Calendar A4-3_Page_1Data: 21 Decembrie

Tema: Misiunea mondială ca obiectiv al lui Dumnezeu

Text: Ioan 3:16; Apocalipsa 5:9-10; Faptele Apostolilor 13:47

Verset de aur: Faptele Apostolilor 13:47: Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

Ideea centrală: În planul de misiune Dumnezeu are în vedere întreaga omenire

 

Explicaţii contextuale și exegetice:

 

Lumea în care trăim este adâncită în păcat şi pe drumul spre pierzare. Intr-un astfel de cadru Dumnezeu Il trimite pe Fiul său pentru mântuirea oamenilor. Această demonstraţie de dragoste este materializată în acţiune concretă (Ioan 3:16) – Dumnezeu Il trimite. Sau, în cuvintele apostolului Pavel: “El, n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său” pentru noi (Romani 8:32). Acest sacrificiu are reveberaţii mondiale. De aceea, planul lui Dumnezeu de mântuire nu este limitat la o naţiune sau grup etnic. El iubeşte întreaga omenire, iar jerta lui Hristos de răscumpărare este oferită tuturor oamenilor indiferent de limbă, culoare a pielii sau naţionalitate (Apoc 5:9).

Este important să observăm importanţa cântului şi a proclamării mondiale a celor răscumpăraţi. În Psalmul 96 toţi locuitorii pământului sunt îndemnaţi să cânte o cântare nouă. Acest Psalm misionar ne îndeamnă să povestim „printre neamuri slava Lui, şi printre toate popoarele minunile Lui” (Ps 96:3).   Astfel că cei răscumpăraţi, la rîndul lor sunt responsabili pentru a fi lumini în această lume. Ei trebuie să aibă înţelegerea globală a responsabilităţii de a proclama evanghelia pănâ la marginile pământului, deoarece El ne-a încredinţat nouă slujba împăcării (2 Cor 5:18). Transferul obiectului divin pentru întreaga lume trebuie să fie înţeles de toţi membrii bisericii lui Hristos.

Scopul final al lui Dumnezeu cu omenirea este ca aceştia să “aibă viaţă veşnică” în El pentru a-şi crea o împărăţie formată din oameni răscumpăraţi, proveniţi din toate colţurile lumii (Apoc 5:10).

 

Aplicații / considerente misiologice:

La ora actuală sunt aproximativ 6500 de limbi şi dialecte vorbite la nivel global. Dintre acestea, Biblia este tradusă în mai puţin de 3000 de limbi. Astfel că, mai bine de jumătate din limbile vorbite astazi nu au niciun cuvânt din Sfânta Scriptură accesibil populaţiilor care o vorbesc. Mai mult, peste 2 miliarde de oameni locuiesc într-o zonă geografică sau politică unde evanghelia nu este înca disponibilă. În multe alte regiuni evanghelia nu este încă prezentată pe înţelesul localnicilor pentru ca aceştia să poată răspunde ei în contextual lor cultural.

Cu toate acestea, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru întreaga omenire. Evanghelia trebuie răspândită până la marginile pământului.

Acum, în preajma sărbătorii naşterii lui Hristos în lume, ne îndemnăm unii pe alţii la a analiza dacă darul vieţii vesnice a ajuns la toţi oamenii şi dacă obiectivul global al misiunii intenţionat de Dumnezeu este atins.

Întrebări pentru discuții:

Care este rolul meu personal pentru ca evanghelia să ajungă la toate naţiunile?

Ce activităţi practice putem face, ca biserică, pentru a contribui la traducerea Bibliei în limbi în care până acum nu a fost tradusă?

Daca Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ar fi posibil ca să mă trimită şi pe mine în misiunea mondială?

Cum putem contribui ca biserică la finalizarea misiunii globale?

 Alexandru Vlasin, misiunebaptista@gmail.com

Membru al echipei de redactare a Calendarului de Studiu 2014

 

Topics #calendar de studiu biblic #explicatii biblice