0

Explicații biblice 12 ianuarie

Data: 12 ianuarie

Tema: ADONAI: Domnul, Stăpânul nostru 

Text: Psalm 100:1–5

Verset cheie: Psalm 100:3

Ideea centrală: Dumnezeu este Stăpânul absolut care trebuie cunoscut și cinstit.

Scopul lecției: Să descoperim identitatea lui Dumnezeu–Adonai și să înțelegem că El este Stăpânul absolut care este vrednic de închinarea și ascultarea noastră. 


Ce reprezintă Psalmii și care este tema lor? 

Psalmii sunt cântările poporului Israel către Dumnezeu. În cele 150 de capitole ale Cărții psalmilor găsim toată „paleta trăirilor umane”. Ele descriu starea omului față de Dumnezeu și de lumea aceasta.

Tema cărții Psalmilor este fericirea și binecuvântarea omului, care se realizează în închinarea și proslăvirea lui Dumnezeu. Câteva referințe:

Psalmul 1:1 — Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori.

Psalmul 95:6 — Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

Psalmul 150:6 — Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul!

Omul binecuvântat este cel care se îndepărtează de păcat și se închină cu toată ființa lui Dumnezeu, fapt care se întâmplă descoperindu‑L pe Dumnezeu, cunoscând Persoana și caracterul Lui. Scopul nostru trebuie să fie slava lui Dumnezeu. Fericirea este consecința urmării slavei lui Dumnezeu.

Cum putem vedea slava lui Dumnezeu în Psalmul 100? 

Cuvântul ebraic Adonai se traduce prin Domn și apare în Vechiul Testament de peste 400 de ori. Psalmul 100 Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind Stăpânul absolut, Cel ce deține suveranitatea și autoritatea – Adonai. Mesajul psalmului enunță această stăpânire absolută a lui Dumnezeu (v. 3: Să știți că Domnul este Dumnezeu!). 

Ce înseamnă suveranitate? Ce înseamnă autoritate? 

Prin suveranitatea lui Dumnezeu înțelegem supremația pe care El o are. Vorbim aici de regalitatea și divinitatea Lui. El care este Suveran, domnește, împărățește peste toate lucrurile. „Dumnezeu este suveran” înseamnă a declara că El este Dumnezeu. Prin autoritate înțelegem dreptul lui Dumnezeu de a face tot ce vrea în Împărăția Lui. Referințe biblice care să susțină cele afirmate: Psalm 100:3; Psalm 135:6; Psalm 115:3; Daniel 4:35; Psalm 22:28; 1 Timotei 6:15 etc.

Prin urmare, Psalmul 100 vorbește despre un Dumnezeu care este Stăpân absolut, ce merită cunoscut și cinstit. Aceste două realități, cea a cunoașterii (v. 3) și a cinstirii (vs. 1, 4) trebuie să se regăsească în viața credinciosului.

1. Cunoașterea lui Adonai: Domnul, Stăpânul nostru (v. 3) 

Să știți că Domnul este Dumnezeu! Oare nu știa Israel că Iehova este Elohim? Cu siguranță că da. Însă, această idee „să știți” nu se referea doar la partea teoretică, ci atingea mai mult partea trăirii, felul în care trăiai conștientizând că Iehova este Elohim. Crezul afectează comportamentul. Ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, convingerile cu privire la persoana și lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se materializeze într-o viață schimbată. Înțelegând cine este Dumnezeu și ce face El, automat ar trebui să ne ducă la un stil de viață după voia Lui.

Ce ar trebui să cunoască omul credincios despre Adonai? 

• Persoana Lui  (v. 3: Domnul este Dumnezeu!)

În limba ebraică pentru Domnul avem Iehova, iar pentru Dumnezeu avem Elohim. Ambele denumiri au de-a face cu stăpânirea lui Dumnezeu. Elohim este Dumnezeul creator, Dumnezeul Triunitar ce a creat tot ce există. Este autorul existenței și al Universului. Iehova este Iahve sau „Eu sunt Cel ce sunt”, potrivit cu Exod 3:14. Iehova este singura persoană cu autoritate absolută. Nu mai există vreo ființă care să pretindă așa ceva; Iehova, Cel care este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu (Psalmul 90:2) este unica Autoritate. El, Cel care nu are nevoie de nimeni, care nu depinde de nimeni, este Autoritatea supremă. Pentru a sublinia acest adevăr, de multe ori, în textul ebraic apare cuvântul Adonai împreună cu Elohim sau Iehova. 

• Puterea Lui  (vs. 2, 3, 5)

În al doilea rând, puterea Lui se poate observa prin faptul că El este Originea, Sursa noastră: El ne-a făcut. El este Creatorul. Viața vine de la Dumnezeu și Îi aparține. Pare un adevăr general, arhicunoscut și acceptat, dar privit mai cu atenție, el evidențiază existența unui Mare Arhitect (Psalm 95:6: să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!). Noi trebuie să ne închinăm Lui pentru că El este Creatorul. 

