0

Explicații biblice 15 martie

Data: 15 martie 2020

Lecția a XI-a

Tema: IEHOVA NISSI: Dumnezeu, steagul meu

Text: Exod 17:8–16

Verset cheie: Exod 17:15

Ideea centrală: După eliberarea din robie poporul lui Dumnezeu are de înfruntat vrăjmași mai puternici decât el. Singura șansă pentru biruință este înălțarea prin ascultare și în luptă a Numelui lui Dumnezeu.

Scopul lecției: Să învățăm cum să biruim în luptele vieții, făcându‑ne partea, colaborând cu alți credincioși și, în primul rând, bazându-ne pe ajutorul lui Dumnezeu.


După eliberarea din robia egipteană, în călătoria prin pustie spre Canaan, poporul Israel s-a confruntat cu mai multe obstacole. Astfel a ieșit în evidență atât condiția spirituală a poporului, cât și natura și caracterul lui Dumnezeu. Iehova Nissi sau ,,Domnul, steagul meu” este Numele prin care Dumnezeu Se descoperă poporului în lupta cu dușmanii care atacau din toate părțile. În aceste lupte, poporul l-a cunoscut pe Dumnezeu ca fiind Iehova Nissi

La puține zile după ieșirea din Egipt, poporul evreu s-a confruntat cu lipsa apei (Exod 15:24), apoi a hranei (Exod 16:3), din nou a apei (Exod 17:1). Acum, la Refidim, fără să-i fi provocat, sunt atacați de amaleciți. Descendenți din neamul lui Esau (Geneza cap. 36) și cu origini edomite, amaleciții reprezintă nu doar primul popor sau trib care declară război poporului lui Dumnezeu, ci și poporul cu care se va confrunta ,,din neam în neam” (17:16). Amaleciții sunt cei despre care Biblia spune că au vrut să nimicească planul mesianic al lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor (pentru un studiu mai extins asupra confruntărilor cu amaleciții, pot fi studiate următoarele texte biblice: Deuteronom 25:17–19; 1 Samuel cap. 15; 1 Samuel cap. 27; 1 Samuel cap. 30; 2 Samuel cap. 8; Estera cap. 3).

Cuvântul Nissi folosit în text pentru ,,steag” are mai multe semnificații: poate însemna un stindard, o prefigurare a prezenței lui Dumnezeu precum și numele altarului dedicat Lui (Exod 17:15). Indică un stâlp pe care se înalță ceva, așa cum  a fost înălțat în pustie șarpele de aramă (Numeri 21:8, 9). Poate fi un semn care reprezintă Sionul (Ieremia 4:6) ori o judecată care servește drept pildă și avertizare, așa cum a fost în cazul rebeliunii lui Core, Datan și Abiram (Numeri 16:32; 26:10). Cuvântul Nissi este un simbol ce are scopul de a uni forțele în jurul a ceva măreț. Aici, în acest context, poporul evreu este adunat ca o mare oștire în jurul și în Numele Lui Dumnezeu. (The Complete Word Study Dictionary)  

Steagul este important, pentru că cei care-l urmează privesc la el pentru a primi instrucțiuni, și ceea ce se întâmplă cu steagul urmează să se întâmple și cu ei. Textul biblic ne dă ocazia să observăm mai multe însușiri ale ,,steagului” sau ale Numelui Domnului. Dintre acestea vom menționa: steagul autorității Lui, steagul abilităților Lui și steagul amintirii victoriei Lui.

1. Steagul autorității Lui

Când suntem atacați, Dumnezeu Însuși este atacat și El ne dă autoritatea de a ne împotrivi (Exod 17:8–10). Înalță, deci, steagul autorității Lui Dumnezeu!

Poporul evreu nu avea altă soluție decât să iasă la luptă. În același timp, aveau de-a face cu o armată mai înzestrată din punct de vedere militar și mai deprinsă pentru luptele în pustie. Singura șansă de victorie era aceea de a lupta împreună cu Dumnezeu, ceea ce au și făcut. Observăm cum atât conducătorii, cât și întreg poporul și-au îndeplinit datoria. Moise a ieșit la luptă ,,cu toiagul lui Dumnezeu” (simbol al autorității), a mobilizat pe ceilalți conducători și apoi întreaga oștire.

