0

Explicatii biblice 18 august

Data: 18 august 2019 

Text: 1 Petru 1:14-25 

Verset de aur: Evrei 4:12

Tema: Lucrarea Sfintei Scripturi

Ideea centrală: Cuvântul lui Dumnezeu are putere de transformare pentru cei care îl ascultă și putere de condamnare pentru cei care îl resping. 

Scopul: Fiecare credincios să conștientizeze importanța citirii, a ascultării și a comunicării Cuvântului lui Dumnezeu în procesul mântuirii și sfințirii personale. 

Explicații contextuale și exegetice: 

În prima epistolă scrisă de apostolul Petru, el se adresează către „aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia”(1:1), adică evreilor credincioși care se aflau în diaspora („împrăștiați” în limba greacă este diasporas). Aceștia, din pricina convertirii lor la creștinism, au experimentat prigoana. Scopul acestei scrisori este să-i ajute să se întărească în credință și să-i încurajeze ca, în ciuda persecuțiilor, să se poarte într-un chip demn de persoana şi lucrarea Mântuitorului. În primele versete (v. 1-12) din capitolul întâi, apostolul Petru vorbește despre siguranța și speranța pe care o are un credincios, chiar în mijlocul suferinței, speranță care poate să își primească împlinirea numai dacă ei umblă în sfințenie (1:13-25). Sfințenia este imperativul și chemarea lui Dumnezeu pentru noi (v.13-17), fiind rezultatul lucrării răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos (v.18-21). Aplicarea lucrării răscumpărătoare a lui Hristos, în vederea mântuirii și sfințirii noastre, se face în urma răspunsului personal dat, în baza lucrării Duhului Sfânt („prin Duhul” v. 22) și a lucrării Cuvântului lui Dumnezeu („prin Cuvântul lui Dumnezeu” v. 23-25). 

În ce constă această lucrare a Cuvântului? Împreună cu Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu este agentul nașterii din nou (v.22), adică este cel care lucrează (sensul figurat al termenului gr. anagennao) în om ca „mintea să se schimbe astfel încât să trăiască o viață nouă și una conformă voii lui Dumnezeu” (Strong, J., 1995, Enhanced Strong’s Lexicon. Woodside Bible Fellowship). Acest fapt este posibil datorită calităților pe care le are Cuvântul lui Dumnezeu, și anume, acesta este viu și rămâne în veac. Pentru a explica această putere intrinsecă a Cuvântului, apostolul Petru folosește metafora seminței, care, pentru a putea rodi, trebuie să moară, iar apoi va putrezi (gr. phthartos, adică supus stricăciunii). La polul opus, Cuvântul lui Dumnezeu nu va putrezi (gr. aphthartos, „incoruptibil”, „nemuritor”, „fără a răspunde la corupție sau decădere”), așa cum este și moștenirea primită în urma nașterii din nou, fiind descrisă ca nestricăcioasă (1:4 – este folosit același cuvânt). Ceea ce conturează foarte clar ideea că acest Cuvânt este viu și rămâne în veac, cu alte cuvinte, natura și lucrarea acestuia este eternă. O altă metaforă folosită în acest text este aceea a ierbii (v.24), prin intermediul căreia autorul epistolei subliniază, în contrast cu eternitatea Cuvântului lui Dumnezeu, faptul că fiecare ființă de pe pământ este trecătoare. După care, pentru a doua oară, se repetă expresia „rămâne în veac”, cu referire la Cuvântul lui Dumnezeu. 

Autorul epistolei către Evrei (4:12) adaugă o altă metaforă prin care este descrisă lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu, și anume sabia, o referire specială la puterea sa judiciară. Sfânta Scriptură condamnă în noi aspecte care sunt rele, pentru a ne face neprihăniți și sfinți. Acest fapt este posibil datorită capacității Cuvântului lui Dumnezeu, împreună cu lucrarea Duhului Sfânt, de a pătrunde în aspectele cele mai intime și ascunse ale ființei omului. 

Aplicații practice: 

Biblia nu este la fel ca orice carte din lumea aceasta, ci are o natură distinctă și putere de transformare inconfundabilă. 

Cu toate că Biblia, în natura sa, nu-L înlocuiește pe Dumnezeu, ci Îl descoperă pe El, ea este diferită de condiția în care se află ființa umană. Noi suntem trecători, dar Cuvântul lui Dumnezeu are un mesaj etern. Iar, datorită acestui fapt, Biblia poate transforma mortalitatea din noi în viață veșnică, astfel că acceptarea și ascultarea de mesajul transmis prin Sfintele Scripturi aduce beneficii personale eterne. 

Cuvântul lui Dumnezeu este cel care lucrează nașterea din nou în cel păcătos. 

Nicio altă metodă sau vreun mijloc de evanghelizare nu poate să substituie lucrarea Cuvântului și lucrarea Duhului Sfânt în transformarea inițială și fundamentală a păcătosului. Orice strategie sau metodă de evanghelizare trebuie să încorporeze comunicarea Cuvântului ca o parte esențială. 

Sfințirea celui credincios este lucrată în mod continuu prin Cuvântul lui Dumnezeu. 

Mesajul acestei cărți nu este folositor doar pentru convertirea păcătosului, ci prin cunoașterea, acceptarea și ascultarea de acest mesaj credinciosul este schimbat în mod continuu. Biblia are putere de convertire, dar și putere de sfințire. 

Sugestii practice:

1. Meditează la modul în care Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat la convertirea ta. 

2. Evaluează modul în care folosești Cuvântul lui Dumnezeu în evanghelizarea personală. 

3. Evaluează, împreună cu ceilalți, modul în care strategiile de evanghelizare și misiune ale bisericii folosesc Cuvântul lui Dumnezeu. 

4. Notează aspecte din viața ta care au fost schimbate, după momentul convertirii, în urma studierii Cuvântului lui Dumnezeu sau ascultării mesajului predicat. 

Întrebări de discuții:

Care este chemarea lui Dumnezeu pentru cel credincios? 

Ce a făcut Domnul Isus pentru a ne asigura mântuirea?

Cum poate ajunge un om păcătos să fie transformat? 

Care este motivul pentru care un credincios care citește Biblia poate să nu fie schimbat în anumite domenii ale vieții de mesajul acesta?

Păstor, Daniel Fodorean  

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.