Secțiunea a II-a; Lecția a III-a 

Tema: ÎNDOIALA: Ghedeon

Text biblic: Judecători 6

Verset cheie: Judecători 6:14

Ideea centrală: Credinciosul trebuie să vadă care sunt cauzele îndo­ielii pocăindu‑se de compromisul cu lumea, cunoscând puterea lui Dumnezeu, scopul și prezența Lui.

Scopul lecției: Să ne motiveze să descoperim care sunt cauzele îndo­ie­lii din viața noastră și să vedem care sunt mijloacele prin care o putem învinge.


Vremea în care trăim ne predispune la îndoială. Peste tot apar știri false, autoritățile se întrec de multe ori în informații contradictorii, presa nu mai este credibilă. Cuvântul lui Dumnezeu a fost supus de‑a lungul timpului atacurilor menite să‑i slăbească credibilitatea. Omenirea a căzut în păcat atunci când acel „oare” pus de Satan în mintea Evei a prins rădăcină. El a zămislit apoi îndoiala față de porunca lui Dumnezeu, făcându‑l pe om să aleagă calea păcatului, nu calea lui Dumnezeu.

Cartea Judecători arată o perioadă neagră din istoria lui Israel. Iosua l‑a condus pe Israel din pustie în țara promisă. Sub conducerea lui, Israel a cucerit țara promisă, dar, după moartea lui Iosua, poporul s‑a îndepărtat de Domnul, nu L‑a mai cunoscut nici pe El, nici istoria lui Israel, ajungând să trăiască în idolatrie.

În vremea lui Ghedeon Israel era apăsat de madianiți, un popor nomad care trăia la sud‑est de Israel. Ei erau descendenți al lui Avraam din țiitoarea lui, Ketura (Geneza 25:1, 2). În perioada în care Israel a locuit în pustiu, madianiții și moabiții și‑au dat mâna sub sfatul lui Balaam ca să‑l ademenească pe Israel în imoralitate și idolatrie (Numeri 25:1–9). Ca urmare, Dumnezeu i‑a spus lui Moise să‑i nimicească pe madianiți (Numeri 25:16–18). În perioada menționată în textul nostru madianiții stăteau la est de Iordan până în vremea secerișului. Apoi, împreună cu amaleciții, veneau ca lăcustele, pustiind țara. Israeliții nu aveau armată cu care să se apere, așa că fugeau și se ascundeau în locuri retrase. Aceasta s‑a întâmplat timp de șapte ani. Oamenii au ajuns foarte disperați și au strigat către Domnul.

Chiar dacă Israel trăia în întuneric spiritual, Dumnezeu era la lucru. Era la lucru, disciplinându‑i. A ridicat un proroc care i‑a confruntat cu privire la păcatul lor. Domnul s‑a arătat lui Ghedeon, pe care l‑a chemat să elibereze poporul, dar Ghedeon n‑a fost ușor de urnit din cauza îndoielilor lui. El avea îndoieli cu privire la capacitățile lui și avea îndoieli cu privire la ajutorul lui Dumnezeu. În această lecție vom analiza felul în care Dumnezeu l‑a ajutat să‑și depășească îndoiala.

I. Cauzele îndoielii

Atunci când un credincios manifestă îndoială, ea are anumite cauze care o provoacă. Ne vom uita în viața lui Israel și a lui Ghedeon, ca să vedem cauzele care au dus la îndoială.

1. Îndoiala vine din cauza neascultării de Cuvântul lui Dumnezeu (v. 10)

După moartea lui Iosua generația care s‑a ridicat a căzut rapid în idolatrie, părăsind pe Domnul (Jud. 3:10–14). Israel a continuat să nu asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, iar urmarea a fost faptul că Domnul i‑a dat în mâinile lui Madian timp de șapte ani. Putem vedea că această neascultare a constat în idolatrie. Mai târziu, în text ni se spune despre altarul lui Baal și despre stâlpul Astarteei. Poporul l‑a înlocuit repede pe Dumnezeu cu idolii celorlalte popoare. Idolatria înseamnă folosirea puterii spirituale pentru interesul personal. Omul a dorit întotdeauna ca să aibă un beneficiu rapid din relația lui Dumnezeu, dar pentru că Dumnezeu lucrează în termenii Lui, ei s‑au îndreptat rapid spre idolii care „promiteau” o rezolvare rapidă a problemelor. 

Neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu a dus în timp la necunoașterea lui Dumnezeu și puterii Lui. Din cauza aceasta, poporul a ajuns fără putere din punct de vedere spiritual. Îndepărtarea de Dumnezeu a dus la îndoiala că El i‑ar putea ajuta. Dumnezeu le‑a trimis un proroc, care a pus degetul pe rană, arătându‑le problema lor. „V‑am zis: „Eu Sunt Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă temeți de dumnezeii Amoriţilor, în a căror țară locuiți. Dar voi n‑ați ascultat glasul Meu.” (Judecători 6:10).

