0

EXPLICAȚII BIBLICE 1 IULIE

Data: 1 iulie

Text: Matei 27:26-44

Verset de aur: Matei 27:11

Tema: Evanghelia după Matei: Isus „Împăratul Mesia”

Ideea centrală: Începând cu această lună, pentru studiul nostru biblic, vom face o privire de ansamblu asupra cărților din Noul Testament Această colecție de 27 de cărți inspirate de Duhul Sfânt descriu într-un mod admirabil planul măreț al lui Dumnezeu pentru lume (Fapte 20:27) pe care Tatăl Ceresc L-a desfășurat prin Fiul Său, Isus Hristos. Evangheliile surprind într-un mod glorios, din diferite unghiuri, trăsăturile divine fundamentale ale Domnului Isus Hristos cu privire la planul Său de răscumpărare a lumii noastre. Hristos este punctul central în jurul Căruia gravitează universul întreg. De aceea, Scriptura întreagă vorbește despre Isus, iar evangheliștii surprind într-un mod special, cu accente diferite, atributele divinității și umanității Domnului Isus. Evanghelia după Matei evidențiază într-un mod unic rolul Domnului Isus Hristos de Împărat Absolut, trimis de Dumnezeu (Mesia), pentru a întemeia Împărăția Sa.

Scopul lecției: Să cunoaștem identitatea și autoritatea Domnului Hristos ca Mesia – Împăratul care s-a născut în Betleemul din Iudea și să acceptăm autoritatea Sa asupra vieții noastre.

Explicații contextuale și exegetice:

Evanghelistul Matei scrie cu preponderență evreilor și caută să surprindă într-un mod unic, rolul de Împărat Divin al Domnului Isus Hristos, un Urmaș al Regelui David. Când magii din Răsărit au venit la Ierusalim să-L caute pe Pruncul Divin care S-a născut „în zilele împăratului Irod” aceștia au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? (Matei 2:2). Astfel că Matei introduce încă de la începutul Evangheliei sale acest contrast evident între tirania egoistă a împăratului Irod și binecuvântarea altruistă a Împăratului Divin care era „Căpetenia” sau „Păstorul” poporului Israel (Matei 2:6). Când Domnul Isus a intrat triumfal în Ierusalim, proclamând astfel public identitatea Sa de Împărat, Matei anunță evenimentul scriind: „Spuneţi fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe’” (Matei 21:5). Vedem aici, din nou contrastul față de protocolul împăraților vremii care, pentru un eveniment similar, ar fi încălecat, probabil, unul dintre cei mai impunători cai, în timp ce Împăratul fiicei Sionului a intrat în Ierusalim „blând și călare pe un măgar” (Matei 21:5). Aceasta i-a determinat pe mulți să se întrebe cine este, de fapt, acest Împărat neobișnuit și care este Programul Său de Guvernare? Matei descrie cu entuziasm că El, Împăratul Isus este Mesia (Trimisul lui Dumnezeu) care a venit să proclame și să inaugureze o Împărăție a Cerurilor care operează după alte legi și principii decât cele după care guvernează împărățiile lumii noastre (3:2; 4:17; 5:3, 10, 19, 20; 6:10, 13, 33; 7:21; 8:11; 10:7; 11:11, 12; 12:28). Aceste principii divine ale Împărăției lui Dumnezeu sunt explicate printr-o serie de parabole care redau într-un mod foarte plastic legile care guvernează Împărăția Cerurilor (13:19, 24, 33, 43, 44, 45, 47, 52; 20:1; 22:2; 25:1, 14). De asemenea, Matei descrie și trăsăturile de caracter ale cetățenilor acestei Împărății (18:1-35). Evident, unii dintre cei ce aud mesajul Împărăției nu vor accepta acest adevăr și vor pierde, astfel, harul de a deveni cetățeni ai Împărăției (19:23-24; 21:31, 43). Însă alții acceptă principiile de guvernare ale Împăratului și prin urmare aceștia vor moșteni Împărăția: „Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (25:34). Ce vei face tu: vei accepta sau vei respinge principiile de conducere ale Împăratului Mesia?

Textul pentru studiu redă într-un mod dramatic și șocant respingerea Împăratului Isus!

