COMUNICAT ADMITERE ITBB 2019-2020

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru domeniul: Teologie BaptistăPastorală (program de licenţă, durata patru ani).

 • program de licenţă pentru învățământul cu frecvență
 • program de licenţă ID

Examenul de admitere va avea loc în sesiunile: iulie si septembrie.

Candidații se pot înscrie pentru concursul de admitere la secretariatul facultății în perioada: 9–16 iulie și 9–16 septembrie 2019.

Program de licenţă pentru învățământul cu frecvență

 • Probele pentru admitere – sesiunea de vară:
 • 17 iulie 2019: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
 • 18 iulie 2019: Probă scrisă – Cunoştinţe biblice
 • Probele pentru admitere – sesiunea de toamnă:
 • 17 septembrie 2019: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
 • 18 septembrie 2019: Probă scrisă – Cunoştinţe biblice

Program de licență ID:

 • Probele pentru admitere – sesiunea de toamnă:
  • Concurs de dosare: nota de la Bacalaureat  și  un eseu scris pe tema: Mărturia bisericii creștine într-o societate multiculturală

Tematica pentru examenul de admitere:

Vechiul Testament: Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom și Isaia.

Noul Testament: Evanghelia  după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia  după Luca, Evanghelia  după Ioan, Faptele Apostolilor.

Bibliografia :

Biblia

Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist

Studiu introductiv în Legea, Istoria şi Poezia Vechiului Testament, dr. Vasile Talpoş

Călătorie prin Vechiul Testament, Schultz

Studiu al Noul Testament, M.C. Tenney

Manual Biblic, Henry H. Halley

Notă: Concursul de admitere se organizează în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

 • UN DOSAR PLIC, care va cuprinde:
 • cerere tip, care se primeşte la înscriere de la secretariat
 • copie Buletin / Carte Identitate
 • certificatul de naştere, în copie legalizată
 • diploma de bacalaureat/copie legalizată la notar sau adeverință echivalentă cu aceasta pentru cei care au absolvit liceul 2019, în original
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru studii superioare.
 • patru fotografii tip buletin de identitate
 • mărturia personală (pe maximum două pagini A4) din care să rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi
 • recomandare*din partea bisericii din care face parte candidatul
 • recomandare* din partea păstorului bisericii și a doi fraţi din comitet
 • recomandare* din partea comunităţii**
 • chitanţa de plată a taxei de admitere (100 RON). Suma va fi depusă la casieria Institutului Teologic.
 • pentrucetățenii români care au efectuat/finalizat studiile de liceu în altă țară este necesar să aducă atestatul pentru studii (echivalarea diplomei de bacalaureat) eliberat de către Ministerul Educației Naționale.

* model de recomandare și pe site-ul Institutului

** doar pentru Programul de licenţă – învățământ cu frecvență (ZI)

Pentru informaţii suplimentare va rugăm sa contactaţi secretariatul facultăţii:

Tel: + 40 (21) 3159108

Fax: +40 (21) 3181593,

E-mail : secretariat@itb.ro

www.itb.ro