0

Explicații biblice 2 august

Data: 2 august 2020

Secțiunea a III-a; Lecția a V-a

Tema: Dumnezeu este de partea celor care‑L caută

Text: Psalmul 124

Verset cheie: Psalmul 124:8

Ideea centrală: Poporul Israel s-a aflat în repetate rânduri în situații fără ieșire, în fața unor vrăjmași redutabili, iar Singurul care le-a oferit izbăvirea este Dumnezeu. În consecință, poporul este îndemnat să-L laude pe Dumnezeu pentru lucrările Sale.

Scopul lecției: Scopul acestei lecții este de a-i încuraja pe credincioși știind că Dumnezeu le vine în ajutor în luptele spirituale prin care trec individual sau colectiv. Credincioșii ar trebui să aibă o atitudine de mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu.


Aspecte introductive:

David, autorul psalmului 124, Îl laudă pe Dumnezeu pentru intervenția Sa plină de putere în viața poporului Israel. Dumnezeu nu a îngăduit ca națiunile păgâne să-l învingă pe Israel și să dispară ca popor. Fără ajutorul lui Dumnezeu prăbușirea poporului Israel ar fi fost sigură.

Psalmul 124 poate fi împărțit în două secțiuni majore: de la versetul 1 la 5 și de la 6 la 8, astfel:

1. Dumnezeu Își protejează poporul (vs. 1–5)

O primă idee subliniată de autor este că poporul lui Dumnezeu a dus multe bătălii. Din versetul 2 aflăm că mulți oameni (adam, în lb. ebraică) au fost vrăjmași ai lui Israel: de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră […]. O citire a istoriei lui Israel ne confirmă acest lucru. Poporul Domnului a avut mulți vrăjmași: pe egipteni (Exodul 1:8–11), pe amaleciți (Exodul 17:8), pe edomiți (Numeri 20:18), pe Sihon și Og (Numeri 21:23), pe cananiți (Iosua 11:1–5), pe sirieni (1 Împărați 11:25), pe moabiți (Judecători 3:12), pe amoniți (Judecători 10:9), pe filisteni (1 Samuel 4:1–2), pe babilonieni (2 Împărați 24:1) și mulți alții.

Fără protecție divină poporul Israel ar fi fost exterminat în repetate rânduri de-a lungul istoriei sale. Imaginile exterminării sunt foarte sugestive în versetele 3–6: ne-ar fi înghițit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră;  ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;  ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Toate aceste imagini – „înghițirea”, „înecul”, „valurile” – transmit ideea dispariției to­tale, a unei exterminări fulgerătoare. Istoria confirmă faptul că Israelul a fost amenințat permanent în ce privește identitatea sa națională și, mai ales, spirituală.

Dumnezeu a fost însă de partea poporului Său. Chiar dacă vrăjmașii au fost numeroși și amenințarea una reală, versetele 1–2a ne confirmă că Dumnezeu a fost alături de Israel: De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – să spună Israel acum! – de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră […]. În fața evidențelor, Israel nu a putut face nimic altceva decât să confirme că Dumnezeu a fost alături de ei. Biruința de care El le-a făcut parte, i-a determinat pe israeliți să cânte în repetate rânduri laude lui Dumnezeu, de genul: Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz: numele Lui este Domnul (Exodul 15:2, 3).

2. Dumnezeu este lăudat pentru ajutorul oferit poporului Său (vs. 6–8) 

Dumnezeu este suveran și în controlul tuturor lucrurilor. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor! (v. 6). Privind lucrurile „de sus” David remarcă faptul că Dumnezeu a ales să nu-i lase pradă pe israeliți în dinții vrăjmașilor. Izbăvirea a venit de la Domnul, nu de la oameni – nu alianțele cu popoare mai puternice i-au adus lui Israel scăparea, ci Dumnezeu (vezi și Psalmul 121:1, 2). Avem, așadar, un imn de laudă adus lui Dumnezeu, la nivel național. Tot poporul este îndemnat să binecuvânteze Numele lui Dumnezeu: tot Israelul să spună ce se cuvine a fi spus! (vezi Psalmul 124:1b).

