0

EXPLICATII BIBLICE: 3 APRILIE

Calendar 2016Data:  03 Aprilie 2016
Tema: FII DREPT CA DOMNUL ISUS
Text: Matei 23:13-26
Verset de aur: Matei 23:23
Ideea centrală: Domnul Isus combate și condamnă duplicitatea, îndemnându-ne să fim oameni de caracter, caracterizați de corectitudine, compasiune și credincioșie!

Explicaţii contextuale și exegetice: 

Expresia „Vai de voi” apare de 8 ori în capitolul 23 din Matei și de 31 de ori în întreaga Scriptură. Prin această expresie Domnul Isus își exprimă întristarea față de situația deplorabilă a liderilor religioși din Israelul acelor vremi. Cărturarii și Fariseii erau caracterizați de mândrie. Toate faptele lor aveau un singur scop – orgoliul personal (v.5). Doreau să fie văzuți de oameni, să fie apreciați, să primească cele mai bune locuri la mese și să li se facă plecăciuni când erau întâlniți (v.6-7). Domnul îi compară cu niște morminte văruite, impetuoase pe exterior dar pline de moarte și de osemintele sfinților în interior. Această ultimă expresie caută să sublinieze vinovăția Cărturarilor și a Fariseilor în raport cu oamenii nevinovați, pe care i-au nedreptățit, fie la judecată, fie prin sarcinile grele așezate pe umerii lor (v.4,14,29). Domnul critică mândria și caracterul lor duplicitar, arătând că tot acest comportament conduce în final la condamnare veșnică.

În versetul 23 Domnul Isus descrie succint cele mai însemnate lucruri din legea Iudaică! Învățătorul divin are toată autoritatea și este cel mai îndreptățit să interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu, iar interpretarea Sa este deasupra oricărei interpretări omenești sau profetice din vechime sau contemporaneitate! Astfel, Domnul Isus subliniază în acest verset cele mai importante lucruri din lege: corectitudinea, compasiunea și credincioșia. Toate aceste trăsături de caracter se regăsesc din plin în viața Domnului Isus, dar sunt absente în viața liderilor spirituali ai lui Israel. În timp ce Domnul Isus era cinstit în toate relațiile Lui cu Tatăl și cu oamenii, ei erau corupți, vicleni și dornici să înșele pentru câștigul și faima personală. În timp ce Domnul Isus manifesta compasiune față de toți cei năpăstuiți, nenorociți și nefericiți, vindecându-i și dându-le adesea de mâncare, ei căutat să profite de oameni trăind vieți exagerate (v.14 mâncând casele văduvelor). Când era vorba de credincioșie, Domnul Isus era credincios Tatălui în cuvânt, comportament și caracter, ducând până la capăt lucrarea încredințată, însă ei desființau adesea Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor omenești (Matei 15:1-3).

Domnul Isus le atrage atenția acestor oameni asupra faptului că Dumnezeu contabilizează toate gândurile, cuvintele și faptele oamenilor, urmând ca acestea să fie judecate la vremea hotărâtă, condamnând toate cuvintele și comportamentele păcătoase. În acest context, expresia Vai de voi este menită să îi avertizeze pe acești oameni de condiția jalnică în care ei se găseau în contrast cu cerințele Cuvântului lui Dumnezeu din Lege.

Drama acestor oameni este mare însă ea nu se oprește doar în dreptul lor ci contaminează întreg cercul de influență al acestora. De ceea Domnul Isus avertizează adesea: păziți-vă de aluatul cărturarilor și al fariseilor! Domnul îi numește povățuitori orbi, oameni care nu doar că trăiau în rătăcire dar cel mai grav era că îi rătăceau și pe alții (Matei 23:13).

Viața lor coruptă contamina mediul social și religios, iar oamenii le copiau adesea comportamentul, crezând că așa se cuvine. Acest pasaj exprimă critica aspră a unui Mântuitor drept, împotriva superficialității religioase a liderilor lui Israel și implicit a celor ce-i urmau.

Aplicaţii: 

– Să ne amintim că Dumnezeu este dragoste dar și dreptate! Cele două calități coexistă, împreună cu multe altele, în caracterul Său!

– Înțelegând că Dumnezeu condamnă duplicitatea și mândria, să ne pocăim înaintea Lui de aceste lucruri, corectându-ne viața după Cuvântul Său!

– Să învățăm de la Învățătorul Suprem că lucrurile cele mai importante din Lege, sunt corectitudinea, compasiunea și credincioșia.

– Să trăim o viață cinstită (înaintea Domnului și a oamenilor), o viață plină de compasiune față de problemele, necazurile și nevoile celor din jur; credincioși în raport cu Cuvântul lui Dumnezeu!

Sugestii practice: 

– Fii corect la locul de muncă, la școală, la câmp și la Casa Domnului. Nu fura, nu copia, nu schimba răzorul, nu-L înșela pe Domnul zgârcindu-te la zeciuială (v.23);

– Fii plin(ă) de compasiune față de cei din jur. Plângi cu cei ce plâng! Nu te bucura de necazurile nimănui ci dimpotrivă sari în ajutor! Fii milostiv(ă) după cum și Tatăl tău este Milostiv (Luca 6:36);

– Fii credincios(asă) Cuvântului lui Dumnezeu. Stai lângă principiile Scripturii și nu lăsa păcatul să se strecoare și să se cuibărească în gândurile, cuvintele și conduita ta!

Întrebări pentru discuţii: 

1. Câte Vai-uri rostește Domnul Isus în Matei capitolul 23? (pt. copii sau adolescenți)

2. Ce fel de caracter și conduită aveau Fariseii și Cărturarii acelor vremuri?

3. Ce concluzie trage Domnul Isus în dreptul acestor oameni și ce exprimă această concluzie scurtă, repetată?

4. Care sunt cele mai importante lucruri din Lege, conform cuvintelor Domnului Isus?

5. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem și pe care să nu le lăsăm nefăcute, conform versetului 23?

6. Care este condiția în care eu mă găsesc când privesc în oglinda Cuvântului divin?

7. Ce trebuie să corectez în viața mea pentru a nu fi condamnat de Domnul Isus?

Identificarea celui care a scris lecția:

Păstor Marius Gabriel Lucan, marius_lucan@yahoo.com

Biserica Baptistă nr.1 LIPOVA

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.