„Isus Hristos, Capul Bisericii” este tema Conferinței Naționale a Uniunii Baptiste de la Cluj din 5–6 aprilie 2024

Conferința Națională a bisericilor creștine baptiste din România este organizată anual în conformitate cu prevederile statutare ale Cultului Baptist. Evenimentul va fi găzduit anul acesta de Biserica Creștină Baptistă „Betel” din Cluj-Napoca, str. Răvașului nr. 4–6.

La Conferința Națională, delegaţii bisericilor baptiste din România se întâlnesc pentru rugăciune, studierea Cuvântului, părtăşie, evaluare, strategie, precum şi pentru a lua decizii statutare cu privire la lucrarea Evangheliei în Cultul Baptist. Ne rugăm ca această adunare sfântă să ofere tuturor delegaţilor ocazia de a se zidi sufleteşte şi de a se înflăcăra pentru lucrarea de slujire, de misiune şi de evanghelizare pe care Dumnezeu a încredinţat-o Bisericii.

Tema conferinței din acest an, „Isus Hristos, Capul Bisericii” este bazată pe textul biblic din Epistola către coloseni, capitolul 1:

La Conferinţa Naţională sunt convocaţi toţi delegaţii desemnaţi conform art. 33 al. (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România.

Delegaţii care au nevoie de cazare sunt rugaţi să ia legătura cu fratele pastor Aurel Boșca, președintele Comunității Baptiste de Cluj (tel. 0766 616 422, email: aurelbosca@yahoo.com) sau cu fratele Sergiu Gherghel, administrator al Bisericii Betel (tel. 0754 037 611). Parcarea mașinilor poate fi făcută în curtea de vizavi de biserică, pe str. Grigore Alexandrescu 26A, unde se află clădirea Liceului Teologic Penticostal „Prodeo”.

Vă rugăm să confirmați numărul de delegați care vor participa la Conferința Națională către comunitatea teritorială în care sunteți până la data de 29 martie.

Conştienţi că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate înfăptui prin puterea omenească, ci doar prin puterea Sa, vă îndemnăm la post şi rugăciune pentru bunul mers al lucrării din ţara noastră.

Comunicarea este semnată de președintele UBCBR, Sorin Bădrăgan, și de secretarul general al UBCBR, Ioan-Teofil Mihoc.

Update: Conferința Națională a început cu un moment de închinare în cadrul bisericii gazdă, Biserica Baptistă „Betel” din Cluj-Napoca. Puteți vedea/revedea acest serviciu divin aici: www.youtube.com/watch?v=q1FftnOTVng

A doua zi a Conferinței Naționale a început cu un moment de închinare și rugăciune. Puteți urmări AICI. (www.youtube.com/watch?v=q1FftnOTVn)

Revista Crestinul Azi