Care sunt motivele pentru care oamenii nu doresc să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu?

2. Îndoiala vine din cauza lipsei de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu (v. 13)

După prorocul trimis de Dumnezeu a venit Îngerul Domnului care l‑a abordat pe Ghedeon. Acesta l‑a asigurat pe Ghedeon de prezența lui Dumnezeu. Reacția lui Ghedeon a fost negarea acestei prezențe. „Ghedeon i‑a zis: „Rogu‑te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s‑au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: „Nu ne‑a scos oare Domnul din Egipt?” Acum Domnul ne părăsește, și ne dă în mâinile lui Madian!” (6:13). 

Ghedeon arată lipsă de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu le‑a promis (Levitic, capitolul 26) că, dacă vor asculta de El, vor fi binecuvântați în țara lor. Pământul va rodi, vor avea pace în țară, dușmanii vor fi alungați, vor crește și se vor înmulți, Domnul va fi în mijlocul lor. Dar dacă nu vor asculta de El, atunci pământul nu le va rodul, toată natura va fi împotriva lor, vor suferi de foame și vor fi împrăștiați printre popoare. Ghedeon trebuia să cunoască aceste lucruri și să vadă că, dacă ei erau apăsați de către madianiți era din cauza neascultării lor. Era exact așa cum a spus Domnul cu multă vreme înainte, în Legea Lui.

Îndoiala vine din necunoașterea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. Ea este un sentiment de nesiguranță, de neîncredere care vine din faptul că omul nu cunoaște ceea ce Dumnezeu a spus. 

Ghedeon trebuia să vadă în acele zile grele, când Madian îi oprima, tocmai mâna lui Dumnezeu care împlinea Cuvântului Său. El vedea doar răul, doar pe Madian și asocia acele evenimente cu neimplicarea lui Dumnezeu în istorie. Tocmai acele zile grele arăta că Dumnezeu se implică în viața lor. 

Cât de bine cunoaștem Scriptura? Se spune că două femei care nu cunoșteau Biblia au fost șocate când au aflat că Sodoma și Gomora nu erau femei, ci două cetăți. Analfabetismul biblic crește tot mai mult.

Cât de bine cunoaștem toată Scriptura? De obicei, tindem să ne familiarizăm cu textele care ne plac, cu cele mai cunoscute, lăsându‑le la o parte pe cele care nu ne convin. Lipsa de cunoaștere a Cuvântului duce la îndepărtare de Dumnezeu și astfel încrederea noastră în El scade. Nu vom mai ști să distingem prezența lui Dumnezeu în faptele istoriei și vom bâjbâi în a mai acționa bazați pe ascultarea de Cuvântul Lui.

3. Îndoiala vine din cauza lipsei de încredere în Cuvântul lui Dumnezeu (vs. 14, 16) 

În versetele 14 și 16 Domnul îi dă lui Ghedeon o poruncă și o asigurare. Porunca de a fi conducătorul lui Israel în alungarea lui Madian și asigurarea că Domnul Însuși va fi cu el. Aceste cuvinte vin chiar din gura Domnului. Îngerul Domnului care i se arată nu era orice înger. Evreii credeau că dacă‑L văd, vor muri, pentru că asociau acest Înger cu prezența lui Dumnezeu. Mesajul era cât se poate de clar, însă Ghedeon este plin de îndoială. El se îndoiește de puterea pe care o are și de prezența lui Dumnezeu. De aceea cere un semn. Semnele cerute de Ghedeon arată faptul că el se îndoia de realitatea chemării lui.  

Chiar și după ce Ghedeon trece la fapte, îndoiala rămâne în inima lui. De aceea cere de două ori semnul cu lâna. Domnul îl pune să meargă în tabăra madianită, unde va auzi povestit acel vis în care era vorba despre el. Abia atunci Ghedeon scapă de îndoiala că va reuși în misiunea pe care i‑a dat‑o Domnul.

Ai fost vreodată în situația în care să nu te poți încrede în ceea ce a spus Dumnezeu? Să spui că nu e chiar așa cum scrie în Scriptură? Ce a dus la lipsa de încredere în Cuvântul Domnului?

Am văzut care au fost cauzele care au dus la îndoiala din inima lui Ghedeon. Dar Dumnezeu vrea să învingem îndoiala. 

II. Cum învingem îndoiala?

Nu este bine ca îndoiala să se cuibărească în viața noastră. Ea ne va împiedica să avansăm în viața de credință. Acel „oare” pus de Satan în mintea Evei a costat cumplit lumea întreagă. Noi trebuie să scăpăm de îndoielile nesănătoase pe care Satan ni le pune în minte. Cum putem face lucrul acesta?

