0

Explicații biblice 16 mai


Secțiunea a II-a; Lecția a IX-a 

Tema: DEPRESIA: Profetul Ilie

Text biblic: 1 Împărați 19

Verset cheie: 1 Împărați 19:10

Ideea centrală: Chiar și cei mai buni oameni ai lui Dumnezeu au uneori impresia că situația în care au ajuns este fără ușă de scăpare. Deznădejdea credinciosului poate deveni punctul lor de întâlnire cu Dumnezeu.

Scopul lecției: Să conștientizeze fiecăruia dintre noi pericolul real al depresiei, cauzele ei, iar apoi și mijloacele pe care Dumnezeu le folosește în vederea vindecării noastre.


Explicații:

Înainte de momentul descris în acest text, Ilie stătea pe Muntele Carmel coborând foc din cer, iar apoi, după ce s‑a rugat de șapte ori, a coborât apă din cer. Părea că Ilie avea cheile cerului, cheile focului și ale apei. Omul care a fost hrănit de corbi la pârâul Cherit, care a înmulțit untdelemnul și făina în casa văduvei din Sarepta, primul bărbat din Biblie care a înviat pe cineva din morți, cel care parcă nu cunoștea ce înseamnă timiditate sau slăbiciune umană, bărbatul de foc, omul care a șocat întreaga lui generație prin modul de a fi, priviți‑l acum la pământ‑ deprimat, trist, înfrânt și descurajat.

Ilie curajosul a intrat în depresie! Dar ce este depresia? Specialiștii descriu manifestarea depresiei astfel: „Elementul principal al depresiei este dispoziția tristă prezentă în cea mai mare parte a timpului. Persoana care suferă de depresie se simte tristă, disperată, descurajată, lipsită de putere și fără nici o perspectivă. Depresia se mai poate manifesta și printr‑o diminuare marcată a interesului sau plăcerii pentru toate sau aproape toate activitățile. Toate domeniile de activitate pot fi afectate. Persoanele afectate se retrag social și neglijează din ce în ce mai mult activitățile obișnuite care anterior erau considerate plăcute.”

Ajuns în depresie, Ilie stătea sub un ienupăr și se ruga să moară. Uneori chiar și cei mai spirituali oameni ai lui Dumnezeu au făcut rugăciunea aceasta. Și Moise a fost descurajat: „Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să Te porți așa cu mine, mai bine omoară‑mă, Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea Ta, ca să nu‑mi mai văd nenorocirea.” (Numeri 11:14, 15). 

Cauzele depresiei:

1. Depresia apare atunci când așteptările nu ne sunt împlinite

Ilie a crezut că va veni trezirea spirituală la nivel național, cei din curtea împărătească, în frunte cu Izabela, se vor pocăi, toate altarele idolatre vor fi dărâmate și tot poporul se va întoarce cu fața înspre Dumnezeu. Ilie se aștepta să vadă rezultatele lucrării sale! 

Și astăzi sunt credincioși descurajați din cauză că strigă de ani de zile ca fiul, fiica, soțul, soția sau părinții să se întoarcă la Dumnezeu și … parcă nimic. Ei încearcă să trăiască Biblia pentru a nu fi o pricină de poticnire, dar parcă cei din casa lor devin și mai răzvrătiți. „De ce toate acestea, Doamne?” „Cum să nu fiu descurajat? Așteptam pocăință în familia mea? De ce nu se întâmplă nimic?”

2. Depresia apare pe un fond de oboseală fizică și psihică

O zi întreagă pe muntele Carmel a reconstruit altarul Domnului, a ucis apoi pe proorocii lui Baal. A alergat 25 km înaintea lui Ahab până la intrarea în Izreel. Ilie a mai călătorit încă 120 de km spre Beer‑Șeba.

