Data: 28 iunie 2020

Secțiunea a II-a; Lecția a XIII-a

Tema: ZACHEU: Alege având în vedere sufletul, nu imaginea publică

Text: Luca 19:1–10

Verset cheie: Luca 19:9, 10

Ideea centrală: Hotărârile trebuie luate având ca prioritate  nevoile sufletului, nu mândria și imaginea publică.

Scopul lecției: Să învățăm din exemplul lui Zacheu care sunt hotărârile importante și înțelepte potrivit cu nevoile sufletului nostru și care sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă peste cei care aleg înțelept.

  • Ce este alegerea?

Majoritatea dicționarelor definesc alegerea ca fiind capacitatea unei persoane de a selecta în mod liber între două sau mai multe opțiuni, posibilități.

  • Cum luăm hotărâri?
  • Ce decizii dorește Dumnezeu să luăm?

În mod obișnuit decidem influențați de dorințele noastre, de firea noastră pământească, de presiunea celor din jurul nostru și de modelul lumii în care trăim. Deasupra tuturor, superioară, fundamentală și determinantă în luarea deciziilor ar trebui să fie: planul și voia lui Dumnezeu pentru noi. Manifestarea acestei influențe este foarte bine imprimată în nevoile și dorințele pe care Creatorul le-a imprimat în sufletul nostru. Mulți oameni ajung să falimenteze în viață sau să n-aibă parte de împlinire fiindcă nu urmăresc împlinirea vieții prin hotărâri în ascultare de aceste năzuințe ale sufletului. 

  • Ce este sufletul?

Sufletul este partea imaterială cu care Dumnezeu l-a creat pe om. Suflarea de viață pe care Dumnezeu i-a dat-o omului și care unită trupul au făcut ca , omul să devină un suflet viu (Geneza 2:7). Este esența unei persoane, partea care va exista și după moarte până la unirea cu trupurile glorificate. În suflet a pus Dumnezeu toate dorințele noastre pentru tot ceea ce este spiritual, duhovnicesc și veșnic (Eclesiastul 3:11). Este ceea ce ne leagă de Dumnezeu. Este coarda care rezonează la atingerea și cercetarea Duhului Sfânt. 

Toate activitățile caracteristice unei persoane (gândirea, simțămintele și luarea deciziilor) nu sunt făcute numai de o parte din noi, ci sunt realizate de întreaga persoană. Când gândim sau simțim anumite lucruri trupul nostru este implicat și el. Când gândim ne folosim creierul, iar emoțiile sunt percepute prin senzații fizice prezente în alte părți ale trupului nostru. Astfel descoperim că omul este creat ca o ființă umană complexă într-o unitate deplină, trup și suflet, și așa trebuie să-L caute pe Dumnezeu.

  • De ce putem lua hotărâri?

Dumnezeu ne-a creat ființe umane diferite de regnul animal cu capacitatea de a lua hotărâri. Dorința lui Dumnezeu este să ne trăim viața luând acele hotărâri care să ne ajute să împlinim scopul pentru care ne-a creat: slava Lui (Isaia 43:7, Efeseni 2:12). Știm însă că inima omului este atinsă de flagelul numit păcat. Drept urmare această realitate a afectat capacitatea noastră de a lua hotărârile plăcute lui Dumnezeu. Chiar și hotărârile bune pot fi greșite atunci când intențiile sau motivațiile care stau în spatele acelor decizii sunt greșite. 

Deciziile influențează întreaga noastră existență atât la nivel personal cât și în relațiile cu cei din jurul nostru. De aceea e important să înțelegem care este criteriul corect, sănătos după care să luăm deciziile care să aducă împlinirea în viața noastră și să ne conducă în împlinirea scopului pentru care am fost creați.

  • Care sunt factorii care ne determină să luăm decizii?

De la cele mai importante la cele mai comune, simple și cotidiene, toate deciziile pe care le luăm sunt determinate de ceva anume: a) dorințele pe care le avem; b) preocupările și prioritățile noastre; c) nevoile noastre; d) imaginea noastră înaintea oamenilor; e) situațiile diferite și diverse prin care trecem; f) persoanele care ne sunt aproape și cu care suntem în relații – familia, prietenii, colegii; g) tiparul de gândire al lumii care rezonează cu firea noastră pământească; h) Cuvântul lui Dumnezeu; i) cercetarea Duhului Sfânt; j) rânduielile și practicile bisericii pe care o frecventăm. Toate acestea și poate multe altele care mai pot fi adăugate ne influențează să luăm hotărâri. 

