Explicații studiu biblic 9 octombrie

Tema: Matei – din slujba vămii în slujba lui Hristos

Text biblic: Luca 5:27–32

Verset cheie: Luca 5:32

Ideea centrală: Apostolul Pavel scrie în epistola sa către biserica din Roma despre robia în care omul trăiește înainte de mântuire, o robie care aduce roade pentru moarte (Romani 7:5). De asemenea, în versetul următor, el vorbește și despre schimbarea produsă de mântuire: Dar acum, am fost izbăviți de Lege și suntem morți față de Legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într‑un duh nou, iar nu după vechea slovă. Chemarea este ca, odată eliberați din robia celui rău, să slujim Domnului cu toată dragostea și dedicarea. 

Scopul lecției: Să înțelegem că, fiind liberi de robia păcatului, trebuie să trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului (Romani 8:5), păcatul să nu mai domnească în trupul nostru muritor și să nu mai ascultăm de poftele lui, ci să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum eram; și să dăm lui Dumnezeu mădularele noastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii (Romani 6:12, 13). O viață transformată de întâlnirea cu Domnul Isus este o viață liberă de păcat și trăită astfel încât să se vadă slava lui Dumnezeu.


Introducere

Înainte de convertire omul slujește cu toată viața stăpânului său. El este rob al păcatului și slujește păcatului cu toată ființa. Este rob al firii pământești și ascultă de îndemnurile ei. Apostolul Pavel prezintă în Romani 7:14–25 lupta dintre rațiunea care dorește să împlinească voia lui Dumnezeu și firea pământească, care ține pe cel nemântuit rob al păcatului. Versetul 25 revelează soluția: în Hristos există biruință! El izbăvește de puterea păcatului! Prin El putem sluji lui Dumnezeu! 

Domnul Isus, în Predica de pe munte (Matei 6:24), afirmă că omul nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că inevitabil va sluji mai mult unuia neglijând datoria față de celălalt. Mamona este un nume care sugerează lăcomia egocentristă care pune stăpânire pe inima omului și care‑l îndepărtează de Dumnezeu. Versetul acesta este un avertisment pentru cei care consideră că pot să slujească lui Dumnezeu dar în același timp să slujească firii lor păcătoase care‑i îndeamnă la păcat! E un avertisment pentru cei care afirmă că‑L slujesc pe Dumnezeu dar încă se bucură de plăcerile de o clipă ale păcatului, trăiesc după mersul lumii acesteia sau sunt iubitori de bani, slujind în felul acesta celui rău. 

Versetul 27 al capitolului 5 din evanghelia după Luca prezintă un asemenea personaj: rob al păcatului și condus de firea pământească. Un om care slujea lui Mamona! Întregul pasaj ne vorbește despre Levi, vameșul a cărui viață a fost transformată radical de întâlnirea cu Domnul Isus. Întâlnirea aceasta l‑a transformat pe Levi, un om care slujea oamenilor și propriilor interese, în Matei, un ucenic care L‑a urmat și slujit pe Domnul Isus Hristos. 

În această lecție se va vedea cum Levi a slujit vămii, cum Matei a slujit lui Hristos precum și modul în care a trecut din slujba vămii în slujba lui Hristos.

I. Levi în slujba vămii

Levi vameșul! Așa era cunoscut. Meseria lui îl definea. Spunea totul despre el. Era un vameș, un om „vândut” romanilor, un trădător, un om care colecta taxe de la poporul său pentru a le da romanilor. Nimeni nu‑i aprecia pe vameși, nimeni nu aprecia un om ca Levi. Existau și excepții, bineînțeles: ceilalți vameși și oamenii păcătoși. 

Ce anume l‑a făcut pe Levi să accepte statutul acesta? Probabil dorința de îmbogățire, dragostea pentru bani, lăcomia. Probabil păcatul acesta a pus stăpânire pe inima lui și, pentru a‑și satisface foamea de bani, a fost gata să slujească romanilor asumându‑și statutul de trădător în fața fraților lui evrei. Dorința de îmbogățire duce la cădere în ispită, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă oamenii în prăpăd și pierzare (1 Timotei 6:9). Realitatea este că uneori oamenii au impresia că „stăpânesc” anumite lucruri dar adevărul este că acele lucruri îi stăpânesc pe ei. Așa era și cu Levi: avea impresia că el este „stăpânul de la vamă” dar, de fapt, vama îl stăpânea pe el și ajunsese să slujească vămii. 

