Deși varianta în limba engleză a imnului, „How Great Thou Art”, este cea mai cunoscută în întreaga lume, puțini sunt cei care știu că acest mult intonat și fredonat imn creștin a fost compus undeva în Suedia de un tânăr aproape necunoscut. 

De fapt, la origine, acest celebru imn a fost o poezie a tânărului predicator suedez Carl Gustaf Boberg, publicată în 1886, într‑un ziar local, sub titlul „O Store Gud” („O, puternic Dumnezeu!”).

Cum s-au petrecut lucrurile

Se întâmpla în 1885, într-un orășel de pe coasta sud-estică a Suediei, Mönsterås. Carl Boberg se îndrepta pe înserat către casă de la biserica din Kronobäck când, brusc, câteva fulgere însoțite de tunete brăzdară cerul întunecat. După ce se adăposti în grabă de furtuna care se iscă, Boberg așteptă liniștirea atmosferei pentru a‑și relua drumul. 

Nu încetase bine ploaia, când Boberg deja o luase spre casă. Ajuns în camera lui, avea să deschidă larg ferestrele ca aerul împrospătat să inunde încăperea. Ploaia încetă curând, norii dispărură, iar cerul se însenină ca prin farmec. În liniștea serii așternută peste golful Mönsteråsului, peste cântecul obișnuit al sturzilor din pădurea vecină nu se auzeau decât îndepărtate dangăte de clopot ale unei biserici. 

O adâncă emoție îl cuprinse pe tânărul protagonist al povestirii noastre care, așezându‑se degrabă la masa de scris, a compus aproape pe nerăsuflate „O Store Gud”, poezia care, printr-o serie de întâmplări care de care mai neobișnuite, avea să devină imnul pe care îl cântăm și noi astăzi „O, Doamne mare, când privesc eu lumea…” Avea doar 26 de ani.

Cum au devenit aceste versuri un arhicunoscut imn creștin cunoscut în India, Africa Centrală, Rusia bolșevică, în Anglia, Statele Unite, Canada etc. aflați în numărul 5 al revistei Creștinul azi.