1. Învingem îndoiala pocăindu‑ne de compromisul cu lumea

Prin îmbrățișarea idolatriei, Israel a dat mâna cu lumea. Adoptarea idolatriei arăta neîncrederea lor în relația cu Dumnezeu. Este posibil ca Dumnezeu să nu le fi răspuns la dorințele lor în teremenii firii lor păcătoase, iar lucrul acesta i‑a făcut să alerge rapid la alți dumnezei. A ne încrede în Dumnezeu înseamnă a ne pocăi de încercarea de a‑L folosi pentru propria agendă. Încrederea în Dumnezeu înseamnă a supune scopul nostru scopului Său.

Ghedeon a trebuit să facă un pas mare și să demonstreze ascultarea lui de Dumnezeu prin distrugerea altarului închinat lui Baal și a stâlpului închinat Astarteei. Decizia nu a fost ușoară, pentru că gestul său implica și familia sa, care era idolatră. Presiunea socială a fost foarte mare, ceea ce s‑a și văzut a doua zi dimineața, după ce Ghedeon a distrus altarul. Ei nu puteau porni în restaurarea națională până ce nu se pocăiau de compromisul cu lumea. 

Scăpăm de îndoială printr‑o pocăință autentică. Îndoiala ne face să nu luăm în serios Cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne încredem în El, ci în propriile puteri. 

În ce măsură poți vedea în viața ta compromisuri cu lumea? Cât de mult ești dispus să faci compromis? Cât de greu este să renunți la obiceiurile lumești din viața ta?

2. Învingem îndoiala cunoscând puterea lui Dumnezeu

Prorocul trimis de Dumnezeu avea și menirea de a le aminti lucrările minunate ale lui Dumnezeu din istoria lor. El le amintește felul în care Dumnezeu i‑a scos din Egipt, cum i‑a așezat în țară. La începutul cărții Judecători (2:10) ni se spune că Israel n‑a cunoscut pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. Această necunoaștere a istoriei i‑a făcut să‑L uite pe Domnul. Ghedeon se îndoia că acest Dumnezeu i‑ar putea ajuta pe ei în acest caz. 

Care ar fi câteva dintre lucrările minunate pe care le‑a făcut Dumnezeu în viața ta? Ce impact au ele pentru alungarea îndoielii pe care o poți avea în prezent?

1. Învingem îndoiala cunoscând scopul Său pentru viața noastră

Viziunea lui Ghedeon pentru viața lui a fost una destul de limitată. Ea se limita la supraviețuire. Domnul i Se descoperă arătându‑i un plan măreț pentru viața lui, acela de a fi conducătorul lui Israel. Imaginea lui despre sine era limitată. Nu se vedea în stare să facă prea multe, dar Domnul îl numește viteaz. Deși la acel moment nu era prea viteaz, Domnul Se uită la el prin prisma a ceea ce putea deveni.

Îndoiala poate veni și din neclaritatea scopului pe care‑l avem în viață. Dumnezeu are un scop cu viața noastră și, dacă suntem interesați de el, îl putem afla. Credincioșii care își trăiesc viața fără scop riscă să cadă ușor pradă îndoielilor. 

Care crezi că este scopul lui Dumnezeu cu viața ta? Care sunt lucrările concrete la care te cheamă? În ce măsură lucrezi pentru realizarea lor?

2. Învingem îndoiala recunoscând prezența Lui Dumnezeu în viața noastră (vs. 12, 16)

Îndoiala lui Ghedeon avea ca sursă incapacitatea lui. El se vedea neînsemnat și provenind dintr‑o familie neînsemnată. Uitându‑se la el, Ghedeon nu se vedea capabil să fie conducătorul lui Israel într‑o asemenea situație. Domnul i s‑a arătat și l‑a asigurat de ceea ce este cel mai important pentru o asemenea lucrare, prezența Lui. Într‑o astfel de situație nu mai conta cum se considera el, nu mai conta cât de neînsemnată era familia lui în Israel. Prezența lui Dumnezeu în viața lui era tot ce avea nevoie pentru a ieși din starea mediocră în care era și a păși spre măreția la care‑l chema Domnul.

Oricât de puternici sau de slabi am fi, oricât de multe sau puține resurse am avea, ceea ce contează în viața noastră este prezența lui Dumnezeu. Samson a fost cel mai puternic om, dar, atunci când Domnul S‑a depărtat de la el, a fost un om obișnuit.

Cum îți dai seama că Dumnezeu este cu tine? 

Concluzie:

Dumnezeu nu dorește să rămânem în starea de îndoială. Ea este foarte periculoasă pentru viața spirituală. După ce vedem care sunt cauzele îndoielilor noastre, trebuie să găsim repede modalitatea prin care să le eliminăm, ca să trecem de la îndoială la încrederea în ajutorul lui Dumnezeu. Îndoiala nu o vom învinge prin puterile noastre, ci prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Lui îi pasă de noi și dorește ca să putem face lucruri mari pentru slava Lui. 


autor: Cristian Vidican, pastor, Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” Hidișelul de Sus, Bihor