Poporul lui Dumnezeu a scăpat din primejdii concrete, nu doar ipo­tetice: Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului; lațul s-a rupt, şi noi am scăpat (v. 7). Imaginea aceasta descrie situația de facto a Israelului; poporul nu s-a aflat doar sub o „amenințare ipotetică”, pericolul a fost unul real, fiindcă poporul s-a aflat de multe ori „în laț”. Ne amintim de „lațul egiptenilor” (atunci când în față era Marea Roșie iar din urmă venea armata lui Faraon), de „lațul lui Goliat” (când acesta arunca vorbe de batjocură asupra poporului în fiecare zi), de „lațul amaleciților” (când Moise a stat cu mâinile ridicate o zi întreagă spre cer) și multe altele. Să fim conștienți și noi de faptul că Dumnezeu ne-a salvat din robii spirituale, din moarte spirituală chiar, nu din simple neajunsuri morale sau pericole ipotetice.

Nu există altă cale de scăpare în afara Numelui lui Dumnezeu. Versetul 8 este concluzia naturală a Psalmului: Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. Când lucrările de izbăvire sunt așa de mari, poporul nu mai are dubii referitor la cine se află în spatele lor. Numai Dumnezeu putea să facă astfel de minuni, doar în Numele Său este scăpare. Ne amintim de cuvintele rostite de David înaintea uriașului: Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. (1 Sam. 17:45).

Concluzie: 

Poporul lui Dumnezeu a avut și are de înfruntat diverși vrăjmași. Fără ajutorul lui Dumnezeu credincioșii ar pierde luptele în care sunt angrenați, însă Domnul este alături de cei care-L caută. El vine în ajutorul poporului Său și îi scapă din cele mai mari primejdii.

Dumnezeu este singura cale de scăpare pentru credincioși. Ținând cont de aceste lucruri este de așteptat ca cei credincioși să-I glorifice Numele lui Dumnezeu, Creatorul și Stăpânul tuturor lucrurilor, iar pe de altă parte, să mărturisească și altora despre izbăvirea disponibilă în Numele lui Hristos.

Aplicații:

• Dușmanii lui Israel au fost adam (oameni), însă noi nu avem de luptat împotriva oamenilor (vezi Efeseni 6:12; 1 Petru 5:8). Să nu ne relaxăm considerând că astăzi poporul lui Dumnezeu nu mai are vrăjmași. Avem de dus lupte spirituale și depindem de ajutorul lui Dumnezeu la fiecare pas.

• La fel ca poporul Israel, rememorează perioadele cheie din viața ta în care ai văzut mâna lui Dumnezeu la lucru într-un mod special. Laudă-L pentru acest lucru. Amintește-ți și momentele în care Dumnezeu a protejat biserica în care te afli de atacurile diverse ale celui rău.

• Indiferent cât de grele sunt luptele prin care treci, nu uita că Dumnezeu este în control și cel rău poate acționa doar atât cât îi permite Domnul.

• Dumnezeu Își găsește plăcere atunci când este lăudat la nivel comunitar. Nu este suficient să-L glorificăm pe Dumnezeu la nivel personal, dimpotrivă, să prețuim toate ocaziile în care poporul lui Dumnezeu se adună pentru a-I lăuda Numele.

• La fel cum Israel a scăpat din „lațul păsărarului” și pe tine te poate salva Dumnezeu din orice fel de robie spirituală în care, poate, te afli. Drogurile, alcoolul, imoralitatea etc. nu sunt de neînvins atunci când îi ceri ajutor Domnului.

• Nu te teme și nu te jena să vestești salvarea exclusiv prin Domnul Isus Hristos. În afara Numelui Său nu există mântuire.


autor: Costel Ghioancă, pastor, Biserica Creștină Baptistă „Adonai” București


Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.