0

Explicații biblice 7 iulie

Data: 7 iulie 2019

Tema: Autenticitatea (Originea) Sfintei Scripturi

Text: 2 Timotei 3:14-17; 2 Petru 1:19-21. 

Verset de aur: Galateni 1:11-12

Ideea: Scriptura este inspirată divin, de aceea este sigură și eficientă în creșterea noastră spirituală.

Scopul: Să ne reamintim că Biblia este inspirată și să fim motivați în citirea, aplicarea și apărarea ei. 

Explicații contextuale și exegetice

Creștinii citesc Biblia și își bazează pe ea credința, comportamentul, valorile și regulile de viață. De ce? Pentru că ea este Cuvântul lui Dumnezeu.  

În ce fel este Scriptura Cuvântul lui Dumnezeu? Cum ne-a transmis-o El? Cum funcționează și astăzi în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu? 

Cuvântul lui Dumnezeu își are originea în înțelepciunea desăvârșită a Sfintei Treimi și în inițiativa divină de a vorbi oamenilor. Multe idei și planuri, tratate, romane, studii, își au originea în mintea omului, dar Biblia își are originea în Dumnezeu (2Petru 1:21). În Scripturi, El ne-a comunicat planul și voia Lui, lumina cerească pentru a cunoaște calea mântuirii și plinătatea vieții veșnice în Hristos prin Duhul Sfânt. 

În Eden, Dumnezeu a vorbit direct și zilnic cu primii oameni – cu Adam și Eva. Această legătură întreruptă de păcat este refăcută în mântuire și va fi desăvârșită la revenirea lui Hristos cu toată slava Împărăției Sale. După căderea în păcat, Dumnezeu a continuat să vorbească oamenilor prin revelația generală – natură, conștiință, vise, împrejurări, evenimente istorice etc. (Psalmul 19:1-2; Fapte 17:22-31; Tit 1:12-13). Niciuna dintre aceste metode însă nu are profunzimea și autoritatea Bibliei. Aici Dumnezeu ne vorbește clar prin profeţi şi apostoli, prin Duhul Sfânt și, în mod suprem, prin Isus Hristos, Cuvântul întrupat (Ioan 1:1; Evrei 1:1). Biblia este un miracol divin care demonstrează că Dumnezeu poate vorbi coerent și infailibil prin cărțile scrise de aproximativ 40 de autori umani, care au avut poziții diferite, au trăit în locuri diferite, în vremuri diferite în decursul unei perioade de aproximativ 1500 de ani. Atât în totalitatea ei, cât și fiecare cuvânt în parte, Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, transmis oamenilor. În această formă scrisă, Cuvântul lui Dumnezeu a fost transmis peste veacuri, a fost tradus, predicat și explicat oamenilor pentru a fi înțeles, crezut și aplicat.

Dumnezeu i-a inspirat pe autorii Bibliei și i-a pregătit din timp să înțeleagă voia Domnului, să fie onești, preciși, și să scrie așa cum au primit prin inspirație (ei au scris cu fidelitate, deși uneori, aveau și întrebări despre detaliile mesajului inspirat, 1 Petru 1:10-12). Toată această lucrare se numește „insuflare” sau „inspirație”. Duhul Sfânt este cel ce a mediat mesajul divin spre mintea omului, ca să fie înţeles și scris. Tot Duhul Sfânt este și cel ce mediază şi azi înțelegerea mesajului biblic, pentru ca noi, cititorii, să-l putem aplica în viață. Prin Biblie, Dumnezeu lucrează în noi să ne maturizeze spiritual și să ne pregătească (să ne echipeze), în înțelepciune, caracter și decizie, ca să fim gata de fapte bune, care să Îl glorifice pe El (Efeseni 2:10). Cu alte cuvinte, Biblia conține atât doctrine profunde, cât și învățături practice pentru viața de fiecare zi.