Levi păcătosul! Levi era considerat nu numai un trădător de țară, disprețuit pentru lucrul acesta, ci și un om păcătos. Un om care se îndepărtase de Dumnezeu, a cărui companie trebuia evitată, un om care nu merita cinstea ca un credincios să stea la masă cu el (Luca 5:30). Provocat de farisei și cărturari, care nu înțelegeau cum un om sfânt acceptă invitația unui păcătos ca Levi, Domnul Isus face o afirmație extraordinară: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N‑am venit sa chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Această atitudine izvorâtă din dragoste pentru ființa căzută a caracterizat lucrarea Domnului Isus, lucrarea primilor creștini și trebuie să caracterizeze și lucrarea Bisericii de azi. 

Levi neîmplinitul! Dincolo de eticheta de vameș păcătos, Levi era un suflet care avea nevoie de mântuire. Pentru că împlinirea dorințelor firii pământești, în cazul lui Levi dorința de îmbogățire, nu aduce satisfacția, împlinirea și mulțumirea visate. Rămâne un gol ce trebuie umplut, un gol ce nu se poate umple decât cu prezența reală a Domnului Isus. Spre deosebire de alt vameș pe care ni‑l prezintă evangheliile, Zacheu, care a alergat în căutarea Domnului Isus pe care voia să‑L vadă, Levi este el cel văzut de Domnul Isus. Inițiativa în cazul său a fost a Domnului, care l‑a văzut și l‑a chemat. Dar dorința de a schimba ceva esențial în viața lui se vede din rapiditatea cu care ia decizia de a‑L urma pe Domnul Isus. Scriptura nu spune că între chemarea din versetul 27 și decizia din versetul 28 ar fi trecut ceva timp. Parcă Levi abia aștepta invitația! 

II. Matei în slujba lui Hristos

Scriptura afirmă că Domnul Isus l‑a văzut pe Levi. Dar Domnul Isus nu numai că l‑a văzut pe Levi ci a și interacționat cu el. I s‑a adresat spunându‑i: „Vino după Mine!” La ce l‑a chemat Domnul Isus pe Levi? La o transformare totală! 

L‑a chemat la o identitate nouă! (2 Corinteni 5:17). Cine e în Hristos devine o făptură nouă! Vameșul devine ucenic! Levi devine Matei! Matei înseamnă Darul lui Dumnezeu. Matei apreciază noua identitate. Când relatează în evanghelia pe care o scrie istoria convertirii sale, nu se prezintă cu vechiul nume Levi, ci cu numele Matei (Matei 9:9). Dacă cine este în Hristos este o făptură nouă, ce se întâmplă cu trecutul? Cu anii petrecuți în slujba vămii? S‑au dus. Cele vechi s‑au dus. Dumnezeu le‑a iertat. Dumnezeu le‑a uitat. 

Este interesant că în evangheliile după Marcu și Luca precum și în cartea Faptele Apostolilor, atunci când sunt enumerați ucenicii, Levi vameșul e trecut cu numele de Matei. De ce? Pentru că cele vechi s‑au dus. Levi nu mai există! Pentru ei există doar ucenicul Matei. Foarte interesant: în lista ucenicilor din evanghelia scrisă de el, Matei adaugă un cuvânt după numele său: vameșul (Matei 10:3). Matei voia să sublinieze că nu a uitat de unde l‑a scos Dumnezeu. 

L‑a chemat la o direcție nouă! Vino după Mine! Efeseni 2:2, 3 vorbește despre direcția oamenilor fără Dumnezeu: conduși de mersul lumii acesteia, de domnul puterii văzduhului, trăind și făcând poftele firii lor pământești. Aceasta este, spune Biblia, direcția în care merge omul care nu s‑a întâlnit în mod real cu Domnul Isus. Destinația finală? Iadul. (Efeseni 2:1) Textul continuă cu minunata veste din versetele 4 și 5. În ciuda trăirii și direcției în care merg oamenii, Dumnezeu, datorită marii îndurări și a dragostei Sale, poate și dorește să schimbe direcția și destinul (destinația finală) fiecărui om. Cum? Împreună cu Hristos și în Hristos

Așa s‑a întâmplat și cu Levi. Domnul Isus l‑a chemat la o nouă direcție. Matei merge spre cer condus nu de firea pământească, de slava oamenilor sau de dorința de îmbogățire, ci de prezența și puterea Duhului Sfânt și având ca rod: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. 

L‑a chemat la slujire! Biblia ne spune că fiecărui credincios așezat în trupul lui Hristos i s‑a dat un dar spiritual cu care să‑L slujească pe Dumnezeu slujind-i pe ceilalți oameni, un dar spre folosul altora (1 Corinteni 12:7). În epistolele pauline există nominalizate atât daruri spirituale, cât și slujbe încredințate credincioșilor, iar ce rămâne de făcut este identificarea darului primit și a slujbei încredințate (1 Corinteni 12:4–6). În Biserica lui Hristos nu există persoană nechemată la slujire!  

