Prezent alături de alți pastori români, în Statele Unite la cel de-al 106-lea Congres al baptiștilor români din Statele Unite și Canada, pastorul Viorel Iuga a transmis participanților la lucrările Congresului un mesaj de încurajare și de mulțmire pentru activitățile desfășurate de-a lungul timpului pentru comunitatea românească din Lumea Nouă dar și pentru frații lor din țara de baștină.

 

Dragi slujitori ai Cuvântului,

Iubiţi fraţi şi surori de credinţă în Domnul Isus Cristos,

Stimaţi invitaţi la al 106-lea Congres al bisericilor creştine baptiste române din SUA și Canada

 

Dumnezeul nostru să fie binecuvântat pentru frumoşii ani de existenţă şi de activitate al bisericilor creştine baptiste române din America şi Canada. El să fie glorificat pentru că de-a lungul anilor, bisericile baptiste române din SUA şi Canada au fost şi au rămas un loc de refugiu, de odihnă şi de ajutor multiplu pentru mulţi români care au trecut, au poposit sau au rămas pe aceste meleaguri. Suntem recunoscători Domnului şi desoebit de mulţumitori fraţilor şi surorilor pentru toate acţiunile din aceşti ani care, izvorând din iubire şi făcute cu mult sacrificiu, l-au glorificat pe Dumnezeu şi au ajutat bisericile creştine baptiste din România. Apreciem că motivaţi de porunca Mântuitorului, sunteţi sunteţi adunaţi în Atlanta, preocupaţi de mărturia pe care trebuie să o aibă Biserica lui Cristos în lume şi în mod particular de mărturia bisericilor creştine baptiste în generaţia prezentă. Convinşi că numai Domnul vă poate împlini rugăciunile, ne rugăm bunului nostru Dumnezeu ca în zilele acestea să aveţi parte din abundenţă de prezenţa şi de inspiraţia Duhului Sfânt. Domnul Isus Cristos cel viu, Stăpânul Bisericii, să vă călăuzească în studierea Sfintelor Scripturi, în gânduri, discuţii, decizii şi planificări, pentru ca şi următorii ani să fie plini de rod pentru gloria Tatălui ceresc. Ne rugăm insistent Părintelui atotputernic să vă ofere tot harul necesar pentru ca în anii ce vor urma bisericile creştine baptiste din SUA şi Canada să fie un loc al prezenţei divine unde în lumina Scripturilor şi în puterea Duhului Sfânt sfinţii să se sfinţească, să fie echipaţi pentru slujire, iar păcătoşii să găsească salvarea prin credinţa în Jertfa Fiului lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului ca deciziile şi acţiunile voastre să fie şi pentru noi un prilej de bucurie, de cercetare şi de mobilizare la o viaţă mai plină de rod pentru Împăratul. Uniţi în gândire şi în acţiuni, să trăim în aşa fel ca finalul să ne asigure tuturor acel mult aşteptat cuvânt: Bine rob bun şi credincios. Întrucât nu mai este mult şi Mirele nostru drag, Domnul Isus Cristos va reveni, să facem tot ce ni se cere ca revenirea Lui să îi găsească pe mulţi, pe cât mai mulţi români pregătiţi pentru gloria şi răsplătirile veşnice.

Cu preţuire,

Păstor Viorel Iuga

Preşedinte UBR