C.S. Lewis spunea că trupurile și sufletele noastre trăiesc atât de aproape unul de altul încât se contaminează reciproc de bolile de care suferă. Când ești extenuat fizic, acest lucru începe să te afecteze spiritual: nu ai chef de citirea Scripturii sau de rugăciune, abia aștepți să te așezi în pat, începi să devii irascibil, să te superi ușor și să fii iute la mânie. 

Când suntem obosiți și nu avem grijă de trupul nostru care este Templul Duhului Sfânt atunci este momentul când diavolul caută numele noastre în agendă și le încercuiește.

3. Depresia poate fi cauzată de comparația cu alții

El s‑a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr, și dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia‑mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei.” Rețeta sigură spre nefericire și depresie este comparația cu ceilalți. Cât de rar sau de des privești înspre ceilalți ca să te compari cu ei ?

Ilie se compara cu înaintașii lui și nu se vedea mai bun decât aceștia. 

4. Depresia apare atunci când credinciosul vede problemele sale mai mari decât pe Dumnezeu său

Ilie are o problemă de percepție, de perspectivă. Amenințarea Izabelei îl copleșește dintr‑o dată uită de măreția și de atotputernicia lui Dumnezeu,  lăsându‑se inundat de gândurile negre ale depresiei! 

5. Depresia este irațională (v. 4)

Ilie se roagă să moară. De ce? Dacă voia să moară, de ce n‑a rămas în Izreel ca să îl ucidă Izabela. El fugea de Izabela pentru că aceasta încerca să‑l ucidă, dar acum el se ruga ca să moară. Fugi de moarte, dar apoi ceri să mori. Nu‑i așa că pare bizar?

Ce bine că rugăciunea lui Ilie nu a fost ascultată. Vi‑l puteți imagina pe Ilie în carul de foc al lui Dumnezeu zburând spre cer și gândindu‑se la rugăciunea lui nechibzuită pe care a făcut‑o atunci când I‑a cerut Domnului să moară? De multe ori atunci când Dumnezeu ne spune NU la rugăciune este mult mai bine decât dacă ne‑ar spune DA.

Ilie credea că a rămas singurul credincios din poporul lui Dumnezeu. Dacă ar fi murit atunci, cine ar mai fi putut duce credința mai departe? 

Cum vindecă Dumnezeu descurajarea?

1. Dumnezeu îl lasă să doarmă (v. 5a)

S‑a culcat și a adormit sub un ienupăr. Dumnezeu ne‑a creat parte imate­ria­lă, dar și parte materială. E mare lucru să poți dormi, să nu te răsucești toată noaptea de pe o parte pe alta. Un bun învățător al Bibliei a fost întrebat care este cheia umblării lui duhovnicești. Răspunsul lui a fost: „Studierea Scripturii în fiecare zi, rugăciunea și opt ore de somn în fiecare noapte.” 

Cineva, plin de râvnă, îi spunea prietenului său: „Noi creștinii nu ar trebui să dormim niciodată, ci zi și noapte ar trebui să fim pe ogorul Evangheliei… pentru că nici diavolul nu doarme niciodată.” „E adevărat”, i‑a spus prietenul, „dar diavolul nu are trup! El este doar duh. El nu obosește niciodată. Când vom ajunge și noi în cer nu vom mai avea nevoie de odihnă.” 

2. Dumnezeu i‑a dat hrană și apă (vs. 5–7)

L‑a atins un înger și i‑a zis: „Scoală‑te și mănâncă!” El s‑a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s‑a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l‑a atins, și a zis: „Scoală‑te și mănâncă, fiindcă drumul pe care‑l ai de făcut este prea lung pentru tine.

Dumnezeu a trimis un înger care l‑a hrănit pe Ilie și care i‑a dat și apă de băut. Ilie avea de străbătut 300 km până la Muntele Horeb (Sinai).

Oswald Chambers scria: „Îngerul nu i‑a dat lui Ilie o vedenie, nici nu i‑a explicat vreun verset din Biblie, nici nu i‑a spus ceva remarcabil, ci i‑a spus lui Ilie să facă un lucru extrem de obișnuit – să mănânce și să bea.”

