Data: 1 martie 2020

Lecția a IX-a

Tema: IEHOVA IIRE: Dumnezeul care va purta de grijă 

Text: Geneza 22:1–9

Verset cheie: Geneza 22:14

Ideea centrală: Credincioșia lui Dumnezeu se vede prin modul în care poartă de grijă ca fiecare detaliu din planul Lui să fie dus la îndeplinire cu precizie.

Scopul lecției: Să învățăm că Dumnezeu poartă de grijă aleșilor Săi din toate punctele de vedere și că promisiunile Lui față de ei se împlinesc cu siguranță.


Dacă Elohim este un nume folosit pentru a-L descrie, la modul general, pe Dumnezeu ca Dumnezeul Creator, suveran, imanent, Iehova este un nume folosit pentru a-L descrie ca Dumnezeul personal, transcendent, care vine aproape, gata să intervină. Iehova Iire este o combinație de sensuri: Dumnezeu care vine aproape pentru a purta de grijă. Expresia Iehova Iire este folosită în Scriptură (22:14) în contextul vieții lui Avraam și al lecțiilor pe care acesta le învață de la Dumnezeu.

1. Evoluția relației lui Avraam cu Dumnezeu până la Moria

Experiența lui Avraam de pe Muntele Moria nu este una accidentală, singulară, ci este așezată de Dumnezeu într-un context bine regizat. Progresia evenimentelor din viața lui Avraam demonstrează că experiența de pe Muntele Moria a fost, de fapt, apogeul relației lui cu Dumnezeu:

 • Dumnezeu i Se descoperă lui Avraam și îi promite binecuvântarea pentru el și pentru urmași (Geneza 12:1–9). 
 • Dumnezeu îl învață pe Avraam că este suveran peste toate detaliile vieții și îl protejează în Egipt (Geneza 12:10–20). 
 • Dumnezeu reîntărește promisiunea cu privire la binecuvântare în contextul disputei lui Avraam cu Lot (Geneza, cap. 13).
 • Dumnezeu face o demonstrație a puterii Lui prin biruința lui Avraam asupra împăraților (Geneza, cap. 14).
 • Dumnezeu Își arată suveranitatea și îi dă lui Avraam un moștenitor (Geneza, cap. 15–18, 21).
 • Dumnezeu Își arată aprecierea față de Avraam descoperindu-i ca unui apropiat planurile legate la Sodoma și Gomora (Geneza 18:16–33, 19:29).
 • Relația lui Avraam cu Dumnezeu se întărește la Beer-Șeba (Geneza 21:33).

În toate aceste evenimente se vede progresia apropierii lui Avraam de Dumnezeu, progresia ascultării lui de Dumnezeu și a încrederii lui în Dumnezeu în diferite situații de viață. Din perspectiva cronologiei biblice, evenimentul din cap. 22 este apogeul vieții lui Avraam: după acest moment apare tot mai mult în scenă Isaac. Prin fiecare bucurie, încercare, biruință, faliment, nădejde sau îndoială, Avraam a fost pregătit de Dumnezeu pentru momentul acesta.

2. Testarea relației lui Avraam cu Dumnezeu prin solicitarea jertfirii lui Isaac

Solicitarea jertfirii lui Isaac scoate la iveală câteva lucruri extrem de importante din viața lui Avraam, necesare în viața tuturor credincioșilor:

 • disponibilitatea totală a lui Avraam (22:1 – „Iată-mă”);
 • ascultarea necondiționată a lui Avraam (22:2,3 – „a pornit spre locul…”);
 • credința extraordinară a lui Avraam (22:5 – „ne vom întoarce” – remarcați folosirea formei de plural);
 • prioritățile lui Avraam (22:6–10 – „a legat pe fiul său…pe altar”…).

3. Răspunsul lui Dumnezeu față de ascultarea lui Avraam 

Evoluția relației lui Avraam cu Dumnezeu și a modului în care acesta trece prin încercare sunt evaluate prin prisma răspunsului pe care îl are Dumnezeu în acest moment culminant:

 • Dumnezeu intervine la momentul oportun și oprește jertfirea lui Isaac;
 • Dumnezeu apreciază ascultarea totală a lui Avraam în jertfirea lui Isac;
 • Dumnezeu asigură substituentul perfect pentru jertfă;
 • Dumnezeu binecuvântează prezentul și viitorul lui Avraam și al urmașilor lui.

