0

Explicații biblice 30 decembrie

Data: 30 decembrie 

Text: Romani 15:14-16:27 

Tema: Concluzie: salutări și benedicție 

Verset de aur: Romani 16:16

Ideea: Dumnezeu este proslăvit atunci când Evanghelia Lui este propovăduită tuturor oamenilor și produce o comunitate eterogenă și unită numită Biserică!

Scopul: Să ne ajute să traducem adevărul Evangheliei în misiune și să devenim membri responsabili în Biserica lui Cristos.

Explicații contextuale și exegetice:

Anul trecut, în ultima lecție, am făcut o evaluare privind la lecțiile studiilor biblice din întregul an. Anul acesta propunem acest exercițiu ca un proiect personal, sau mai bine, familial, în care să revedem cele patru componente ale Studiului Biblic:

– doctrine (păcat, mântuire, naștere din nou, biserică, botez și cina Domnului);

– spiritualitate (familială);

– privire de ansamblu (Noul Testament);

– studiu inductiv (Epistola către Romani).

Azi încheiem studiul acestei epistole cardinale. Cu toate că acest text parțial a mai fost studiat la palierul „Spiritualitate” vorbind despre familie și relația ei cu biserica, astăzi îl privim ca încheierea și încununarea Epistolei către Romani. În textul propus, pot fi identificate cinci idei, după cum urmează:

15:14-23 – Lucrarea lui Dumnezeu în viața lui Pavel;

15:23-33 – Călăuzirea lui Dumnezeu în planurile lui Pavel;

16:1-16 – Minunea lui Dumnezeu în biserică;

16:17-24 – Avertizările lui Dumnezeu pentru biserică;

16:25-27 – Slava lui Dumnezeu în lucrarea Lui înțeleaptă.

Le vom studia pe scurt.

1. Lucrarea lui Dumnezeu în viața lui Pavel (15:14-23);

Cu toate că pare că ar fi încheiat epistola prin binecuvântarea din 15:13, Pavel mai vrea să transmită câteva informații importante. El vrea să se asigure că biserica, pe care nu a întâlnit-o încă, nu este ofensată de tonul mai îndrăzneț și că înțelege mandatul primit prin harul lui Dumnezeu.

Misiunea lui Pavel era ca prin Evanghelie să ducă Neamurile la ascultarea de Cristos. Pavel folosește imaginea unui preot care aduce jertfe lui Dumnezeu, atâta doar că jertfa este tocmai mulțimea de neevrei care vin la Cristos. (Observă și prezența Sfintei Treimi în v.16)

Pavel are această calitate prin „puterea harului” (v.15), acreditat prin „puterea semnelor” (v.19a) și asistat de „puterea Duhului Sfânt” (v.19b). Această concentrare de „putere” este susținută și de o mărturie autentică a vorbirii și a faptelor apostolului (v.18c) și de o pasiune înflăcărată, descrisă atât de plastic: „îmi împlinesc cu scumpătate slujba…”!

Pavel încheie această prezentare cu ideea unei acoperiri geografice considerabile (v.19b) și a unui principiu misionar personal: „nu zidesc pe temelia pusă de altul” (v.20). 

2. Călăuzirea lui Dumnezeu în planurile lui Pavel (15:23-33);

În primul capitol, Pavel le mărturisește că dorește să îi vadă (1:11), dar a fost împiedicat până în momentul scrierii (1:13). Acum le explică motivul: era ocupat cu misiunea din zona răsăriteană a Mediteranei. Aceasta s-a încheiat. În plus, Roma este doar o oprire în planul lui de a merge în Spania (v.24) un nou teren misionar neexplorat. 

Ierusalimul este prima destinație, explică Pavel (v.25-28). Acolo are misiunea de a duce ajutoare sfinților din Ierusalim de la sfinții dintre Neamuri. Semnificația acestei acțiuni internaționale arată forța Evangheliei de a depăși limitele sociale, politice, geografice și de a uimi lumea prin koinonia (părtășia – termenul folosit de Pavel pentru „strângerea de ajutoare”) voluntară și bucuroasă a celor transformați de ea.

Aceste planuri sunt așa de mărețe încât nu se pot realiza fără o puternică susținere în rugăciune! Așa că Pavel le explică în versetele 30-32 cât de importantă este „lupta în rugăciune” și pentru ce să se roage specific. (Observă din nou prezența Sfintei Treimi în v.30)

3. Minunea lui Dumnezeu în biserică (16:1-16);

Probabil cel mai complex concept este acela al RELAȚIILOR! Persoanele sunt create pentru a avea relații. Capitolul 16 demonstrează că relațiile frumoase, autentice sunt posibile în biserica lui Cristos. Găsim peste 30 de nume doar în acest capitol. Oare de ce a ocupat atât de mult spațiu din papirusul atât de scump pentru a „trimite sănătate”…?

