Mia Oglice

 

Sunt eu o influenţă pentru cei din jur?“ Cuvântul influenţă provine din două cuvinte latine in (în) şi fluere (a curge) şi înseamnă a curge în ceva. Prin urmare, influenţa este o capacitate sau o putere care afectează o persoană, un lucru sau cursul evenimentelor, în special una care operează fără nici un efort direct sau vizibil. Când este vorba despre influenţa asupra unor persoane, aceasta produce schimbări ale acţiunilor, părerilor sau comportării persoanelor respective.

Există influenţe în ambele direcţii, adică noi îi putem influenţa pe alţi oameni şi ei ne influenţează pe noi. Pentru a avea influenţă asupra cuiva este important să ştim ce vrem. De asemenea, trebuie să fim convinşi de ceea ce spunem şi să cunoaştem persoanele pe care dorim să le influenţăm.

Este o alegere să mă las influenţată sau să influenţez, dar oricum noi avem o influenţă pozitivă sau negativă asupra celorlalţi; de aceea alegerea mea de a dori să-i influenţez în bine pe alţii va avea ca rezultat binecuvântarea celor din jurul meu.

În studiul pe care l-am făcut cu ocazia acestei conferinţe am căutat să răspundem la următoarele întrebări: Ce fel de influenţă am eu asupra altora? Cine m-a influenţat cel mai mult? Pentru cine sunt o influenţă? Cine mă influenţează pe mine? Răspunsurile pe care le dăm la aceste întrebări ne ajută să ne verificăm modul nostru de viaţă şi să vedem dacă într-adevăr suntem o binecuvântare pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în viaţa noastră. 

Încă din primul capitol al cărţii Rut vedem că Naomi a avut o influenţă foarte puternică asupra lui Rut, una dintre cele două nurori moabite ale ei. Deşi nu ni se spune explicit cum s-a întâmplat acest lucru, din discuţia dintre cele două femei înţelegem că Naomi, prin modul ei de viaţă şi prin cuvintele ei, a influenţat-o pe Rut atât de mult încât ea a dorit să-L urmeze pe Dumnezeul lui Naomi şi să fie alături de soacra ei până la moarte. Rut doreşte să aibă ceea ce are Naomi, şi anume, pe Dumnezeul lui Israel: „Încotro vei merge tu, voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu, poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul  tău va fi Dumnezeul meu“ (Rut 1:16).

Dumnezeu pune în viaţa noastră oameni pe care să-i influenţăm potrivit cu planul Lui. Eşti conştientă de persoanele din sfera ta de influenţă? Cine te priveşte şi ce învaţă din ceea ce vede şi aude? Pe cine a pus Dumnezeu în viaţa ta pentru ca persoana sau persoanele respective să înţeleagă planul lui Dumnezeu pentru ele?

Purtarea noastră are efect asupra opiniilor şi acţiunilor altora. Capacitatea sau puterea de a influenţa părerile, acţiunile şi comportamentul altora implică răspundere din partea noastră. Cine Îl cunoaşte pe Domnul Isus şi caracterul Lui va reflecta această cunoaştere într-o viaţă plină de încredere, pace şi bucurie. O astfel de viaţă va influenţa pe alţii şi persoanele din sfera ta de influenţă vor fi atrase spre Dumnezeu. Conştient de prezenţa celor din jur îţi vei pune întrebarea: „De ce a adus Dumnezeu această persoană în viaţa mea? Ce rol trebuie să îndeplinesc în viaţa oamenilor din sfera mea de influenţă?“

Avraam, om al credinţei, şi-a influenţat familia şi a devenit o binecuvântare pentru fiii săi. Dumnezeu a cunoscut inima lui Avraam şi dorinţa lui de a-şi influenţa copiii să ţină calea Domnului (Genesa 18:19). Influenţa lui se răsfrânge şi asupra rudelor sale. Astfel Rebeca, fiica nepotului Betuel, doreşte să fie de acord cu planul lui Dumnezeu şi spune: „Da, vreau să mă căsătoresc cu Isaac“ (Genesa 24:58). Acţiunile ei sunt rezultatele influenţei părinţilor, ale bunicii şi ale robului lui Avraam, care doreşte să-i aducă lui Isaac, fiul lui Avraam, o soţie după voia lui Dumnezeu. Rebeca este răspunsul Domnului la rugăciunile lui Avraam şi ale robului său Eliezer. Când te rogi cu credinţă vei avea influenţă atât asupra familiei tale, cât şi asupra persoanelor din sfera ta de influenţă.

Avraam, om al credinţei, a avut influenţă asupra oamenilor din jurul său: asupra robului său, asupra fiului, asupra familiei şi asupra rudelor lui. În cadrul acestei influenţe toţi acceptă planul lui Dumnezeu. Prin credinţă, ascultare de Dumnezeu şi acţiuni specifice îi influenţăm pe oamenii din jurul nostru să împlinească planul lui Dumnezeu.

