia în fața lumii, închinarea înaintea lui Dumnezeu. Când devenim parte din poporul Domnului, noi purtăm amprenta Dumnezeului nostru, prin Duhul Sfânt suntem alipiți turmei lui Hristos! De ce s-ar dezlipi cineva din Trupul lui Hristos pentru a se înjuga în mod nepotrivit la ceva despre care Domnul spune că nu va funcționa? Doar o căsătorie în Domnul ne poate aduce cu adevărat binecuvântare și împlinire! Continue Reading

0

Explicații biblice 3 octombrie

Începând din grădina Eden și până astăzi familia este supusă unui atac continuu și necruțător. Cu toate acestea, prin harul lui Dumnezeu se poate trăi în așa fel încât să se vadă în familia noastră slava dumnezeirii. Ea poate fi văzută în relațiile dintre membrii familiei, în relațiile și conexiunile dintre generații, în ceea ce numim familia lărgită, dar și în misiunea pe care familia știe și trebuie să o îndeplinească în lumea păcătoasă în care trăiește.
Deși a falimentat în grădina Eden, omul se poate bucura de însoțirea și de ocrotirea divină, ceea ce poate aduce o bucurie deplină fiecărei persoane care formează familia.
Deși primii oameni, prima familie, au păcătuit, Dumnezeu Își arată bunătatea prin faptul că este gata de a răscumpăra familia. Jertfa Domnului Isus Hristos este aceea care ne dă har și binecuvântare pentru eternitate. Continue Reading

0

Explicații biblice 26 septembrie

Cartea Eclesiastul ilustrează căutarea omului după semnificația vieții, după cel mai bun lucru în viață. De-a lungul timpului, cei mai înțelepți oameni s-au întrebat, asemenea lui Solomon, dacă există un summum bonum în viață, însă înțelepciunea, plăcerile și munca nu oferă, în ele însele, satisfacție durabilă. Oricare ar fi paradoxurile, perplexitățile și nedreptățile vieții, noi ar trebui să ne focalizăm pe singurul scop important, acela de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Concluzia cărții este compatibilă cu restul Scripturii. Noul Testament ne oferă detaliile, arătându-ne că ascultarea și credința despre care vorbește Eclesiastul trebuie plasate în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eclesiastul pune accentul pe responsabilitatea noastră, nu pentru că nimic nu contează, ci pentru că absolut totul contează în viață: felul în care ne petrecem timpul, felul în care ne raportăm la copiii și nepoții noștri, felul în care ne tratăm soții sau soțiile, felul în care ne facem datoria  la locul de muncă, felul în care ne cheltuim banii, felul în care ne raportăm la oamenii din jur și la Dumnezeu. Continue Reading

0

Explicații biblice 19 septembrie

Cum ai putea acționa atunci când înțelegi clar că viața este incertă? Ce ai putea întreprinde când devii conștient că viitorul este un mare necunoscut? Ce ai putea face atunci când știi că moartea pândește și nu poți prevedea apropierea ei subită? Alternativa, poate neatractivă, este o viață trăită cu atenție, cu responsabilitate, deci cu înțelepciune. Această decizie trebuie desigur luată cât mai repede în viață, la vremea tinereții. Eclesiastul a făcut mereu evaluări de-a lungul scrierii sale, dar ele au fost mereu fataliste. Către finalul capitolului 11, însă, Eclesiastul nu uită de prezența lui Dumnezeu în imaginea panoramică a vieților noastre și nici de evaluarea pe care El o face vieții fiecărui muritor. Totuși, în încheiere, lasă loc speranței în Dumnezeu, Cel care guvernează peste toți și peste toate. Până la urmă, tot ceea ce contează este slava lui Dumnezeu. Cu siguranță vom putea vedea slava Domnului în experiențele din viețile noastre, dacă ne lăsăm înduplecați de El să trăim cu responsabilitate și înțelepciune. Continue Reading

0

Biserica Creștină Baptistă Română din aria metropolitană Chicago a găzduit cea de-a 108-a convenție a Asociației Baptiste Române din Statele Unite și Canada

Timp de 4 zile, între 3 și 6 septembrie, a avut loc cea de-a 108-a convenție a Asociației Baptiste Române din SUA și Canada, găzduită de Biserica Creștină Baptistă Română din Metropola Chicago. Tema lucrărilor Convenției a fost: „Rolul bisericii… Continue Reading

0

Explicații biblice 12 septembrie

Pe lângă subiectele care revin, în capitolele 9-10 ale Eclesiastului apar subiecte noi (înțelepciune practică, autocontrol, hărnicie și pricepere, vorbire înțeleaptă, recunoașterea suveranității divine, avertizări asupra greșelii de a promova lideri populiști, fără experiență sau avertizări asupra efectului răutății și răzbunării).
Eclesiastul atrage atenția asupra nevoii de înțelepciune în relații și în muncă, folosindu-se de câteva proverbe prin care arată că există o condiționare de tip cauză–efect în viață, în multe situații de care trebuie să ții seama. Între relele care trebuie evitate se află și încredințarea conducerii unor persoane ignorante, fără experiență, nepricepute sau disprețuitoare. Pentru că adeseori în viață înțelepciunea nu se găsește la cei puternici sau educați, ci în mod surprinzător la cei simpli și ignorați, este bine să recunoaștem înțelepciunea acolo unde se află ea. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște în momentele dificile pot aduce mari victorii, mai mari decât strigătele înfierbântate ale activiștilor și agitatorilor.
Continue Reading

0

Explicații biblice 5 septembrie

Eclesiastul este o carte prin care Solomon încearcă să educe tânăra generație de conducători a Israelului și să îi explice cum se întâmplă lucrurile „sub soare” și în ce constă înțelepciunea și ascultarea de Domnul. După ce se întreabă dacă are sens să fii înțelept, de vreme ce și așa nu poți înțelege totul, în capitolul 8, Eclesiastul oferă răspunsul afirmativ: Da, are sens și chiar trebuie să fii înțelept. Înțelepciunea îți schimbă trăsăturile, dispoziția, modul de abordare al lucrurilor. Caută înțelepciunea lui Dumnezeu și las‑o să îți schimbe caracterul. Ea ne face mai prietenoși și mai abordabili, nu distanți și mândri. Bucură‑te de darurile lui Dumnezeu în viață și fii conștient de limitele gândirii omenești. Într-o vreme în care lumea ne învață să ne trăim la maximum clipa de față, Solomon ne atrage atenția că merită să te veselești, să trăiești cu bucurie, dacă o faci într‑un mod care Îi dă slavă lui Dumnezeu. Continue Reading

0

Explicații biblice 29 august

Deși este înzestrat din belșug cu înțelepciune, Eclesiastul constată că măsura acesteia nu este suficientă pentru a pătrunde toate lucrurile; în pofida inaccesibilității înțelepciunii depline, Solomon descoperă universalitatea păcatului. Eclesiastul recunoaște că, deși a primit ajutor mai mult decât oricare alt om, nu poate pătrunde lucrurile adânci ale Creatorului (v. 24), Dumnezeu fiind suveran asupra Creației. Autorul cărții concluzionează că Dumnezeu l‑a creat pe om bun, fără păcat, însă acesta s‑a răzvrătit și a adus întreaga omenire sub robia păcatului și a lui Satan. Ca aplicație, ni se recomandă dezvoltarea deprinderii de a vorbi de bine semenul și de a nu te lăsa afectat de afirmațiile rele și neadevărate care se spun despre noi. Dumnezeu așteaptă de la noi să trăim în neprihănire și să ne dorim înțelepciunea care vine de sus. Pentru a trăi înțelept avem nevoie de ajutor divin. Continue Reading

0

Sacralitatea vieții și demnitatea ființei umane în lumina Sfintelor Scripturi constituie subiectul Rezoluției Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

Desfășurată on-line, dezbaterea Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România asupra sacralității vieții și demnității ființei umane a condus la formularea unei Rezoluții pe care o publicăm integral. Rezoluția Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România cu privire la Sacralitatea… Continue Reading

0

Explicații biblice 22 august

În a doua parte a cărții, Eclesiastul ne oferă o serie de proverbe, meditații și narări prin care încurajează o trăire înțeleaptă care să dea semnificație vieții „sub soare”. Capitolul 7 ne oferă sfaturi pentru o viață mai bună (în prima parte) și pentru o viață echilibrată (a doua parte). Eclesiastul ne sfătuiește să evităm extremele, ca și pretenția de a găsi un răspuns clar la toate aspectele vieții umane. Aplicativ, să căutăm ca înaintea altor scopuri și obiective ale vieții să punem dobândirea unui caracter frumos, asemănător celui al lui Hristos, arătând empatie față de durerea și de suferința aproapelui, de realitatea morții, disciplinându-ne în a finaliza lucrurile începute: viața de credință, căsnicia, pregătirea școlară sau profesională, alte proiecte serioase de viață, ferindu-ne de ostentația superspirituală, evitând, în aceeași măsură, pozițiile legaliste, urmărind și cultivând o atitudine sinceră față de Dumnezeu și față de semeni, o neprihănire autentică, a inimii. Continue Reading

0

La Dumbrăveni, Suceava, a fost marcat Centenarul traducerii Cornilescu a Bibliei

În deschiderea manifestărilor prilejuite de inaugurarea Centrului Cultural „Acad. Eugen Simion” din comuna Dumbrăveni (Suceava), vineri, 13 august, a avut loc un simpozion dedicat Centenarului traducerii Bibliei de către Dumitru Cornilescu. Monitorul de Suceava (din care preluăm unele dintre informații,… Continue Reading

0

Explicații biblice 15 august

Am văzut deja, în lecția trecută, că bogățiile materiale nu pot împlini, căci numai Dumnezeu „umple inima de bucurie”. Acum vedem dă, spre deosebire de lecția trecută, Dumnezeu îi dă omului „avere, bogății și slavă”, dar nu îi permite să se bucure de ele. Prin această distincție ni se reamintește că bogățiile materiale nu pot satisface, prin ele însele. Doar Dumnezeu poate da împlinirea și fericirea. Negăsind împlinirea în material, Eclesiastul revine la întrebările asupra esenței umane, concluzionând în secțiunile care vor urma că împlinirea sufletului se găsește doar în Dumnezeu și într‑o viață trăită înțelept, frumos și cu influență pozitivă. Ceea ce este material nu poate împlini nevoile de natură spirituală. Fiind de la Dumnezeu, sufletul uman nu își poate găsi împlinirea decât în Dumnezeu. Pentru un creștin, o astfel de viață este cea trăită după modelul Domnului Hristos. Continue Reading

0

Explicații biblice 8 august

Capitolul 5 al Eclesiastului abordează câteva teme majore: atitudinea față de Dumnezeu în contextul practicilor religioase (5:1–7); bogățiile materiale nu împlinesc (5:8–17); viața împlinită și fericită este darul lui Dumnezeu și rezultatul relației cu El (5:18–20).
Încadrată de două imperative – „păzește‑ți piciorul”, cu referire la conduita morală, și „teme‑te de Dumnezeu” – prime secțiune (1–7) ne învață că frica de Domnul se poate vedea în conduita morală a cuiva.
Secțiunea a doua (8–17) descrie, printre altele, incapacitatea bogățiilor de a oferi împlinire și fericire. Doar Dumnezeu „umple inima de bucurie” (5:20), cum nu o pot face prin ele însele traiul bun, bogățiile materiale sau ritualurile religioase. În lipsa unei relații cu Dumnezeu, nici măcar moralitatea nu împlinește.
Aplicațiile și întrebările pentru discuții propuse aduc învățămintele pasajului biblic studiat în zona practică a vieții de credință, Continue Reading