Este o minune pe care numai Dumnezeu o face! Iată: O femeie este diaconiță într-o biserică, o altă biserică o primește și o ajută fără să o cunoască mai înainte. Câteva familii ostenesc din greu, voluntari, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Avem robi și slobozi, bărbați și femei, oameni simpli și alții din „casa Cezarului” … toți socotiți neprihăniți prin credința în jertfa Domnului Isus, toți sunt „frați”, „surori” „preaiubiți”! Ei sunt toți „în Cristos” și sunt uniți prin „tovărășia” suferinței și a slujirii!

4. Avertizările lui Dumnezeu pentru biserică (16:17-24);

Dar imaginea este totuși una de pe pământ. De aceea și avertizările sunt pe măsură. Vor exista persoane care vor dezbinare și tulburare (v.17). Ei sunt în centrul atenției și prin abilitatea vorbirii atrag pe cei naivi.

Cu toate acestea, înțelepciunea ascultării (v.9) și a rămânerii în Cristos le asigură biruința asupra Satanei, care este, de fapt, adevăratul arhitect al distrugerii relațiilor.

5. Slava lui Dumnezeu în lucrarea Lui înțeleaptă (16:25-27).

Epistola se încheie cu câteva salutări din partea unor oameni speciali (v.21-24) și o benedicție extinsă (v.25-27)!

Aceasta cuprinde ideile mari din epistolă. Astfel, proslăvim pe Dumnezeu atotputernic (care mântuie și susține), pe Dumnezeu care se descoperă prin Evanghelie (întreg Vechiul Testament fiind un indicator spre Cristos), care, prin credința în moartea și învierea Domnului Isus Cristos, vrea să mântuiască toți oamenii, care este singur înțelept și veșnic slăvit!

Aplicații:

Fii matur!

În Romani 15:14, Pavel apreciază trei lucruri la credincioșii din Roma. Terminologia arată plenitudine, maturitate „plini de” și „plini de orice”. Verifică dacă ai acești trei indicatori și crește-i la maxim!

Slujește!

Evanghelia ne este încredințată fiecăruia. Să o ducem cu „scumpătate” la cât mai mulți. Slujești? Dacă da, cum slujești?

Finalizează!

Pavel a finalizat ideile începute în epistolă, misiunea începută în Asia, proiectul de strângere de ajutoare. Fii și tu unul care finalizează bine tot ce începe. Ai vreo activitate începută și nefinalizată?

Ajută!

Fii implicat în nevoile din jur, în special, în nevoi legate de slujire. Despre ce „datorie” vorbește Pavel în 15:27?

Roagă-te!

Roagă-te pentru misiune, pentru misionari, pentru biserică, pentru orice îți ocupă gândirea. Treci la nivelul „luptă în rugăciune”!

Biruiește!

Biruiește ispita dezbinării, a căutării propriilor plăceri, gusturi, preferințe, biruiește ispita de a tulbura! Tu ascultă și fii înțelept, Domnul îți dă biruința!

Sugestii practice (ceva specific de făcut…):

– Revizuiește subiectele, cu familia ta, de la fiecare palier de studiu Biblic din anul 2018. Verifică secțiunea „sugestii practice” și evaluează în ce mod viața ta a fost schimbată prin adevărurile Sfintei Scripturi.

– Scrie o „declarație personală de misiune”.

– Scrie undeva ce ai dori să realizezi din punct de vedere spiritual în viitorul apropiat. Dar în cel îndepărtat?

– Fă o listă cu 25 de frați și scrie în dreptul fiecăruia un lucru semnificativ care îl caracterizează. Apoi spune-i / scrie-i fiecăruia ce apreciezi la el.

– Alege să faci un lucru care îți este mai greu, dar care lucrează la unitatea bisericii.

Întrebări pentru discuții:

Cât de primitoare este biserica ta în ce privește diversitatea etnică?

Crezi că o biserică formată din oameni asemănători (ca vârstă, pregătire, naționalitate, cultură) este de dorit? Argumentează răspunsul.

Care este cheia de înțelegere a Vechiului Testament?

Care este liantul unei biserici?

Păstor, Dr. Timotei Rusu

Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” Deva

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.