1

EXPLICATII BIBLICE: 6 IULIE

Zemanta Related Posts ThumbnailTema generală a lunii Iulie este: Plantarea de biserici.

Data: 6 Iulie

Tema: Importanța rugăciunii în plantarea de biserici

Text: Coloseni 4:2-5, Efeseni 6:18-20

Verset de aur: Efeseni 6:18-19

Ideea centrală: Plantarea de biserici se face într-un spirit aprins de rugăciune

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

 

Aflat în închisoare la Roma, apostolul Pavel scrie credincioșilor din Colose o epistolă în care subliniază divinitatea și supremația lui Hristos (1:18), precum și modul  în care ei pot deveni  maturi spiritual (1:28; 2:6-7) dezvoltându-și (perfecționându-și), printre  altele și viața lor de rugăciune (4:2-5).

Pavel n-a cerut credincioșilor din Colose să stăruiască (să persevereze; să continue) în rugăciune (4:2) fără să le ofere modelul exemplului personal (1:3-12). Stăruința în rugăciune este o disciplină spirituală recomandată de Pavel  și altor credincioși (Romani 12:12; Efeseni 6:18-20; 1 Tesaloniceni 5:17). În înțelegerea lui Pavel, rugăciunea nu este ocazională ci este esențială pentru viața de credință și vitală pentru sănătatea spirituală a celor credincioși. De aceea el îi îndeamnă pe credincioși să vegheze (să fie atenți; să fie alerți) în privința rugăciunii lor ca să nu ajungă într-o stare de letargie spirituală (1 Tes. 5:6).

Rugăciunea trebuie însoțită întotdeauna de mulțumiri (Filipeni 4:6; Col.1:12; 3:16-17; 1 Tesaloniceni 5:18). Mulțumirea este o atitudine potrivită a credinciosului înaintea lui Dumnezeu și este  dovada încrederii pe care omul o are în resursele divine precum și convingerea că planurile lui Dumnezeu pentru om sunt binecuvântate (Romani 1:21).

Pavel mărturisește nevoia pe care o resimte el pentru  rugăciune din partea altora, în repetate rânduri, când spune: rugați-vă pentru noi (Col. 4:3; Rom. 15:30; Efeseni 6:19; 1 Tesaloniceni 5:25; 2 Tes. 3:1). Cerearea lui nu era egoistă ci el dorea să aibă susținerea altora în rugăciune astfel încât să i se deschidă o ușă pentru Cuvânt ca să vestească taina lui Hristos (Col. 4:3; Efes. 3:4; Col. 1:26-27) pentru care se află în lanțuri.  Astfel Pavel dorea să se așeze pe coordonatele lucrării Duhului Sfânt (Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni – Efeseni 6:18)și să facă ceea ce dorea Dumnezeu (Dumnezeu să deschidă o ușă – Col. 4:3), chiar dacă pentru asta trebuia să plătească un preț (întemnițarea).

Pavel dorea nu numai să aibă ocazia să vestească Evanghelia ci să poată predica cu claritate (s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea). Rugăciunea este, în acest sens, modalitatea în care predicatorii pot să se conecteze la Puterea ce deschide nu doar urechile ascultătorilor dar și inima acestora. De aceea este nevoie de o înțelepciune specială față de cei de afară (cei ce nu aparțin comunității credincioșilor – 1 Cor. 5:12; 1 Tes. 4:12; 1 Tim. 3:7). Această înțelepciune care este a lui Dumnezeu, nu a omului (Iacov 3:13, 17) trebuie să fie evidentă pentru cei ce nu cunosc taina lui Hristos. De asemenea înțelepciunea de sus este necesară și pentru răscumpărarea vremii. Cei credincioși trebuie să fie gata să vestească Evanghelia lui Hristos la timp și ne la timp (2 Tim. 4:2).

 

Aplicații / considerente misiologice:

Plantarea de biserici constituie planul divin pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu în generația noastră. O biserică sănătoasă este biserica ce se multiplică, ce plantează alte biserici în locuri strategice care oferă posibilitatea celor credincioși de a veni în prezența lui Dumnezeu.

Strategia aceasta de plantare a unor biserici noi este, în mod fundamental,  strategia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea cei credincioși trebuie să-L consulte pe Dumnezeu, prin rugăciune, cu privire la această acțiune misionară a bisericii. Nici o biserică „mama” nu poate da „naștere” unei alte biserici „fiică” fără puterea supranaturală a lui Dumnezeu și fără lucrarea specială a Duhului Sfânt. De fapt lucrarea de plantare de biserici este lucrarea lui Dumnezeu. Noi cei credincioși, ce alcătuim biserica Lui, suntem chemați să ne alăturăm lucrării divine și să ne bucurăm de rezultatele minunate și binecuvântate ale lucrării Duhului lui Dumnezeu în generația noastră. Fiecare biserică nou plantată este un miracol al lui Dumnezeu și o acțiune suverană a Duhului Sfânt care convinge pe oameni de păcat și îi face să înțeleagă planul divin.

De aceea este nevoie de rugăciune în procesul acesta de plantare de biserici noi. Prin rugăciune, biserica se racordează la resursele spirituale, emoționale, materiale și cognitive (înțelepciune) pe care le oferă Dumnezeu celor ce I le cer.

Așadar, rugăciunea este primul pas întreprins de cei credincioși în plantarea de biserici noi și constituie fundamentul pe care acest edificiu spiritual nou va dăinui.

O biserică rugativă este o biserică dinamică și fertilă din punct de vedere spiritual. De aceea îndemnul lui Pavel pentru comunitățile de credincioși este ca acestea să se roage neîncetat în orice loc (în întâlnirile publice, acasă, pe stradă, e.t. c. – 1 Tim. 2:8).

 

Întrebări pentru discuții:

De ce credeți că este neglijată rugăciunea în biserici și în disciplina spirituală zilnică a celor credincioși?

Cum credeți că poate ajuta rugăciunea procesul de plantare de biserici noi?

Cum poate sprijini rugăciunea efortul predicatorilor de a vesti Evanghelia?

Cum putem genera un „lanț de rugăciune” (rugăciune în asociere cu alți credincioși)?

Ce efecte ar putea să genereze rugăciunea în bisericile contemporane?

Cornel Boingeanu

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2014

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.