0

Explicații biblice 1 august

Ideea centrală în acest pasaj este aceea că oamenii nu trebuie să fie exploatați de semenii lor pentru a realiza un anumit câștig financiar sau orice altă formă de profit. Oamenii nu trebuie priviți ca simple obiecte. Din acest motiv lumea a devenit un loc al suferinței, în care mulți oameni trăiesc fără nicio mângâiere (care nu se referă la niște vorbe deșarte ci la acțiuni concrete) și fără nicio speranță de a‑și schimba circumstanțele vieții.
Dorința egoistă după câștig a unor oameni generează un sistem traumatizant de oprimare a altora care duc, în felul acesta, o viață mizerabilă. În același timp, asupritorii ajung în capcana singurătății, unde operează stresul, depresia și neliniștea sufletească. Prin urmare, cel mai mare câștig pe care‑l pot realiza oamenii în viață este comuniunea cu alții. Înțelepții vor căuta să dezvolte legături de prietenie cu ceilalți oameni sacrificând timp și bani pentru a susține comunitatea umană.
Nu uitați: Dumnezeu Însuși stă de partea celor oprimați! Nu vă legați inima de bani! Prețuiți comunitatea reprezentată de familia voastră, de biserica sau de echipa voastră de slujire. Împreună putem ajunge mai departe! Continue Reading

0

Explicații biblice 25 iulie

Viața umană este, într‑adevăr, împletită cu „fire” de nuanțe diferite. Important de reținut este faptul că toate aceste nuanțe ale vieții noastre sunt țesute în timp ca un covor cu fire de diverse culori ce alcătuiesc, în final, o imagine de ansamblu realizată după un plan hotărât de Dumnezeu.
Vremea pentru fiecare eveniment din viața umană este hotărâtă de Creator.
Certitudinea absolută este aceea că Dumnezeu iar nu oamenii contro­lează experiențele din viața fiecăruia.
Credincioșii sunt sfătuiți să creadă lucrarea lui Hristos și să priveas­că spre viitor cu speranța pe care El o va împlini la sfârșitul zilelor. Dacă acceptăm lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră prin toate aceste experiențe (chiar și cele negative), atunci ne vom bucura de viața pe care o trăim aici ca fiind un dar de la Dumnezeu. Iar apoi vom împărtăși cu El veșnicia pe care Creatorul a pus‑o în gândul nostru încă de aici de pe pământ. Dacă nu vrem să acceptăm Planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, încercând să profităm așa cum vrem noi de viață, atunci vom trăi o viață degradantă, ca cea a animalelor, și vom fi judecați de Dumnezeu la vremea hotărâtă de El. Continue Reading

0

Explicații biblice 18 iulie

Solomon reiterează de mai multe ori ideea deșertăciunii: efortul depus pentru a agonisi și a administra înțelept bunurile, efortul făcut cu înțelepciune, cu pricepere și cu îndemânare, cât și efortul făcut îndurând necazurile și lipsa odihnei, toate acestea sunt deșertăciune. Astfel este legitim să ne întrebăm: Căci ce folos are omul din toată munca lui și din toată osteneala pe care sufletul său a depus‑o sub soare?
Ultimele trei versete din acest capitol pun în relație, pe de‑o parte, plăcerea și munca, iar pe de altă parte, înțelepciunea și munca,
concluzionând că a te bucura de rezultatele muncii tale încă aici pe pământ se datorează lui Dumnezeu. Cel plăcut lui Dumnezeu este binecuvântat cu înțelepciune, cunoștințe și satisfacție necesare muncii sale, cât și cu daruri care nu sunt rezultatul muncii sale, ci ale altora. Efortul celui păcătos este marcat de truda de a aduna cu agitație/necaz în îndeplinirea sarcinilor sale, cât și de a aduna ca apoi să dea celui plăcut. Continue Reading

0

6-13 iulie: înscrierile pentru admitere la Institutul Teologic Baptist din București

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru domeniul: Teologie Baptistă Pastorală (program de licenţă, durata patru ani).  program de licenţă pentru învățământul cu frecvență program de licenţă ID Examenul de admitere se organizează online și va avea… Continue Reading

0

Explicații biblice 11 iulie

Orice lucru din lume, indiferent cât de plăcut este acesta – inclusiv înțelepciunea –, este legat simbiotic de un sentiment al insatisfacției, de o trudă existențială, de un zbucium al sufletului. Observația aceasta deschide drumul pentru unul dintre moto‑urile cărții Eclesiastul: „Am văzut tot ce se face sub soare; şi iată că totul este deșertăciune şi goană după vânt!”
„Sub soare”, dar fără Dumnezeu, nimic nu are sens. Nici măcar ceva atât de nobil și promițător precum înțelepciunea umană nu poate alunga din sufletul omului sentimentul de deșertăciune și goană după vânt. Refugiul în înțelepciunea umană, iar nu în Dumnezeu poate să ducă la nebunie spirituală, la mândrie, independență de Dumnezeu și idolatrie. După cum există o parte întunecată a lunii, tot astfel există o parte întunecată a înțelepciunii umane, care iese la lumină atunci când omul nu crede în Dumnezeu. Continue Reading

0

Explicații biblice 4 iulie

Cartea Eclesiastul este una dintre cărțile cel mai dificil de înțeles din Vechiul Testament. Dacă nu este studiată cu atenție, concluziile pot fi nu doar greșite teologic, dar și dăunătoare spiritual. Evreii o citeau în cadrul Sărbătorii Corturilor.
Scrisă la finalul vieții autorului, cartea Eclesiastul este o confesiune a alegerilor greșite pe care le‑a îmbrățișat o perioadă prea lungă de timp, un monolog în care este prezentată deșertăciunea vieții trăită în materialism, hedonism și idolatrie. Oricât ai încerca să te bucuri în această viață „sub soare” sfidând pe Cel care este Creatorul soarelui, vei fi dezamăgit. Iar și mai grav este că te vei întâlni cu El la judecată! Pasajul aflat în studiu este o constatare dureroasă că avem ceva în noi de dincolo de soare, care nu poate fi împlinit de nimic „de sub soare”. „Ce folos?” este întrebarea pusă și de Domnul Isus un mileniu mai târziu: „Şi ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă şi‑ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” Răspunsul oferit de Domnul Isus este o invitație la El: „Veniți la Mine, toți cei trudiți şi împovărați, şi Eu vă voi da odihnă.” Continue Reading

0

Explicații biblice 27 iunie

Singurătatea îi afectează pe foarte mulți oameni. A devenit problemă la nivel mondial. Numărul celor care locuiesc singuri este mai ridicat ca niciodată. Dialogul dintre oameni a scăzut foarte mult, iar numărul prietenilor de asemenea. Urbanizarea a slăbit legăturile cu familia, iar tehnologia și petrecerea timpului pe dispozitivele mobile i‑a însingurat și mai mult pe oameni. Lucrurile au ajuns atât de departe încât în Marea Britanie, în 2018, s‑a înființat Ministerul Singurătății.
Cu singurătatea te poți confrunta chiar dacă ești apostolul Pavel. Aflat la finalul lucrării și al vieții, ne spune textul pe care‑l avem pentru acest studiu, Pavel îi scrie ucenicului său Timotei, rugându‑l să vină la Roma unde era întemnițat. În acele momente Pavel se simțea singur. El, care a fost mereu înconjurat de creștini, care mereu a avut o echipă numeroasă alături, care a plantat atâtea biserici, acum era doar cu Luca. Acestea sunt, probabil, ultimele cuvinte ale apostolului care ne‑au rămas scrise.
Nu este bine să ne lăsăm cuprinși de întristarea pe care o poate da singurătatea, ci să recunoaștem prezența lui Dumnezeu în viața noastră întărindu‑ne tot mai mult în Cuvântul Său. Continue Reading

0

În numărul 3 al revistei Creștinul azi puteți citi: „Celebrarea pogorârii Duhului Sfânt”

În acest număr 3 are revistei Crestinul azi mai puteți citi: „Trăiește înălțarea împreună cu Domnul Isus” (Dan Boingeanu, Suceava), „Venirea Duhului, împlinirea promisiunii lui Isus Hristos” (Otniel-Ioan Bunaciu, București), „Înălțat pe tronul lui David” (Iosua Faur, Brăila), „În parteneriat cu Duhul Sfânt” (Ioan Cocârțeu, Timișoara) alături de cunoscuta rubrică „Starea vremii din urmă”, semnată de pastorul timișorean Radu Oprea. Inspirat de relatarea lui Luca din Faptele apostolilor, capitolul 2, despre evenimentul pogorârii Duhului Sfânt la sărbătoarea Cincizecimii, articolul pastorului orădean Doru Hnatiuc răspunde unei întrebări persistente și astăzi în dezbaterile Bisericii lui Hristos despre evenimentul pogorârii Duhului Sfânt: Ce înseamnă asta? Continue Reading

0

Explicații biblice 20 iunie

Evenimentul major al pogorârii Duhului Sfânt inugurat la Cincizecime are implicații majore pentru viața credinciosului, pentru adunarea poporului lui Dumnezeu și pentru societatea umană care experimentează o realitate nouă.
Adevărul biblic privitor la persoana și la lucrarea Duhului Sfânt nu este limitat la o anumită perspectivă asupra darurilor supranaturale, așa cum vedem în frământările actuale și discursul teologic contemporan. Dimpotrivă, în Scripturi învățăturile cu privitoare la persoana și lucrarea Duhului cuprind caracterul personal la Duhului Sfânt, dar și divinitatea Lui, implicarea Duhului în actul creator, convingerea de păcat, călăuzirea credinciosului, regenerarea omului, proslăvirea Fiului, umplerea cu Duhul Sfânt, inspirarea Scripturilor, sfințirea, mijlocirea pentru cei credincioși, formarea bisericii, atribuirea de daruri spirituale sau rodirea spirituală, și lista acestor comori de învățătură biblică poate continua.
Dacă tânjim în sufletele noastre după aflarea slavei și voiei lui Dumnezeu, vom căuta cu ardoare consolidarea relației noastre cu Dumnezeu în lumina locuirii Duhului Sfânt în noi. Continue Reading

0

Institutul Teologic Baptist din București în straie de sărbătoare: 100 de ani de educație teologică baptistă în România (1921–2021)

Școala teologică baptistă din România a ajuns la centenar. În 1920, inspirați de Dumnezeu, delegații primului Congres baptist din România au decis înființarea unei școli baptiste de misiune. Un an mai târziu, la Buteni (județul Arad) unde ființa o puternică mișcare baptistă, a început să funcționeze cu 9 cursanți prima „scoală biblică” teologică baptistă. Foarte curând, școala avea să se mute la București și să devină seminar teologic baptist. În anii 1990, școala avea să primească recunoaștere și acreditare academică, devenind Institutul Teologic Baptist din București. Continue Reading

0

Explicații biblice 13 iunie

Provocările de care avem parte în viața de zi cu zi creează mediul ideal pentru îngrijorare. Formele și efectele îngrijorării sunt diverse: anxietate, tulburări emoționale, pierderea bucuriei, panică, probleme de sănătate în trup, tulburări de somn, neliniște etc. Dincolo de aspectele medicale pe care le putem observa la nivel fizic și psihologic cu privire la această epidemie a stresului, este important să avem în atenția noastră dimensiunea spirituală a îngrijorării și impactul ei asupra sufletului nostru.
Din punct de vedere medical îngrijorarea afectează sănătatea sub mai multe aspecte. Este foarte important însă să lăsăm Scriptura să ne ofere soluția la problema îngrijorării, evitând căutarea soluțiilor în diversele strategii umaniste (ex: gândirea pozitivă, tehnici de relaxare etc). În timp ce unele aspecte fizice sunt importante pentru reducerea stresului (ex: alimentația corectă, somn de calitate, activități fizice), sufletul nostru își găsește împlinirea doar în Dumnezeu. Despărțiți de El orice încercare de rezolvare a problemei este în esență o încercare de reducere a efectelor, dar nu o rezolvare a cauzei. Doar Dumnezeu poate să ne ofere eliberare deplină de păcatul îngrijorării. Continue Reading

