0

Explicații biblice 26 ianuarie

Data: 26 ianuarie

Lecția a IV-a

Tema: EL SHADDAI: Dumnezeul cel Atotputernic 

Text: Geneza 17:1-8

Verset cheie: Geneza 17:1

Ideea centrală: În Scriptură, Dumnezeu Se revelează pe Sine ca fiind Dumnezeul Atotputernic, El Shaddai. În această calitate, El face tot ce vrea în conformitate cu natura și planurile sale, atât în univers, în istorie, cât și în viața poporului Său.

Scopul lecției: Să-l ajute pe cel credincios să conștientizeze atotputer­nicia lui Dumnezeu și faptul că El este singurul care face tot ce vrea.


După douăzeci și patru de ani petrecuți în Canaan, ani de prelungită așteptare, după treisprezece ani de la o încercare neputincioasă a umanului de-a ajuta divinul (nașterea lui Ismael din Agar), Avram are parte de o nouă revelație a lui Dumnezeu. Cu ocazia acestei manifestări divine Dumnezeu se prezintă ca fiind El Shaddai și printr-un act profetic schimbă numele patriarhului în Avraam. 

Acesta este primul caz din Biblie în care numele unei persoane este schimbat, fără a uita pe Sarai (17:15) sau Iacov (32:28). Până aici Avram se identifica prin „el este tată înălțat” dar de acum înainte Avram devine Avraam, adică „tatăl unei mulțimi”.

Până aici Dumnezeu s-a prezentat fie ca El Elion (Dumnezeu Prea­înalt, cf.14:19–20), fie ca El Roi (Dumnezeu care vede, cf. 16:13). Numele El Shaddai apare în paragraful nostru și în alte locuri în Geneza, Exod 6:3, Rut 1:20, Iov 5:17, Psalmi, Isaia 13:6, Ezechiel 10:5, Ioel 1:15 etc.

 Ce înseamnă El Shaddai 

Dumnezeu Se revelează ca fiind El Shaddai, tradus în curgerea veacurilor cu Dumnezeu cel Atotputernic, consecvenți traducerii lui Ieronim, care a folosit în Vulgata latinescul Ego Deus omnipotens sau lui Pantokrator din Septuaginta.

Patriarhii L-au cunoscut pe Dumnezeu ca fiind El Shaddai (Exod 6:3) afirmând că acesta a fost Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Ori de câte ori este pomenit acest nume în Geneza, Dumnezeu este descris ca fiind sursa binecuvântărilor și a vieții. El Shaddai s-a revelat mai întâi lui Avram (17:1), apoi lui Iacov (35:11), după ce în 28:3 Isaac l-a binecuvântat pe acesta folosind numele Dumnezeului Atotputernic.

După ce au trecut mulți ani de la făgăduința făcută lui Avram, acesta fiind deja în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, este posibil ca patriarhului să-i fi șubrezit credința, Dumnezeu trebuind să i se reveleze în mod special, în vederea confirmării celor făgăduite deja. Vârsta acestuia nu este menționată întâmplător, ci pentru a ne arăta cât de măreață era promisiunea lui Dumnezeu.

Textul nostru prezintă două afirmații revelatoare din partea lui Dumnezeu. În versetele 1–3 ne sunt prezentate câteva detalii care converg spre pregătirea încheierii legământului, iar apoi în versetele 4–8 ne sunt redate promisiunile legământului.

Pentru început, textul nostru ne identifică persoanele care aveau să intre în legământ direct și anume El Shaddai și Avraam (v. 1a). Dumnezeu este Inițiatorul legământului, iar Avraam este principalul lui beneficiar.

Același text îi adresează lui Avram două porunci: umblă! și fii fără prihană, arătând patriarhului că Dumnezeu dorește o pregătire specială, spirituală, în vederea încheierii acestui legământ (v. 1b). Dumnezeu inițiază legământul, dar Avraam confirmă participarea la acesta printr-o purtare sfântă.

Totodată, Dumnezeu cel Atotputernic lansează două promisiuni lui Avram: voi face un legământ și te voi înmulți nespus de mult! (v. 2). Promisiunea multiplicării abundente a seminției lui Avraam pare să fie tema cheie a acestui pasaj.

Avram acționează în consecință și se prosternă înaintea lui Dumnezeu, semn al smereniei și al reverenței față de divinitate (v. 3). Și de data aceasta, gestul comun în cultura răsăriteană este mai puternic decât eventualele cuvinte rostite de părintele tuturor credincioșilor.

Versetele 4-8 descriu legământul avraamic, menționând de trei ori că Avraam va fi tatăl multor neamuri (vs. 4–6), apoi de două ori că legământul nu va fi doar pentru el, ci și pentru urmașii săi (vs. 7, 8) și iar de două ori faptul că El va fi Dumnezeul lui Avram sau al urmașilor lui (vs. 7, 8).

Legământul încheiat cu Avram, divin în origine, este caracterizat de următoarele promisiuni specifice: Dumnezeu îl va face „tatăl multor națiuni”, fapt întărit chiar prin schimbarea numelui din Avram în Avraam. Ori de câte ori numele Avram era rostit, contemporanii acestuia își îndreptau privirea spre trecut, spre tatăl lui Terah. Acum cu schimbarea numelui, privirea tuturor este îndreptată spre viitor, spre intenția lui Dumnezeu, știut fiind faptul că în Vechiul Testament numele arăta caracterul sau destinul cuiva.


Dumnezeu îl va înmulți nespus de mult, în sensul că va avea mulți urmași, din el apărând ulterior națiuni independente, de aici și accentul pe împărații care se vor naște în spița de neam a lui Avraam. 

Legământul încheiat cu Avraam este unul care se răsfrânge asupra următoarelor generații care vor veni din Avraam, definit pentru prima dată ca fiind un legământ veșnic (v. 7). Este evident că Dumnezeu îl alege pe Avraam și pe urmașii acestuia pentru a intra într-o relaționare unică, El fiind Dumnezeul lor, iar ei poporul Lui.

Dumnezeu îi făgăduiește lui Avraam Canaanul. Cu toate că locuia în această țară de mulți ani, îi atribuie lui Avram această etichetă de „străin” dar totodată îi făgăduiește „toată țara”, oferta vorbind despre „stăpânire veșnică” (v. 8). 

Dumnezeul patriarhilor este Atotputernic și nu de puține ori sfidează logica umană, schimbând sau ignorând legile naturale. El Shaddai este Stăpânul, Originea (Sursa) și Susținătorul vieții. El Shaddai face tot ce vrea! El a făcut lucrări mari în Univers, în viața poporului Său, în viața Bisericii, cu scopul evident de-a ne „minuna” și, în consecință, de a-L proslăvi. Lăudați pe Domnul pentru ce este El, dar și pentru ceea ce face El!

Întrebări:

• Care crezi că sunt problemele pentru care societatea zilelor noastre aleargă finalmente la Dumnezeu? Care este natura problemelor acestora, spirituală sau materială?

• Care sunt problemele „imposibil” de rezolvat în Biserica contemporană? Pentru ce chestiuni se roagă biserica ta, spirituale sau de altă natură? Ce au în comun credința, atotputernicia lui Dumnezeu și Biserica?

• Când ai apelat ultima dată la ajutorul lui Dumnezeu și de ce? În ce situații l-ai văzut pe El Shaddai intervenind în viața ta? Ce faci când Dumnezeu te lasă să aștepți răspuns la rugăciune? 


autor: Ionuț Amateesei, pastor, Biserica Baptistă Maranata, Suceava


Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.