Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat un aviz favorabil iniţiativei cetăţeneşti de revizuire a Constituţiei pe tema definiţiei familiei. Inițiativa care a strâns peste trei milioane de semnături și care prevede reviziuirea Constituției în sensul definirii familiei ca uniunea dintre un bărbat și o femeie urmează să fie

discutată în Camera Deputaților și în Senat și are nevoie, pentru a putea fi adoptată, de votul favorabil a cel puțin două treimi din numărul de membri din fiecare cameră. După aprobarea în Parlamentul României, următorul pas este organizarea, în termen de treizeci de zile, a referendumului popular. Inițiativa a fost demarată de Coaliția pentru Familie și a beneficiat de sprijinul larg al cultelor religioase.