A. Exemplul lui Zacheu

Privind la exemplul lui Zacheu descoperim un personaj care a luat diverse hotărâri în viață. Ca și el la orice pas și noi suntem puși înaintea atâtor decizii. Acestea pot fi mari sau mici, cu implicații pe termen scurt, pe viață sau chiar cu implicații veșnice. 

Putem observa două perioade în viața lui Zacheu în care a luat hotărâri: înainte de a se întâlni cu Domnul Isus și după întâlnirea cu Domnul Isus. 

1. Ce statut social avea Zacheu? 

Era un om bogat, deci dintr-o categorie privilegiată a societății, situație care se datora faptului că avea o anumită slujbă. Era mai marele vameșilor. În vremea Domnului Isus, vameșii erau, de fapt, colectorii de taxe. Provincia Iudeea, de care aparținea în vremea aceea Ierihonul, se afla sub administrație romană directă. Vămile fuseseră arendate de romani unor oameni aleși dintre evrei, care plăteau romanilor o sumă fixă și încercau să stoarcă cât mai mult de la concetățenii lor pentru a-și însuși, ca venit personal, diferența dintre suma fixă datorată romanilor și încasările efective. 

Deși era considerată nedreaptă, funcția de vameș era o cale ușoară de a te îmbogăți. Vameșii erau urâți, desconsiderați, ba chiar marginalizați, nu doar pentru că-și trădaseră poporul și deveniseră colaboratori ai puterii romane de ocupație, ci și pentru că erau exploatatori necinstiți. Vameșii erau oamenii inteligenți, cu calități organizatorice, abili din punct de vedere social, dar corupți și nedrepți față de conaționalii lor. Zacheu avansează pe scara socială și este pus mai mare peste vameșii bogatului Ierihon. Situat la intersecție de drumuri, în apropiere de vadul Iordanului, la granița dintre Iudeea romană și Perea lui Irod Antipa, Ierihonul reprezenta o sursă bogată de venituri. Este posibil ca toate vămile din partea de sud a Iordanului să fi fost sub administrarea lui Zacheu. 

2. Cum a ajuns Zacheu să aibă acest statut social?

Știind aceste detalii, ne este ușor să descoperim ce l-a determinat pe Zacheu să-și dorească și să facă totul ca să ajungă în poziția aceasta socială. Deciziile lui Zacheu au la bază dorința de a dobândi bunăstare, confort și o poziție bună în societate. Și poate n-ar fi fost nimic greșit în dorința lui, dacă alegerile ca să-și împlinească această dorință nu ar fi implicat compromisuri și nedreptate (pe care chiar el a mărturisit‑o admițând că i-a năpăstuit pe unii) și, mai ales, un caracter rapace, o inimă cuprinsă de lăcomie. 

Împlinirea căutată de Zacheu nu avea în vedere satisfacerea nevoilor sufletești, ci pe cele de ordin material. Nu este greșită căutarea împlinirii materiale în sine și, implicit, nici deciziile și alegerile care duc la realizarea ei, dacă acestea nu-L scot pe Dumnezeu din scenă, dacă nu implică compromisuri sau păcat și, totodată, dacă nu neglijează nevoile și dorințele sufletului. De prea multe ori dorința după o imagine bună înaintea oamenilor sau după o poziție socială înaltă sunt împlinite sau necesită, pentru a fi atinse, sacrifii ale nevoilor sufletești și chiar nesocotirea lui Dumnezeu și a valorilor Lui. Cele materiale ne sunt de folos pentru viața materială, însă nu pot aduce împlinire sufletească. 

Cunoașteți oameni realizați material, dar neîmpliniți, cu sufletele goale, pustiite? (se poate veni cu exemple din spațiul cotidian local sau poate fi provocată adunarea să se gândească la asemenea exemple)

  • Care sunt nevoile sufletului?

a) Mântuirea – Prin credința în Domnul Isus și prin pocăință de păcate în baza jertfei aduse fără plată de Domnul Isus la Golgota omul poate fi iertat și sufletul său scos de la pierzare veșnică. 

b) Părtășia cu Dumnezeu în rugăciune. 

c) Hrana spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu. 

d) Relațiile cu frații și surorile de aceeași credință. 

e) Creșterea, maturizarea spirituală. 

f) Căutarea lui Dumnezeu cu perseverență și umblarea după lucrurile duhovnicești.