0

Manualul de studiu biblic al bisericilor baptiste pentru lunile iulie–decembrie 2021 este gata și poate fi comandat

Al patrulea volum al Manualului de studiu pentru programul de studiu 2020-2023 este gata, și poate fi comandat de credincioși și de biserici.
Programul de studiu „Arată-mi slava Ta!” pentru a doua jumătate a anului 2021, abordează temele: Slava lui Dumnezeu în cartea Eclesiastul și Slava lui Dumnezeu manifestată în familia creștină.
În acest volum veți descoperi explicații biblice, concluzii și aplicații pentru toate cele 26 de lecții biblice săptămânale care se întind pe durata următoarelor 6 luni (iulie-decembrie 2021). Continue Reading

0

Explicații biblice 6 iunie

Apostolul Petru are profilul unui lider; în toate listele cu ucenici el apare primul. Petru a experimentat trăiri extraordinare cu Domnul, însă a făcut și greșeli: „să Te ferească Dumnezeu să Ți Se întâmple așa ceva”. Petru s‑a îndoit când a umblat pe ape, a tăiat urechea lui Malhu, iar, în cele din urmă, s‑a lepădat de trei ori de Domnul Isus! Toate cele patru evanghelii relatează căderea lui Petru.
Și celălalt personaj al lecției, Iuda, a avut parte de extraordinare privilegii spirituale: a fost ales apostol, a fost în apropierea lui Hristos, era acolo când slăbănogul coborât prin acoperișul spart a fost vindecat, a văzut când fiul văduvei din Nain a fost înviat, a văzut-o pe femeia gârbovă de 18 ani eliberată de duhul de neputință. Iuda a văzut minunile Domnului, dar a și primit putere să scoată duhurile rele și să facă minuni. La fel ca Petru, și Iuda a auzit cele mai frumoase predici care s‑au rostit vreodată: Predica de pe Munte, Predica de pe Muntele Măslinilor și toate celelalte învățături ale Domnului Isus! Cu toate acestea, și Iuda a falimentat – L‑a vândut pe Domnul Isus pentru 30 de arginți.
Ce ne învață Biblia despre depășirea falimentelor spirituale? Continue Reading

0

Explicații biblice 30 mai

Iona face parte din galeria oamenilor prezentați în Scriptură cu falimentele pe care le‑au trăit și cu care Dumnezeu i‑a confruntat. Învățăm că trebuie să renunțăm la prejudecățile care ne pot pricinui stări nepotrivite, amărăciune, frustrare și mânie. Învățăm că trebuie să punem în rânduială raportul dintre noi, ca supuși, și Dumnezeu, ca suveran, că trebuie să ne găsim bucuria și delectarea în a ne conforma cerințelor Sale și că orice pornire de a refuza să împlinim chemarea Sa ne va duce la exasperare și la o înfrângere pe care Dumnezeu nu se va feri să ne‑o administreze pentru a‑Și împlini scopurile suverane.
Acest Dumnezeu care ne surprinde ne invită să ne alăturăm Lui, fără mânie, ci prezentându‑I activ natura, caracterul, căile și Slava!
Mânia poate să ducă la amărăciune și devine păcat atunci când devine necontrolată. Asociată cu violența sau răutatea, mânia a parcurs drumul spre un păcat distructiv. Mesajul Scripturii este acela că, prin Duhul Sfânt, ea poate fi controlată și stăpânită. Blândețea, compasiunea și iertarea sunt virtuți de mare ajutor în lupta spirituală împotriva mâniei. Continue Reading

0

Explicații biblice 23 mai

Nici cele mai pertinente și valide explicații cu privire la Dumnezeu nu pot schimba inima și percepția cuiva despre Dumnezeu ca o experiență în urma căreia omul ajunge personal la concluzia că Dumnezeu este Suveran, bun și infinit în înțelepciune. Aici se înscrie și experiența lui Iov cel drept, aceasta fiind cea mai importantă lecție pe care a învățat‑o Iov din toată experiența dramatică prin care a trecut. De fapt, când Dumnezeu decide să‑i vorbească lui Iov, nu‑i răspunde în mod direct la niciuna dintre întrebările acestuia, ci, dimpotrivă, îi vorbește despre măreția creației Sale, despre puterea cu care conduce universul, despre autoritatea cu care stăpânește natura și despre înțelepciunea cu care susține tot ce mișcă pe pământ. Atitudinea lui Iov în suferință este luată ca reper de răbdare de către Iacov, care scrie spre sfârșitul epistolei sale: „Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu‑se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i‑a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare”. Continue Reading

0

Explicații biblice 16 mai

Ilie curajosul a intrat în depresie! Omul care părea că nu cunoaște ce înseamnă timiditate sau slăbiciune umană, bărbatul de foc, omul care a șocat întreaga lui generație prin modul de a fi, stă doborât la la pământ, deprimat, trist, înfrânt, descurajat. Tristețea, disperarea, descurajarea, lipsa de putere și de perspectivă, diminuarea marcată a interesului sau a plăcerii pentru orice activitate sunt elemente ale acestei stări numite depresie. Care sunt soluțiile creștine și biblice pentru evitarea sau pentru ieșirea din această stare? Nu-ți dori să mori, ci caută să afli ce vrea Dumnezeu cu tine, acordă-ți odihnă în zbuciumul alegărilor zilnice, alimentează-te sănătos și echilibrat, nu te compara cu alții, ci urmărește planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru familia ta. Dumnezeu vrea să te țină departe de depresie. Mai mult, vrea să-i poți încuraja și pe alții să evite sau să scape de o asemenea stare. Continue Reading

0

Explicații biblice 9 mai

Izbucnită acum 70 de ani în Occidentul european și nordamerican, mișcarea de emancipare sexuală (revoluția sexuală) a penetrat adânc fibra morală a societății deoarece s‑a dezvoltat concomitent cu folosirea mijloacelor de comunicare în masă. Lucrul aceasta a dus la o tranziție rapidă de la moralitatea creștină tradițională la promiscuitatea seculară. În această perioadă, tot ce era considerat imoral, tabu sau nepotrivit a devenit „normal” sau normă (ex: relații înaintea sau în afara căsătoriei; pornografie; homosexualitate; avort; etc.). Aspectele vieții umane care înainte erau rezervate intimității au devenit atracții publice. Cultura, moda, televiziunea, internetul au devenit platforme ideale de proliferare a păcatelor trupului. Scriptura ne ajută să înțelegem că trăim într‑o vreme în care păcatul este extrem de agresiv și îmbracă forme pe cât de diverse, pe atât de subtile. Ca și creștini suntem chemați să reflectăm slava lui Dumnezeu prin sfințenie în viața noastră, în familiile noastre și în mărturia bisericii. Nu putem să ignorăm faptul că atracția păcătoasă este amplificată puternic datorită imoralității societății în care trăim și datorită accesibilității acestui păcat prin tehnologia pe care o folosim în fiecare zi. Într‑un astfel de context chemarea la veghere este vitală. Continue Reading

0

Explicații biblice 2 mai

Tot ceea ce a făcut și a spus Isus Hristos, Domnul nostru (inclusiv moartea Lui pe cruce), a fost o desăvârșită împlinire a cuvântului lui Dumnezeu revelat prin Legea și prin proorocii Vechiului Testament. El a demonstrat că a fost cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Ucenicii Lui, cei care L‑au urmat în toată perioada lucrării Sale mesianice, au ajuns să‑L iubească cu toată inima și și‑au pus toată încrederea în El, convinși că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. A venit săptămâna pătiimirilor „din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor”. Condamnarea la moarte și execuția prin răstignire pe cruce, în chinuri cumplite, erau menite a atrage oprobiul public. Dușmanii lui Isus voiau ca El să fie văzut de întreaga societate iudaică ca unul lepădat de Dumnezeu și de întregul popor. Ucenicii erau devastați, deznădejdea și frica copleșindu-i în totalitate. Însă Isus a înviat glorios, prin învierea Lui călcând în picioare toate lucrările pe care Satan le‑a făcut pentru a distruge credința în sufletele ucenicilor Domnului. Bucuria pe care a adus‑o învierea Lui în viața ucenicilor a fost justificată de Biruința Domnului asupra păcatului, a morții și a iadului. Continue Reading

0

Explicații biblice 25 aprilie

Intrarea Domnului Isus în cetatea Ierusalimului a produs o mare bucurie tuturor celor veniți la praznicul Paștelor. A fost o intrare triumfală, rezervată numai împăraților. Isus a fost întâmpinat ca un împărat mesianic, aclamat cu laude adresate lui Dumnezeu pentru minunile pe care Isus le făcuse, cu invocarea binecuvântării lui Dumnezeu și cu manifestări de bucurie exuberantă A înțelege lucrarea lui Hristos este lucrul esențial în vederea primirii prin credință a mântuirii pe care El a săvârșit‑o prin moartea Sa pe cruce. Domnul Isus a vorbit despre jertfa Sa pe cruce și despre tot ceea ce s‑a întâmplat atunci când El a declarat: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului”. Când Domnul Isus a intrat în Ierusalim în aclamațiile mulțimii, sosise ceasul ca oamenii să vadă, prin Duhul Sfânt, lucrurile care duceau la mântuirea lor, pentru ca ei să creadă în Hristos și să fie mântuiți. Era deci absolut necesar pentru cei care au fost martorii intrării triumfale a Domnului în Ierusalim să vadă și să înțeleagă tot ceea ce se petrecea, pentru ca ei să creadă în vederea mântuirii. Continue Reading

0

Explicații biblice 18 aprilie

Dumnezeu l‑a ridicat pe Saul ca primul împărat al Israelului și i‑a conferit de la început succes în slujirea ca împărat. Dumnezeu i‑a cerut lui Saul ascultare deplină de Cuvântul Său pentru a fi binecuvântat. Saul însă a demonstrat carențe de caracter și mândria l‑a făcut să se bazeze mult pe el însuși, gestionând împărăția după cum credea el că este bine. Promovând în viața și în slujirea lui o ascultare parțială de Dumnezeu, a fost avertizat de Dumnezeu că împărăția îi va fi luată și că va fi dată unui om după inima Lui. Saul nu a luat aminte la avertizarea Domnului și și‑a dezvoltat în timp această atitudine de ascultare incompletă de cuvântul Domnului. A venit însă vremea când Dumnezeu a renunțat la Saul ca împărat și, chiar dacă el și-a continuat domnia, a fost lipsit de recunoașterea, călăuzirea și susținerea divină, fiind un „împărat lepădat” pentru atitudinea lui. Continue Reading

0

Prin plecarea sa la Domnul, Luis Palau încheie o epocă a istoriei evanghelice nordamericane

„După trei ani de luptă cu can­­ce­rul pulmo­nar, pe 11 martie, la reșe­dința sa din Portland, Oregon, evanghelistul Luis Palau a trecut din­colo”, a declarat într-un comunicat Asociația Luis Palau. „Nu am niciun regret că mi-am dedicat viața, încă din tinerețe, răspândirii Evangheliei. Dacă aș avea o mie de vieți, le-aș dedica pe toate aceleiași chemări”, a mărturisit Luis Palau. Continue Reading

0

Suceava. Noul președinte al Comunității Baptiste este dedicat slujirii

Delegații bisericilor la adunarea ge­ne­rală a Comunității Baptiste suce­vene, care a avut loc pe 20 martie 2021, l‑au ales ca președinte pe pasto­rul Cătălin Croitor, încheindu‑se astfel interimatul de după plecarea la cele veșnice a pastorului Viorel Candrianu. Pastorul Dan Boingeanu va sluji comunitatea baptistă suceveană ca secretar. Continue Reading

