Data: 12 mai 2019

Titlul lecţiei: Biserica implicată – mărturie pentru societate: dărnicia din inimă 

Text: 2 Corinteni 8:1-15

Verset de aur: 2 Corinteni 8:5

Ideea centrală: Apostolul Pavel caută îi motivează pe credincioşii din Corint prin exemplul ajutoarelor strânse de bisericile foarte sărace ale Macedoniei.

Explicaţii contextuale şi exegetice:

Strângerea de ajutoare despre care se vorbeşte în acest pasaj este descrisă în Romani 15:25-26. Învăţătura dată de Duhul Lui Dumnezeu prin apostolul Pavel în acest pasaj scoate la iveală câteva principii privitoare la dărnicie. 

Primul pas înspre o dărnicie veritabilă începe cu dăruirea de sine Lui Dumnezeu

Temelia unei dărnicii sănătoase este arătată în 2 Corinteni 8:5 „…s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului…”. Dărnicia deci începe cu dăruire de sine Lui Dumnezeu!

Dărnicia este un har din partea Lui Dumnezeu

Dărnicia nu este o corvoadă, ci un har. Dumnezeu oferă acest har Bisericilor Macedoniei (v. 2). Apostolul Pavel arată că fraţii din Macedonia ştiau acest lucru „…ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul strângerii de ajutoare” (v. 4).

Dărnicia nu poate fi împiedicată de lipsuri sau de necazuri

Bisericile Macedoniei erau sărace „În mijlocul multelor necazuri … sărăcia lor lucie…” Sărăcia nu i-a împiedicat să „…dea naştere la un belşug de dărnicie din partea lor…”. Oamenii sunt demotivaţi să dăruiască pentru că văd dărnicia în mod cantitativ. Domnul Isus o vede în primul rând calitativ. Aceasta se vede în Marcu 12:44 „…ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.” În consecinţă lipsurile sau necazurile nu împiedică dărnicia. 

Dărnicia se face după hotărârea şi posibilităţile fiecăruia

Dărnicia este proporţională cu posibilităţile pe care le are fiecare persoană în parte. Apostolul Pavel afirmă în 2 Corinteni 8:12 „…darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are”. De asemenea acest principiu este reluat în Corinteni 9:7 „Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă…”

Dărnicia crează părtăşie şi unitate

Apostolul Pavel aminteşte dorinţa Macedonienilor de a fi parte la părtăşia pe care o crează dărnicia: „Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere …” (2 Corinteni 8:4).

Într-adevăr dărnicia creează părtăşie şi încă una veritabilă! Această realitate este dovedită şi de verva, bucuria şi spiritul de sacrificiu care se regăseşte în orice grup care are ca scop principal ajutorarea.

Dărnicia este unealta de măsurat pentru curăţia dragostei

Dragostea poate să fie măsurată şi verificată. așa cum se vede şi în 2 Corinteni 8:8 „… ca să pun la încercare curăţia dragostei voastre…”. O dragoste curată de fraţi şi de oameni se dovedeşte prin dorinţa de a ajuta. Cea mai des întâlnită formă de ajutorare este dărnicia.

Dărnicia provoacă rugăciuni de mulţumire şi-L slăveşte pe Dumnezeu

Dărnicia întoarce inimile oamenilor spre Dumnezeu „Căci ajutorul dat de darurile acestea, … este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu” (2 Corinteni 9:12). Dumnezeu aşteaptă ca oamenii să-L găsească pe adevăratul Dătător. Aceasta se face prin mulţumire. Apostolul Pavel nu se limitează doar la reacţia de mulţumire provocată de această dărnicie ci el arată că această dărnicie are efecte mai adânci conducându-l pe om în închinare: „… dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu …” (2 Corinteni 9:13).

Aplicații:

Dărnicia este o slujire, dar şi o formă concretă de mulţumire faţă de Dumnezeu. Pentru că suntem administratori ai bunurilor Lui Dumnezeu, dărnicia noastră nu poate fi în numele nostru ci în numele proprietarului de drept. Noi dăruim în Numele Domnului Isus Hristos.

