Pe 24 iulie 2020, când Academia Britanică și-a desemnat noii membrii, printre cei aleși s-a numărat și profesorul și teologul baptist Paul Fiddes, în vârstă de 73 de ani.

Fost decan al Colegiului baptist Regent’s Park din Universitatea Oxford și fost director al Departamentului de Teologie al acestei universități, distins profesor de Teologie sistematică al Universității Oxford, Paul Stuart Fiddes este recunoscut ca important teolog baptist contemporan, fin cercetător al relației teologiei cu literatura actuală și principal gânditor creștin al epocii moderne. Cartea lui Creative Suffering of God (Suferința creatoare a lui Dumnezeu) este considerată una dintre contribuțiile teologice majore din ultimele decenii ale secolului XX. (Pentru mai multe informații despre Paul Fiddes, apăsați aici).

Cunoscut în România pentru contribuția didactică universitară și academică în cadrul Facultății de Teologie Baptistă din București (unde este membru fondator al Centrului de cercetare Credință și Cultură) și al Universității din București, Paul Fiddes are o relație aparte cu baptiștii români, precizează prof. dr. Otniel Ioan Bunaciu, decanul Facultății de Teologie Baptistă din universitatea bucureșteană:

„În calitate de decan al Colegiului Regent’s Park din Universitatea din Oxford, profesorul Paul Fiddes a sprijinit educația teologică a mai multor pastori și teologi din România. Ulterior acest colegiu baptist din Oxford a oferit timp de mai mulți ani stagii de pregătire pentru studenții și profesorii Institutului Teologic Baptist din București și ai Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea din București, în special profesorii integrați în programe de doctorat în România.

În ultimii șapte ani, profesorul Fiddes a sprijinit în mod deosebit programul de cercetare al Facultății de Teologie Baptistă în dezvoltarea direcției de ecleziologie și etnografie. Cu ocazia vizitelor în România au fost organizate conferințe pastorale pe teme de identitate baptistă, împreună cu Institutul Teologic Baptist din București.

Drept recunoaștere a rolului academic jucat și a contribuției sale în spațiul teologic universitar românesc, profesorul Paul Fiddes a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din București. Pe lângă participarea academică, a predicat în mai multe biserici din țară, profesorul Fiddes fiind ordinat ca pastor în Uniunea Baptistă din Marea Britanie.“

„Criteriul principal pentru alegerea unui membru al Academiei Britanice este distincția academică, așa cum se reflectă ea în activitatea de cercetare și publicare a savanților. Doar unul sau doi savanți pe an sunt aleși în majoritatea domeniilor, chiar dacă pot exista câteva sute de savanți activi în domeniul respectiv. Prin urmare, procesul electoral este precis și riguros”, se precizează pe site-ul Academiei Britanice.

Profesorul Paul Fiddes a fost ales ca membru în domeniul religiei, pentru contribuțiile sale în teologia contemporană; doctrina în contextul ideilor de înțelepciune și suferință; relația teologiei cu filozofia și artele creative ale culturii moderne-târzii, în special în interfațarea cu literatura.

„Includerea profesorului Fiddes în forul academic britanic are o însemnătate deosebită pentru comunitatea academică a UB pentru că reputatul cercetător colaborează de mulți ani cu Facultatea de Teologie Baptistă a Universității București, pentru dezvoltarea cercetării în domeniile Ecleziologie și Etnografie”, consemnează site-ul universității bucureștene.

„Mai mult, colaborarea a fost extinsă, iar în conferințele și cursurile anuale pe care prof. univ. dr. Paul Fiddes le ține în București au fost implicați profesori și studenți și de la alte facultăți din cadrul universității: Facultatea de Filosofie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Catolică și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine”, se mai precizează pe același site.