0

Comunicat admitere Facultatea de Teologie Baptista

Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru programele de licenţă şi master.

 

Programul de Licenţă cu durata studiilor de 3 ani are 2 specializări: 

 • Teologie baptistă didactică
 • Teologie baptistă asistenţă socială 

Numărul de locuri fără taxa: 25 locuri

Numărul de locuri cu taxa: 5 locuri

 

Concursul de admitere va avea loc în sesiunile: iulie si septembrie.

Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la Secretariatul facultăţii în perioada: 1-10 septembrie 2011.

 

Probele pentru admitere vor fi:

Concurs de dosare – 

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

 • Eseu pe tema “Efectul mărturiei creştine în societate”
 • un dosar plic
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (insotita de adeverinta din care sa reiasa ca diploma a fost depusa in original la alta institutie de invatamant) sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2011) însoţită de foaie matricolă (pentru facultăţile unde admiterea se face pe baza notelor/mediilor din anii de liceu);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere – 80 lei (taxa de inscriere se achita la casieria Universitatii din Bucuresti – Adresă Bd. M. Kogălniceanu 36-46 Sector 5, cod 050107, Bucureşti)
 • mărturia personală (maxim 2 pagini A4) din care să rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi-respectiv specializarea aleasă
 • recomandare din partea bisericii din care face parte candidatul
 • cerere tip care se primeşte la înscriere de la secretariat

Pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta, după caz, următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)
 • adeverinţa de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a părintelui sau a  susţinătorilor legali.
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti

 

Programul de  Master in teologie are o durata a studiilor de 2 ani..

 

Numărul de locuri la buget: 20 locuri

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

 • un dosar plic
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2010;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere – 80 lei (taxa de inscriere se achita la casieria Universitatii din Bucuresti – Adresă Bd. M. Kogălniceanu 36-46 Sector 5, cod 050107, Bucureşti)
 • mărturia personală (maxim 2 pagini A4) din care să rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi-respectiv specializarea aleasă
 • recomandare din partea bisericii din care face parte candidatul
 • cerere tip care se primeşte la înscriere de la secretariat

Pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta, după caz, următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)
 • adeverinţa de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a părintelui sau a  susţinătorilor legali.
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti

 

Înscrierile pentru programul de Master se fac în perioada

1-10 septembrie 2011

 

Probele pentru admitere vor fi:

Examen scris organizat în data de 16 septembrie 2010

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa contactaţi secretariatul facultăţii:

Tel/Fax: +40 (21) 3181593, E-mail : teologiebaptista@yahoo.com

 

 

Bibliografia master:

Teologie creştină vol I,  Millard Erickson

 

 

 

                   D E C A N SECRETAR,

 

 

Prof.univ.dr. OTNIEL BUNACIU                                 Emanuela Lidia TALPOŞ

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.