În ultimă instanță, răspunsul lui Dumnezeu față de ascultarea lui Avraam este concentrat în gestul pe care Avraam îl face în acel moment (22:14): „a pus locului aceluia numele Iehova Iire – „Domnul va purta de grijă…”. Este o recunoaștere a faptului că Dumnezeu poartă de grijă fizic, emoțional și spiritual. Totuși, purtarea de grijă a lui Dumnezeu nu este o chestiune punctuală, scoasă din context, ci are loc în viața credinciosului ca parte a unui proces. Dincolo de credința, testarea și binecuvântarea lui Avraam, așa cum sunt relatate în acestă istorie, lecția aceasta are în vedere apogeul relației omului cu Dumnezeu: răscumpărarea prin Hristos, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.

Aplicații 

Relația dintre Avraam și Dumnezeu este mai mult decât o simplă relatare biblică. În fapt, relația aceasta are de-a face cu rela*ția de mai târziu a poporului lui Dumnezeu cu Dumnezeu, dar și a modului în care Dumnezeu pregătește răscumpărarea omenirii căzute în păcat. La modul absolut, purtarea de grijă a lui Dumnezeu se manifestă în procesul răscumpărării omenirii. Profunzimile acestei răscumpărări ni se dezvăluie chiar din textul biblic:

 • răscumpărarea este realizată prin intervenția personală a lui Dumnezeu (22:8a – „Domnul însuși”; 2 Corinteni 5:18–20 – „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine…”);
 • răscumpărarea este realizată prin mielul dăruit de Dumnezeu, „berbecul” (v. 13); („Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii…” Ioan 1:29);
 • răscumpărarea vine în urma unei substituiri (22:10–13); Isaac este cruțat, Mielul este jertfit: („Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său…” Romani 8:32);
 • răscumpărarea este o promisiune și pentru viitor: și azi, „Domnul va purta de grijă” (v. 14);
 • răscumpărarea are loc în același loc, peste veacuri, dezvăluind purtarea de grijă supremă a lui Dumnezeu față de umanitate – după secole la rând în care Muntele Moria a fost locul prezenței lui Dumnezeu (construcția Templului lui Solomon, 2 Cronici 3:1), Muntele Moria devine locul jertfei lui Hristos (Calvarul);
 • răscumpărarea lui Dumnezeu este suficientă pentru binecuvântare (22:15–18, Avraam primește binecuvântarea pentru el și urmașii lui).

Sugestii practice

 1. Descoperă cel puțin trei pasaje biblice în care se vorbește despre moduri diferite în care Dumnezeu poartă de grijă.
 2. Evidențiază câteva asemănări și deosebiri dintre jertfirea lui Isaac și jertfirea Domnului Isus.
 3. Gândește-te la o experiență practică în care ai văzut purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Împărtășește aspectele esențiale și lecțiile învățate în așa fel încât să încurajezi pe cineva care se îndoiește de bunătatea lui Dumnezeu.
 4. Găsește cel puțin o modalitate practică prin care să exprimi față de cineva purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
 5. Evaluează-ți încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și analizează care sunt cele mai vulnerabile circumstanțe/respectiv cele mai puternice momente și ce anume le influențează.

Întrebări pentru discuție

 • De ce este importantă asocierea numelui Iehova cu numele Iire? Ce anume dezvăluie această asociere despre caracterul lui Dumnezeu?
 • Care a fost aspectul din viața lui Avraam care a contat cel mai mult în procesul purtării de grijă a lui Dumnezeu față de acesta? De ce este dificil de urmat modelul lui Avraam?
 • De ce jertfirea lui Isaac reprezenta ascultarea supremă a lui Avraam de Dumnezeu? Care sunt câteva argumente pentru asta? În ce mod influențează relația noastră cu Dumnezeu?
 • În ce mod este reprezentată jertfa lui Hristos în experiența aceasta? Care sunt elementele cheie care fac din această experiență una profetică?
 • Citește Apocalipsa 5:11–13. Cum este prezentat aici Mielul lui Dumnezeu care aduce răscumpărarea? Cum afectează această imagine percepția noastră despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu?
 • Care este domeniul în care poți să arăți cel mai practic purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de cineva din mediul de viață în care trăiești?
 • În ce domenii este biserica cel mai deficitară în a exprima purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de oameni? În ce mod influențează acest lucru dinamica bisericii?

autor: Florin Iosub, pastor, Biserica Baptistă „Harul”, Cărpiniș, Timiș, florin75_tm@yahoo.com