0

Explicații biblice 22 septembrie

Data: 22 septembrie 2019

Tema: Actualitatea Sfintei Scripturi 

Text: 1 Corinteni 10:1-13 

Verset de aur: Romani15:4

Ideea: Apostolul Pavel se ocupă în acest capitol de problemele legate de umblarea personală a credincioșilor pe calea Domnului. În capitolele precedente i-a îndemnat pe credincioși să fie atenți la diferitele aspecte legate de căsătorie și mâncare. Astfel, cei care consumau carnea oferită idolilor, datorită mărturiei și cugetului fraților lor, ar trebui să fie dispuși să renunțe la drepturile lor. Acum îi avertizează cu privire la imoralitatea sexuală și asocierile cu idolatria. Argumentarea și concluziile lui Pavel sunt puternice, deoarece se bazează pe exemple adevărate din trecutul istoric al lui Israel. În acest mod, exemplul Scripturii este de actualitate, pentru că problemele credincioșilor sunt de aceeași natură în toate timpurile, iar soluțiile vin de la același Dumnezeu puternic și neschimbător.

Scopul: Scopul acestui capitol este ca noi să fim cu luare aminte la libertatea de credință, să nu abuzăm de ea, ci să o aplicăm ca atare. Prin aceasta se vede cât de necesară este învățătura Scripturii care este de actualitate în trăirile noastre. 

Explicații contextuale și exegetice:

Folosind tipologia Vechiului Testament, Pavel apelează la experiența poporului Israel care a fost salvat și scos din Egipt. El insistă pe cuvântul toți din Israel (care au fost sub nor, au trecut prin mare, au fost botezați, au mâncat, au băut) care au fost salvați, dar, din nefericire, unii au pierit în pustie. Analogia între experiența salvării din primul exod și mântuirea prin Domnul Isus este menită să arate că mântuirea nu îl face pe om invulnerabil, incapabil de cădere. Adevărul a fost acesta: toți au fost salvați, dar nu toți au ajuns în țara promisă!

Au existat câteva momente distincte în salvarea poporului în cartea Exod. Mai întâi, Dumnezeu a pus poporul sub sângele de pe ușiorii ușilor. Niciuna dintre minunile făcute de Moise nu a putut să îi salveze de faraon, dar sângele a fost elementul esențial care a făcut diferența. Apoi au fost trecuți prin apă. Poporul a făcut un pas al credinței prin apele despărțite, iar Pavel spune că acesta a fost un fel de botez. În cele din urmă au fost adunați la masă în pustie și au băut apă din stâncă. În ciuda acestor experiențe minunate, totuși, realitatea crudă a fost aceea că nu toți cei care au fost salvați din Egipt au și intrat în Canaan. Toate aceste exemple sunt folosite ca o avertizare și ca un semn pentru credincioșii care cunosc experiențele poporului Israel să ia aminte la trăirea lor și umblarea cu Domnul.

Tragedia este că mulți care s-au încrezut în Dumnezeu ca să fie scoși din Egipt nu au rămas în credință să intre în Canaan. Adevărul este că poți să ai un suflet salvat și o viață irosită, pierdută. În calitate de creștin, dacă nu ești atent și credincios, poți să duci o viață de înfrângere și să pierzi toate lucrurile extraordinare pregătite pentru tine în Hristos.

După avertizare urmează aplicarea, ce conține învățături ce reies din experiența evreilor din pustie și sunt adresate tuturor credincioșilor de-a lungul veacurilor. De aici reiese actualitatea incredibilă a Scripturilor, unde un exemplu de acum câteva mii de ani este relevant pentru trăirea credincioșilor astăzi. 

În cele din urmă, Pavel amintește de slăbiciunea poporului care a dus la cădere: ispite pe care nu le-au putut birui. Procesul ispitei este descris succint, dar foarte clar. Mai întâi suntem învățați cum să evaluăm o ispită. Orice ispită vine din următoarele surse: firea pământească, lumea sau cel rău. Dar intensitatea ispitirii este controlată de Dumnezeu, care are și soluția eficientă pentru a controla ispita: rabdă în ascultare și credincioșie față de Cuvântul lui Dumnezeu. Poporul Israel a fost pedepsit din cauza a patru mari păcate: idolatria (v. 7), imoralitatea sexuală (v. 8), ispitirea lui Dumnezeu și cârtirea (v. 9-10).