Amaleciții pot reprezenta vrăjmașii creștinului după izbăvire din robia lumii acesteia (în cazul evreilor a fost robia egipteană), pot reprezenta firea pământească orientată împotriva Duhului sau chiar cohortele diabolice care se împotrivesc înaintării credinciosului spre Canaanul ceresc. Asta înseamnă că poporul lui Dumnezeu și, implicit, fiecare credincios se află deja într-o luptă permanentă, pe viață și pe moarte, cu un dușman puternic. Singura soluție pentru a se împotrivi cu succes tuturor vrășmașilor este să iasă la luptă sub autoritatea lui Dumnezeu și să folosească autoritatea dată de Dumnezeu pentru a‑i mobiliza și pe alții.

 • În ce context (când, unde) are loc lupta la care se  face referire în text?
 • Ce se spune în text (Exod 17:8–16) despre Amalec? Dar despre poporul Israel?
 • Care sunt dușmanii care te provoacă de obicei? Enumeră câțiva. Sunt ei și dușmanii Domnului?
 • Când ești atacat, ce faci în primul rând? 
 • Cu ce atitudine te împotrivești? Ești sigur că ești rânduit să biruiești sau oscilezi, te eschivezi, te retragi, te dai bătut?
 • Ce înseamnă ,,biruință” pentru un credincios creștin?

2. Steagul abilităților Lui

Când suntem în luptă, Dumnezeu ne înzestrează cu abilități suficiente pentru a birui (Exod 17:10–13).  Înalță, deci, steagul abilităților Lui!

Observăm din text că victoria asupra amaleciților nu s-a produs pe fondul pasivității poporului (deși uneori, ca să învingi, trebuie să stai pe loc, liniștit, așa cum scrie în Exod 14:15). Moise a mobilizat poporul pentru a ține piept dușmanilor și a pus la cale o strategie de luptă care ține seama atât de dimensiunea fizică a bătăliei (ceea ce făcea poporul sub conducerea lui Iosua), dar și de dimensiunea spirituală (ceea ce făcea Moise cu toiagul, susținut de Aaron și Hur). În final, au biruit prin ajutorul lui Dumnezeu dăruit acelora care știu și decid să rămână la dispoziția Lui.

Victoria asupra amaleciților ne învață pe noi, cei care ,,nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui”, să fim pregătiți pentru confruntările spirituale de fiecare zi. Trebuie să ne cunoaștem adevărații dușmani, dar mai mult, trebuie să cunoaștem cine ne sunt aliații, adică pe ceilalți credincioși. Cel mai important este să-L cunoaștem tot mai bine pe Dumnezeu, resursele pe care le pune El la dispoziția noastră și modul cum trebuie să luptăm sub autoritatea Lui. Rugăciunea este una dintre armele care nu trebuie să lipsească din înzestrarea pentru luptă a creștinului.

 • Ce mijloace folosește Dumnezeu pentru a-i birui pe amaleciți?
 • Ce poate însemna pentru noi, astăzi, faptul că Moise ,,lupta” pe vârful dealului, iar Iosua lupta în vale? Dar că, poporul era mai tare sau mai slab, în funcție de ridicarea sau coborârea mâinilor lui Moise?
 • Ce efecte credeți că a avut ridicarea toiagului pentru israeliți? Dar pentru amaleciți?
 • Puteți remarca și alte situații în istorie când poporul evreu, deși era în inferioritate din punct de vedere militar, a experimentat totuși mari victorii cu ajutorul lui Dumnezeu? 
 • Cu ce resurse ne-a binecuvântat Dumnezeu pentru a învinge în luptele vieții? Enumerați câteva resurse și indicați modul în care acestea pot fi folosite cu succes.
 • Există domenii în care, deși te lupți în permanență, nu câștigi? Ce poți învăța din victoria asupra amaleciților pentru a fi și tu biruitor?
 • Ce rol și ce importanță are rugăciunea pentru a birui în luptele vieții?

3. Steagul amintirii victoriilor Lui  

Când am biruit, Dumnezeu trebuie să fie onorat pentru că de la început până la sfârșit victoria se datorează Lui (Exod 17:14–16). Înalță, deci, steagul amintirii victoriilor Lui!

În urma victoriei, poporul lui Dumnezeu descoperă o altă dimensiune a caracterului Lui și, implicit, a modului cum pot să fie biruitori în luptele din pelerinajul spre Canaan. Iehova Nissi, Domnul, steagul meu, trebuia să rămână în amintirea lor toată viața și, de asemenea, trebuia lăsat moștenire generațiilor următoare. De aceea Domnul i-a spus lui Moise să ,,scrie lucrul acesta în carte” (17:14) și apoi s-a îngrijit să-l evidențieze pe Iosua ca fiind cel care va urma să conducă poporul spre Canaan. 

