0

Explicații biblice 1 septembrie

Data: 1 septembrie 2019

Text: Iov 26:1-14, 38:1-23

Verset de aur: Proverbe 8:27-31

Tema: Deși Biblia nu este o carte de știință, deoarece scopul revelației a fost altul (planul de salvare al lui Dumnezeu), chiar în afirmațiile de natură științifică, ea este în întregime adevărată.

Scop: Să întărească credința credincioșilor în acuratețea și relevanța Scripturii, chiar în detaliile legate de știință. 

Să îl echipeze pe credincios cu un curaj de a rezista presiunilor seculare la adresa credinței sale.

Explicații contextuale și exegetice:

Nimic nu este mai relevant ca adevărul, iar dacă, totuși, Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, el este relevant pentru orice perioadă a istoriei sau orice generație. Începând cu zorii erei moderne până în zilele noastre, s-a lansat și s-a răspândit ideea falsă a așa-zisului conflict între știință și credința creștină. Această idee este falsă, pentru că însuși impulsul cercetării științifice din era modernă a fost influențat de creștinism și o serie întreagă de savanți și oameni de știință – toți specialiști în domeniile lor de activitate, au fost credincioși. Biblia vorbește despre o anume știință „pe nedrept numită astfel” (1 Timotei 6:20) care se opune adevărului revelat al lui Dumnezeu. Credinciosul ancorat în Scriptură este chemat să surpe orice întăritură și să facă orice gând rob autorității lui Cristos (cf. 2 Corinteni10:5). El nu are de ce să se teamă că Scriptura va cădea la testul integrității științifice în tot ce spune și afirmă.

Dacă Biblia ar fi fost editată pentru a se potrivi cu ideile științifice ale vremii în care a fost scrisă – ar fi conținut afirmații ridicole, ușor de combătut de către știința ulterioară. Însă, pentru că este inspirată de Dumnezeu, ea poartă amprenta adevărului divin care transcende timpul și astfel, vorbește fiecărei generații cu relevanță și autoritate.

Unul dintre cele mai vechi documente biblice este cartea Iov, scrisă aproximativ în timpul patriarhilor. Iov prezintă cunoscuta problemă a suferinței umane din perspectiva unui om evlavios profund încercat – dreptul Iov. Așa cum știm, cartea se constituie într-o serie de dialoguri între Iov și prietenii săi, veniți să îl consoleze. Ei încearcă din răsputeri să îl convingă pe Iov că acesta a păcătuit și, deci, suferința lui este cauzată de păcat, iar el își apără cu tărie inocența. După a treia cuvântare a lui Bildad, Iov recurge la sarcasm, aratându-le celor trei prieteni ai săi că nu i-au oferit soluții concrete nevoii sale și demersul lor este inutil. Ba, mai mult, și el știe să vorbească despre măreția lui Dumnezeu la fel de bine ca ei. Iov prezintă câteva adevăruri de natură științifică și care atestă acuratețea și relevanța Cuvântului lui Dumnezeu și care subliniază suveranitatea lui Dumnezeu asupra naturii create de El.

  1. 1.Poziția pământului în spațiul cosmic v. 7. Înainte de Newton și Keppler, Biblia a afirmat într-un limbaj poetic că Dumnezeu spânzură pământul pe nimic, o afirmație care indică clar faptul că Biblia poartă pecetea inspirației divine. Anticii credeau în Atlas, elefant, broască – suport.
  2. 2.Circuitul apei în natură v. 8 – prin evaporarea și formarea de precipitații. De asemenea, Iov amintește densitatea norilor, care, deși sunt grei, nu se sparg sub greutatea masei de apă.
  3. 3.Circularitatea (forma rotundă) a pământului v. 10. A tras o boltă (lit. orizont circular) – o altă afirmație științifică corectă, într-o vreme în care mulți credeau că pământul era plat.
  4. 4.Formarea furtunilor pe mări v. 12. Furtunile sunt stârnite și controlate de Dumnezeu.
  5. 5.Controlul divin asupra constelațiilor cosmice v. 13. Duhul (suflarea) divină a împodobit cerurile, iar puterea lui Dumnezeu este aceea care ține sub control șarpele fugar (referire la comete sau stele rătăcitoare) ce sunt aduse sub control de puterea imensă a Creatorului.

