Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru programele de licenţă şi master.

 

Programul de Licenţă cu durata studiilor de 3 ani are 2 specializări: 

 • Teologie baptistă didactică
 • Teologie baptistă asistenţă socială 

Numărul de locuri fără taxa: 25 locuri

Numărul de locuri cu taxa: 5 locuri

 

Concursul de admitere va avea loc în sesiunile: iulie si septembrie.

Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la Secretariatul facultăţii în perioada: 1-10 septembrie 2011.

 

Probele pentru admitere vor fi:

Concurs de dosare – 

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

 • Eseu pe tema “Efectul mărturiei creştine în societate”
 • un dosar plic
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (insotita de adeverinta din care sa reiasa ca diploma a fost depusa in original la alta institutie de invatamant) sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2011) însoţită de foaie matricolă (pentru facultăţile unde admiterea se face pe baza notelor/mediilor din anii de liceu);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere – 80 lei (taxa de inscriere se achita la casieria Universitatii din Bucuresti – Adresă Bd. M. Kogălniceanu 36-46 Sector 5, cod 050107, Bucureşti)
 • mărturia personală (maxim 2 pagini A4) din care să rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi-respectiv specializarea aleasă
 • recomandare din partea bisericii din care face parte candidatul
 • cerere tip care se primeşte la înscriere de la secretariat

Pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta, după caz, următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)
 • adeverinţa de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a părintelui sau a  susţinătorilor legali.
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti

 

Programul de  Master in teologie are o durata a studiilor de 2 ani..

 

Numărul de locuri la buget: 20 locuri

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

 • un dosar plic
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2010;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere – 80 lei (taxa de inscriere se achita la casieria Universitatii din Bucuresti – Adresă Bd. M. Kogălniceanu 36-46 Sector 5, cod 050107, Bucureşti)
 • mărturia personală (maxim 2 pagini A4) din care să rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi-respectiv specializarea aleasă
 • recomandare din partea bisericii din care face parte candidatul
 • cerere tip care se primeşte la înscriere de la secretariat

Pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta, după caz, următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)
 • adeverinţa de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a părintelui sau a  susţinătorilor legali.
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti

 

Înscrierile pentru programul de Master se fac în perioada

1-10 septembrie 2011

 

Probele pentru admitere vor fi:

Examen scris organizat în data de 16 septembrie 2010

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa contactaţi secretariatul facultăţii:

Tel/Fax: +40 (21) 3181593, E-mail : teologiebaptista@yahoo.com

 

 

Bibliografia master:

Teologie creştină vol I,  Millard Erickson

 

 

 

                   D E C A N SECRETAR,

 

 

Prof.univ.dr. OTNIEL BUNACIU                                 Emanuela Lidia TALPOŞ

Topics #admitere #asistenta sociala #Facultatea de Teologie Baptista #teologie #teologie baptista didactica #Universitatea Bucuresti