0

Explicații biblice 11 aprilie

Una dintre cele mai păgubitoare stări pentru creștin este amărăciunea. Credinciosul cuprins de amărăciune se raportează greșit nu doar la trecut și prezent, ci și la viitor. Amărăciunea se naște atunci când pierzi încrederea deplină că Dumnezeu își va desfășura planul Său sub ochii întregii omeniri. Amărăciunea te face orb față de viitor. Cartea Rut prezintă imaginea Evangheliei. Naomi rămâne cu mâinile goale în Moab – pierde tot în Moab. Însă nimicul ei e înlocuit de belșugul lui Dumnezeu în Betleem. Tot astfel, cel care recunoaște că a pierdut tot din pricina păcatului, însă vine la Dumnezeu, ajunge să primească totul prin Cel întrupat la Betleem!
La fel ca israeliții și tu poți ajunge uneori la ape amare (Exod 15:22–27). Cu toate acestea, chiar dacă împrejurările îți sunt amare, nu lăsa ca și inima să‑ți fie la fel! Adevărul care e mai dulce decât mierea și decât picurul din faguri e acesta: Dumnezeu rămâne Cel atotputernic! Continue Reading

0

În noaptea de vineri/sâmbătă 2/3 aprilie, „JESUS”, o reprezentație dramatică aparte, se va transmite on-line, din Branson, Missouri (SUA)

De pe străzile pline de viață ale Ierusalimului și până la învolburata Mare a Galileii, „ISUS” este un musical dramatic plin de acțiune destinat întregii familii! Alăturați-vă lui Petru, lui Nicodim, Mariei Magdalena și multor altor personaje în călătoria lor alături de cea mai faimoasă persoană care a umblat vreodată pe pământ. Asistați la uimitoare evenimente în timp ce Isus navighează cu pescarii și Își face ucenici din cei mai obișnuiți oameni ai timpului Lui. Viețile pe care le atinge nu vor fi niciodată la fel. Experimentați cea mai mare poveste a mântuirii din toate timpurile, pe măsură ce prinde viață pe scenă cu decoruri masive, efecte speciale și animale vii în această producție scenică originală de la Sight & Sound Theatres®. Continue Reading

0

Explicații biblice 4 aprilie

Oricât de puternici sau de slabi am fi, oricât de multe sau de puține resurse am avea, ceea ce contează în viața noastră este încrederea în prezența lui Dumnezeu. Încrederea noastră în El, nu în resursele proprii, Îl onorează, iar slava Lui se arată în lucrarea noastră.
Dumnezeu nu dorește să rămânem în starea de îndoială. Ea este foarte periculoasă pentru viața spirituală. După ce descoperim cauzele îndoielilor noastre, trebuie să găsim repede modalitatea prin care să le eliminăm, ca să trecem de la îndoială la încrederea în ajutorul lui Dumnezeu. Îndoiala nu o vom învinge prin puterile noastre, ci prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu, pocăindu-ne, cunoscând puterea lui Dumnezeu, descoperind scopul Lui pentru viața noastră și recunoscând prezența Lui în noi.
Lui Dumnezeu Îi pasă de noi și dorește ca să putem face lucruri mari pentru slava Lui. Continue Reading

0

Explicații biblice 28 martie

Conflictele pe care oamenii le stârnesc în jurul lor pot răni, pot provoca suferință ori pot strica sau chiar rupe relații, fie că e vorba de familie, de biserică, de societate, de țară sau de lume, în ansamblul ei. Poate că, în timp, conflictele pot fi atenuate sau stinse, se poate chiar ca rănile să fie tămăduite, însă adeseori relațiile se pot fi strica definitiv. Cearta pe care cineva o aprinde într‑o biserică s‑ar putea să‑i facă pe alții să plece în alte părți. Sătui de dispute și de tensiune, poate că acei membri plecați în timpul conflictului nu se vor mai întoarce niciodată. Dragostea acoperă orice greșeală, dar uneori nu va putea anula efectele unui conflict.
Dacă omul e generator de conflicte, Domnul Hristos le poate potoli. Tot ce este în ceruri și tot ce este pe pământ ajunge la pace „prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:20). Cel care a dobândit pacea cu Dumnezeu prin Isus Hristos nu va fi un provocator de conflicte, ci un făcător de pace (Matei 5:9). Nu îngroșa rândurile celor conflictuali, ci înmulțește numărul celor împăciuitori pentru slava Prințului păcii! Continue Reading

0

Explicații biblice 21 martie

Istoria timpurie a vieții lui Cain ne descoperă câteva adevăruri importante despre viața omului. Fiecare om se naște în păcat. În Psalmul 51:5 David afirmă adevărul general valabil pentru întreg neamul omenesc: „Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m‑a zămislit mama mea.” Dumnezeu îi spune lui Cain că păcatul pândește și poftește împotriva omului, dar omul trebuie să îl stăpânească. Scopul diavolului atunci și acum este acela de a ne înșela. Orice păcat de care nu ne pocăim în acord cu Scriptura este un bulgăre de zăpadă ce se mărește. Păcatul invidiei, la fel ca orice alt păcat netratat, ajunge cronic și naște o sumedenie de alte păcate, relația cu Dumnezeu va fi frântă, iar relația cu oamenii își va pierde valoarea. Păcatul trebuie mărturisit, îndreptat, curățat pentru ca efectele lui nocive să nu se manifeste în viața omului. Continue Reading

0

Explicații biblice 14 martie

Beneficiul noului legământ și posibilitatea slujirii lui Dumnezeu în cadrul acestui nou legământ inaugurat prin jertfa Domnului Isus reprezintă o binecuvântare și privilegiu considerabil pentru orice credincios. Apostolul Pavel a fost conștient de această realitate binecuvântată și a încercat să o destăinuie și credincioșilor din Corint. Cea mai mare binecuvântare rezultă din posibilitatea transformării credincioșilor prin lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt care locuiește în cei credincioși. Pe măsură ce un credincios își fixează atenția asupra slavei lui Hristos revelată clar în Scriptură, Duhul Sfânt care locuiește în El îl va transforma în mod progresiv în chipul binecuvântat al lui Fiului divin. Acum, la sfârșitul acestui ciclu de studiu al legămintelor din Sfânta Scriptură, constatăm că înțelegerea corectă a diferențelor dintre legămintele studiate este esențială pentru o slujire biblică. Continue Reading

0

Explicații biblice 7 martie

Trecerea de la vechiul legământ la noul legământ s‑a făcut în mod dramatic prin jertfa Domnului Isus și Învierea Lui. Celebrat cu anticipație în „camera de sus”, momentul inaugural al noului legământ evidențiază atât moartea, cât și învierea: moartea unui miel fără cusur și stropirea cu sângele lui pentru acoperirea păcatelor, ca parafare a vechiului legământ, precum și moartea jertfitoare a Mielului lui Dumnezeu și vărsarea sângelui Lui, ca plată pentru păcatele întregii lumi și pentru curățirea inimii de orice păcat. Moartea și osânda reprezintă maximum a ceea ce putea realiza ,,slujba vechiului legământ”. Ca semn al noului legământ, Cina Domnului ne reamintește nu doar moartea, ca punct final al celui vechi, ci mai ales viața nouă, Învierea, ca evidențe ale inaugurării noului legământ. Continue Reading

0

Explicații biblice 28 februarie

Deși rolul lui Moise și relația lui cu Dumnezeu erau cu totul deosebite, Moise nu se poate compara cu Mijlocitorul noului legământ: Domnul nostru Isus Hristos. Dacă „pielea feței lui Moise strălucea”, despre Mijlocitorul noului legământ ni se spune că este „oglin­direa slavei Lui [Dumnezeu] și întipărirea Ființei Lui”. Autorul Epistolei către evrei caută să îi convingă că noul legământ, mijlocit de Isus, este infinit mai valoros, mai eficient și mai trainic decât cel vechi. Faptul că Isus este Mijlocitorul noului legământ ne oferă pace, siguranță și bucurie și ne determină să luptăm cu mai multă râvnă împotria păcatului și a obstacolelor de pe calea credinței. Noul Legământ este adevărata substanță a realităților duhovnicești. Când vom sta alături de Mijlocitorul legământului, la „dreapta măririi”, întreg Universul va fi o imensă sfântă a sfintelor. Să ne silim să trăim încă de pe acum aceste realități! Continue Reading

0

Explicații biblice 21 februarie

Cu aproximativ 600 de ani înainte de materializarea lui, Dumnezeu îl inspiră pe profetul Ieremia să scrie despre planul Său de a încheia un legământ pe de-a-tregul nou și net superior cu poporul Său. Facem astfel un pas important înainte, către studiul noului legământ al lui Dumnezeu cu omul, realizat prin lucrarea Domnului Isus. Promisiunea noului legământ vine ca o rază de lumină în amestecul de tonuri și nuanțe profetice sobre și sumbre prin care Ieremia anunță judecata lui Dumnezeu asupra poporului Său Israel, robia babiloniană și exilul. Plafonul întunecat al amenințărilor și judecăților divine rostite de profet este străpuns de strălucirea revelației despre restaurarea postexilică. Vom vedea cui i se adresează promisiunea divină, vom analiza conținutul ei, extrăgând în final câteva aplicații practice duhovnicești pentru studiu de grup sau pentru introspecție și reflecție personală. Continue Reading

0

Explicații biblice 14 februarie

După o lungă perioadă sub conducerea lui Iosua și mai apoi a judecătorilor, poporul Israel a ajuns să trăiască și perioada monarhiei. 2 Samuel 7 are loc în perioada „de aur” a poporului Israel atunci când au fost conduși de cel mai mare împărat al lor, și anume de David.
În contextul în care David vrea să zidească un templu Domnului, renunțând astfel la ideea de cort al întâlnirii, Domnul găsește cu cale să încheie un legământ între El și David, iar subiectul acestui legământ este promisiunea unui rege neprihănit și puternic care va fi urmașul lui David.
Asemenea celorlalte legăminte putem vedea crâmpeie din slava lui Dumnezeu descoperite și în relatarea acestui legământ valabil și astăzi. El a fost împlinit de Domnul Isus, cel din urmă Împărat al lui Israel, însă spre deosebire împărații de dinainte, El este un Împărat veșnic. Chiar dacă a venit mai întâi ca un miel de jertfă, la a doua Sa venire va fi în deplină glorie, splendoare și autoritate împărătească. Continue Reading

0

Explicații biblice 7 februarie

După 40 de ani de peregrinare prin pustiu, aflat la momentul crucial al începerii unei noi etape, intrarea în Țara Promisiunii, Israel este adunat de Moise pentru a încheia un legământ adiacent celui de la Sinai. Dumnezeu a știut dinainte că una dintre principalele ispite cu care se vor confrunta va fi încercarea de reconciliere dintre sistemul religios de închinare la Unicul Dumnezeu și cel al slujirii dumnezeilor canaaniți, fiind astfel necesară încheierea unui legământ special cu această generație. Deși nu suntem geografic legați de o țară, ca Israelul de odinioară, mandatul pe care Domnul ni l‑a încredințat este același: să administrăm binecuvântările Lui într‑un mod în care să‑L facă pe El cunoscut întregii lumi ca singurul Dumnezeu adevărat. Trăim într‑un legământ al harului, mijlocit de jertfa Domnului Isus, însă principiul pedepsei divine rămâne valabil. Noul Testament arată clar că Dumnezeu pedepsește nesocotirea Lui și a legământului la care ne‑a invitat. Continue Reading