Pe aceeaşi temă am continuat studiul în epistola 1 Petru: cum poţi avea o influenţă chiar şi atunci când treci prin încercări. Cuvintele-cheie din această epistolă sunt: har, mântuire, încercare/suferinţă/ patimi, slavă.

Mesajul acestei cărţi este rezumat în 1 Petru 5:12, unde Petru afirmă: „V-am scris aceste puţine rânduri… ca să vă sfătuiesc şi să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta, de care v-aţi alipit“. În primul capitol al epistolei ni se spune care este purtarea şi influenţa celor ce s-au alipit de adevăratul har. De multe ori, în suferinţă, relaţiile sunt afectate. Nu lăsa ca relaţiile tale să fie afectate negativ când treci prin suferinţă, ci răspunde printr-o purtare sfântă: „Fiţi sfinţi în toată purtarea voastră“ (1 Petru 1:15).

Aceeaşi idee este continuată în 1 Petru 2, unde ni se spune că printr-o purtare bună Îl vom slăvi pe Dumnezeu şi-i vom influenţa şi pe alţii „să se alipească de harul Lui“.

În 1 Petru 3:15, Petru îi îndeamnă pe credincioşi să-L sfinţească pe Hristos în inimile lor ca Domn şi să fie gata să răspundă oricui le cere socoteală de nădejdea harului care este în ei. Astfel îi putem influenţa pe cei din jur, chiar şi pe cei care ne fac rău.

În 1 Petru 4:1 creştinii sunt îndemnaţi să aibă gândul Celui ce a pătimit şi astfel să fie buni ispravnici ai harului lui Dumnezeu, să slujească unii altora, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu şi, astfel, Dumnezeu să fie slăvit în toate.

În 1 Petru 5 suntem îndemnaţi să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre şi să avem o purtare potrivită cu credinţa şi harul primit. Influenţarea altora prin relaţii, chiar şi atunci când trecem prin suferinţă şi încercări o putem realiza urmând îndemnurile apostolului:

1 iubiţi-vă cu căldură, din toată inima, unii pe alţii

2 să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută.

3 cinstiţi pe toţi, iubiţi pe fraţi

4 iubiţi ca fraţii, simţiţi ca fraţii, având o dragoste fierbinte

5 supuneţi-vă lui Dumnezeu şi unii altora. 

Dumnezeu îngăduie încercări şi suferinţe în viaţa noastră ca să ne transforme caracterul şi să devenim asemenea „chipului Fiului Său“ (Romani 8:29), asemenea lui Isus Hristos. Astfel vedem ce fel de persoane pot avea influenţă, potrivit cu planul lui Dumnezeu, asupra celor pe care Domnul i-a adus în viaţa lor.

Studiind cartea 1 Petru învăţăm cum putem aplica adevărurile Sfintelor Scripturi în viaţa de fiecare zi şi cum putem avea o influenţă pozitivă asupra oamenilor din jurul nostru.

La această conferinţă surorile au fost încurajate şi motivate să caute să exercite o influenţă după planul lui Dumnezeu în sfera lor de acţiune. Studiul biblic, părtăşia şi rugăciunea au creat o atmosferă de unitate în dorinţa sinceră ca fiecare din noi să lăsăm Cuvântul Domnului să lucreze cu putere în viaţa noastră şi astfel să influenţăm pe cei din jur. Tema a fost o provocare la o trăire sfântă, atentă şi să fim conştiente de influenţa pe care o avem în sfera noastră.

Ne-am bucurat să primim salutări de la liderele din comunităţi şi de la cele care nu au putut participa. De asemenea, am stabilit programul pentru următoarele luni şi evenimentele la care participă surorile, cum ar fi, tabăra văduvelor şi ziua internaţională de rugăciune. Ne-am rugat pentru surorile care sunt bolnave şi s-au anunţat schimbările din echipele de conducere pentru comunităţile Sibiu, Timişoara şi Suceava.

Mărturiile surorilor şi hotărârile lor au fost o mare încurajare pentru mine. Iată câteva dintre ele:

„Această conferinţă m-a întărit în credinţă, mi-a dat noi puteri pe calea Domnului, m-a ajutat să iau hotărârea să lucrez mai mult pentru Dumnezeu. Vreau să fiu o binecuvântare şi o influenţă pozitivă pentru cei din jurul meu.“ 

„Conferinţa a fost benefică, m-a impulsionat, m-a încărcat de energie divină şi elan pentru a merge mai departe. Astfel de întâlniri sunt foarte necesare. Vă mulţumim!“

„Conferinţa m-a ajutat să evaluez binecuvântările din viaţa mea, activităţile mele şi ce pot face ca să am o influenţă mai bună asupra celor din jur.“

„Mulţumesc lui Dumnezeu şi Îl slăvesc pe Domnul pentru sora Mia, care ne-a învăţat atât de minunat cum putem influenţa pe cei din jur şi să-i motivăm la implicare în via Domnului. Doresc să studiem cu surorile din biserică această temă, ca şi ele să înţeleagă că tot ce primim trebuie să dăm mai departe, şi anume, Cuvântul Domnului.

Topics #influenta #leadership #mia oglice