1

Săptămâna de rugăciune 2010

Tematica săptămânii de rugăciune pentru anul 2010

SĂ FIM PLĂCUŢI LUI DUMNEZEU

1. Închinarea plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: Ioan 4:21-24; Isaia 6:1-7; Apocalipsa 5: 6-14.

Închinarea adevărată este inspirată din Scriptură şi nu din obiceiurile sau preferinţele oamenilor nemântuiţi. În vremea de acum sunt multe tendinţe şi modele lumeşti de închinare care afectează în mod negativ închinarea din biserică. Modelul îngerilor şi al sfinţilor din cer, aşa cum relatează Scriptura, ne arată care este modelul şi conţinutul închinării plăcute lui Dumnezeu. În lumina învăţăturilor din Scriptură suntem chemaţi la rugăciune de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:

– mulţumim lui Dumnezeu pentru revelaţia Scripturii cu privire la închinare,

– mulţumim lui Dumnezeu pentru călăuzirea Duhului Sfânt în înţelegerea Scripturii;

– mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi închinătorii adevăraţi.

Cerere:

– ne rugăm pentru toate bisericile baptiste să păstreze evlavia şi reverenţa în închinare;

– ne rugăm pentru toţi tinerii şi pentru toate formaţiile care slujesc, să aducă lui Dumnezeu o închinare biblică;

-ne rugăm pentru discernământ spiritual pentru a putea deosebi lucrurile sfinte de cele lumeşti.

2. Calea plăcuă lui Dumnezeu

Text biblic: Matei 7: 13-29; Iuda 17-25; 1 Corinteni 11:1.

Calea pe care merg cei mântuiţi este croită de Domnul Isus şi se numeşte „Calea îngustă.” Întotdeauna omul firesc a dorit să lărgească şi să modifice după placul lui calea Domnului. În vremea noastră este nevoie să redescoperim calea îngustă a mântuirii. În lumina textelor din Scriptură suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:

– pentru învăţătura clară a Scripturii cu privire la calea mântuirii;

– pentru exemplele de oameni ai lui Dumnezeu care au mers pe această cale;

– pentru toţi predicatorii, învăţătorii şi părinţii care îi învaţă pe cei tineri în credinţă să ţină calea Domnului.

Cerere:

– ne rugăm ca bisericile să rămână statornice pe calea îngustă şi să nu accepte calea largă a lumii;

– ne rugăm pentru toţi conducătorii spirituali să propovăduiască şi să rămână pe calea îngustă;

– ne rugăm pentru discernământ spiritual pentru a putea deosebi calea îngustă de calea largă în vremea de acum.

3. Credinţa plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: 1 Timotei 1: 1-5, 18-19; 2 Timotei 1: 1-5; Iacov 2:14-23.

Credinţa adevărată în Domnul Isus este bazată pe Sfânta Scriptură şi se păstrează într-o inimă curată. Dacă credinţa este prefăcută, ea va perverti cugetul, iar dacă oamenii au un cuget murdar se vor lepăda de credinţă. Credinţa adevărată a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna şi ea trebuie păstrată aşa cum a fost dată de Domnul şi Mântuitorul nostru. În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:

– pentru Sfânta Scriptură inspirată de Duhul Sfânt şi păstrată prin harul lui Dumnezeu până în ziua de azi;

– pentru Domnul Isus Hristos care este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre (Evrei 12: 1-2);

– pentru toţi înaintaşii care au păzit credinţa biblică nealterată.

Cerere:

– ne rugăm pentru toţi slujitorii duhovniceşti ca să păstreze credinţa neprefăcută şi un cuget curat;

– ne rugăm ca Domnul să păzească bisericile de învăţători mincinoşi care prin vorbele şi faptele lor se abat de la Cuvântul Scripturii;

– ne rugăm pentru credincioşi să aibe o credinţă însoţită de fapte bune;

– ne rugăm ca la sărbători şi la evanghelizările din anul acesta mulţi oameni să vină la credinţa adevărată.

4. Dărnicia plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: Evrei 13:12-16; 2 Corinteni 8:1-7; 2 Corinteni 9:5-7; Maleahi 3:8-12.

Natura umană este egoistă atât în relaţiile cu semenii cât şi în relaţiile cu Dumnezeu. Ne place mai mult să primim decât să dăruim altora. Omul mântuit are o natură nouă care se manifestă şi prin dărnicie. În vreme de criză economică se vede mult mai frumos caracterul altruist al copiilor lui Dumnezeu. În baza textelor din Scriptură suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:

– mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare – Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru;

– mulţumim lui Dumnezeu pentru pâinea de toate zilele;

– mulţumim lui Dumnezeu pentru dărnicia celor care susţin lucrarea Evangheliei.

Cerere:

– ne rugăm pentru pocăinţa celor cărora nu le pasă de lucrarea Evangheliei;

– ne rugăm pentru lumină spirituală în problema zeciuielii;

– ne rugăm pentru binecuvântarea celor care dau cu bucurie din resursele lor materiale.

