rsz_calendara43DATA: 10 Mai

TEMA: PILDA HOȚULUI ȘI A ROBULUI INVESTIT CU AUTORITATE – ÎNDEMNURI LA VEGHERE

TEXT: Matei 24:42-51; Luca 12:39-48.

VERSETE DE AUR: Matei 24:44: „Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.”/ Matei 25:13: „Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.”

IDEEA CENTRALĂ: Venirea Domnului trebuie să ne găsească pregătiți, fiind într-o stare de așteptare continuă și activă.

EXPLICAȚII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:

  1. Matei 24:42-51

În ciuda numeroaselor indicii oferite în cadrul discursului de pe Muntele Măslinilor, referitoare la a doua Sa venire (cf. 24:3; 24:4-35), concluzia oferită de Domnul Isus Hristos este una clară și categorică: nimeni nu poate ști/anticipa ziua sau ceasul revenirii Sale (24:36), de unde și lait-motivul vegherii, al pregătirii (24:42, 24:43 24:44; 25:13).

Această idee a vegherii, a unei așteptări alerte și active, este semnificativ prezentă în pildele care ilustrează ulterior adevărul-concluzie prezentat în 24:36: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.”, și anume Pilda hoțului și a robului investit cu autoritate (24:42-51), Pilda celor zece fecioare (25:1-13), Pilda talanților (25:14-30). Ideile majore din spatele acestor trei pilde sunt următoarele:

  • Venirea Domnului ar putea avea loc mai devreme decât te aștepți (cf. 24:48-50), deci fii gata!
  • Venirea Domnului ar putea avea loc mai târziu decât te aștepți (cf. 25:5; 25:19), deci fii gata!

Apelul mini-parabolei hoțului (24:42-44), este la o așteptare/veghere constantă, continuă. Doar așa nu vei fi luat prin surprindere de o revenire la fel de neașteptată ca cea a unui hoț care intenționează să-ți spargă locuința (literal, „a săpa” locuința; o metodă facilă de-a pătrunde în interiorul unei case cu pereți de pămînt). Ceea ce nu poate fi anticipat, trebuie „așteptat” în formă continuă!

Pilda robului investit cu autoritate (24:45-51) oferă un scenariu contrastant, de tipul rob bun (vv. 45-47) – rob rău (vv. 48-51). Pilda scoate în evidență ceva mai detaliat ce înseamnă să fii gata pentru venirea Domnului (cf. v. 44). A veghea, a fi în așteptare continuă, nu presupune o stare pasivă, „cu mâinile în sân”.  Dimpotrivă, așteptarea creștinului trebuie să fie una activă, laborioasă, responsabilă. Venirea Domnului Isus trebuie să îl găsească pe creștin trudind cu hărnicie în slujirea care i s-a încredințat (v. 46). Așteptarea activă și responsabilă va fi răsplătită cu generozitate (v. 47).

În contrast, robul cel rău, care profită de absența stăpânului spre a face după bunul său plac, și care nu-și îndeplinește responsabilitățile trasate, este pedepsit aspru (v. 51). A nu fi credincios în absența stăpânului, în același mod în care ai fost credincios în prezența acestuia, este „fățărnicie”/ipocrizie (v. 51).

Ideea centrală a acestei pilde este aceea că, la venirea Lui, Domnul Isus va evalua slujirea încredințată fiecăruia, răsplătindu-i pe cei credincioși, care l-au așteptat în mod activ și responsabil, și pedepsindu-i pe cei necredincioși („fățarnicii”), care și-au neglijat responsabilitățile, trăind după poftele proprii. Prin urmare, venirea Domnului trebuie să ne găsească într-o așteptare activă, slujind cu hărnicie și devotament.

 

  1. Luca 12:39-48

Evanghelistul Luca prezintă cele două pilde spuse de Isus într-un context diferit față de cel din Matei, care este discursul de pe Muntele Măslinilor (al cincilea discurs major din Evanghelie). Spre deosebire de Matei, Luca redă (cu ușoare variații) cele două pilde ale Domnului Isus – Pilda hoțului și a robului investit cu autoritate (12:39-48) – în contextul unei cuvântări pe care Domnul o ține în prezența mulțimilor din Galileia (12:1) și ca urmare a intervenției lui Petru (12:41). Observația aceasta este una importantă. La fel ca alți rabini sau învățători ambulanți din vremea Lui, Domnul Isus a repetat anumite învățături. Mai mult, această repetiție are o semnificație clară, marcând importanța celor repetate. Așadar, dacă aceste două pilde au fost spuse de mai multe ori de Domnul Isus, în mai multe locuri și în contexte diferite, înseamnă că trebuie să luăm bine seama la învățătura conținută în ele!

 

APLICAȚII PRACTICE:          

  1. Venirea Domnului nu poate fi anticipată; prin urmare, ea trebuie așteptată în mod constant: în fiecare zi, de fiecare creștin! Chiar dacă pot exista abordări diferite cu privire la subiectul revenirii Domnului, consensul evanghelic este acesta: venirea Domnului trebuie să ne găsească pregătiți astăzi!
  2. Venirea Domnului trebuie să ne găsească slujind cu credincioșie, îndeplinindu-ne cu hărnicie și responsabilitate lucrarea care ni s-a încredințat fiecăruia: evanghelizarea altora (Mat. 24:14), slujirea celor în nevoi (Mat. 25:31-46), etc.
  3. La venirea Domnului, vom fi judecați cu privire la modul în care ne-am îndeplinit responsabilitățile; deci, să le îndeplinim cu responsabilitate!

 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII:

  1. Dacă Domnul Isus ar reveni azi, ați fi gata? V-ar găsi venirea Domnului veghind și slujind?
  2. Dacă Domnul Isus ar reveni azi, care ar fi cele mai mari regrete ale dvs.? Ce anume ați fi dorit să faceți pentru Domnul și nu ați făcut? Ce anume nu ați fi vrut să faceți și totuși ați făcut? Începeți de azi să faceți schimbările care se impun!
  3. Ce poate face biserica locală pentru a reaprinde în membrii ei pasiunea pentru cer și pentru slujire? Oferiți sugestii practice.