Realitatea din jurul nostru arată că nu doar necredincioșii, ci și credincioșii sunt confruntați permanent cu ispita de a da mai multă atenție lucrărilor celui rău, privindu-le, consemnându-le sau istorisindu-le. Această ispită trebuie biruită. Dumnezeu ne cheamă să privim, să notăm pe tăblița inimii noastre și să istorisim altora toate isprăvile Lui, nu pe ale celui rău (Psalmul 9:1, 11). Demonstrăm că suntem adevărați creștini când efortul principal și prioritar îl depunem pentru a ne apropia de Dumnezeu. În plus, trebuie reținut faptul că nu se întărește credința noastră pentru bătălie enumerând lucrările celui rău, ci devenim mai credincioși atunci când luăm seama, din Cuvânt, la lucrările puternice ale Domnului nostru. 

Deci, mai înainte de toate, ar trebui să facem cum a făcut Moise în pustie (Numeri, cap. 21) și să luăm aminte la ceea ce a spus Ioan Botezătorul (Ioan 3:24). Să-L înălțăm pe Isus Hristos ca Izbăvitor și Domn.

 • Ce le-a spus Dumnezeu să facă după victoria împotriva lui Amalec?
 • De ce credeți că Dumnezeu a precizat, ,,spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri”?
 • Ce înseamnă a înălța la modul general Numele Domnului, dar și în mod special, adică atunci când trecem prin dificultăți?
 • Amintește-ți o victorie cu care te-a binecuvântat Dumnezeu. Fii gata să-L onorezi pe Dumnezeu, împărtășind-o cuiva!
 • De ce este important să mărturisim altora binele pe care ni l-a făcut Dumnezeu?

Concluzii

În luptele vieții, înalți și onorezi Numele lui Dumnezeu, ca pe un stindard, atunci când:

 • te lupți și biruiești vrăjmașii lui Dumnezeu;
 • valorifici cu succes și înțelepciune, în luptă, atât resursele fizice, cât și pe cele spirituale;
 • scrii pe tăblița inimii și mărturisești altora victoriile lui Dumnezeu.

Aplicații practice

 • Alege  luptele în care te implici! Luptă-te întotdeauna lupta cea bună a credinței!
 • Învață să rămâi sub autoritatea lui Dumnezeu și învață să folosești autoritatea cu care te-a învestit El.
 • Deprinde-te să observi și să istorisești, tot mai mult, lucrările lui Dumnezeu, și nu pe cele ale diavolului.
 • Înalță Numele Domnului în orice loc, în orice vreme și din toată inima, astfel încât să fie onorat Numele Domnului, și alții să beneficieze de victoria ta.
 • Obișnuiește-te ca, atunci când ești provocat, să-ți înalți sufletul în rugăciune către Dumnezeu și să înalți Numele Domnului peste întreaga situație cu care te confrunți. 

Următoarea rugăciune este un exemplu de a te bizui pe Numele Domnului, atunci când te confrunți cu provocări (ar trebui: să afirmi Numele Domnului, să îți exprimi încrederea în victoria finală, să mulțumești Domnului pentru harul de a beneficia de ajutorul Lui, să recunoști responsabilitatea de a ieși la luptă, să te gândești și la cei aflați în situații similare, însă care nu știu cum pot beneficia de ajutorul lui Dumnezeu):

Doamne Dumnezeule, mărturisesc măreția Numelui Tău în raport cu amenințarea (spune concret cu ce te confrunți). Te înalț pentru că ești Iehova Nissi, ești steagul meu deasupra‑mi și peste tot ceea ce mă înconjoară. Te laud pentru că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ și nimic nu poate sta împotriva planurilor Tale. De aceea, cred că mă vei trece biruitor și, în final, voi putea mărturisi altora binele ce mi l-ai făcut. Îți mulțumesc pentru că ești conducătorul meu în această confruntare, mulțumesc pentru toți cei care sunt de partea mea (poți să enumeri câțiva) și pentru că mă vei deprinde să lupt ca un biruitor. Te rog să intervii cu Lumina și mântuirea Ta și în viața celor care se confruntă cu probleme similare (poți enumera persoane sau categorii de oameni), însă care nu Te cunosc personal. Amin!


autor: Ioan Bugnarug, pastor, Biserica Baptistă nr. 1 BETEL, Timișoara

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.