Explicații studiu biblic 30 octombrie

Tema: Bartimeu – cerșetorul devenit ucenic

Text biblic: Marcu 10:46–52

Verset cheie: Marcu 10:52

Ideea centrală: Nu contează cine am fost sau suntem, contează cine putem deveni, dacă în viața noastră intervine Domnul Isus. 

Scopul lecției: Să ne ajute să înțelegem faptul că numai Domnul Isus are puterea de a reabilita viața noastră, făcând astfel să se vadă slava Sa. Indiferent cât de decadentă este starea fizică sau spirituală în care ne aflăm, Domnul poate schimba viața noastră.


Introducere

În drumul spre Golgota (Marcu 10:32–34), trecând prin cetatea Ierihon, Domnul Isus schimbă viața unui cerșetor orb, numit Bartimeu. Această întâlnire cu siguranță nu va fi uitată niciodată de Bartimeu, deoarece a reprezentat momentul în care destinul lui s‑a schimbat radical. Domnul Isus i‑a oferit o viață nouă dăruindu‑i mântuire, vindecare și un statut nou, acela de ucenic al Său. 

Pentru a înțelege minunea pe care Domnul a realizat‑o în viața lui Bartimeu este necesar să analizăm mai întâi, pe baza informațiilor pe care Biblia le oferă, trei aspecte.

I. Starea în care se afla Bartimeu înainte de întâlnirea cu Domnul

Nu este nevoie de o amplă analiză a textului pentru a înțelege faptul că starea lui Bartimeu nu era una de dorit, nu era una bună. (v. 46) 

1. Bartimeu a fost un om respins de societate

El își trăia viața la periferia Ierihonului. Ajunsese acolo nu datorită luxului pe care și‑l permitea, ci datorită nevoilor pe care le experimenta. Întrucât nu avea ce să ofere, pentru societatea din Ierihon era un om lipsit de valoare, lipsit de importanță. De aceea fusese respins și astfel, nevoit să trăiască la periferie.

Totuși, în ochii Domnului, Bartimeu a avut preț, a fost important, chiar dacă pentru ceilalți era un nimeni. Când nu mai avem ce să oferim, adeseori oamenii ne vor marginaliza, ne vor evita, ne vor părăsi. Singura Persoană în ochii Căreia vom avea preț și care va manifesta dragoste pentru noi, indiferent de starea în care ne vom afla, este Domnul Isus. Așa cum i‑a căutat pe Bartimeu și Zacheu în cetatea Ierihon, El și astăzi îi caută pe oamenii care pentru mulți nu au nicio valoare, niciun preț. Pentru că El tocmai pentru această lucrare a venit în lumea noastră, să dea valoare celor lipsiți. (Luca 19:10) 

2. Bartimeu a fost un om fără viitor

Datorită statutului social pe care‑l avea (acela de cerșetor) dar și al handicapului fizic (acela de nevăzător) omul acesta nu își permitea să viseze la o viață mai bună. Pentru el viitorul, la fel ca prezentul, nu arăta bine. Numai Dumnezeu poate face imposibilul posibil și poate oferi un viitor binecuvântat și celor ce în prezent sunt greu încercați. (Ieremia 29:11)

3. Bartimeu a fost un om dependent de alții

Era orb. Singur nu se putea îngriji. Avea nevoie de ajutorul altora. Era la mâna altora, am putea spune. Devenise în timp o povară pentru cei de lângă el. Oricât de mult și‑ar fi dorit să se descurce singur, ar fi fost imposibil să o facă.

Cu toate că nu suntem ca și Bartimeu din punct de vedere fizic și social, adeseori nesocotim harul pe care îl avem, de a ne putea îngriji singuri. Este un har pe care trebuie să‑l prețuim!

4. Bartimeu a fost un om aflat la capătul puterilor 

Evanghelistul Marcu ne prezintă poziția fizică în care își petrecea cea mai mare parte a timpului: „ședea jos lângă drum” (v. 46b). Mulțimea greutăților pe care le experimentase, a poverilor pe care trebuia să le ducă, l‑au doborât. El nu mai era în picioare, era jos lângă drum. Locul în care se afla, nu a fost cel mai sigur loc pentru el și nici cel mai confortabil. Bartimeu căzuse sub greutatea poverilor. Era frânt! Totuși, la el a venit Cel ce poate ridica orice povară fizică și spirituală, Isus Hristos Domnul!

5. Bartimeu a fost un om aflat în lipsuri

Acolo la marginea drumului omul acesta cerea de milă. Acțiunea sa nu a fost generată de dorința de a avea mai mult, ci de dorința de a intra în posesia lucrurilor strict necesare pentru a putea supraviețui. Putem afirma, fără să greșim, faptul că nevoia l‑a obligat să cerșească. Este important să înțelegem că starea deplorabilă în care Domnul Isus îl găsește reprezintă starea în care se află și astăzi mulți oameni, ce nu au avut o întâlnire reală cu Domnul Isus. 

Ce a făcut Bartimeu pentru a‑și schima viața? Ce s‑a întâmplat mai exact? Vom descoperi acest aspect în continuarea studiului nostru.

II. Deciziile ce i‑au schimbat în bine viața lui Bartimeu

Ele pot fi împărțite în două categorii: decizii legate de propria‑i persoană și legate de persoana Domnului Isus.

1. Deciziile legate de propria persoană.

Ce a făcut Bartimeu?