0

Explicații biblice 31 ianuarie

Denumit după numele lui Moise sau al Sinaiului, locul unde s-au petrecut evenimentele definitorii ale lui (gravarea tablelor Legii), Legământul mozaic (sinaitic) este înțelegerea încheiată între Dumnezeu și poporul Israel după eliberarea acestuia din robia egipteană. Conținând celebrele 10 porunci, legile civile și rânduielile ceremoniale, Legea avea menirea de a reflecta slava lui Dumnezeu în poporul Său. Cuprinsă, în principal, în jumătate din cartea Exodul, cartea Levitic și prima parte a cărții Numeri ale Bibliei, Legea avea să se extindă, ca denumire, la toate cele cinci cărți ale lui Moise și chiar la întregul Vechi Testament. Legea mozaică avea rolul imediat de a îndruma poporul evreu în pelerinajul spre Țara Promisă, de a-i asigura acestuia cadrul viețuirii în Canaan ca popor ales al lui Dumnezeu între celelalte popoare ale Antichității, dar și să fie, în sens larg, un îndrumător spre Hristos, reprezentând o etapă importantă și necesară în istoria mântuirii omului. Continue Reading

0

Explicații biblice 24 ianuarie

Al treilea legământ al lui Dumnezeu cu omul, legământul cu Avraam, deși a adus binecuvântări concrete și imediate atât pentru Avraam, cât și pentru familia și, mai apoi, pentru toți descendenții lui, este numit legământ „veșnic”. Dumnezeu i‑a promis lui Avraam că va deveni o binecuvântare, și a fost într‑adevăr o influență benefică asupra casei sale și asupra posterității. Un aspect foarte important al legământului avraamic este faptul promis al binecuvântării în Avraam cel credincios a tuturor familiilor pământului. De aceea și astăzi orice om care vine prin credință în fața Mântuitorului este părtaș al acestei binecuvântări promise peste toate popoarele și familiile lumii. Dumnezeu a făcut posibilă această binecuvântare în Hristos. Ești unul dintre „urmașii lui Avraam” prin credință? Continue Reading

0

Explicații biblice 17 ianuarie

Legământul noahic este primul legământ biblic dintr‑o listă mai lungă de legăminte încheiate între Dumnezeu și rasa umană după căderea omului în păcat în cadrul istoriei răscumpărării omenirii relatată în Scriptură. Se numește noahic* pentru simplul motiv că a fost încheiat cu Noe și familia lui, ca reprezentanți ai întregii rase umane. Evenimentul potopului poate fi văzut ca o încercare aproape reușită a lui Satan de a distruge sămânța femeii, adică urmașii Evei, pentru a bloca venirea în lume a adevăratei Semințe a femeii, adică Domnul Isus, prin care lumea să fie răscumpărată din păcat. Dumnezeu protejează însă opt persoane prin care sămânța femeii să poată fi continuată până la venirea Domnului Isus; dar nu doar atât, ci Domnul încheie un legământ cu ei prin care se angajează să păstreze pământul sub paza Sa în așa fel încât să nu mai fie lovit de un alt potop. Astfel, slava lui Dumnezeu este arătată prin acest legământul noahic. Continue Reading

0

Explicații biblice 10 ianuarie

Încheiat la finalizarea întregii creații, legământul adamic este, într-un fel, o încununare a întregii creații și încredințarea acesteia spre administrare primilor oameni și reprezintă, în esență, fundamentarea relației dintre Dumnezeu și om, imediat după momentul creației. Legământul adamic nu este doar un legământ al lui Dumnezeu cu un singur om, ci, în mod generic, cu întreaga umanitate. El presupune recunoașterea suveranității lui Dumnezeu asupra întregii creații, așezarea omului sub autoritatea lui Dumnezeu ca administrator al creației, dar și păzirea cu strictețe a poruncii lui Dumnezeu Continue Reading

Explicații biblice 3 ianuarie

Întotdeauna Dumnezeu S‑a raportat la om prin intermediul legămintelor. Dincolo de cele două mari legăminte – vechiul legământ și noul legământ – Scriptura vorbește detaliat despre mai multe legăminte distincte dintre Dumnezeu și oameni, potrivit cu modul în care El a hotărât să‑Și descopere slava în diferite perioade ale istoriei. Legămintele pe care le oferă Dumnezeu se bazează pe caracterul și atributele Lui, legămintele fiind un mod de exprimare a slavei lui Dumnezei și a măreției Lui în raport cu omul păcătos. În Scripturi descoperim nu doar intenția lui Dumnezeu de a avea o relație de legământ cu omul, ci și modalitățile prin care omul poate intra în legământ sau prin care poate să‑și refacă legământul pe care l-a nesocotit. Continue Reading

0

Împreună cu familia, cu biserica, cu comunitatea baptistă și evanghelică din România, plânge și Cerul la slujba de înmormântare a pastorului Vasile Al. Taloș

Puteți urmări sau revedea AICI ceremonia de la biserică și de la cimitir. AICI puteți urmări selecții din predici și mesaje transmise de fratele Vasile Al. Taloș bisericii în ultima perioada a slujirii la Biserica Baptistă BUNAVESTIRE din București.

1

Isus Hristos, Sărbătoarea noastră!

„Haideți să ducem, și la acest Crăciun, vestea bună că ni S-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul!“ este îndemnul pe care ni-l adresează cu ocazia acestei sărbători fratele Vasile Taloș.
Articolul este preluarea cu permisiune a unei scrisori pastorale adresate în anul 2015 Bisericii Creștine Baptiste BUNAVESTIRE din București de pastorul Vasile Al. Taloș și poate fi citit în numărul 6/2020 al revistei Creștinul azi. Continue Reading

0

Explicații biblice 27 decembrie

Născută în urma împrăștierii creștinilor din Ierusalim, în vremea prigoanei, Biserica din Antiohia era dovada vie a răspândirii rapide a Evangheliei nu doar printre evrei, ci și printre greci și alte popoare păgâne. Vizitată și slujită de Barnaba, trimis de biserica din Ierusalim, biserica antioheană avea să devină model de misiune. Aici cei convertiți aveau parte de ucenicie și creștere duhovnicească. Unii dintre ucenici erau trimiși ca misionari în ținuturile vecine și chiar mai departe. În Antiohia, ucenicilor lui Hristos li s-a dat pentru întâia oară numele de creștini. Credincioșii din Antiohia primeau de la Dumnezeu, în urma postului și a rugăciunii, lumină și călăuzire pentru desemnarea acestor misionari. Înviorarea spirituală a bisericilor de astăzi este strâns legată de manifestarea spiritului lor misionar. Continue Reading

0

Explicații biblice 20 decembrie

Prin întruparea Fiului Său Dumnezeu Își arată slava, iar noi am privit slava Lui, spune evanghelistul Ioan. Nu se poate predica Evanghelia în lume fără a vorbi despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră prin întrupare.
Studiind Scripturile vom observa că întruparea Domnului Isus a fost: miraculoasă, reală, unică.
Ea a fost necesară pentru că bezna spirituală era densă, tăcerea divină era profundă, iar nevoia omenirii de mântuire era imensă. Fără întruparea Domnului Isus nu am putea vorbi astăzi despre mântuire și Biserică. Toate acestea există datorită venirii Sale în lumea noastră. Nu am putea vorbi despre nădejdea lucrurilor viitoare. Dar datorită Lui avem nădejde: Hristos în voi nădejdea slavei Continue Reading

0

Săptămâna de rugăciune națională 2021 a bisericilor creștine baptiste are tema: „Perseverență pe calea Domnului”

Conducerea Uniunii Bisericilor Baptiste din România îndeamnă, și de data aceasta, bisericile baptiste din toată țara să dedice prima săptămână a anului unui program de rugăciune național. Subiectele săptămânii de rugăciune naționale a bisericilor creștine baptiste pe care le publicăm… Continue Reading

0

Daniel Chereji, pastorul Bisericii Baptiste „Biruința“ din Baia Mare, a plecat la Domnul.

Tristețe și doliu în capitala Maramureșului, Baia Mare. Pastorul Daniel Chereji a fost chemat Acasă. Alături de soție și de cele două fete, durerea despărțirii marchează întreaga familie, comunitatea credincioșilor baptiști, dar și comunitatea locală în care pastorul Chereji a avut o mărturie deosebită. Continue Reading

0

Explicații biblice 13 decembrie

Urmând mandatul Domnului Isus, Biserica a fost motivată și mobilizată să facă misiune încă de la începuturile ei. Datorită zelului misionar al primilor creștini Cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit cu repeziciune. Însă, în paralel cu lucrarea Bisericii, diavolul a făcut tot posibilul să zădărnicească această lucrare spirituală. Paradoxal, poate, misiunea bisericii poate fi compromisă chiar de cei care au menirea de a o îndeplini: membrii bisericii. Lipsa nașterii din nou, lipsa maturității spirituale, lipsa rodirii și lipsa sfințeniei credincioșilor sunt patru cauze care pot afecta și chiar pune în pericol misiunea Bisericii. Continue Reading

0

Explicații biblice 6 decembrie

Faptul că primele comunități de creștini a avut un impact puternic în Ierusalim, în Palestina antică, chiar pe tot întinsul Orientului Apropiat, în societatea păgână a primului veac s-a datorat și seriozității cu care apostolii și adunările credincioșilor din acea vreme au acordat conduitei creștine în sfințenie și moralitate înaltă. Atunci când păcatul a fost evident, Duhul Domnului a adus judecata. Uitându-ne la exemplul Bisericii primului veac, vom învăța despre importanța practicării disciplinei și a disciplinării în bisericile din vremea noastră.
Atunci când păcatul este scos la iveală, nu acoperit/ascuns, căutându-i-se circumstanțe atenuante, lucrarea lui Dumnezeu va prospera. Când aplicând biblic disciplinarea, bisericia va căuta rezolvarea situațiilor de imoralitate sau de păcat, mărturia ei va fi întărită, iar Dumnezeu va fi onorat. Continue Reading

0

Întâlniri între reprezentanții cultelor religioase și cei ai Guvernului României

Miercuri 25 noiembrie, reprezentanții cultelor religioase din România s-au întâlnit, în cadrul unei videoconferințe organizate de Secretariatul de Stat pentru Culte, cu reprezentanții guvernului și ai autorităților publice centrale cu atribuții în combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Întâlnirea a continuat-o pe… Continue Reading

0

Explicații biblice 29 noiembrie

Biserica este misionară sau ea nu există; tot ceea ce face în interiorul ei trebuie dublat de ceea ce face în exteriorul ei. Închinarea și misiunea se întrepătrund și se stimulează reciproc în viața și activitatea Bisericii. Când aceste două aspecte sunt practicate cu entuziasm, cu bucurie, cu dedicare, rezultatele nu întârzie să apară: și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Biserica are privilegiul și datoria să aibă o relație vie cu Mântuitorul ei și, în același timp, să mărturisească înaintea oamenilor despre Mântuitorul ei. Biserica este chemată să nu neglijeze niciunul dintre aspectele esențiale ale naturii și lucrării ei: se închină Domnului ei (relația pe verticală) și face misiune în mijlocul lumii căzute (relația în plan orizontal cu cei pierduți). Închinarea și misiunea trebuie să fie făcute cu o teamă sfântă față de mărețul nostru Dumnezeu, dar și cu bucurie și entuziasm. Continue Reading

