0

EXPLICATII BIBLICE: 19 IANUARIE

Zemanta Related Posts ThumbnailData: 19 Ianuarie

Tema: Misiune prin unitatea ucenicilor

Text: Ioan 17:20-21

Verset de aur: Ioan 13:34 “Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.”

 Ideea centrală: Mărturia ucenicilor este primită doar dacă există unitate între ei

Explicaţii contextuale și exegetice:

Isus se roagă atât pentru noi, cât şi pentru credinţa celor carora noi urmează să le vorbim. El ştie că noi avem nevoie de acceptare din partea oamenilor şi de aceea rugăciunea Lui este pentru ca noi, ucenicii Lui, sa trăim în unitate. (Ioan 17:20).

Printre puţinele porunci pe care Domnul Isus le-a rostit în timpul cât a fost pe pământ, este porunca dragostei între ucenici (Ioan 13:34)

Unitatea are loc prin demonstrarea dragostei între urmaşii Domnului Isus. Dragostea este ingredientul vital în viaţa de misiune a bisericii, şi, aceasta izvorăşte din Dumnezeu. În primul rând, dragostea a fost demonstrată de El faţă de noi, ca parte din planul Lui de misiune. Mai apoi, aceeaşi dragoste o doreşte Dumnezeu manifestată între credincioşi, pentru ca mărturia acestora să fie primită de lume (Ioan 13:34-35).

Misiunea credincioşilor primeşte credibilitate prin unitatea ucenicilor (Ioan 17:21). Lumea va crede că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu dacă ucenicii Lui dovedesc unitate în credinţă.

Aplicații / considerente misiologice:

Unitatea între membrii bisericilor poate avea loc doar după ce procesul de sfinţire este început (Ioan 17:17-21).

Bisericile locale sunt reperele ce pot oferi cele mai bune exemple de unitate comunităţilor în care acestea doresc să aducă adevărul lui Hristos.

Unitatea şi dragostea între urmaşii lui Hristos sunt imperative, nu doar simple sugestii pe care Domnul Isus le-a făcut ucenicilor. Întreaga lucrare de misiune a unei biserici depinde de unitatea membrilor ei.

Unitatea nu este egală cu uniformitatea. Diversitatea în slujire, pe baza darurilor credincioşilor, este un principiu necesar, pentru ca dragostea între fraţi să fie reală.

Întrebări pentru discuții:

Cum poate contribui fiecare credincios la unitatea ucenicilor lui Hristos din biserica locală?

Suntem oare printre cei care aduc discordie sau dragoste între fraţi?

Ce efecte sunt asupra lucrării de misiune dacă acţionăm singuri şi nu împreună cu alţi credincioşi?

Cum putem să implicăm întreaga biserică în lucrarea de misiune?

Cine ar trebui să aibă iniţiativa din biserica locală, pentru ca lucrarea de misiune să fie realizată ca o manifestare a unităţii?

 Alexandru Vlasin, misiunebaptista@gmail.com

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2014

 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.