0

Explicații biblice 24 octombrie


Tema:
Mandatul de soț în familia creștină

Text biblic: Efeseni 5:25–33

Verset cheie: Efeseni 5:25

Ideea centrală: Iubirea soției nu este nici prima și nici ultima poruncă. Nu este nici mai importantă nici mai puțin importantă decât altele. Ea este o poruncă divină ce poate fi împlinită de toți soții născuți din nou, care conduși de Duhul Sfânt perseverează pe urmele Mântuitorului, privind la răsplătire.

Scopul lecției: Să înțelegem care este rolul pe care Dumnezeu l-a rezer­­vat bărbatului în familie.re înspre împlinirea voii Lui.


Anii trec și societatea se schimbă. Schimbările din soci­e­tate nu cruță nici viața de familie. Trăind într-o lume care încearcă să redefinească totul, nici rolurile stabi­lite de Dumnezeu nu au rămas neatinse. Creștinul este chemat nu să redefinească, ci să redescopere ce a definit deja Dumnezeu. Astăzi vom privi în Sfintele Scripturi la rolul soțului. 

Din perspectiva divină, mandatul soțului… 

… nu începe cu iubirea soțiilor. 

Dacă citim epistola așa cum a fost scrisă și dacă acceptăm faptul că în Biserica din Efes erau bărbați căsătoriți, atunci vom înțelege că mandatul bărbatului mântuit începe cu recunoașterea tuturor binecuvântărilor pe care le-a primit în Domnul Isus Hristos (Efeseni 1:3). El continuă cu o trăire pentru slava lui Dumnezeu (Efeseni 1:6, 12–14). Un bărbat salvat caută să cunoască faptele bune pe care le-a pregătit Domnul pentru el și să le împlinească (Efeseni 2:10). El trăiește fiecare zi și fiecare împrejurare cu demnitate creștină (Efeseni 4:1). În viața lui se vede smerenie, blândețe, îngăduință, gândul unității… Conștient de cerințele lui Hristos, el urmă­rește maturitatea și desăvârșirea (Efeseni 4:12–15). Excluzând din vorbire și din trăire modelul păgân (Efeseni 4:17) el arată omul cel nou în Hristos (Efeseni 4:24). Aceasta înseamnă că din vorbirea și din trăirea lui va exclude minciuna, păcatele, cuvintele murdare, furtul, întristarea Duhului și orice fapte firești (Efeseni 4:25–31). Un bărbat născut din nou va căuta să calce pe urmele Domnului, atât în relația cu cei dragi, cât și cu cei din societate (Efeseni 5:1). Da, cred că ați înțeles bine. Rolul bărbatului creștin este să se roage și să împlinească cerințele pe care le enumeră apostolul încă de la începutul epistolei. 

… nu include etichetarea poruncilor divine. 

Cu alte cuvinte, un bărbat credincios nu pune etichete nici pe porunca aceasta, nici pe altele.Nu este rolul lui să considere porunca aceasta mai specială sau mai lipsită de însemnătate. El nu are dreptul să spună nici că ar fi cea mai mare și nici cea mai mică. Porunca iubirii soțiilor este una dintre poruncile Domnului și toate sunt la fel de importante și la fel de valoroase.

… nu include stabilirea modelului.

La fel ca în alte domenii, și în iubire Domnul este Cel care ne spune în ce fel să iubim. Atât pentru viața de credință, cât și pentru viața de familie, modelul a fost stabilit de Dumnezeu și este Domnul Isus Hristos. Mântuitorul le cere ucenicilor să se iubească așa cum i-a iubit El, și Duhul Sfânt le cere bărbaților să își iubească soțiile exact așa cum Își iubește Hristos Biserica.  

 … nu se limitează la iubirea soțiilor. 

Un bărbat născut din nou trebuie să își iubească soția, dar nu numai pe ea. În baza învățăturilor Domnului nostru Isus Hristos el trebuie să își iubească copiii, trebuie să își iubească frații de credință, trebuie să își iubească semenii și dușmanii. Să ne iubim soțiile, dar să nu neglijăm împlinirea fiecărei porunci divine.  

… nu se aplică în veșnicie. 

Chiar dacă în veșnicie ne vom iubi toți, mandatul față de soție se limitează doar la durata vieții de familie. Soțul este scutit de împlinirea poruncii iubirii soției în momentul în care Stăpânul decide despărțirea lor prin moarte. 

Sfaturi pentru soți:

1. Iubiți-L cât puteți de mult pe Dumnezeu.

2. Iubiți-vă soția de dragul lui Dumnezeu. Atunci nu mai are importanță cum arată, ce face, ce zice etc. 

3. Iubiți-vă soția cu ajutorul lui Dumnezeu. Cereți ajutor de sus în găsirea ideilor, a cuvintelor și a tot ce vă este necesar să vă exprimați iubirea constant, creativ și cuviincios. 

Întrebări pentru discuții:

1. „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele…”. Putem înțelege de aici că un bărbat ar putea avea mai multe soții?

2. „…cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea”. Ne gân­dim doar la sacrificiul lui Hristos de pe cruce sau la investiția Lui de fiecare zi? 

3. „ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt”. În iubirea noastră pentru soții intră și dorința de a le ajuta să fie mai sfinte și cu trupul și cu duhul?

4. „ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” Ne interesează ca soțiile noastre să ajungă înaintea Domnului sfinte și fără vină? Avem acțiuni specifice care demonstrează interesul nostru în acest domeniu? 

5. „Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.” Suntem conștienți că apostolul vorbește despre oameni normali, oameni născuți din nou, care privesc la trupul lor ca la Templul Duhului Sfânt, nu despre oameni care își chinuie și își batjocoresc trupul? 

6. „Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica”. Ce înțelegem din expresia „îl îngrijește cu drag”?

7. „pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” Ne privim soția ca pe un mădular al Trupului lui Isus? O privim ca parte din noi înșine? 

8. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Cum privim expresia „un singur trup”? Pentru întreaga viață sau pentru o perioadă aleasă de cei doi sau de unul dintre ei? 

9. „Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine”. Iubirea soției precum ne iubim pe noi înșine este un nivel minim sau maxim? Avem voie să o iubim mai mult decât ne iubim pe noi înșine? 

10. „şi nevasta să se teamă de bărbat.” Cum înțelegeți „teama de bărbat”, ca frică sau ca respect? 


autor: Viorel Iuga, pastor; viugaoriunde@yahoo.com


Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.