În al treilea rând, puterea Lui se poate observa prin faptul că El este Susținătorul nostru (v. 3: ai Lui suntem). Suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Aparținem lui Dumnezeu, facem parte din poporul Lui. Dumnezeu a ales o comunitate care să-L reprezinte, iar El este Cel care o susține. Avem imaginea aceasta de păstor și turmă. Dumnezeu Se îngrijește în mod plenar și permanent de turmă (Psalmul 23). Expresia pășunii Lui ne atrage atenția că hrana este esențială. De altfel, nu există o cunoaștere clară, completă a lui Dumnezeu în afara Cuvântului Său. Scriptura este revelația de Sine a lui Dumnezeu. Și tot prin Scriptură suntem susținuți (Matei 4:4; Ioan 17:17; Psalm 1:2; Proverbe 16:20; 2 Timotei 3:16, 17 etc.). 

În final, putem observa puterea în statornicia lui Dumnezeu (v. 5). Două atribute esențiale ale lui Dumnezeu ne sunt prezentate: bunătatea și credincioșia: bunătatea, prin faptul că nu-și folosește autoritatea să facă rău, deși are tot dreptul să o facă, din pricina neascultării noastre de El; credincioșia, prin faptul că El se ține de ceea ce a promis. Este un Dumnezeu statornic, consecvent în bunătate și credincioșie. 

„Să știți că Domnul este Dumnezeu!” – totul este construit în jurul acestei afirmații. Cunoașterea lui Dumnezeu este centrul gravitațional al psalmului; nu întâmplarea, nu șansa, ci trăirea din cunoașterea lui Dumnezeu – acest „să știți”. Este vorba de o cunoaștere personală, precisă, profundă a lui Dumnezeu revelat ca Stăpân Absolut. Și din momentul în care cunoaștem că Domnul este Dumnezeu, vom fi conduși către cinstirea Numelui Său. 

2. Cinstirea lui Adonai: Domnul, Stăpânul nostru (v. 4) 

Să știți că Domnul este Dumnezeu! Oare nu știa Israel că Iehova este Elohim? Cu siguranță că da. Însă, această idee „să știți” nu se referea doar la partea teoretică, ci atingea mai mult partea trăirii, felul în care trăiai conștientizând că Iehova este Elohim. Crezul afectează comportamentul. Ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, convingerile cu privire la persoana și lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se materializeze într-o viață schimbată. Înțelegând cine este Dumnezeu și ce face El, automat ar trebui să ne ducă la un stil de viață după voia Lui.

Cum se manifestă această cinstire a Stăpânului?

Simțirea – este partea lăuntrică. Textul ne prezintă niște stări ale simțului/partea interioară a omului. Spune Scriptura: „Strigați de bucurie”, „slujiți cu bucurie”, „veniți cu veselie”. Toate acestea sunt sentimente autentice, și nu regizate. În urma cunoașterii lui Dumnezeu ca Stăpân, vine atitudinea aceasta de satisfacție, vine bucuria autentică, motivația sinceră. 

Strigarea – este partea exterioară. Sentimentele te fac să te exprimi vocal. Spune Scriptura: „Strigați”; „Lăudați-L”; „Binecuvântați-L”. Este o doxologie la adresa Stăpânului (v. 4: Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui!). 

Slujirea – este stil de viață. Slujiți Domnului cu bucurie. Slujim pentru că suntem ai Stăpânului. Slujim plini de bucurie, în pofida tuturor evenimentelor din jur. 

Concluzii:

Observați cât de diferit este Dumnezeul Scripturii de „dumnezeul” creștinismului modern! De multe ori dumnezeul secolului XXI este o ființă neajutorată, efeminată dacă se poate, care nu impune respect niciunui om inteligent. În mentalitatea populară, dumnezeu este o creație de un sentimentalism dulceag. Un bătrânel bonom, cu barbă albă, cu toiag, ce ajută oamenii… Dumnezeul predicat de la multe amvoane de azi este, mai degrabă, un obiect al milei, decât un Dumnezeu care inspiră reverență și teamă.

O întoarcere reală la Scriptură ne va dovedi clar că Dumnezeu este Stăpânul Absolut. Adevărul acesta trebuie cunoscut și cinstit ca atare. El este Singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor (1 Timotei 6:15). El este vrednic de încredere, de închinare și de înălțare mai presus de oricine și de orice!

Întrebări:

1. De ce tot mai mulți oameni din zilele noastre nu mai recunosc stăpânirea lui Dumnezeu?

2. Ce schimbări credeți că ar aduce în viața ta și a bisericii în care slujești recunoașterea stăpânirii lui Dumnezeu? Convingerea că Dumnezeu este Suveran ar aduce și o schimbare în modul abordării luptei spirituale?

3. Poți identifica evenimente sau experiențe din viața ta care să confirme autoritatea și stăpânirea lui Dumnezeu?

4. Ce responsabilități generează adevărul că Dumnezeu este Stăpân asupra tuturor lucrurilor? 

Cum putem demonstra celor de lângă noi că Dumnezeu este Stăpânul nostru?


autor: Marius Bojoga, pastor, Biserica Baptistă Maranata, Suceava


Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.