B. Ce decizii luate de Zacheu ne prezintă Luca în relatarea lui?

a) A căutat să vadă cine este Domnul Isus și a mers să-L cunoască personal.

b) A trecut peste limitarea fizică personală care-l împiedica să-L vadă pe Domnul Isus.

c) A exploatat orice posibilitate pentru a-L vedea pe Domnul Isus.

d) A folosit toate datele și informații pe care le deținea legate de traseul în zonă al Domnului Isus pentru a fi la timp acolo.

e) A răspuns și cu toată bucuria invitației Domnului Isus de a găzdui în casa lui.

f) Și-a deschis casa și sufletul pentru Domnul Isus.

g) A acceptat învățătura Domnului Isus și a dovedit schimbarea inimii și a minții. 

Din relatarea lui Luca, putem descoperi că Zacheu caută și găsește ceva mult mai împlinitor, atunci când Îl așteaptă și Îl întâlnește pe Domnul Isus. Învățătura și prezența Domnului Isus în viața și în casa lui îi aduc o satisfacție sufletească atât de mare, încât îi vine foarte ușor să se dezlipească de lucrurile materiale, iar inima lui setată parcă doar să acapareze începe să se deschidă cu larghețe spre alții. 

Și totul începe cu o hotărâre pe care Zacheu o ia: să meargă și să vadă cine este Domnul Isus. Acesteia i-a urmat răspunsul corect dat chemării Domnului Isus și, astfel, viața lui este transformată. 

Poate din curiozitate – cel mai probabil –, poate din cauza neîmplinirii de care era măcinat sau poate chiar din dorința sinceră de a Se întâlni cu Domnul Isus, Zacheu alege să meargă să vadă cine-i omul acesta. Alege să răspundă chemării Domnului Isus și, mai ales, hotărăște să creadă și să-L recunoască pe Domnul Isus ca fiu al lui Dumnezeu, ca Mesia Cel promis. Își deschide inima, își deschide casa și, mai mult, dovedește prin deciziile lui publice că în inima lui este ceva mai împlinitor decât agoniselile materiale. 

Schimbarea lui Zacheu a fost atât de puternică, de radicală, iar lucrarea supranaturală a nașterii din nou din acest om a fost evidentă, încât prin alegerile pe care le face Zacheu nu mai ține cont de imaginea lui publică, de poziția lui socială sau de pierderile materiale. El și‑a găsit împlinirea sufletească deplină în Domnul Isus Hristos. 

Aplicații:

• Alege întotdeauna să fii preocupat de nevoile sufletului tău.

• Alege să faci o prioritate din a‑L căuta pe Domnul Isus și din a-i conduce pe oameni la El.

• Nu-ți risipi energia, timpul și resursele materiale pentru lucruri care te înstrăinează de Dumnezeu și te fac să te simți tot mai gol și mai neîmplinit. 

• Alege să I te predai Domnului Isus și, prin credință, să-I slujești doar Lui. 

• Fă o listă a alegerilor pe care le-ai făcut și a beneficiilor pe care acestea ți le-au adus – materiale sau spirituale. 

• Cum îți folosești timpul? Care sunt, în funcție de modul cum îți împarți săptămânal timpul de care dispui, prioritățile tale? Așa se pot desluși ușor alegerile noastre și se poate observa în ce constau preocupările, căutările sau aspirațiile noastre.

• Ești împlinit de alegerile tale? Material sau spiritual? Cât din alegerile pe care le-ai făcut și care au stabilit dinamica vieții tale au în vedere relația cu Dumnezeu, împlinirea nevoilor sufletului sau doar au hrănit și au retușat imaginea ta înaintea lumii și ți-au pustiit sufletul? 

• Nu uita: semeni un gând, culegi o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. Semeni un caracter, culegi un destin. 


autor: Sabin Văran, pastor, Biserica Baptistă Aleșd, Bihor