5. Vorbirea placuta lui Dumnezeu

Text biblic: Efeseni 4: 29-31; Efeseni 5:4; Coloseni 4:6; Iacov 3:1-18; 1 Petru 4:10-11.

Vorbele noastre pot zidi sau dărâma vieţile celor din jur. Gura noastră poate fi în slujba lui Dumnezeu sau a diavolului. În fiecare zi, oamenii rostesc zeci de mii de cuvinte. Câte dintre ele sunt plăcute lui Dumnezeu? În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:

– pentru accesul liber la Cuvântul lui Dumnezeu;

– pentru lucrarea Cuvântului în mintea şi inima omului (Evrei 4:12-13);

– pentru oamenii cu vorbire duhovnicească;

Cerere:

– ne rugăm ca Domnul să ne ierte de orice cuvânt nefolositor rostit în familie, în biserică şi societate;

– ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să ne controlăm vorbele;

– ne rugăm pentru toţi cei care vorbesc în Biserică să vorbească numai Cuvintele lui Dumnezeu.

6. Relaţiile plăcute lui Dumnezeu

Text biblic: Psalmul 1; Matei 5:43-48; Matei 6:9-15; Romani 12:9-21; 1 Corinteni 5:9-13; 2 Corinteni 6:14-18.

În firea pământească oamenii au relaţii tensionate şi duşmănoase, sau egoiste. Omul mântuit se relaţionează la ceilalţi oameni după Cuvântul lui Dumnezeu cu dragoste şi discernământ. Credinciosul doreşte mântuirea păcătosului dar nu se asociază cu păcatele lui. Credinciosul caută părtăşia oamenilor evlavioşi. În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:

– pentru lumina Scripturii în problema relaţiilor cu semenii;

– pentru modelul Domnului Isus;

– pentru mărturia frumoasă a oamenilor lui Dumnezeu.

Cerere:

– ne rugăm pentru pocăinţă în legătură cu relaţiile nebiblice;

– ne rugăm pentru credincioşii care sunt ispitiţi să se căsătorească în lume;

– ne rugăm pentru restabilirea biblică a relaţiilor nepotrivite din familie, biserică şi societate;

– ne rugăm pentru întărirea părtăşiei frăţeşti în biserică.

7. Slujirea plăcută lui Dumnezeu

Text biblic: Matei 28:16-20; Ioan 17:4; Fapte 1:8; Fapte 8:1-4; Romani 12:3-8, 16; Coloseni 3:17, 23-25.

Dumnezeu cheamă fiecare copil al Lui să fie dedicat slujirii în biserică atât pentru zidirea altora cât şi pentru mântuirea celor pierduţi. Fiecare formă de slujire trebuie să fie motivată de dorinţa de a-L slăvi pe Dumnezeu. Tendinţa firii pământeşti este să slujim pentru slava noastră. În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:

– pentru exemplul Domnului Isus care L-a proslăvit pe Tatăl prin lucrarea Lui;

– pentru învăţătura Scripturii cu privire la slujire cu lepădare de sine;

– pentru slujitorii curaţi şi sinceri care lucrează pentru slava lui Dumnezeu;

Cerere:

– ne rugăm pentru iertarea păcatului mândriei în slujire;

– ne rugăm pentru iertarea păcatului nepăsării faţă de lucrarea Evangheliei;

– ne rugăm ca Domnul să scoată noi generaţii de lucrători pe ogorul Evangheliei.

8. Finalul plăcut lui Dumnezeu

Text biblic: Luca 23:35-47; Fapte 7:55-60; Filipeni 1:20-30; 2 Timotei 4:7-8; Evrei 13:7; Numeri 23:10; Psalmul 116:15; Apocalipsa 14:13.

Noi am fost creaţi şi mântuiţi pentru slava lui Dumnezeu. Finalul vieţii noastre are o importanţă deosebită în planul lui Dumnezeu. Un sfâit bun aduce slava lui Dumnezeu şi îmbărbătare pentru biserică. În lumina învăţăturilor Scripturii cu privire la finalul vieţii noastre suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.

Mulţumire:

– pentru nădejdea vie a celui credincios cu privire la viaţa după moarte;

pentru exemplul Domnului Isus în ceasul morţii;

– pentru exemplul martirilor şi al oamenilor lui Dumnezeu care au avut un final glorios în biruinţa asupra lumii şi a păcatului.

Cerere:

– ne rugăm pentru cei bolnavi să vină la pocăinţă şi credinţă pentru a experimenta harul lui Dumnezeu aici şi toată veşnicia;

-ne rugăm pentru toţi cei care sunt în suferinţă să fie întăriţi în credinţă şi să-L slăvească pe Dumnezeu;

– ne rugăm pentru toţi cei care în vremea aceasta sunt prigoniţi pentru credinţă să rămână tari până la capăt;

– ne rugăm pentru toţi copiii Domnului să rămână credincioşi până la moarte şi să încheie cu bine alergarea pentru slava lui Dumnezeu.

Pastor Paul Negruţ

Vicepreşedinte cu educaţia biblică

Revista Crestinul Azi

One Comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.