0

Explicații biblice 7 aprilie

Data: 7 aprilie 2019

Tema: Biserica sănătoasă – șansa societății: glorificarea lui Dumnezeu

Text: Efeseni 1:1-23

Verset de aur: Efeseni 1:3

Ideea centrală: Când creștinii sunt diferiți și promovează valorile Împărăției ei Îl glorifică pe Dumnezeu. Atunci ei sunt binecuvântați și sunt o binecuvântare pentru alții. 

Explicaţii contextuale și exegetice: 

Despre biserica din Efes știm mai multe lucruri decât despre oricare biserică din Noul Testament. În multe din scrierile Noului Testament este menționată fie cetatea Efes, fie biserica. Cartea Faptele Apostolilor prezintă ceea ce s-a întâmplat în cetatea Efes în capitolele 18-20. Ambele epistole adresate tânărului Timotei sunt adresate lui Timotei în Efes. Una din bisericile menționate în cartea Apocalipsa este biserica din Efes. Epistolele lui Ioan au fost Scrise în Efes. La fel și Evanghelia după Ioan. Acolo s-a stabilit și Maria Mama Domnului Isus. Așadar  Efesul era una dintre cetățile foarte importante în istoria bisericii primare. Efesul este locul care găzduiește biserica Sfântul Ioan dar și mormântul Mariei.

Efesul era un mare port, un centru comercial și financiar foarte important. Se spune că în Efes ar fi căzut un meteorit iar cei din Efes au considerat că era un mesaj venit din cer. De aceea ziceau efesenii că chipul zeiței Diana este venit din cer (Fapte 19:35). Cei din Efes au construit un templu mare pentru zeița Diana, un templu al fertilității și de aceea în cetate era multă imoralitate.  

Când Pavel ajunge cu Evanghelia în Efes acolo era multă decadență. Mesajul Evangheliei însă, are efect transformator nu doar asupra persoanelor în mod individual ci și asupra comunității. Schimbările în comunitate nu se produc ușor, tocmai de aceea Fapte 19 menționează că au existat oameni extrem de supărați care au instigat la răscoală deoarece.

Înțelegem de aici că biserica are un rol absolut esențial pentru societate. Viața comunității este afactată în mod negativ de lipsa bisericii și în același timp contribuția unei biserici sănătoase la viața comunității este foarte importantă, idee care va fi exemplificată puțin mai jos.

Epistola către Efeseni este o expunere teologică a adevărurilor creștine fundamentale prin care Pavel încearcă să ajute biserica să scape de pericolul sincretismului religios. Cartea poate fi împărțită în două părți egale, prima parte fiind capitolele 1-3 care subliniază mai mult relația dintre om și Dumnezeu iar cea de-a doua parte capitolele 4-6 care accentuază mai mult realația dintre oameni și în ce fel este transformată aceasta de relația omului cu Dumnezeu.

Aplicaţii: 

De-a lungul secolelor creștinismul a avut o contribuție masivă la dezvoltarea societății. De fapt Întemeietorul creștinismului le-a spus încă de la început discipolilor Săi că așteptarea Lui de la ei este ca să aibă o contribuție fundamentală în societate. Așa se explică de ce, folosind o metaforă simplă, Christos le spune discipolilor Săi: Voi sunteți sarea pământului (Matei 5:13a).

Prin această simplă metaforă Isus face referire la puterea lor de a influența orice comunitate și orice societate atunci când atunci când ei vor fi cu adevărat niște ucenici ai Săi. Metafora sării ne duce cu gândul cel puțin în două direcții. Rostul sării este de a da gust și de a prezerva.

În ce fel a influențat și influențează biserica societatea? Tim Keller culege informații de la mai mulți autori creștini  și amintește câteva din contribuțiile creștinismului asupra societăților de-a lungul secolelor. Iată câteva exemple.

Etica iubirii

Diferite civilizații au fost marcate de etici diferite. Etica anglo-saxonă era o etică a puterii. Un anglo-saxon în anumite circumstanțe nu făcea rău unei persoane mai slabe pentru ca el să nu fie considerat slab. În etica anglo-saxonă un bărbat puternic nu fura banii unei bătrânici singure și slabe, pur și simplu pentru că dacă ar fi făcut lucrul acesta ar fi fost considerat un om slab. Era de fapt o etică a rușinii adică nu fac anumite lucruri pentru că acestea mi-ar aduce rușine. Creștinismul a oferit lumii o nouă etică: etica iubirii. Isus ne învață că cea mai mare poruncă este să îți iubești aproapele ca pe tine însuți (Marcu 12:31). Această etică a iubirii a fost un concept revoluționar care a schimbat și continuă să schimbe fața societăților în mai multe feluri. Folosind același exemplu, un creștin nu ar fura banii unei bătrânici slabe și lipsite de apărare, în primul rând pentru că s-ar gândi la ea, la ce ar putea simți ea, la lipsurile cu care s-ar putea confrunta.  Această etică a iubirii a schimbat lumea în mod fundamental în mai multe domenii. Iată exemple.