Observați în textul pentru studiu:

1. Respingerea lui Isus ca Împărat (27:26). Matei își îndreaptă atenția asupra a patru personaje din domenii sociale și religioase diferite care au fost implicate în procesul de judecare și condamnare a lui Isus.

a) Marele preot Caiafa (26:57-68)

Un lider religios cu o gândire lumească care respinge adevărul potrivit căruia Isus este Fiul lui Dumnezeu și-L condamnă pe Împăratul Mesia la moarte! Aceasta pentru că în tiparul logicii sale Isus nu putea să fie Fiul lui Dumnezeu. Nu există dovezi că marele preot s-ar fi căit de fapta sa nesăbuită.

b) Apostolul Petru (26:69-75)

Unul dintre cei doisprezece ucenici, un lider spiritual puternic ce a eșuat, negând relația sa cu Isus, datorită lipsei sale de veghere asupra avertizărilor anterioare primite. Lepădarea lui Petru de Împăratul Mesia este cu atât mai umilitoare cu cât el neagă afilierea sa cu Domnul în fața întrebărilor puse de două femei servitoare! Petru s-a căit adânc de greșeala de a se lepăda de Domnul Isus.

c) Apostolul Iuda (27:1-10)

Unul dintre ucenicii Domnului care l-a trădat și vândut pe Împăratul Mesia pentru 30 de arginți. Regretul său n-a fost autentic și a fost urmat de sinucidere.

d) Dregătorul Pilat (27:11-26)

Un guvernator ce a respins pe Împăratul împăraților! Deși a primit din partea Domnului Isus un răspuns afirmativ, direct și fără echivoc la întrebarea sa specifică adresată Împăratului Isus: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” (27:11). Pilat întreabă mulțimea de oameni din jurul său: „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?” Iar mulțimea îi răspunde direct și cu cruzime: „Să fie răstignit”! Pilat cedează în fața tiraniei majorității și-l respinge pe Împăratul Isus. Pilat nu-și schimbă decizia și nu o regretă nici chiar dacă soția sa l-a rugat insistent să nu aibă „nimic a face cu neprihănitul acesta”, căci în acea zi ea a „suferit mult în vis din pricina Lui”.

Ce te-ar determina pe tine să-L respingi pe Împăratul Mesia?

2. Batjocura soldaților față de Isus ca Împărat (27:27-38). Acuzația oficială adusă lui Isus a fost aceea că El a pretins că este Împăratul Iudeilor (27:37). Soldații au luat în derâdere pe Împăratul Isus, dezbrăcându-L de hainele Sale și îmbrăcându-L cu „o haină stacojie” și apoi „au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă”. Aceasta era forma lor de dispreț față de Împăratul Isus. „Apoi, îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El, şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor”! Ce tablou cutremurător, să vezi oameni care se închină Regelui Universului în bătaie de joc! Soldații credeau că Isus nu era Împărat, când, de fapt, El era într-adevăr Împăratul împăraților! Iar ei, fără să realizeze, au scris în trei limbi (greacă, ebraică și latină – Luca 23:38) acuzația oficială pe care au afișat-o deasupra crucii lui Isus: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor”. Ironic, până și dușmanii trag la carul Evangheliei!

3. Batjocura trecătorilor față de Isus ca Împărat (27:39-44). Isus n-a fost răstignit într-un loc izolat și retras de freamătul zilnic al cetății, ci El a fost țintuit pe lemn într-o zonă cu circulație intensă, acolo unde poate sute de persoane călătoreau pentru treburile lor zilnice. Reacția mulțimii a fost una negativă, de batjocură față de Isus, așa cum o făceau și soldații. Este uluitoare această undă negativă de ură care cuprinde masele largi de oameni! La fel ca atunci, și astăzi, milioane de oameni resping domnia lui Hristos și își bat joc de credința în Dumnezeu doar pentru că așa vorbesc și alții (la televizor, pe stradă, în piață, etc).

Mulțimea revoltată, dar ignorantă și manipulată de conducătorii religioși, striga: „Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi”! Această remarcă răutăcioasă a mulțimii era o aluzie la expresia care circula printre oameni, cum că Isus ar fi un fel de magician, evident, înterpretând greșit o afirmație a Mântuitorului (Ioan 2:19). Argumentul lor sucit era acesta: „Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”. Când, de fapt, Domnul Isus a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu tocmai rămânând pe cruce pentru a împlini Planul de răscumpărare a lumii pierdute în păcat (inclusiv al celor  ce-L batjocoreau și-L respingeau!). Pe lângă corul acesta strident al mulțimii trecătorilor, s-a alăturat și un grup de preoți de seamă (nu orice neaveniți!), cărturari și bătrâni care, în tonul fals al mulțimii, au strigat și ei: „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce şi vom crede în El! Remarcăm aici aluzia directă făcută de aceștia la demnitatea de Împărat a lui Isus, demnitate afirmată de mulți, dar respinsă de exponenții plini de ură ai acelei generații.