0

Explicații biblice 22 noiembrie

Niciun alt program sau proiect al Bisericii nu este mai eficient pentru misiunea ei decât mărturia personală a membrilor. Dumnezeu a rânduit ca Evanghelia să fie vestită de către cei ce sunt martorii lui Hristos, din generație în generație. Mărturia personală este cel mai bun instrument pentru misiunea Bisericii fiindcă este ceva de la oameni pentru oameni. Orice altă tehnică de comunicare este bună pentru un anumit grup de oameni, dar cu limite față de alt grup. Mărturia personală depășește acest obstacol: pe cât sunt de diverși cei care au nevoie să audă Evanghelia, pe atât sunt de diferiți martorii lui Hristos. Ei sunt de vârste diferite, cu naționalități diferite, cu statut social diferit, cu împrejurări specifice în care L-au cunoscut pe Isus Hristos etc. Mărturia personală, sub puterea Duhului Sfânt, este marea armă a Bisericii pe câmpul de evanghelizare. Continue Reading

0

Explicații biblice 15 noiembrie

Orice act de dărnicie făcută cu generozitate implică un sacrificiu, o renunțare la sine, și mărturisește dragostea față de aproapele. Dărnicia este o ocazie nimerită de a ne arăta dragostea față de Dumnezeu, dar și de a demonstra dragostea Sa față de oameni. Dărnicia și facerea de bine ar trebui să fie un concept universal al credincioșilor, o manifestare a noii vieți în Hristos, asemenea Lui care atunci când era pe pământ umbla din cetate în cetate făcând bine oamenilor. Orice act de binefacere și dărnicie este o manifestare a recunoștinței noastre față de Dumnezeu, care a fost, la rândul Lui, bun și darnic cu noi și ne-a făcut mult bine. La fel ca toate lucrările bisericii, și dărnicia este o isprăvnicie cu caracter spiritual, deosebindu‑se de acțiunile de caritate ale oamenilor sau de gesturile filantropice din societate. Continue Reading

0

Explicații biblice 8 noiembrie

Împrejurările și modul cum a luat ființă, la celebrarea zilei Cincizecimii, Biserica din Ierusalim precum și provocările de care a avut parte Biserica încă de la înființarea ei, printre acestea persecuția venită din partea dușmanilor ei, fie din partea autorităților de atunci, fie din partea liderilor religioși ai vremii, sunt câteva dintre rezultatele lecției biblice de astăzi. Tot aici descoperim cum primii creștini, apostolii și ucenicii Domnului Isus, au știut să contracareze aceste atacuri menite să oprească mărturia și misiunea Bisericii lui Hristos. Una dintre armele spirituale folosite pentru aducerea la îndeplinire a misiunii încredințate a fost rugăciunea. Ea a întărit puterea de mărturie a Bisericii încă de la începuturile ei, a lucrat la consolidarea unității frățești, dar și în evanghelizarea și mântuirea păcătoșilor! Continue Reading

0

Casa de rugăciune a Bisericii „Betel” din Ipotești surprinde prin noua înfățișare

Începută în vara acestui an, renovarea amplă a casei de rugăciune a Bisericii Baptiste „Betel” din Ipotești s-ar putea încheia în luna noiembrie. Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului din acest va putea fi petrecută pe cei aproape 600 de membri, copii și simpatizanți ai bisericii într-o clădire spațioasă, modernă și multifuncțională. Continue Reading

0

Explicații biblice 1 noiembrie

Misiunea evanghelică încununată de izbândă se face în unitate. Așa cum Hristos a fost în unitate cu Tatăl, și noi trebuie să fim una cu Hristos și unii cu alții, pentru a avea izbândă în misiunea încredințată nouă. Dumnezeu Își primește slava și Își manifestă slava doar atunci când poporul Domnului lucrează în unitate și păstrează unitatea cu El. 

Rugăciunea Domnului Isus își află împlinirea prin pogorârea Duhului Sfânt, la Cincizecime, care realizează unitatea desăvârșită a credincioșilor. Ei sunt chemați să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii (Efes. 4:3). Duhul Sfânt este cel care realizează unitatea Trupului lui Hristos (botezați de același Duh, 1 Cor. 12:13) – toți avem un singur Duh, care a sădit în inimile noastre o singură nădejde; toți avem același Domn (Isus Hristos), cu care ne‑am unit prin botez (El fiind Capul Trupului) și în care avem o singură credință mântuitoare (dată sfinților o dată pentru totdeauna, Iuda 3); și toți avem un singur Dumnezeu și Tată, care lucrează prin toți și care este în toți (Efes. 4:4‑6) Continue Reading

0

IMPORTANT: Birourile Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România intră în regim de „telemuncă”, adică muncă de acasă

Pentru următoarea perioadă de timp întreg personalul de la sediul din București al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România va lucra în regim de „telemuncă”. Pentru a contacta birourile și compartimentele Uniunii puteți folosi următoarele numere de telefon: Secretariat: 0725… Continue Reading

0

Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara a continuat și anul acesta proiectul „Sângele este Viață”

Demarat în 2019 proiectul „Sângele este Viață” al Bisericii Baptiste Emanuel din Timișoara împreună cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara a continuat și în acest an, ca o expresie a legăturii dintre biserică și comunitatea de oameni din care face parte plecând de la convingerea că fără sângele Mântuitorului nimeni nu ar putea avea cu adevărat viață. Continue Reading

0

Explicații biblice 25 octombrie

Scriptura are un rol esențial în misiunea Bisericii și absolut tot ceea ce face o adunare trebuie filtrat și reglementat conform Scripturii. Biblia nu este doar o carte din care se pot scoate predici frumoase și eseuri elevate, ci este un manual care trebuie să controleze întreaga lucrare a Trupului lui Hristos, fie că este vorba de lucrarea de convertire a celor necredincioși, fie că este vorba de lucrarea de zidire a celor credincioși. Probabil că nu există slujitor duhovnicesc care să nu admită faptul că Scriptura este norma de trăire și funcționare a Bisericii. Cu toate acestea, mulți acționează și lucrează de parcă adevărul ar fi altul. De aceea este imperativ necesar ca fiecare Biserică să își evalueze lucrarea. Continue Reading

0

Explicații biblice 18 octombrie 2020

Biblia ne descoperă că Dumnezeu a ales două popoare, Israelul, ca națiune între națiunile pământului, și Biserica, ca trup al lui Hristos destinat să-L mărturisească în fața neamurilor. Înțelegem cât este de important să trăim în așa fel încât să fim identificați ca parte a Trupului lui Hristos, fiind deopotrivă interesați de fiecare dintre scopurile Bisericii: de închinarea adevărată și plăcută, de dorința de a ne zidi unii pe alții conform voii Lui Dumnezeu, și de a ne implica tot mai mult în ducerea veștii bune către cei nemântuiți. Continue Reading

0

„NU navigați pe ORICE VAL DE ÎNVĂȚĂTURĂ!”, ne sfătuiește pastorul Vasile Al. Taloș

În predica de zidire duhovnicească rostită astăzi, 4 octombrie, la Biserica Baptistă Bunavestire din București, fratele Vasile Al. Taloș recomandă credincioșilor să nu hoinărească pe internet fără discernământ în căutare de învățături spirituale. „NU navigați pe ORICE VAL DE ÎNVĂȚĂTURĂ!”… Continue Reading

0

Explicații biblice 11 octombrie

Pelerinajul creștinului către cetatea cerească se va încheia în Ierusalimul ceresc, așa cum pelerinajul celor care mergeau către Sionul pământesc ajungea la final. Biblia ne spune că noaptea aproape a trecut și trebuie să ne dezbrăcăm de faptele întunericului ca să ne îmbrăcăm cu armele luminii. În felul acesta să ne pregătim de momentul glorios când ne vom întâlni în slavă cu robii Domnului, care ne-au luat-o înainte și cu Însuși Domnul nostru iubit. Atunci, binecuvântarea va fi chiar onoarea ce ni se face de a intra în gloria pe care ne-a pregătit-o Domnul. Continue Reading

0

Explicații biblice 4 octombrie

Foarte potrivit zilelor noastre, pentru oamenii care locuiesc și muncesc împreună, ilustrând călătoria prin viață a creștinilor, Psalmul 133 încurajează credincioșii să trăiască în armonie și unitate, pentru a beneficia de binecuvântarea și bunăstarea dăruite de Dumnezeu. Realitatea unității între frați este demonstrată în mod deosebit în Biserica lui Hristos și face din Biserică un exemplu pozitiv în lume atragându-i pe oameni la El. Experimentată în Biserica lui Hristos, unitatea dintre frați ne ajută să anticipăm dulceața părtășiei din ceruri. Continue Reading

0

Explicații biblice 27 septembrie

Viața omului este o călătorie, dar nu spre moarte, nici spre ținte efemere, ci spre a găsi locul de odihnă, care nu este altul decât cel al Domnului. Călătoria aceasta trebuie să înceapă cu un legământ ferm de a căuta odihna Domnului și nu interesele pământești, legământ pe care îl facem prin botezul în Domnul Isus. Astăzi Domnul vrea să locuiască în inimile noastre dacă Îl invităm, așa cum ne spune Mântuitorul, iubindu-L și păzind Cuvântul Lui. Domnul a hotărât să împartă domnia Lui cu toți aceia care vor rămâne credincioși până la moarte învățăturii și persoanei Sale și dorește să locuiască temporar cu noi, prin Duhul Său, în călătoria către cer. Continue Reading

0

Explicații biblice 13 septembrie

Datorită harului lui Dumnezeu, în conformitate cu promisiunea Cuvântului și în baza jertfei Domnului Isus Hristos, iertarea de păcate este asigurată: orice păcătos poate fi iertat, de orice păcat. Dar iertarea oferită de Dumnezeu nu înseamnă iertare primită de păcătos. Pentru a beneficia de iertarea lui Dumnezeu, păcătosul trebuie să regrete starea de păcat în care se află, să dorească să fie scos de acolo și să ceară iertarea și eliberarea lui Dumnezeu, punându-și toată nădejdea în El și în lucrarea Sa de răscumpărare. Odată scos din „adâncimile” păcatului, cel iertat are datoria să trăiască o viață de sfințenie și de luptă constantă cu firea pământească și cu păcatul. Experimentând iertarea lui Dumnezeu, cel iertat trebuie să o vestească și altora. Continue Reading

3

Explicații biblice 6 septembrie

Indiferent cât de severe au fost persecuțiile împotriva Bisericii, indiferent cât de puternici au fost conducătorii care le-au declanșat, indiferent cât de stabile au fost regimurile politice care și-au propus eradicarea creștinismului, Biserica a supraviețuit de fiecare dată. Dumnezeu a pus limite acestor persecuții, înlăturând la momentul potrivit conducătorii tirani și regimurile opresive. Credincioșii se pot încrede în Domnul, chiar și în vremuri de persecuție. În suveranitatea Lui, El limitează persecuția ca timp și severitate. În bunătatea Lui, El aduce izbăvire credincioșilor care suferă. În dreptatea Lui, El nimicește pe cei răi care au cauzat persecuția. Continue Reading

0

Explicații biblice 30 august

Sursa binecuvântărilor este Însuși Dumnezeu. Psalmistul, în mod corect, așază relația cu Dumnezeu ca prima preocupare a omului fericit. Iată de ce binecuvântarea pe care ne-o dorim cel mai mult este relația de comuniune între Dumnezeu și om. Un om binecuvântat are o relație bună cu Dumnezeu, este harnic și bucuros în munca lui, se dedică total relației cu partenerul de viață (soțul sau soția), se implică profund în viața copiilor și participă activ la viața comunității de credincioși! Continue Reading

0

Explicații biblice 23 august

Teama și preocuparea exagerată pentru ziua de mâine Îl nesocotește pe Dumnezeu, pentru că, fără a recunoaște providența Lui, orice efort uman, pe plan individual sau familial, se va dovedi zadarnic. Dumnezeu este susținătorul ultim al vieții individului și al familiilor. Dumnezeu oferă susținere și ocrotire familiilor celor care dovedesc credincioșie și dependență de El, chiar la vârsta tinereții. Cu această încredințare, expresia „fiii sunt o moștenire de la Domnul” își dovedește deplina veridicitate. Continue Reading