Inspirația a îmbrăcat diverse forme în istorie. Uneori, Dumnezeu a dat cuvintele Sale în mod direct (profeți), alteori le-a călăuzit mintea pentru a relata evenimente istorice semnificative (autori de cărți istorice). Alteori, El le-a inspirat cuvinte înțelepte, întrebări dificile sau cântări despre suferință, dragoste, victorie sau pocăință (cărți poetice). În Evanghelii, Duhul le-a amintit evangheliștilor acele cuvinte și fapte ale Domnului Isus care neapărat trebuie transmise, pentru a le crede și urma. În epistole, El a inspirat apostolii să scrie sfaturi care sunt valabile și astăzi, pentru că adesea și astăzi avem aceleași probleme în biserică. 

Aplicații

Dacă ai înțeles cum a apărut Scriptura, vei citi cu mai mare interes cărțile din Biblie. 

Aici ai cărți de istorie în care poți afla ce s-a întâmplat în vechime, unde au greșit oamenii, ce au făcut bine, cum a intervenit Dumnezeu. 

Ai cărți profetice unde poți citi cât de interesat este Dumnezeu de sfințenia noastră și de ascultarea noastră, cum Și-a împlinit promisiunile, cum a pedepsit și a restaurat popoare întregi. 

În cărțile poetice învățăm înțelepciunea și frumusețea gândului lui Dumnezeu și ale gândurilor oamenilor transformați de El. 

Poți afla prin credință elemente esențiale despre cum a fost creată lumea și cum putem fi mântuiți. Poți afla elemente esențiale despre a doua venire a lui Hristos și înnoirea întregului Univers.

Biblia este de inspirație divină și aceasta este o temelie tare pentru credința noastră. Cuvântul Bibliei nu acoperă orice subiect și nu dă detalii despre orice cunoaștere, dar este desăvârșit pentru că ne maturizează și ne echipează pentru credință, pentru fapte bune și viață veșnică, după voia Domnului. El a fost dat în mod deosebit unic și este folosit de Dumnezeu în mod deosebit unic în viața noastră. Dumnezeu nu Se folosește de nimic altceva așa cum se folosește de Biblie. Dumnezeu nu promite despre nimic altceva, că îi va împlini planurile și nu se va întoarce la Sine fără rod, ci doar despre cuvintele Sale „… tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11)

Sugestii practice

Propune-ți să citești părți din Biblie și să te întrebi ce alte pasaje din Biblie te ajută să înțelegi ceea ce citești. Acesta este un principiu de seamă în înțelegerea Bibliei: „Scriptura lămurește Scriptura”, dacă o luăm în context așa cum trebuie. Citește, de exemplu, Geneza 1 și Ioan 1:1-18 despre creația lumii. Citește Psalmul 139, despre frumusețea vieții umane și părtășia cu Dumnezeu. Citește Matei 5-7 și Romani 12 despre viața practică de credință.

Inspirația Scripturii include și ideea de revelație progresivă. Așa învățăm să înțelegem părțile mai vechi din Biblie, din Vechiul Testament, prin completările aduse de părțile mai noi, din Noul Testament. De exemplu, afirmațiile despre înviere din Iov 19:25-28 și din Eclesiastul 3:20-21, sunt completate mult de cele aflate în 1 Corinteni 15, Filipeni 1:20-26, sau 1 Tesaloniceni 4:13-18 sau Apocalipsa. Revelația din Noul Testament ne explică foarte multe lucruri care erau mai puțin lămurite sau clare în vremea Vechiul Testament.

Întrebări pentru discuții

Cum i-a inspirat Domnul pe profeți și pe apostoli? Dar pe autorii de cărți istorice? Dar pe autorii epistolelor?

Galateni 1:11-12 este valabil și pentru noi sau a fost valabil doar pentru Pavel? De ce?

Care sunt primejdiile care apar pentru cei ce nu acceptă principiul revelației progresive? Ei pot trage concluzii greșite despre multe lucruri, căci nu înțeleg cum lumina dată în Noul Testament completează revelația din Vechiul Testament. Acesta este cazul jertfelor, al învierii, al Legii de pe Sinai și al Legii lui Hristos etc. 

Ce înseamnă și de ce trebuie „să rămânem” în lucrurile învățate (1Tim 3:14)?

Ai simțit că această cunoaștere a inspirației divine a unui cuvânt sigur într-o lume nesigură ne scoate din întunecimea sau scepticismul gândirii umane tradiționale (2 Pet. 1:19-21)?

pastor Octavian D. Baban

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.