4. Acceptarea surprinzătoare a lui Isus ca Împărat Divin (Luca 23:40-43). Evanghelistul Luca surprinde un detaliu uimitor despre unul dintre cei doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu Domnul Isus, Mesia (unul la dreapta și altul la stânga lui Isus). Ambii tâlhari erau „făcători de rele” ce au fost condamnați la moarte împreună cu Isus (Luca 23:32). Unul dintre ei, însă, în mod neașteptat și surprinzător s-a pocăit în ultima clipă și a ajuns în rai cu Domnul Isus, după ce și-a irosit întreaga viață (Luca 23:43). Ce contrast uimitor surprinde aici Luca! Când alții își băteau joc de Isus Mesia, iar colegul său de tâlhărie își folosește ultimile eforturi de respirație pentru a-L batjocori pe Isus (un gest de răutate extremă), acest tâlhar capătă, în ultimile sale clipe de viață, cel mai mare cadou din partea lui Dumnezeu: viața veșnică! Cum a fost posibil așa ceva?

Să analizăm afirmațiile acestui tâlhar, în contextul în care, așa cum am văzut, oamenii din jurul său își băteau joc de Împăratul Mesia, și în timp ce chiar colegul său de tâlhărie Îl batjocorea pe Isus. După ce îl admonestează pe colegul său de tâlhărie, raportându-se la Dumnezeu, și spunându-i „nu te temi tu de Dumnezeu?” (Luca 23:40) Tâlharul mântuit se îndreaptă apoi spre Isus și rostește una dintre cele mai frumoase mărturii de credință: „Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta!” (Luca 23:42). În mod surprinzător, tâlharul acesta știe că Isus este Împărat și că își va conduce Împărăția chiar și după moartea Sa. Până în acel moment, nimeni altcineva n-a mai afirmat așa ceva despre Isus și despre Împărăția Sa. Ucenicii lui Isus credeau, într-adevăr, că El va întemeia o Împărăție, dar înainte de moartea Sa iar nu după moarte (Luca 24:21). De aceea, tâlharul mântuit a depus o mărturie surprinzătoare despre Isus Împăratul – Mesia care, în înțelegerea lui, El domnește chiar și în moarte, prin moarte și după moarte, pentru veșnicie. Ce declarație surprinzătoare despre Isus ca Împărat!

Ca un adevărat Împărat, Domnul Isus, îi spune acestui tâlhar: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23:43). Nu există speranță mai mare și binecuvântare mai măreață decât să fim în rai cu Isus. Tâlharul mântuit n-a fost primit în rai pentru faptele sale bune, ci datorită harului oferit de Hristos și prin acceptarea acestui har prin credința tâlharului (Efeseni 2:8).

Chiar prin moartea Sa, Domnul Isus, Împăratul-Mesia, dezbracă „domniile și stăpânirile” și le face „de ocară înaintea lumii”, luând cu El în Împărăția Sa încă un om pe care l-a smuls din „ghearele” Diavolului (Coloseni 2:15). Acesta este adevărul despre Domnul Isus Hristos care-i eliberează și astăzi pe oameni din Împărăția Întunericului, transferându-i în Împărăția lui Dumnezeu.

Aplicaţii:

1. Recunoaște-L și acceptă-L pe Domnul Isus Hristos ca Suveran și Împărat al universului. Închină-te Lui din toată inima și cu reverență! El este Domnul Absolut al universului și al sufletului tău.

2. Insistă să cunoști și să împlinești bine voia Sa și planurile Sale pentru viața ta. Ele se vor împlini așa cum au fost afirmate. Nimeni nu se poate opune planurilor Împăratului Suveran.

3. Roagă-te pentru cei ce, din diferite motive neîntemeiate, Îl resping pe Isus Hristos ca Domn.

4. Trăiește cu demnitatea cerută unui cetățean al Împărăției Cerurilor.

Sugestii practice:

1. Scrie sau afirmă în prezența altora câteva atribute ale Domnului Isus ca Împărat Divin.

2. Reconsideră planurile Domnului Isus cu privire la lume. Vezi unde te afli tu pe această traiectorie?

3. Roagă-te zilnic să împlinești toate planurile Sale pentru viața ta.

4. Mijlocește în rugăciune pentru cei ce-L resping pe Isus Hristos ca Domn. Fă o listă cu numele acestora pentru a te ruga concret și focalizat.

Întrebări pentru discuţii:

1. L-ai acceptat pe Isus Hristos ca Domn al vieții tale?

2. Cauți să împlinești cu atenție voia Sa pentru tine, în fiecare zi?

3. Care sunt motivele pentru care astăzi oamenii Îl resping pe Isus ca Domn (Împărat)?

4. Care sunt acuzațiile aduse de oamenii din generația noastră cu privire la planul divin?

5. Îl proclami public pe Isus Hristos ca Domn al nostru al tuturor? Sau ți-e rușine de asocierea ta cu El?

6. Este Domnul Isus Hristos ținta preocupărilor tale majore și zilnice și te închini Lui cu sinceritate?

Echipa de redactare a Calendarului de Studiu Biblic 2018

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.