Abolirea sclaviei

Societățile vechi, toate au acceptat scalvia ca o normalitate a vieții. Ideea de abolire asclaviei nu este un produs al iluminismului ci are rădăcini creștine și biblice. Prima persoană care formulează în mod articulat argumente pentru abolirea sclaviei, în baza învățăturilor Scripturii este Grigore de Nisa care în anii 370 într-o predică faimoasă spunea: „cu cât am putea vinde ‘chipul lui Dumnezeu’ pentru că Isus Cristos care cunoștea adevărata valoare a ființei umane spunea că lumea întreagă este mai puțin prețioasă decât un singur suflet.” Cine poate vinde sau cumpăra o ființă umană când realizează că acea ființă poartă chipul lui Dumnezeu.

Justiție și drepturile omului

Democrația și ideea de drepturile omului au de asemenea rădăcini adânci în valorie iudeo-creștine. Ideea de dreptate atât de evidențiată în Vechiul Testament și etica iubirii din Noul Testament sunt de fapt temelia conceptului de justiție și drepturi ale omului. Acest concept este piatra de temelie a democrațiilor moderne.

Benevolența universală 

Sunt foarte mulți oameni sensibilizați de nevoile cu care se confruntă anumiți semeni de-ai lor în Africa sau în Asia. Ei vor să ajute oameni pe care nu-i cunosc și nu i-au întâlnit niciodată. Nu întotdeauna au stat lucrurile așa. Creștinismul a schimbat tiparele de gândire ale societății

O nouă perspectivă asupra sexualității 

Recent niște prieteni s-au întors din Iordania și erau șocați că și astăzi, acolo, o femeie este mai puțin valoroasă decât o cămilă. În societatea romană, un bărbat din înalta societate, chiar căsătorit fiind, nu era nici o problemă să aibă relații sexuale cu alte femei, nu doar cu soția sa. Aceeași societate considera că o femeie cu un statut social mai jos nu avea dreptul să spună nu dorințelor sexuale ale unui bărbat indiferent cine ar fi el. Conceptul de relații intime consensuale în cadrul unui legământ este un concept creștin foarte important pentru societate.

Adevărul este că multe dintre lucrurile care ni se par absolut normale astăzi, și care considerăm că ni se cuvin, au fost diferite în trecut. Biserica a avut și trebuie să aibă în continuare un impact asupra societății.

Atunci când creștinii sunt diferiți și promovează valorile Împărăției ei Îl glorifică pe Dumnezeu (Efeseni 1:3). Atunci ei sunt binecuvântați și sunt o binecuvântare pentru alții.

Sugestii practice: 

Așadar, în lumina mesajului transmis de epistola către Efeseni cred că ar fi important să ne întrebăm care ar fi nevoile cu care se confruntă societatea noastră și cum am putea ajuta noi ca și biserică. Cum Îl putem glorifica pe Dumnezeu prin implicarea în societate? Iată câteva sugestii:

Cred că ar fi important ca biserica să capete o nouă imagine în societate.

Creștinii au ajuns să fie mai cunoscuți pentru ceea ce nu fac decât pentru ceea ce fac. Adesea întâlnim credincioși care spun: noi nu bem, nu fumăm, nu înjurăm, nu curvim, etc. Asta este foarte bine însă societatea este curioasă să știe ce faci nu doar ce nu faci. 

Unii creștini au ajuns să fie mai cunoscuți pentru ceea ce cred sau nu cred, decât pentru ceea ce fac. Este nevoie de o implicare în viața comunității. Mântuitorul ne-a învățat că trebuie să avem grijă de cei săraci, de orfani, de văduve, de bolnavi, de cei descurajați etc. 

Mulți văd azi în biserică o instituție care caută să obțină câți mai mulți bani de la Stat. Această imagine ar trebui schimbată. Biserica nu este aici pentru a fi ajutată de societate, ci pentru a ajuta societatea.

Societatea contemporană românească trece prin crize majore precum înțelegerea demorcației, corupția, încercarea de a redefini familia biblică. În toate acestea biserica trebuie să caute să dea o direcție, nu doar să protesteze. Căutați să vă implicați pentru a promova binele.

Întrebări pentru discuţii: 

Consideri că biserica locală din care faci parte se implică în viața comunității? În ce fel?

Dacă de mâine biserica ta nu ar mai exista, în afară de membrii bisericii tale, ar regreta cineva? De ce?

Poți să te gândești la câteva nevoi ale comunității locale unde ar putea să se implice biserica?

Păstor, Romică Iuga

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.