INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREȘTI

UNIVERSITATEA EMANUEL, ORADEA

 


 

ubr-itbbINSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREȘTI

Iubiţi fraţi din conducerea Institutului Teologic Baptist din București,

Frați profesori,

Stimați studenți,

 

Cu ajutorul Domnului suntem în pragul unui nou an universitar. Știind că acum visele sunt mari și numeroase, mă rog lui Dumnezeu să vă ajute să vedeți împlinindu-se și în anul acesta tot ce coincide cu planul Lui sfânt și glorios. În ciuda greutăților, neajunsurilor și multiplelor provocări Îl rog pe Tatăl ceresc să vă ajute pe dumneavoastră, profesorii, să faceți în așa fel ca studenții să găsească în instituția pe care o reprezentați o atmosferă duhovnicească, un loc unde să se maturizeze spiritual și să se dezvolte profesional. Cer Părintelui veșnic să vă ajute pe voi, studenții, să folosiți timpul cu responsabilitate și înțelepciune, în așa fel ca darurile divine așezate în voi să poată fi folosite pentru binele Împărăției.

Secerișul a rămas mare, iar secerătorii continuă să fie puțini. În timp ce slujiți și vă pregătiți temeinic pentru slujire, rugați-L pe Domnul secerișului să ridice și alți tineri pentru lucrarea Sa din România.

Vă asigurăm de prețuirea noastră, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și vă reamintim că suntem aici pentru a vă sluji.

Slujind Domnului Împreună,

Păstor dr. Viorel Iuga

Preşedinte UBCBR

Descarcă documentul de aici

 


 

 

ubr-ueoUNIVERSITATEA EMANUEL, ORADEA

Iubiţi fraţi din conducerea Universităţii „Emanuel” Oradea,

Frați profesori,

Stimați studenți,

 

Cu ajutorul Domnului suntem în pragul unui nou an universitar. Știind că acum visele sunt mari și numeroase, mă rog lui Dumnezeu să vă ajute să vedeți împlinindu-se și în anul acesta tot ce coincide cu planul Lui sfânt și glorios. În ciuda greutăților, neajunsurilor și multiplelor provocări Îl rog pe Tatăl ceresc să vă ajute pe dumneavoastră, profesorii, să faceți în așa fel ca studenții să găsească în instituția pe care o reprezentați o atmosferă duhovnicească, un loc unde să se maturizeze spiritual și să se dezvolte profesional. Cer Părintelui veșnic să vă ajute pe voi, studenții, să folosiți timpul cu responsabilitate și înțelepciune, în așa fel ca darurile divine așezate în voi să poată fi folosite pentru binele Împărăției.

Secerișul a rămas mare, iar secerătorii continuă să fie puțini. În timp ce slujiți și vă pregătiți temeinic pentru slujire, rugați-L pe Domnul secerișului să ridice și alți tineri pentru lucrarea Sa din România.

Vă asigurăm de prețuirea noastră, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și vă reamintim că suntem aici pentru a vă sluji.

Slujind Domnului Împreună,

Păstor dr. Viorel Iuga

Preşedinte UBCBR

Descarcă documentul de aici