0

Explicații biblice 17 martie

Data: 17 martie 2019

Titlul lecției: Revenirea Domnului Isus

Text: 1 Tesaloniceni 4:13-18

Verset de aur: Ioan 14:3

Ideea centrală: În ziua revenirii Domnului, Biserica Sa din toate timpurile îi va ieși în întâmpinare, pentru a sărbători biruința Sa absolută – inclusiv asupra morții.  

Scop: Să (re)aprindă în noi speranța revenirii Domnului Isus Cristos. Să aducă mângâiere sufletelor întristate, care Îi așteaptă revenirea tânjind.

Explicații contextuale și exegetice: 

Anumiți creștini din generația apostolică (ca. 30-90 d.Hr.) credeau că Domnul Isus se va întoarce în timpul vieții lor (4:15, 17). Acesta este și cazul credincioșilor din Tesalonic. Iar când unii dintre ei au început să moară înainte de ziua revenirii Domnului, întristarea și tulburarea s-au instalat în biserică. Întrebarea care frământa comunitatea era dacă nu cumva cei morți înainte de ziua revenirii lui Cristos vor fi dezavantajați în vreun fel în acea zi (4:15). Acesta este contextul în care Apostolul Pavel scrie fragmentul de scrisoare din 1 Tes. 4:13-18, oferind bisericii din Tesalonic o perspectivă „mângâietoare” cu privire la ziua revenirii Domnului (4:18). Așadar, trebuie să ne (re)amintim faptul că aceste cuvinte au fost scrise, nu pentru a satisface curiozitatea eschatologică a unora, ci pentru a oferi alinare unor creștini profund îngrijorați de soarta celor preaiubiți (cf. 5:14, „[să îmbărbăteze] pe cei deznădăjduiți”). Apostolul Pavel nu-și propune să dea aici o învățătură sistematizată cu privire la revenirea Domnului, ci doar să ofere acea perspectivă aducătoare de mângâiere și speranță (4:13, 18).

În ziua revenirii lui Cristos, cei morți vor învia și îl vor întâmpina pe Domnul „împreună” cu credincioșii care vor fi găsiți în viață (4:17). Credincioșii din toate timpurile, vii sau înviați, Îi vor saluta revenirea în unitate. Cât despre starea credincioșilor rămași în viață, 1 Tes. 4:17 trebuie citit în relație cu 1 Cor. 15:51-52: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morţii vor învia nesupuși putrezirii, şi noi vom fi schimbați.” În primul text, ni se spune că sfinții în viață vor fi „răpiți… în nori”; în al doilea text, ni se spune că trupurile lor vor fi „schimbate” instantaneu. Toți credincioșii, vii sau înviați, îl vor întâmpina pe Domnul cu trupuri transformate. Un alt aspect al unității tuturor credincioșilor.

Cu privire la sintagma „răpiți… în nori”, aceasta trebuie citită în contextul redat de Pavel, cel al procesiunilor regale. Verbul „a întâmpina” este unul tehnic, descriind intrarea triumfală a unui demnitar într-o cetate, în aclamațiile locuitorilor acesteia. Astfel, 1 Tes. 4:17 descrie Biserica lui Cristos din toate veacurile care iese „în nori” pentru a-L întâmpina pe Domnul și pentru a-i oferi Acestuia o primire triumfală „în văzduh”. Intrarea triumfală „în văzduh”, considerat domeniul diavolului și al demonilor (cf. Efes. 2:2; 6:12), arată biruința absolută a lui Cristos peste toți și peste toate (cf. 1 Cor. 15:24-26).  

Din perspectiva lui Pavel, „răpirea” credincioșilor și revenirea lui Cristos au loc în același moment; nu există interval de timp între cele două (cf. 1 Cor. 15:52, „cea din urmă trâmbiță”). Mai mult, conform cu 2 Tes. 1:6-10, răsplătirea credincioșilor și pedepsirea necredincioșilor se petrec și ele în același timp, neexistând intervale nici între cele două. 

Citit pasajul din perspectiva concluziei aplicative (4:18), ideea dominantă a acestuia este: nu există nici un dezavantaj pentru cei care au murit înaintea revenirii Domnului; în acea zi, toți creștinii, vii sau înviați, vor împărtăși aceleași experiențe binecuvântate. Iar această perspectivă unitară, aducătoare de mângâiere, este puternic ancorată în crezul din 4:14: „dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.” De fapt, întregul argument paulin pleacă de la baza acestui crez. Tot ce urmează să le spună tesalonicenilor poate fi spus doar datorită învierii lui Isus Cristos. Învierea Lui constituie fundamentul speranței creștine. Iar concluzia dogmatică „şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (4:17) descrie împlinirea acestei speranțe. 

Aplicații: 

1. Biserica din Tesalonic era tulburată; și aceasta din cauza ignoranței (4:13, „nu voim… să fiți în necunoștință”). Cunoașterea parțială sau necunoașterea doctrinelor biblice pot produce tulburare în biserica locală.

2. Există numeroase dezbateri (chiar dispute) pe tema desfășurării evenimentelor de la sfârșitul istoriei, căci multe detalii ne sunt încă neclare. În acest context al controverselor și contestărilor, noi trebuie să accentuăm ceea ce ne este clar și ne unește: „vom fi totdeauna cu Domnul” (4:17). 

3. Folosirea verbului „a răpi” (4:17) descrie o acțiune ce are loc pe neașteptate. Aceeași idee este redată prin folosirea substantivelor „strigăt” și „trâmbiță” (4:16). Toți acești termeni ne reamintesc că venirea Domnului va fi un eveniment surprinzător, ce nu poate fi anticipat. Prin urmare, trebuie să fim pregătiți tot timpul (cf. Mat. 24:42-25:13). 

4. Credința în învierea lui Isus Cristos și speranța revenirii Sale sunt aducătoare de mângâiere în momente de înstristare. Iar această mângâiere vine prin frații cu care împărtășim credința și speranța (cf. 4:18; 2 Cor. 1:3-4). 

Sugestii practice: 

1. Decideți cu biserica locală să parcurgeți (încă o dată) doctrinele esențiale ale creștinismului, pentru a elimina sau reduce ignoranța.   

2. Încurajați în această săptămână o persoană care a pierdut recent pe cineva drag. Sau organizați cu biserica o întâlnire specială pentru văduvi, văduve și orfani. În cadrul acestei întâlniri, puneți în practică 1 Tes. 4:18.   

Întrebări pentru discuții: 

1. Care sunt adevărurile clare și incontestabile ale învățăturii despre revenirea lui Cristos cu care trebuie să fie de acord toți creștinii?  

2. Ați pierdut pe cineva drag? Care au fost adevărurile care v-au adus (și încă vă aduc) mângâiere și speranță? 

3. Cum ne putem pregăti pentru revenirea Domnului? Enumerați câteva moduri concrete. 

Amiel Drimbe, Institutul Teologic Baptist București 

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.