În data de 4 mai, a.c., a fost inaugurată Subcomisia Parlamentară pentru Demnitate Umană din Parlamentul României. La sedinţa inaugurală au participat invitaţi speciali din România, Statele Unite ale Americii, Anglia şi Olanda. De asemenea, au răspuns invitaţiei Roberta Anăstase, preşedintele Camerei Deputaţilor, d-l Benjamin Harwell, preşedintele Institutului pentru Demnitate Umană din Bruxelles şi coordonatorul Grupului pentru Demnitate Umană din Parlamentul European, deputaţi şi senatori, preşedinti ai cultelor religioase, respectiv Otniel Bunaciu, preşedintele Uniunii Baptiste din România, Virgil Achihai, preşedinte al Uniunii Bisericilor Creştine după Evanghelie, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale.

Cu aceasta ocazie, au fost redate mesaje video transmise din partea preşedintelui Grupului pentru Demnitate Umană din Parlamentul European, d-l Gay Nitchell, a preşedintelui grupului omolog din Parlamentul Lituaniei, d-l Mantas Adomenas, precum şi din partea congresmanului Christopher Smith.

În contextul inaugurării Subcomisiei parlamentare pentru Demnitate Umană s-au abordat probleme etice controversate şi deosebit de importante pentru sănătatea morală a societăţii româneşti: eutanasia, clonarea, consilierea femeilor înainte de avort, dreptul la viaţă a copiilor nenăscuţi, dreptul nou-născuţilor morţi de a fi îngropaţi şi nu incineraţi, traficul de fiinţe umane, etc.

Subcomisia pentru Demnitate Umană din Parlamentul României este o iniţiativă a deputatului Marius C. Dugulescu şi a unui număr de parlamentari aleşi în legislatura curentă, membri ai Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele Minorităţilor Naţionale, care îşi propun prin iniţiative legislative concrete şi politici publice coerente, să protejeze sanctitatea vieţii, demnitatea umană şi convieţuirea într-o societate bazată pe valorile iudeo-creştine.

Demnitatea umană afirmă preeminenţa dreptului natural şi recunoaşterea omului, ca fiind purtător al chipului divin în istoria creaţiei Universului, imago Dei, astfel că expresia unitară şi completă a drepturilor omului în societate poate fi regăsită numai prin recunoaşterea omului, ca fiind coroana creaţiunii lui Dumnezeu.

Se impune respectarea drepturilor omului în România, dar numai în strânsă legătură cu principiul demnităţii umane, protejarea familiei, a drepturilor copiilor născuţi şi nenăscuţi, prin condamnarea oricărui atac asupra valorilor creştine fundamentale într-un stat de drept.


Marius C. Cimpoae

Topics #Cristinel Dugulescu #parlamentar baptist #Subcomisia Parlamentara pentru Demnitate Umana