Matei a fost chemat și el la slujire. Timp de trei ani și jumătate L‑a însoțit pe Domnul Isus învățând să slujească de la cel mai mare Slujitor. A fost între cei 70 de ucenici care au dus iudeilor mesajul (Împărăția lui Dumnezeu s‑a apropiat de voi) și s‑au întors plini de bucurie. A fost „mâna” cu care Dumnezeu a dorit să scrie una dintre cele patru evanghelii, o onoare extraordinară. 

III. Cum devine vameșul Levi ucenicul Matei

Levi a lăsat totul! Acesta a fost cel mai greu lucru: decizia de a lăsa totul, de a renunța la tot! La ce a trebuit Levi să renunțe? La modul lui de viață. La valorile și principiile care‑i guvernau viața. La ce trebuia să renunțe? La identitatea sa: era cunoscut ca Levi vameșul. Aceasta îl definea: vama la care lucra. La ce mai trebuia să renunțe? La anturaj. La o parte din mulțimea de vameși și alți oaspeți care au participat la ospățul din casa lui, la aceia care puteau să aibă o influență negativă asupra sa. 

Levi s‑a sculat! Aparent ordinea verbelor este greșită. Doar aparent. Pentru că doar aparent întâi trebuie să te ridici și apoi să lași totul. Ordinea este firească, deoarece primul lucru care trebuie făcut atunci când cineva se întâlnește cu Domnul Isus și dorește ca viața lui să fie transformată este să lase totul, este momentul deciziei de al urma pe Hristos! Apoi vine cel de al doilea moment, și anume acționarea în baza deciziei. 

Sunt mulți oameni care au luat decizia de a renunța la păcat, la viața fără Dumnezeu, la lucrurile care‑L dezonorează pe Domnul și totul s‑a oprit la acel moment. El nu a fost urmat de acțiune. Levi nu a fost un astfel de om. El a decis să lase totul, apoi s‑a ridicat și a acționat în baza deciziei luate. 

Levi a mers după El! Nu numai că a luat decizia de a lăsa totul și apoi a acționat în baza acelei decizii, ci Levi a mers după Domnul Isus. Sensul acestei expresii este nu de a merge după Domnul în ziua respectivă, ci începând cu ziua respectivă! Vorbind despre ce presupune a umbla după El, Domnul Isus spune: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze. (Luca 9:23). A merge după Domnul Isus este o provocare zilnică la ascultare și slujire, este o călătorie împreună cu El ce trebuie să dureze întreaga viață a celui credincios. Matei a mers după Domnul în timpul lucrării Sale pământești, a fost martor al învierii și a înălțării Lui la cer, apoi a continuat să meargă după El slujindu‑L până când, spune tradiția Bisericii, a murit ca martir în Etiopia.

Aplicații:

  1. Probabil cunoști oameni care slujesc firii pământești, ca odinioară Levi, deși ei se consideră credincioși. Povestește‑le despre transformarea vameșului Levi în ucenicul Matei. De asemenea, probabil cunoști oameni care, în ciuda succesului material sau social, sunt setoși după „apa vie” a Cuvântului lui Dumnezeu. Povestește‑le despre Dumnezeul care transformă viețile acelora care se întâlnesc într‑un mod autentic cu El. 
  2. Dumnezeu pretinde o viață dedicată în totalitate Lui. Cel care a dat totul pentru mântuirea ta merită totul. Parafrazându‑l pe Jim Elliot putem spune că merită să renunțăm la ce nu putem ține pentru a câștiga ce nu putem pierde. Dacă mai există ceva în inima ta care nu aparține Domnului „lasă totul” ca Levi. 
  3. Unii credincioși consideră că „a merge după Isus” înseamnă a fi un om bun și a frecventa biserica. Realitatea este că „a merge după Isus” înseamnă mult mai mult: a trăi o viață condusă de valorile și principiile Cuvântului lui Dumnezeu și a sluji cu dedicare Stăpânului care ne‑a făcut onoarea de a fi conlucrători cu El! 

Întrebări pentru discuții

  1. Conștientizează oamenii faptul că sunt robi ai lucrului pe care‑l iubesc? Sau al pasiunii pe care o au pentru ceva sau cineva?
  2. Care sunt aspectele  în care se vede cel mai clar transformarea vieții unui om care s‑a întâlnit cu Domnul Isus Hristos?
  3. Cum se poate identifica darul spiritual primit prin Duhul Sfânt?

autor: Gelu Dumitrașcu, păstor, Biserica Creștină Baptistă „Speranța” Reșița;
e‑mail: geludumi@gmail.com


Revista Crestinul Azi