Idolatria a fost familiară corintenilor pentru că toată societatea lor a fost construită în jurul idolilor. Lui Dumnezeu Te poți închina într-un singur fel, potrivit cu cerințele descrise în Cuvânt. Orice formă de închinare adusă altcuiva este idolatrie. Idolii nu au toți formă fizică, unii din cei mai populari idoli ai zilelor noastre sunt succesul, iubirea fără restricții, banii sau posesiunile și umanitatea în diverse forme. 

Imoralitatea sexuală la care face referire aici este descrisă în Numeri și ca urmare a acestui păcat douăzeci și patru de mii de oameni au murit. Corintenii știau ce înseamnă idolatrie și curvie, pentru că aveau templul Afroditei. Avertizarea era ca ei să nu se creadă imuni la acest păcat. Mulți credincioși cad în acest păcat pentru că se încred în propriile puteri.

Aplicații practice:

Istoria Israelului este folosită ca un avertisment. Chiar dacă atunci Dumnezeu a făcut minuni în mijlocul lor, ei nu au rămas credincioși și au suferit pedeapsa în locul binecuvântării. Scriptura este actuală în sensul în care descoperă cu adevărat problemele fundamentale ale omului și aduce soluțiile reale și practice pentru o viață de biruință. 

Fii cu luare aminte la umblarea ta cu Dumnezeu! Caută să vezi în ce fel avertismentele din Cuvânt te pot ajuta să nu cazi în păcat, să nu îți pierzi mărturia. Evaluează viața ta de credință în funcție de aplicațiile practice pe care le regăsești în exemplele din Scriptură.

Idolatria, imoralitatea și cârtirea sunt păcate care izvorăsc din inima noastră. Roagă-te mereu să îți păzească Domnul inima de aceste păcate! Fii atent și ia seama la orice ispită în acest domeniu! Vorbește cu cei apropiați despre pericolele acestea (în familie, cu copiii tăi sau în cercul de apropiați de la biserică). 

Poporul Israel a fost pedepsit din cauza păcatelor săvârșite, iar lucrul acesta este folosit ca o avertizare pentru credincioși. Care sunt circumstanțele din viața ta pe care le poți considera ca o pedeapsă? Dacă crezi că ești pedepsit de Dumnezeu, pocăiește-te de păcatele tale și îndreaptă-ți viața și mărturia!

Sugestii practice:

Caută și citește în Scriptură acele exemple practice care te pot ajuta în domeniile în care ești ispitit. Vezi ce îți lipsește și de ce ai nevoie să nu cazi în domeniul respectiv.

Păstrează o atitudine de smerenie când e vorba de domenii în care te crezi tare. Vezi ce poți face să nu cazi.

Vorbește și roagă-te împreună cu cineva de încredere, dacă ai probleme în ispitire sau în mărturia ta personală. Dă socoteală de credința ta și veghează să rămâi credincios.

Întrebări de discuții:

Călătoria Bisericii prin istorie se aseamănă cu călătoria lui Israel spre Canaan (10:1-5). Cum îţi este de folos această comparaţie în viaţa ta de credinţă?

Pericolul pe care trebuie să îl înfrunte credincioșii în această călătorie este ca unii să cadă în păcat și să își păteze mărturia. Ispitele sunt multe și pot să ducă la idolatrie, imoralitate, cârtire și nemulțumire. Cum și ce ispite te afectează astăzi? În ce domenii ești vulnerabil?

Dumnezeu cunoaște limitele noastre în ispitire și de aceea promite că nu va lăsa ispite mai mari decât putem noi suporta (10:12-13). Cum te încurajează această promisiune?

Păstor, Drăgan OvidiuBiserica Creștină Baptistă Speranța 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.