0

Explicații biblice 16 august

Prin acest psalm, Dumnezeu vrea să ne dea o încurajare. Remintindu-ne modul în care a lucrat în trecut, să credem că El poate face la fel și în prezent. Dumnezeu poate trimite iarăși ploaia, praful transformându-l în cernoziom, iar pustia devenind astfel ogor roditor. Nouă ni se cere să continuăm să semănăm, chiar dacă uneori vom fi nevoiți să o facem cu lacrimi. Continue Reading

0

Recomandări ale Comitetului executiv al Uniunii Baptiste din România pentru credincioși și biserici

Printr-o scrisoare adresată tuturor bisericilor creștine baptiste din România, Comitetul executiv al Uniunii Baptiste le adresează slujitorilor duhovnicești și tuturor credincioșilor baptiști câteva îndemnuri legate de modul în care ar trebui să își desfășoare viața și lucrarea în condițiile neobișnuite… Continue Reading

0

Explicații biblice 9 august

Viața creștină pe acest pământ presupune stare permanentă de război cu încercările și ispitele. Uneori luptele sunt așa de mari încât avem senzația că ne prăbușim cu totul, că nu mai este nicio scăpare pentru noi. Dumnezeu nu ne lasă singuri niciodată. El ne înconjoară cu multă iubire și ne protejează de avalanșa ispitelor în plan material sau spiritual. Credința în Dumnezeu, însă, este stabilă ca un munte. Dumnezeu ne ocrotește cu mână tare, iar datoria creștinului este să vegheze și să lupte în fiecare zi pentru sfințire, să aleagă umblarea pe calea neprihănirii. Continue Reading

0

O nouă promoție de absolvenți ai Institutului Teologic Baptist din București este gata pentru slujire

La aproape 100 de ani de la înființare, Institutul Teologic Baptist din Bucureti (continuator al Seminarului Teologic Baptist) rămâne o emblemă pentru istoria creștinilor baptiști din România. Duminică 12 iulie, a avut loc serbarea de absolvire a unei noi promoții. Evenimentul a fost găzduit de Biserica Baptistă „Betel” din Satu Mare. Continue Reading

0

Universitatea Emanuel din Oradea organizează examen de admitere pentru anul universitar 2020/2021, sesiunea septembrie 2020

Universitatea Emanuel din Oradea este o universitate evanghelică conservatoare, dedicată pregătirii și echipării noii generații de păstori, misionari, oameni de afaceri, profesori, informaticieni, asistenți sociali și muzicieni cu scopul de a împlini marea trimitere. UEO se adresează tinerilor care au înțeles chemarea lui Dumnezeu de a fi „lumina lumii și sarea pământului”; doresc să realizeze lucruri mari cu Dumnezeu; sunt gata să plătească prețul uceniciei. Găsiți în continuare cateva detalii privitoare la sesiunea de admitere septembrie 2020. Continue Reading

0

Explicații biblice 2 august

Poporul lui Dumnezeu a avut și are de înfruntat diverși vrăjmași. Fără ajutorul lui Dumnezeu credincioșii ar pierde luptele în care sunt angrenați, însă Domnul este alături de cei care-L caută. El vine în ajutorul poporului Său și îi scapă din cele mai mari primejdii. Dumnezeu este singura cale de scăpare pentru credincioși. Ținând cont de aceste lucruri este de așteptat ca cei credincioși să-I glorifice Numele lui Dumnezeu, Creatorul și Stăpânul tuturor lucrurilor, iar pe de altă parte, să mărturisească și altora despre izbăvirea disponibilă în Numele lui Hristos. Continue Reading

0

Explicații biblice 26 iulie

Care este, de fapt, substratul rugăciunii din Psalmul 123? Cel credincios se roagă după voia Domnului, într-o stare de dependență și ascultare de Dumnezeu, căutând să facă voia Domnului, la fel cum face un rob credincios și disciplinat. Psalmistul spune că, privind la Domnul și rugându-ne
cu răbdare și perseverență, obținem un caracter după voia lui Dumnezeu și, la timpul potrivit, vom primi răspunsul lui Dumnezeu. Continue Reading

0

Madrid. Opt tineri au făcut, prin botez, legământ de credință, de ascultare și de slujire cu Dumnezeu

Biserica Baptistă Română Betel din Madrid vrea să împărtășească și cu credincioșii baptiști din țară bucuria trăită în duminica din 12 iulie, când s-a oficiat botezul noutestamentar a opt persoane, toate tinere, cu vârstele cuprinse între 17 și 19 ani. … Continue Reading

0

Explicații biblice 19 iulie

Închinarea noastră nu este doar individuală, ci are și o importantă dimensiune colectivă. Celebrarea prezenței Domnului în mijlocul nostru conferă o frumusețe aparte Bisericii. Ierusalimul ceresc din viitor și închinarea în adunare, în prezent, vorbesc și ele, ca Ierusalimul de altădată, despre unitatea Bisericii și unicitatea mântuirii. Biserica se închină în unitate și formează un Templu din pietre vii, bine unite între ele, ca Ierusalimul de altădată, Hristos fiind piatra din capul unghiului. Fiul lui Dumnezeu și fiul lui David este Regele al Cărui tron se află în Ierusalimul ceresc. În Ierusalimul ceresc vor fi scaunele de domnie și judecată ale apostolilor. De asemenea, Hristos ne ia cu Sine pe tronul Său de slavă, ca să domnim împreună cu El. Continue Reading

0

Botez neobișnuit pentru opt tineri la Biserica Baptistă „Speranța” din Oradea

Opt tineri și-au declarat, duminică 28 iunie, credința în Domnul Isus Hristos, în primul serviciu de botez desfășurat chiar în șantierul noii construcții a bisericii. Predica a fost rostită de pastorul Viorel Iuga, președintele Uniunii Baptiste, iar actul botezului a fost îndeplinit de pastorul Ciprian Gag. Continue Reading

0

Explicații biblice 12 iulie

Așa cum s-a întâmplat cu Israel în timpul pelerinajului prin pustiu, norul prezenței Domnului ne va păzi de arșiță, în timpul zilei, și de întuneric, de atacuri și de boli, în timpul nopții (v. 6). Prezența lui Dumnezeu va fi cu noi în încercări, așa încât vom trece prin greutăți, dar nu vor exista pierderi dramatice sau vătămări sufletești. Totul se află sub controlul prezenței și puterii lui Dumnezeu. Continue Reading

0

Explicații biblice 5 iulie

Toți creștinii veritabili trec prin situații ca acelea descrise în Psalmul 120. Roagă-te pentru cei care trec prin așa ceva. Încurajează-i! Dacă treci și tu roagă-te! Să știi că Dumnezeu îi va judeca pe cei răi. Gândește-te că pentru mulți ești un exemplu și ei te vor urma în tăcere și vor fi atenți la ceea ce faci, pentru că le este și lor de folos. Caută pacea prin toate mijloacele serioase pe care le cunoști. Isus este pacea noastră și ne oferă pacea Lui. Dacă situațiile despre care vorbim apar în biserică, amintește-ți că Pavel ne îndeamnă să ne dăm toate silințele să păstrăm unitatea bisericii prin pace și dragoste, evitând conflictele distructive. Continue Reading

0

Scrisoarea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România către păstori și credincioși în legătură cu reluarea serviciilor de închinare în lăcașele de cult ale bisericilor

Stimați colegi în slujire,Dragi frați și surori în Domnul nostru Isus Hristos, Bazați pe promisiunile și pe credincioșia Domnului nostru, sperăm că sunteți bine, sănătoși în credință și în trup. Nădăjduind că ne apropiem de finalul stării speciale prin care… Continue Reading

0

ÎN ATENȚIA BISERICILOR BAPTISTE: Ordinul comun al ministerelor Sănătății și Afacerilor Interne privind regulile de acces și de distanțare pentru reluarea activităților religioase.

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Afacerilor Interne privitor la reglementările care trebuie respectate cu ocazia reluarii activităților bisericilor în incinta lăcașelor de cult sau cu ocazia slujbelor cu caracter privat. Continue Reading

0

Este oficial: Guvernul propune reluarea serviciilor religioase în interiorul bisericilor, cu respectarea unor reguli de protecție sanitară.

În sedința de astăzi a Guvernului României a fost adoptată Hotărârea nr. 30 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În articolul 21 al anexei la… Continue Reading

0

Institutul Teologic Baptist din București anunță concursul de admitere pentru anul universitar 2020–2021

Printr-un comunicat, Institutul Teologic Baptist din București anunță organizarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020–2021. Principala noutate constă în faptul că examenul se va desfășura ONLINE. COMUNICAT ADMITERE ITBB 2020-2021 Institutul Teologic Baptist din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru… Continue Reading

0

Explicații biblice 14 iunie

Oricare ar fi moștenirea familiei în care te-ai născut, poți alege astăzi să-L slujești pe Dumnezeu. Păcatele familiei nu duc la damnarea eternă a copiilor, la fel cum nici credincioșia părinților nu oferă asigurarea mântuirii copiilor. Slujirea lui Dumnezeu are un caracter personal, fiecare fiind responsabil de alegerile proprii. Prin deciziile tale de a călca pe urmele Domnului, poți fi o binecuvântare pentru generația ta și o călăuză spre Hristos. Continue Reading

0

Explicații biblice 7 iunie

Libertatea de a umbla călăuziți de Duhul Sfânt este garantată prin lucrarea Domnului Isus Hristos. Este o libertate care ne face să trăim în dragostea lui Dumnezeu, care ne face să nu împlinim poftele firii pământești și care ne oferă binecuvântarea rodirii unui caracter asemenea Domnului Isus Hristos. Decizia de a umbla cârmuiți de Duhul Sfânt ne aparține în libertate sfântă – să o folosim în numele Domnului Isus Hristos! Continue Reading

0

De 1 iunie, Radio Vocea Evangheliei Timișoara cheamă ascultătorii la post și rugăciune pentru copiii României

Printr-un spot audio-video intitulat „Pentru copiii României”, Radio Vocea Evangheliei Timișoara lansează un apel către toți ascultătorii pentru a dedica ziua de 1 iunie 2020, Ziua Copilului, postului și rugăciunii pentru toți copiii României. Părinții sunt invitați să se roage… Continue Reading

0

Ravi Zacharias, predicator și apologet creștin de renume, a plecat la cele veșnice

Binecunoscut și în România, prin acțiunile RZIM, Ravi Zacharias, apologet creștin de renume, a trecut la Domnul săptămâna trecută, la vârsta de 74 de ani. „N-a încetat niciodată să se întrebe de ce Dumnezeu a luat un sceptic în vârstă de 17 ani, învins de deznădejde și necredință, și l-a chemat către o viață de speranță glorioasă și credință în adevărul Scripturii”, mărturisește fiica acestuia, Sarah Davis. Continue Reading

0

Explicații biblice 31 mai

A trăi din perspectiva veșniciei înseamnă și a conștientiza, ca Solomon, că suntem limitați în cunoaștere. Unii oameni învață în permanență, însă nu ajung la esența cunoașterii: cunoașterea adevărului (2 Timotei 4:7). Solomon rezumă toată cunoașterea sa la o singură întrebare: Care este datoria oricărui om? Fiecare ființă are o responsabilitate înaintea Creatorului ei. Din perspectivă interioară, datoria ta este să te temi de Dumnezeu. Esența cunoașterii este cunoașterea Domnului Isus Hristos, Cel care este „mai mare decât Solomon” (Matei 12:42), iar a-I cunoaște pe Dumnezeu și pe Hristos înseamnă viața veșnică (Ioan 17:3)! Continue Reading