A. Manifestă interes maxim față de Domnul Isus. Când Bartimeu aude că pe lângă el trece Domnul Isus, deși putea să rămână indiferent, să tacă, să‑și vadă de ale lui în continuare, el strigă (v. 47) pentru a se face remarcat, pentru a fi auzit.

B. Recunoaște statutul pe care‑L avea Domnul Isus. Pentru Bartimeu, Domnul Isus nu era doar un bun învățător sau un mare vindecător. Pentru el, Hristos era fiul lui David (v. 48b), adică Mesia.

C. Insistă pentru a fi ajutat de Domnul Isus, cu toate că a fost certat să tacă, presat să renunțe (v. 48a). El nu cedează, dimpotrivă, cu și mai mare determinare strigă după ajutor. Insistă până când primește ceea ce își dorea. Și bine face! Deoarece pe drumul acela pentru ultima dată trecea Domnul Isus. A fost ultima șansă pentru Bartimeu, iar el a profitat de ea.

D. Știe ce să ceară de la Domnul Isus. Atunci când Domnul îl întreabă: Ce să‑ți fac?(v. 51). Bartimeu nu stă pe gânduri, nu ezită, ci răspunde hotărât, potrivit cu nevoia sa: să capăt vederea.

E. Crede în puterea Domnului Isus. De aceea manifestă interes față de Domnul Isus și insistă la Domnul pentru a fi ajutat. Dacă nu ar fi crezut că Domnul are putere să îl ajute, cu siguranță nu s‑ar mai fi deranjat să ceară ajutorul Domnului și nu l‑ar mai fi deranjat pe Domnul pentru a‑i oferi ajutor.

2. Deciziile legate de persoana Domnului Isus

Ce a făcut Domnul Isus pentru Bartimeu?

a. Domnul Isus alege să treacă prin Ierihon și implicit pe lângă Bartimeu. Deși putea alege un alt itinerariu pentru călătoria la Ierusalim, Se putea folosi de o altă rută, totuși Domnul alege această variantă. El a intenționat să Se întâlnească cu Bartimeu. 

b. Domnul Isus se oprește în dreptul lui Bartimeu (v. 49a). El îl putea ignora sau trata cu indiferență pe acest cerșetor orb sau putea să‑și vadă de drum, fără a fi condamnat de cineva. Însă dragostea pe care o poartă în inima Sa pentru toți oamenii l‑a motivat pe Domnul Isus să se oprească și de data aceasta. 

c. Domnul Isus îl ascultă pe Bartimeu. Nu cred că au fost mulți oameni dispuși să îl asculte pe Bartimeu. Erau preocupați cu alte activități, erau interesați de alte lucruri și alte persoane. Domnul, în schimb, își face timp pentru Bartimeu. Este dispus să îl asculte, de aceea cere să fie adus la El. (v. 49)

d. Domnul Isus îl ajută pe Bartimeu (v. 52). Cum l‑a ajutat? Transfor-mân-du‑l dintr‑un om păcătos, într‑un om mântuit, dintr‑un om bolnav, într‑un om sănătos, dintr‑un cerșetor, într‑un ucenic al lui Hristos.

Împletite, cele două categorii de decizii i‑au transformat din temelie viața. Bartimeu devine o făptură nouă. Devine un alt om (2 Corinteni 5:17).

În ultima parte a studiului nostru vom observa:

III. Atitudinea pe care o adoptă Bartimeu față de Cel ce i‑a făcut bine

Atitudinea sa a fost una corectă, întrucât:

1. Îl urmează pe Domnul Isus (v. 52b)

Văzându‑se vindecat el nu Îl abandonează pe Domnul, nu își focalizează atenția înspre lucrurile ce până atunci pentru el erau imposibil de realizat, ci decide să Îl urmeze pe Domnul.

2. Îl respectă pe Domnul Isus (v. 52b)

Biblia afirmă faptul că Bartimeu „a mers pe drum după Isus”. Nu în fața Domnului Isus și nici măcar în rând cu Domnul Isus, ci „după”. Atitudinea aceasta ne descoperă cât de mult Îl respecta Bartimeu pe Domnul Isus. Nu și‑a permis să meargă înaintea Domnului sau în rând cu El. 

3. Îl mărturisește pe Domnul Isus

Pentru cei din Ierihon, simpla prezență a lui Bartimeu după întâlnirea cu Domnul Isus reprezenta o mărturie vie a unei vieți schimbate. El nu mai era orb, acum vedea. Cu siguranță mulți s‑au întrebat și l‑au întrebat:
Ce s‑a întâmplat? Iar Bartimeu le‑a povestit cu multă dragoste și pasiune despre ceea ce a făcut Domnul Isus pentru el. Astfel, prin cuvinte, dar și fără, Bartimeu L‑a mărturisit pe Domnul Isus. A devenit un martor al Împărăției lui Dumnezeu.

Concluzie:

Prin exemplul lui Bartimeu, Dumnezeu ne vorbește despre puterea pe care El o are de a transforma vieți, despre importanța deciziilor noastre, cât și despre felul în care trebuie să ne raportăm față de bunătatea Sa, pe care trebuie să o mărturisim și celorlalți oameni!


autor: Beniamin Dragu, păstor, Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” Bolvașnița;
e‑mail: dragu_beniamin@yahoo.com


Revista Crestinul Azi