Al doilea text legat de tema noastră surprinde răspunsul Domnului adresat lui Iov „din mijlocul furtunii” (38:1). Dumnezeu nu îi dă un răspuns punctual la problema suferinței. Mai degrabă, prin întrebări presante, îl confruntă pe Iov cu crâmpeie din măreția și puterea Sa manifestate în creație. În fața lor, Iov își recunoaște micimea și neputința (42:1-3). Rând pe rând, Iov este confruntat cu dovezi ale puterii creatoare. Deși limbajul este poetic, afirmațiile sunt corecte din punct de vedere științific. Sunt prezentate dovezi din următoarele domenii:

  1. 1.Fizica Pământului (v. 4-7). Dumnezeu a stabilit dimensiunile, a trasat coordonatele și a asigurat suportul pământului în spațiul cosmic.
  2. 2.Oceanografie (v. 8-11). Dumnezeu a pus hotar mării, pe care ea e obligată să îl respecte.
  3. 3.Ciclul lumină/întuneric (v. 12-18). „Ai poruncit tu dimineții? Ai arătat zorilor locul lor?”
  4. 4.Originea și natura luminii (v. 19-23). „Unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul unde își are locuința?” (v. 19).

Aplicații practice

1. Biblia nu este o carte de știință, dar în tot ce afirmă cu privire la chestiuni științifice, nu greșește cu nimic. Nu există vreo eroare științifică în Biblie, datorită inspirației divine. O înțelegere corectă a doctrinei inspirației Scripturii și a corolarului ei, ineranța (faptul că Biblia nu poate greși) ne va păzi de mari pericole. Liberalismul teologic neagă ineranța în numele unei pretinse relevanțe științifice, dar prețul este prea mare pentru a fi plătit. Istoria a demonstrat că instituții teologice sau denominații care au abandonat încrederea în Scriptură, au sfârșit prin a capitula în fața trendului secular și a-și pierde mesajul și implicit, relevanța. Biblia ori este adevărată în tot ce afirmă, ori nu este.

2. Fiind o carte scrisă de oameni, Biblia nu este un tratat științific și de aceea, formele de exprimare folosite sunt tributare vremii în care a fost scrisă. Nu precizia formulării este cea mai importantă, ci faptul că în tot ce spune Biblia este remarcabil de corectă. Există diferite figuri de vorbire, iar orice interpretare trebuie să țină cont de contextul literar, istorico-gramatical al cărții respective și al Bibliei în ansamblu. O hermeneutică corectă ne va păzi, de asemenea, de mari pericole care pândesc cititorul neavizat.

3. Scopul afirmațiilor legate de știință din Biblie este devoțional. Toate aceste adevăruri sunt menite nu să satisfacă curiozitatea, ci să ne motiveze la închinare și adorare în fața Creatorului și să Îl cunoaștem pe El.

Sugestii practice

1. Citește cărți de apologetică creștină care susțin o relație corectă între credința creștină și adevărurile științifice. Oferă apoi suport și răspunsuri în mod special tinerilor din biserică ce sunt asaltați de ofensiva seculară împotriva credinței creștine.

2. Vizionează, dacă ai posibilitatea, un documentar bun, legat de relația știință-credință.

3. În cadrul grupului tău de părtășie poartă discuții legate de anumite probleme spinoase (evoluționism, erele geologice, creaționism, zilele creației, potopul biblic etc.). 

Întrebări pentru discuție

1. Care crezi că este piedica majoră în calea credinței unora – de natură rațională (ex. conflict între știință și credință) sau de natură morală/ spirituală? 

2. Cum găsim răspunsuri la propriile noastre neclarități cu privire la anumite afirmații ale Scripturii?

 3. În cazul unei situații în care, aparent, Scriptura pare a fi contrazisă de ultimele date științifice, cum rezolvăm dilema?

pastor Marius Birgean, Biserica Baptistă Emanuel Timișoara 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.