0

Explicații biblice 24 mai

Roboam apare în Biblie ca fiul lui Solomon și împărat al lui Israel, după moartea tatălui său. Despre el ni se spune decât că a urmat niște sfaturi plăcute inimii lui firești și nu sfaturi marcate de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă nu alegem sfaturile cuvântului lui Dumnezeu în deciziile pe care le luăm în viață, în urma noastră vor rămâne dezamăgiri, suferințe și destine ruinate. Numai harul lui Dumnezeu, manifestat în termenii Săi și arătat în Isus Hristos, ar putea restaura ceea ce s-a stricat. Sfaturile lui Dumnezeu nu sunt pentru noi doar ceva facultativ, ci sunt… lumină… și calea vieții. Continue Reading

0

Explicații biblice 17 mai

O lecție importantă pe care Duhul Sfânt vrea să o învățăm din cartea Rut este că alegerile noastre au întotdeauna consecințe. Alegerile greșite Îl dezonorează pe Dumnezeu și duc întotdeauna la ruină fizică, emoțională și spirituală. În schimb, alegerile corecte Îl onorează pe Creatorul nostru și au urmări binecuvântate, și aici pe pământ, și în veșnicie. Continue Reading

0

A trecut la cele veșnice sora Lidia Talpoș (n. 1947) soția fratelui pastor Vasile Talpoș, fost rector al Institutului Teologic Baptist din București

Născută pe meleaguri sibiene (Racovița, 1947), unde a făcut școala elementară și liceul și unde a primit și botezul noutestamentar (Biserica Baptistă Sibiu, pastor Mircu Cocar), sora Lidia Talpoș (născută Suciu) și-a absolvit studiile universitare la Conservatorul de Muzică din… Continue Reading

6

Scrisoarea conducerii Uniunii Baptiste către biserici și comunități pentru ajutorarea familiilor cu copii școlari, aflate în dificultate

Dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos, Am parcurs o perioadă diferită, nemaiîntâlnită până acum. Pe motive de protecţie fizică, nu ne-am putut întâlni cum am dorit nici cu familia lărgită, nici cu prietenii şi nici cu fraţii de… Continue Reading

0

Botez noutestamentar în condiții de pandemie la Sânnicolau Mare (TM)

Dana Galu din Sânnicolau Mare, jud. Timiș, a primi botezul noutestamentar în condiții cu totul neobișnuite. În prezența câtorva martori, respecându-se reglementările în vigoare privind slujbele religioase speciale, sora noastră și-a mărturisit public, în timpul actului de botez, credința personală… Continue Reading

0

Explicații biblice 10 mai

Samson a irosit șansa de a duce la îndeplinire misiunea înaltă încredințată de Domnul: aceea de a fi un adevărat izbăvitor pentru Israel. Familiaritatea pe care și-a îngăduit-o cu ceea ce era interzis i-a fost fatală. Prețul a fost încheierea prematură a lucrării sale, însă falimentul lui Samson nu a fost finalul istoriei. Prezența lui în galeria eroilor credinței din Evrei 11, arată că Dumnezeu oferă iertare ori de câte ori procesul pocăinței este dus până la capăt. Continue Reading

0

Spitale din Brașov și Săcele ajutate cu materiale sanitare de Biserica Baptistă nr.1 Brașov

Cea mai veche biserică baptistă română din Brașov, Biserica Baptistă Română, B1, cum i se spune, a donat măști de protecție împotriva noului coronavirus Spitalului Mârzescu din Brașov și Spitalului Municipal din Săcele. Acțiunea s-a bucurat de sprijinul și implicarea… Continue Reading

0

Explicații biblice 3 mai

Generația noastră seamănă cumplit de mult cu generația care i-a succedat lui Iosua. Atât timp cât este negată autoritatea, fiecare face ce-i place. Dacă sentimentele sunt mai importante decât credința, iar imaginea este mai importantă decât Cuvântul, ușa este larg deschisă pentru sincretismul „Canaanului”. Influențele acestuia se simt deja în biserici, în școli și chiar în familii. Continue Reading

0

Minuni din Paradis, filmul transmis de ProTV în prima zi de Paști, se bazează pe o întâmplare adevărată.

Minuni din Paradis se bazează pe aproape incredibila întâmplare prin care a trecut familia Beam. Christy caută cu disperare un remediu pentru boala rară a fiicei sale și, negăsind, își pierde credința. Fata ei, Anna, cade în cap de la 10 metri într-un copac bătrân, însă supraviețuiește miraculos, boala ei cronică dispare, iar credința mamei ei este restabilită. Continue Reading

0

Explicații biblice 26 aprilie

Aspectul cu totul remarcabil din viața lui Iosif nu este neapărat inteligența lui, nici abilitățile administrative, nici chiar darul de a interpreta visele, ci atitudinea lui față de oamenii din preajma lui și față de tratamentul nedrept la care a fost supus în mod repetat din partea lor. Iar explicația și motivația acestei atitudini constă în relația lui cu Dumnezeul suveran. Continue Reading

0

Milano, Italia: „Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și rugăciuni”, spune Alexandru Chiriță, întors acasă după 46 de zile de spitalizare pentru COVID-19

„Înapoi acasă, Glorie lui Dumnezeu (după 46 zile). Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și rugăciuni. O îmbrățișare tuturor!”, scrie pe contul său de Facebook Alexandru Chiriță din Milano, cel pentru a cărui vindecare ne-am rugat lui Dumnezeu de câteva săptămâni… Continue Reading

0

TEXAS, SUA. Într-o parcare, zeci de polițiști s-au adunat la rugăciune pentru colegul lor contaminat cu COVID-19

Sg. Raymond Scholwinski din serviciul de ordine publică din Humble a fost internat într-o unitate de terapie intensivă (UCI), după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Colegii din departament au făcut o adunare de rugăciune într-o parcare a unității cerându-i lui Dumnezeu însănătoșirea acestuia. Continue Reading

0

Samaritan’s Purse, organizație umanitară creștină, a instalat două spitale mobile de urgență pentru pacienții infectați cu COVID-19, la Cremona (Italia) și la NewYork

Samaritan’s Purse a instalat două unități spitalicești mobile de câte 68 paturi fiecare. Prima, pe 20 martie, lângă spitalul din Cremona, în nordul Italiei, și a doua, pe 1 aprile, la New York, în vecinătatea spitalului Muntele Sinai unde au fost deja luați în tratament 100 de pacienți cu noul coronavirus. Continue Reading

0

Franklin Graham și Michael W. Smith au prezentat pe canalul FoxNews, în Duminica Învierii, un program evanghelistic realizat în Central Park din New York

Duminica trecută, cu ocazia Sărbătorii Învierii, canalul TV FoxNews a difuzat pe tot întinsul Statelor Unite un mesaj evanghelistic rostit în Central Park din New York, de evanghelistul Franklin Graham avându-l alături pe compozitorul și interpretul de muzică creștină Michael W. Smith Continue Reading

0

CHINA. În districtul Yugan (Jiangxi), imaginile cu Isus sunt înlocuite cu ale președintelui Xi Jinping, iar în Shandong se interzice predicarea online și se cere desființarea bisericilor neoficiale

Autoritățile chineze au cerut mai multor sute de țărani creștini să dea jos imaginile Mântuitorului Isus Hristos, citatele biblice sau simbolurile creștine din case, în cadrul unei campanii a statului de a „transforma credincioșii diferitelor religii în credincioși ai partidului”. În provincia Shandong, bisericilor li se interzice predicarea online. Se cere, de asemenea, desființarea tuturor bisericilor neoficiale. Continue Reading

0

Televiziunea Română difuzează în Săptămâna Mare și în Duminica Învierii programe religioase ale cultelor Baptist și Creștin după Evanghelie

Emisiunile „Christianica” sunt programate în grila TVR3, luni, marți și joi, la orele 13.30, iar în Duminica Învierii la 7.30 și 8.30. Puteți consulta programul TVR3 aici. Uniunea Baptistă din România este invitată de Televiziunea Națională să participe împreună cu… Continue Reading

0

Explicații biblice 19 aprilie

Și relatarea Scripturii, și evidențele martorilor ne spun afirmă că Domnul Isus a înviat. Acest adevăr ne motivează și pe noi să ne alăturăm acestor martori și să vestim celor din jurul nostru faptul că Isus Hristos a înviat. Toți apostolii și-au riscat viața pentru a proclama și a comunica semenilor lor acest adevăr, iar rezultatul a fost magnific: adevărul Învierii a împânzit lumea și a ajuns până la noi. Continue Reading

0

„Întristați, dar nu lipsiți de nădejde.” Așa descrie starea creștinilor americani vicepreședintele SUA Mike Pence

Cu ocazia apropiatelor Sărbători Pascale vicepreşedintele american Mike Pence a afirmat despre credinţa a milioane de americani că este un izvor de speranţă în mijlocul situaţiei tot mai dificile cauzate de creşterea numărului de infectări şi decese din cauza pandemiei… Continue Reading

1

Pandemia COVID-19 sporește vânzările de Biblii și crește numărul de căutări pe internet pentru „rugăciune”

Editurile care publică Biblii și librăriile care vând Biblii și cărți creștine constată o creștere a vânzărilor în ultimele săptămâni, cel mai probabil legată de îngrijorările generate de pandemia coronavirusului. Tyndale House Publishers, una din marile edituri creștine din SUA,… Continue Reading

0

În revista Creștinul azi (2/2020) puteți afla 7 motive pentru a crede în Învierea lui Hristos și cum a acționat Spurgeon în timpul epidemiei de holeră

Din sumarul numărului: Viorel Candrianu – Mi-e dor de Cer; Adrian Neiconi – Gânduri din Ghețimani, Florin Iosub – Cercetați Scripturile, nu doar vremurile și soroacele; Mihai Suciu – Suceava baptistă are nevoie de rugăciune; Interviu cu pastorul Valentin Popovici (partea a 2-a);Paul Negruț – Suveranitatea lui Dumnezeu (2) Continue Reading

1

REPLICA oferită de Comunitatea baptistă Suceava canalului TV TELEKOM SPORT la acuzele răutăcioase și nefondate ale acestuia la adresa credincioșilor baptiști suceveni

În atenția domnului Adrian Porumboiu și a redacției Telekom Sport Cu adâncă mâhnire am luat la cunoștință despre declarațiile transmise ieri, luni, 06.04.2020, prin care aduceți acuzații grave la adresa credincioșilor baptiști din orașul și județul Suceava.În articolul publicat afirmați… Continue Reading

0

Explicații biblice 12 aprilie

Trăim o vreme în care corectitudinea politică este norma fundamentală a unei societăți guvernate de o falsă toleranță. Într-un astfel de context, putem să trăim cu greșita impresie că este suficient să-L apreciem pe Domnul Isus, fără ca aprecierea să fie urmată de supunere și ascultare. Domnul Isus așteaptă de la noi supunere autentică, nu o apreciere gen Like pe Facebook. Continue Reading

0

Ligia Chiriță, Milano: „Cel mai prețios ajutor pentru noi este rugăciunea”.

Starea lui Alex Chiriță, credincios baptist din Biserica Română din Milano, cunoscut pentru talentul sau interpretativ de muzică creștină, stabilit în Italia de mai mulți ani, este într-o continuă îmbunătățire. Însă recuperarea spitalicească trebuie să continue o vreme, ne spune… Continue Reading

5

Comitetul executiv al Uniunii Baptiste face recomandări legate de viața și lucrarea bisericilor baptiste pentru această perioadă a pandemiei

„Stimaţi fraţi slujitori, dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos, În urma întâlnirii Comitetului Executiv din 3 aprilie 2020, considerăm că este benefic să vă comunicăm următoarele: 1.     Apreciem iniţiativele slujitorilor duhovniceşti ai bisericilor locale şi ai  comunităţilor teritoriale de a chema credincioşii… Continue Reading