3. Dumnezeu îi permite lui Ilie să se plângă (v. 10)

Ilie a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale, și au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să‑mi ia viața!”

Ilie se descarcă înaintea lui Dumnezeu. Stăpânul universului permite credincioșilor Lui să‑I spună toate frustrările și amărăciunile lor. E importantă comunicarea cu Dumnezeu în momentele de deznădejde!

4. Dumnezeu îi dă vești bune și îi dă de lucru 

Printr‑un susur blând, Dumnezeu îi spune lui Ilie că nu este singur și că mai are 7 000 de bărbați care nu și‑au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ispita cea mai mare în descurajare este să te așezi și să nu mai faci nimic. Dumnezeu îi oferă lui Ilie un prieten și un ucenic: pe Elisei!

Unul dintre medicamentele împotriva descurajării este să investești în alții și să ai un prieten spiritual.

Aplicații:

1. Dacă ești în depresie și îți dorești să mori, cere‑I lui Dumnezeu harul să spui „Înapoia mea Satano!” 

Trebuie să ne asigurăm că dorința de a muri nu este una egoistă – de a scăpa de durere, de slujire sau de vreo altă responsabilitate. Pavel spunea: „dar dacă este mai bine să rămân atunci facă‑se să rămân…”. 

Dacă ești necredincios și îți dorești să mori, ce crezi că îți va aduce moartea? Binecuvântare? Nu, dimpotrivă, chiar mai multă durere – chinul cel veșnic! 

Nu uita că și Domnul Isus a murit doar la ceasul pregătit de Tatăl, nici măcar cu o secundă mai devreme sau mai târziu.

2. Dacă ești în depresie cere‑I lui Dumnezeu harul să înțelegi ce lucrări fru­moase mai are El de făcut cu tine pe pământ. Ilie avea să lase un urmaș de talia lui Elisei. Cu siguranță că Ilie a reușit să vadă cum școala prorocilor crește datorită influenței sale. Dumnezeu încă avea lucrări extra­ordinare pregătite pentru Ilie!

Și pentru tine Dumnezeu are lucrări spirituale frumoase pe care El vrea ca tu să le faci pentru slava Sa și pentru binele semenilor tăi!

3. Dumnezeu ți‑a dăruit un trup care este Templul Duhului Sfânt: disciplinează‑te, odihnește‑te și hrănește‑te sănătos. Trupul acesta este un dar din partea Domnului și trebuie avut grijă de el cu înțelepciune și cu cumpătare!

4. Evită să te compari cu alții. Am fost creați de Dumnezeu pentru a împlini planul Lui cu noi pe acest pământ! A privi înspre alții, la darurile lor, la resursele lor, la bogățiile lor, nu ne ajută cu nimic, ci dimpotrivă ne face să ne simțim fie superiori fie inferiori.

Întrebări pentru discuții:

 • Poți identifica momente de depresie în viața ta? Din ce cauză ai ajuns într‑o asemenea stare?

 • Ți‑ai dorit vreodată să mori? Au fost momente în care moartea ți s‑a părut cea mai bună alternativă? Cum ai învins asemenea gânduri?

 • Ai auzit și tu în anumite momente de deznădejde susurul blând al lui Dumnezeu?

 • Te‑ai comparat în trecutul tău cu alți oameni? Cum te‑ai simțit în urma acestor comparații?

 • Ești gata să Îl lași pe Dumnezeu să îți dea de lucru?

 • Îți tratezi tu cu înțelepciune nu numai sufletul, ci și trupul?

 • Ai fost vreodată lângă cineva căzut în depresie? Ai reușit să îl ridici? Poți împărtăși această experiență?


autor: Marius Stroia, pastor, Biserica Creștină Baptistă nr.1 Zalău


Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.