Primul pas care trebuie făcut în privinţa dărniciei este dăruirea de sine Lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă o subordonare precisă faţă de Dumnezeu. Dărnicia fără îndrumarea Lui Dumnezeu poate însemna risipă sau chiar o cursă pentru persoana care dăruieşte, împingându-l spre mândrie sau spre afişare în faţa oamenilor. Dărnicia făcută în taină, cu smerenie, cu inima bună, cu o mână binevoitoare şi în Numele Domnului Isus, este o slujire aparte, iar Domnul se poate folosi de ea ca să cerceteze inimi sau să întărească credinţa unui om împlinindu-i rugăciunile şi acoperindu-i nevoile.

Pentru a percepe corect dărnicia, este necesară o formare continuă a gândirii pentru că dărnicia este un har dar ea este foarte adesea văzută ca o corvoadă. Când un om dăruieşte, el investeşte de fapt averea stăpânului. Astfel că dărnicia aduce roade care nu sunt de natură fizică ci spirituală. Dumnezeu este glorificat iar credinciosul darnic, răsplătit.

Altă latură a formării este reprezentată de afirmaţia Lui Dumnezeu faţă de Moise „…ce ai în mână?”. (Exodul 4:2) Moise avea doar un toiag de păstor. Acest toiag se va transforma într-o unealtă de temut pentru întreg Egiptul. Porneşte deci de la ce ai, de la ce ştii, de la ce eşti! Lasă-l pe Dumnezeu să-ţi dea resursele necesare pentru că „Cine merge la război pe cheltuiala sa?” (1 Corinteni 9:7).

Măsoară-ţi dragostea faţă de fraţi prin dărnicia ta faţă de nevoile lor. Trebuie ştiut faptul că dărnicia depăşeşte domeniul financiar. A dărui, mai precis, a te investi pe tine însuţi, este dărnicie. Poţi dărui timpul tău, cunoştinţele tale, resursele tale de diverse feluri. Poţi acoperi nevoi reale prin deschiderea de uşi care pe tine, în realitate, te costă.

Caută ca dărnicia ta să nu fie aruncată într-un sac fără fund în aşa fel încât nimeni să nu beneficieze în mod real de ea, sau mai rău, să hrănească deprinderi rele sau vicii. Este vorba totuşi de averea stăpânului. Din această pricină vigilenţa trebuie să fie trează. Principiul din (2 Tesaloniceni 3:10) „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.” este clar. Dărnicia trebuie să provoace apropiere de Dumnezeu în smerenie.

Sugestii practice:

Priveşte pe rând la toate bunurile pe care le ai. Repetă în mintea ta, pentru fiecare lucru în parte, că eşti administrator nu proprietar.

Fă o trecere în revistă a stării tale materiale şi, într-o cercetare înaintea Domnului, caută să vezi care este starea dărniciei tale. Este sporadică sau satisfăcătoare? 

Cercetează-te în privinţa dărniciei tale. Este făcută din toată inima sau trăieşti sentimente de povară sau părere de rău?

Pentru ca o dărnicie să fie eficientă, ea trebuie să fie bine planificată. Este de un mare ajutor hotărârea de a dărui un procent din venitul lunar cu consecvenţă.

Având în vedere că dărnicia este o investiţie pentru cer de care te vei bucura, caută să vezi în ce mod ai putea investi mai bine resursele stăpânului ca la vremea potrivită să fii răsplătit.

Dărnicia poate acoperi domenii foarte diverse cum ar fi nevoile stringente ale celor aflaţi în dificultate dar poate acoperi nevoile unor lucrători care duc mesajul Evangheliei în zone în care acesta nu a ajuns: misiune transculturală, traducerea Bibliei sau acţiuni medicale. Caută să stabileşti o listă de priorităţi în ceea ce priveşte dărnicia ta.

Fiind membru într-o biserică locală este de datoria ta să te îngrijeşti, în dreptul tău, de bunul mers al lucrării. Consideră ca fiind o datorie încredinţată de Domnul această purtare de grijă.

Întrebări pentru discuții:

Care este primul pas pentru o dărnicie veritabilă?

Dărnicia este o corvoadă sau un har?

Ce pasaje din Scriptură îmi arată că dărnicia nu poate fi împiedicată de lipsuri sau nevoi?

Care este regula care arată cât trebuie să fie dărnicia fiecăruia?

Ce reacţii a creat dărnicia celor din Macedonia şi Ahaia?

Este posibil să fie măsurată curăţia dragostei unui credincios?

Păstor: Darie Daniel

Biserica Biserica Baptistă NR. 2 ‘Dâmbul Rotund’ Cluj Napoca