0

Explicații biblice 21 ianuarie

Data: 21 ianuarie 2018

Tema: Cum poate fi mântuit omul?

Text: Efeseni 2:1-10

Versetul de aur: Efeseni 2:8-9

Ideea centrală: Omul nu se poate mântui pe sine, izbăvirea acestuia fiind posibilă datorită harului oferit de Dumnezeu în Isus Cristos prin credința în El. 

Scopul lecției: Să ne ajute să înțelegem procesul mântuirii. 

Explicații contextuale și exegetice

Epistola lui Pavel către Efeseni are în atenție viața creștină. Ni se prezintă răscumpărarea creștinului, viața nouă a creștinului, relațiile creștinului și lupta creștinului. Scrisă în jurul anului 62 d.Hr., epistola are ca scop să îi învețe și să îi motiveze pe destinatari să înainteze în credință, dragoste, înțelepciune și descoperirea slavei Tatălui. 

Pasajul de față se încadrează în tema primelor trei capitole care au de-a face cu modul în care Dumnezeu îl mântuiește pe om. Accentul în acest pasaj cade pe răscumpărarea realizată prin har și prin credință. 

Primele trei versete descriu starea omului aflat în păcat. Omul necredincios este descris ca mort (1), trăind după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării (2), acționând după poftele firii pământești și ale propriilor gânduri (3), fiind într-o stare de vrăjmășie cu Dumnezeu (3). Schimbarea pe care o menționează versetele 4 și 5 ne determină să luăm în calcul transformarea descrierii din primele trei versete, pentru a înțelege semnificația mântuirii și consecințele ei.

Motivația mântuirii stă la baza tuturor acțiunilor transformatoare și ține exclusiv de Persoana lui Dumnezeu: Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit (4). Caracterul lui Dumnezeu este explicația operei de mântuire a omului. Pavel descrie mântuirea în termenii unei noi creații, omul fiind mort (1,5). Noua creație este posibilă prin lucrarea lui Isus (moartea și învierea Sa). 

Astfel, mântuirea este văzută ca o înviere. Credința în Cristos este elementul aducător de viață eternă. Este vorba de o înviere fără păcat, întrucât acesta a fost condamnat și nimicit în moartea lui Cristos. Este vorba de o înviere spirituală, care are drept consecință înnoirea vieții în toate aspectele sale, în același timp având și dimensiunea eternă. 

Mântuirea presupune și schimbarea stilului de viață. Gândurile și poftele firii au generat un comportament contrar voinței lui Dumnezeu. Este vorba de un stil de viață pe placul omului, după modelul omului decăzut. Mântuirea îl înnobilează pe om cu un nou fel de a fi și de a acționa. 

Alături de schimbarea modului de a trăi, mântuirea implică și schimbarea stăpânului. Domnul puterii văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării este descrierea celui rău, care are stăpânire peste tot ce nu îi aparține lui Cristos, adică peste cei care nu au primit prin credință harul mântuirii. Omul este, fie sub stăpânirea diavolului, fie sub stăpânirea lui Cristos. Mântuirea este aducerea omului sub stăpânirea lui Cristos. 

Însă, mântuirea presupune și o nouă relație cu Dumnezeu. Din copii ai mâniei, adică din vrăjmași ai lui Dumnezeu, datorită felului de a trăi, cei ce cred în Isus intră într-o stare de har, fiind beneficiari ai dragostei divine. Viața aceasta este o viață împreună cu Cristos. În El avem un Mântuitor, un model, și un apărător. Prin lucrarea de mântuire, Cristos își arată în credincioși în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său (7). 

Mântuirea este și o strămutare a omului din moarte în locurile cerești, de sub stăpânirea Celui Rău în Isus Hristos (7). 

Toate acestea sunt realizate prin har și prin credință. Faptele Legii sunt excluse, pentru ca omul să nu se poată lăuda înaintea lui Dumnezeu. Omul nu își poate procura mântuirea. Ea i se oferă prin har, iar omul o primește prin credință.

Aplicații

Omul fără credința în Cristos nu este mântuit. Termenul mort folosit de Pavel presupune că nici moralitatea, nici faptele bune, nici educația aleasă, nici meritele personale nu pot fi mijloace de mântuire. Ele pot fi bune pentru această viață, dar nu au capacitatea de mântuire a omului. Legea Vechiului Testament are o valoare incontestabilă, dar ea nu poate da mântuire, fiind doar un îndrumător spre Cristos, Cel care este desăvârșirea mântuirii. Pilda vameșului și a fariseului, rostită de Domnul Isus, ne indică foarte clar acest adevăr. 

Starea de păcat este prezentată ca o separare față de Dumnezeu. Ceea ce pare a fi un lucru plăcut omului (să facă ce vrea el) este de fapt o trăire înrobitoare față de firea pământească și față de gândurile deșarte. Credința îl aduce pe om în relație cu Isus, în subordonare față de Dumnezeu. Pilda fiului risipitor este edificatoare în acest sens. 

Mântuirea îi oferă omului cele mai mari beneficii pe care le poate avea. Omul mântuit își recapătă scopul pentru care a fost creat. Redobândește poziția de cinste în noua creație, redobândește părtășia cu Creatorul, dobândește viața veșnică, acea stare pe care a pierdut-o în urma păcatului originar. Învierea cu Cristos are două faze. Prima are de-a face cu viața nouă trăită în viața de aici de pe pămînt, iar cea de-a doua are de-a face cu trăirea veşnică în glorie, în raiul lui Dumnezeu. Aceasta fază vine după incheierea vieţii de credinţă aici pe pământ. 

Harul și credința sunt două elemente indispensabile mântuirii, întrucât ambele sunt legate de Isus. El a trăit printre oameni plini de har și de adevăr. El a evidenţiat și a apreciat credința oamenilor. Niciun om nu poate fi mântuit fără revelarea harului lui Dumnezeu în Isus. Nimeni nu poate să fie acceptat de Isus fără credință în El. Întreg Noul Testament afirmă acest lucru. 

Sugestii practice

Fă o listă cu versetele în care credința este menționată ca element necesar mântuirii. 

Citește capitolul despre mântuire din Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România, precum și din alte cărți de doctrină pe care le ai la îndemână. 

Încearcă să discuți cu colegii sau prietenii tăi despre ce cred ei legat de modul în care omul poate fi mântuit, apoi explică-le poziția ta, argumentând cu Biblia. 

Citește capitolu 11 din Evrei și observă care sunt consecințele pe care credința le-a produs în viața altora. 

Explică azi celor din familia ta importanța credinței în Isus și îndeamnă-i să-L primească pe Isus ca Mântuitor al lor. 

Întrebări pentru discuții

Ce înțeleg, de obicei, oamenii prin credință?

Există mai multe tipuri de credință?

Care sunt caracteristicile credinței adevărate?

Mai avem nevoie de har într-un secol al tehnologiei de vârf?

Ar fi posibile mai multe căi de mântuire a omului?

Care este, conform textului, legătura dintre credință și înviere?

Daniel Tanc, pastor Biserica Baptistă Golgota Oradea

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.